Sunteți pe pagina 1din 4

Taxonomia obiectivelor educationale Obiectivele operationale pt activitatea didactica sunt formulate de fiecare cadru didactic.

Competentele generale si specific sunt oferite in cadrul pachetului informational general privind proiectarea curricular. Taxonomie= clasificare; Taxonomia lui Bloom: Un grup de specilisti sub coordonarea lui Ben amin Bloom au afirmat ca in elaborarea taxonomiei exista ! domenii: ". #omeniul cognitive- cunostinte$ deprinderi; %. #omeniul afcetiv- sentimente$ valori$ atitudini; !. #omeniul psihomotor- deprinderi manual$ motrice. &rincipii: ". '. &rincipiul didactic- taxonomia trebuie sa explicite(e obiectivele urmarite in procesul de invatamant. %. B. &rincipiul psihologic- taxonomia trebuie sa se ba(e(e pe achi(itiile din psihologie. !. C. &rincipiul logic- categoriile taxonomiei trebuie sa se articule(e logic. ). &rincipiul obiectiv- ierarhia obiectivelor nu corespunde unei ierarhii a valorilor. Bloom- * clase comportamentale: ". Cunoasterea; %. Comprehensiunea sau intelegerea; !. 'plicarea; ). 'nali(a; +. ,inte(a; *. -valuarea. ..Cunoasterea / nivelul elementar al clasificarii obiectivelor de simpla achi(itie a informatiilor de catre elev$in special prin memorare. 'ceasta clasa cuprinde ! subgrupe de obiective cognitive:

0 Cunoasterea datelor particulare: a.Cunoasterea terminologiei: termini$concept$ elemente de referinta; b.Cunoasterea faptelor specifice: a datelor$ evenimentelor$ persoanelor$ locuri$ surse de informare; 0 Cunoasterea cailor si mi loacelor de utili(are a datelor particulare: a.Cunoasterea conventiilor: a cailor caracteristice de tratare si pre(entare a ideilor si fenomenelor; b. Cunoasterea directiilor si succesiunilor: cunoasterea proceseleor$directiilor$desf fen raportate la factorul timp; c.Cunoasterea clasificarilor si categoriilor specific domeniului; d.Cunoasterea criteriilor de testare si apreciere a faptelor$ opiniilor si conduitelor; e.Cunoasterea metodologiei: cunoasterea metodelor de cercetare$a tehnicilor si procedurilor folosite intr-un domeniu specific. 0 Cunoasterea repre(entarilor abstracte si a legilor: a.Cunoasterea principiilor si legilor; b.Cunoasterea teoriei si structurilor: cunoasterea corpului de principia si generali(ari$ impreuna cu relatiile dintre ele. ...Comprehensiunea sau .ntelegerea: 1ivelul care permite celui care invata sa cunoasca ceea ce este studiat fara a stabili cu necessitate o legatura intre acest material si un altul;a-si da seama de insemnatatea a ceea ce studia(a. 'ceasta clasa comportamentala cuprinde ! subgrupe de obiective: 2 Transpunerea: redarea comunicarii intr-un alt limba $ in alti termini sau intr-o alta forma de comunicare; 2 .nterpretarea: reordonarea ideilor intr-o noua configuratie dintr-un punct de vedere nou; 2 -xtrapolarea: efectuarea unor evaluari sau predictii ba(ate pe intelegerea idelor$ tendintelor sau conditiilor descries in comunicarea originala. .... 'plicarea- clasa comportamentala ce se refera in principal la faptul ca elevul invata sa utili(e(e la ca(uri particxulare si concrete repre(entarile abstracte.

.3.'nali(a- vi(ea(a descompunerea unui material in partile sale componente$ relevand relatiile dintre aceste parti si modul in care sunt organi(ate. 'ceasta clasa cuprinde urmatoarele subcategorii: 2 Cautarea elementelor4 priceoerea de a distinge faptele de ipote(e5; 2 Cautarea relatiilor4 de ex: general-particular$ supraordonatsubordonat5; 2 Cautarea principiilor de organi(are4 de ex: sistemul trebuintelor$ sistemul notiunilor5. 3.,inte(a- clasa de obiective prin care elevul este invatat sa imbine elementele si partile pentru a forma ansambluri$intreguri. -a cuprinde urmatoarele subgrupe: 2 Crearea uneo opera persoanel4 de ex modalitatea originala a unei demonstratii5 2 -laborarea unui plan de actiune4 de ex abiloitatea de a propune metode de verificare a ipote(elor5; 2 ,tabilirea unui set de relatii abstracte4 de ex capacitatea de a face descoperiri si generali(ari5. 3..-valuarea / posibilitatea formularii $ unor udecati cu privire la valoarea pe care o pot avea-pt un scop preci(at- anumite idei$lucrari$solutii$metode. 'ceasta clasa cuprinde % subcategroii: 2 Critica interna- evaluarea unei comunicari in ceea ce priveste logica si consistent sa sau dupa alte criteria interne4 e ex: teorii explicative$ modele explicative5; 2 Critica externa- evaluarea unei comunicari prin referirea la anumite criterii selectate sau reamintite4 de ex: priceperea de a compara o demonstratie matematica cu o alta a carei valoare este recunoscuta5. Critici acestei taxonomii: -dificultatea de a gasi exercitii pentru fiecare categorie. - posibilitatea includerii aceluiasi obiectiv in clase taxonomice diferite. Cu toate acestea$ taxonomia lui Bloom s-a raspndait in intreaga lume.6ai exact$ in "78) -ducational Testing ,ervice a propus internationali(area taxonomiei 'lte taxoniomii: 9agne 6erril$ 9uilford Taxonomii ale domeniului afectiv: ". '. Taxonomia lui B$ Bloom

#upa Bloom domeniul afectiv$ cuprinde obiective care descriu modificarile intereselor$atitudinilor$ valorilor$precum si progrseleor in modul de a udeca si in capacitatea de adaptare. .n cadrul acestei taxonomii sunt incluse urmatoarele categorii: ". :eceptarea4 participarea5: ". Constienti(area; %. #ispo(itia de receptare; !. 'tentia controlata sau selective. %. :aspunsul4 reactia5 -clasa comport care cuprinde: ". 'sentimentul de a reactiona; %. #orinta de a raspunde; !. ,atisfactia de a raspunde. !. 'precierea- clasa comportamentala ce cuprinde: ". 'cceptarea unei valori; %. &referinta pentru o valoare; !. &articiparea4 anga area5. ). Organi(area- clasa comportamentala ce cuprinde: ". Conceptuali(area unei aprecieri; %. Organi(area sistemului de aprecere. +. Caracteri(area prin aprecere sau printr-un complex de aprecieri: ". #ispo(itie generali(ata; %. Caracteri(area. 2 Bloom considera ca$ in urmarirea obiectivelor afective$ se intampina multe dificultati avand drept cau(a urmatoarele: a5 .mpreci(ia conceptelor cu care se operea(a in acest domeniu4 atititudinea$ interes$ valoare5; b5 .nsuficienta delimitare a domeniului afectiv de cel cognitiv$$ ceea ce face ca in programele scolare obiectivele afective sa fie doar implicite si nu explicite; c5 .nsuficienta cunoastere a modalitatilor de modelare si masurar a afectivitatii. .ncercarile de a depasi dificultatile semnalate se concreti(ea(a in diferite alte taxonomii$ elaborate ulterior.

S-ar putea să vă placă și