Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învățământ : Clubul Sportiv Școlar Târgoviște

Secția : ATLETISM
Nivel de pregătire : ÎNCEPĂTORI (cls. I-IV)
Profesor: BĂDICEANU MARIUS
Data: 26 Noiembrie 2018
Perioada : pregătitoare
Mezociclu : de acomodare.
Microciclul (sistem de lecții de antrenament): de pregătire tehnică.
Durata : 90’ / intensitate submaximală (grupa elementelor dinamice).
Loc de desfăşurare: Sala de sport (40/20)
Efectiv : 12 elevi (6 fete + 6 băieţi)
Inventar de materiale sportive: 1 fluier,2 Bloc-starturi, 1 cronometru și 10 jaloane.
TEMELE LECTIEI DE ANTRENAMENT SPORTIV : GRUPA ELEMENTELOR STATICE
1. Startul de jos și lansarea de la start;
2. Școala săriturii.
TIPUL LECTIEI DE ANTRENAMENT SPORTIV : DE BAZĂ.
SCOPUL LECTIEI DE ANTRENAMENT SPORTIV : Învățarea startului de jos și lansarea de la start cu accent pe
plecarea rapidă din bloc-start; Consolidarea procedeelor din școala săriturii cu accent pe amplitudinii.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
2.1. Învăţarea procedeelor tehnice de bază, specifice disciplinei sportive
4.1. Manifestarea interesului pentru practicarea sportului de performanţă
5.1. Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a sentimentului de apartenenţă la un grup.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
PSIHO - MOTORII : O1. să execute rapid plecarea din bloc-start și menţinerea poziţiei corpului ușor
înclinată înainte în timpul alergării lansate;
O2. să execute procedeelor din școala săriturii cu amplitudine;
COGNITIVE: O1. să rețină comenzile plecarii din bloc-start.
O2. Să cunoască rolul amplitudinii săriturii în probele de sărituri;
AFECTIVE: O1. să se integreze şi să acţioneze într-un grup constituit spontan;
O2. să păstreze ordinea şi disciplina în timpul lecţiei;
STRATEGIA DIDACTICĂ :
1. Metode și procedee metodice : - explicaţia ;- conversaţia ;- demonstrația ; - observare sistemică ; -
apreciere verbală ; - evaluare formativă/sumativă ; - algoritmizarea ; - exersarea complexelor de
dezvoltare fizică armonioasă ; - exersare grupată; - exersare globală.
2. Mijloace didactice : - exerciții de front și formatii și captare a atenției, exerciții din școala alergării și
săriturii, exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă, - sisteme de acţionare specifice atletismului.
3. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe, pe perechi;
BIBLIOGRAFIE:
1. Dragnea, Adrian și col., ”Educația fizică și sport – teorie și didactică”, Bucureşti, 2006, Editura FEST;
2. Dragnea, Adrian și col., ”Teoria sportului”, Bucureşti, 2002, Editura FEST;
3. Stoica, S., ”Teoria și metodica atletismului”, Bucureşti, 2001, Editura FEST;
4. Sabău,Ioan și col., ”Atletism – tehnică și metodică de învățare radidă, Târgoviște, 2001, Editura Macarie
Partea lecției CONTINUT Dozare Formații de lucru și indicații metodice Obs.

1. Partea introductivă Alinierea, salutul. 30” În linie pe un rând Verificarea echipamentului și a stării de sănătate a 1’ Condiții de lucru corespunzătoare sportului de
20’
sportivilor, prezența performanță.
1.1. Aspecte
Anuntarea temelor - precizări privind conținutul activității 1’ Conştientizarea elevilor pentru o ţinută
organizatorice adecvată şi curată, captarea atenției privind
sarcinile de îndeplinit.Ridicarea stării
3’ emoționale.

-explicaţia, demonstraţia

- alergare ușoară pe distanșa de 800m tempou 2/4 1x În coloană câte unul cu trecere în
în jurul terenului; coloană câte doi
1.2. Încălzire

17’ - variante de mers: pe varfuri cu bratele sus, mers 3xL


fandat; -Stimularea marilor funcțiuni, educarea
percepțiilor temporale și spațiale,
- alergare cu joc de glezne pe 40m tempou ¾, pauză 2x40 m creșterea interesului, a excitabilității
activă revenire în mers; optime a sistemului nervos central.

- alergare cu genunchii sus pe 40m tempou ¾, pauză 2x40 m


activă revenire în mers; -Observare sistematică
-Apreciere verbală
- alergare cu pendularea gambei înapoi pe 40m 2x40 m -Explicaţia, demonstrația
tempou ¾, pauză activă revenire în mers;

- alergare cu pas săltat pe 40m tempou ¾, pauză 2x40 m Mijloace ajutătoare : masajul și
activă revenire în mers; automasajul favorizant al circulației
sanguine, de pregătire psihologică-
- alergare cu pas sărit pe 40m tempou ¾, pauză 2x40 m autosugestie
activă revenire în mers;

- alergare lansată pe 40m tempou ¾, pauză activă 2x40 m


revenire în mers.
Exercitii libere - Formație de gimnastică în cerc.
Ex.1 P.I. Stând depărtat, mâinile pe şold:
T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire; 4x8 t
T3-4 extensia capului cu arcuire;
T5-6 idem T1-2;
T7-8 idem T3-4.
- Educarea atitudinii corporale,
4x8T tonicitate, troficitate și suplețe
Ex.2 P.I. Stând, braţele îndoite, mâinile la piept: musculară, mobilitate articulară,
T1-2 extensia braţelor la piept cu arcuire; educarea respirației.
T3-4 întinderea braţelor lateral extensie cu arcuire;
T5-6 idem T1-2;
T7-8 idem T3-4.
- Previnea accidentelor şi pregătirea
Ex.3 P.I. Stând: 4x8T organismului pentru desfășurarea
T1-4 rotarea braţelor înainte; diferitelor acțiuni și activități motrice
T5-8 rotarea braţelor înapoi. complexe.

Ex.4 P.I. Stând departat:


-Exersarea pentru dezvoltare fizică
T1 ducerea braţelor întinse lateral; 4x8T armonioasă
T2 ducerea braţelor întinse sus cu bătaie din palme
deasupra capului;
T3 ducerea braţelor întinse lateral;
T4 ducerea braţelor întinse jos.
Efectele pozitive ale practicării
sistematice a exerciţiilor fizice asupra
Ex.5 P.I. Stând depărtat, braţele îndoite, mâinile la
4x8T propriului organism
ceafă:
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire;
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga cu arcuire;
T5-6 idem T1-2; - Educarea atitudinii corporale,
T7-8 idem T3-4. tonicitate, troficitate și suplețe
musculară, mobilitate articulară,
educarea respirației.
Ex.6 P.I. Stând depărtat, braţele îndoite, mâinile pe 4x8T
şold:
T1-2 îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire, -Întărirea sănătăţii și influenţarea
ducerea braţului stâng oblic deasupra capului; aspectului fizic
T3-4 îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire,
ducerea braţului drept oblic deasupra capului;
T5-6 idem T1-2;
T7-8 idem T3-4.

Ex.7 P.I. Stând departat, braţele întinse sus:


4x8T
T1-2 extensia trunchiului cu arcuire;
T3-4 îndoirea trunchiului înainte cu arcuire,braţele
întinse jos;
T5-6 idem T1-2; -Observare sistematică
T7-8 idem T3-4. -Apreciere verbală
-Explicaţia, demonstrația
Ex.8 P.I. Stând depărtat, braţele întinse lateral: 4x8T
T1-2 îndoire răsucită a trunchiului spre dreapta cu
ducerea braţului stâng la piciorul drept;
T3-4 îndoire răsucită a trunchiului spre stânga cu
ducerea braţului drept la piciorul stâng;
T5-6 idem T1-2;
T7-8 idem T3-4. Formatie de gimnastică in cerc.
Ex.9 P.I. Stând:
T1 fandare cu piciorul drept înainte cu ducerea 4x8T
braţelor întinse lateral;
T2 revenire;
T3 fandare cu piciorul stâng înainte cu ducerea
braţelor întinse lateral;
T4 revenire;
T5 idem T1;
T6 revenire;
T7 idem T3;
T8 revenire.
Ex.10 P.I. Stând, braţele îndoite, mâinile pe şold:
T1-8 sărituri depărtat-apropiat a picioarelor cu 4x8T
bătaia palmelor deasupra capului.
2. Partea fundamentală TEMA 1. - Startul de jos și lansarea de la start; În coloană câte doi pe lungimea sălii.
 Aşezare în bloc-start şi verificarea poziţiei 10x
65’ -Formarea mecanismului de bază,
corecte, pauză pasivă 20’’
 aşezare în bloc-start şi ridicarea trunchiului fixarea stereotipă, formarea capacității
10x
2.1. Tema 1  ‘’pe locuri ‘’ , ‘’gata ‘’, pauză pasivă 20’’ de aplicare și generalizare.
10x
 Plecări libere din bloc-start cu comandă
35` 10x -Explicaţia, demonstrația
individuală, pauză pasivă 30’’ (între repetări),
revenire în mers
 plecări din bloc-start la comanda profesorului şi -Observare sistematică
urmărirea traiectoriei plecării, pauză 60’’ (între 4x20m -Apreciere verbală
repetari), revenire în mers
-Exersare grupată, exersare globală
 plecări din bloc-start şi lansare pe diferite 4x30m
distanţe, pauza 60’’ (între repetări), revenire în
mers -Algoritmizarea
 alergare de viteză cu plecare din bloc-start, pauză
4x40m
60’’ (între repetări), revenire în mers
TEMA 2 - Școala săriturii. În coloană câte doi pe lungimea sălii.
Pasul săltat
- pasul săltat pe acelasi picior, pauza(intre repetari), 4x-p/30m.mers -Explicaţia, demonstrația
2.2. Tema 2 revenire la pas
- pas săltat alternativ, pauza(intre repetari), revenire 4x-p/30m.mers -Observare sistematică
30` la pas -Apreciere verbală
- pas săltat cu trecerea piciorului oscilant peste un 4x-p/30m.mers
obstacol( gărduleţ), pauza(intre repetari), revenire la -Exersare grupată, exersare globală
pas
Pasul sărit -Algoritmizarea
-pas sărit pe semne, pauza(intre repetari), revenire 4x-p/30m.mers
la pas
-pas sărit cu calcare pe zone, pauza(intre repetari), 4x-p/30m.mers
revenire la pas
-pas sărit peste diferite obiecte, pauza(intre 4xp/30m.mers
repetari), revenire la pas
3. Partea de încheiere În coloană câte unul
Mijloace compensatorii pentru favorizarea
5’ 1. Alergare ușoară cu relaxarea brațelor 200 m eliminării cataboliților, eventual masaj
liniștitor, procedee hidroterapice și
2. Mers cu reglarea respirației 15 metri fizioterapice.
3. Automasajul și alte mijloace de revenire 15 metri -Testarea capacităţii de revenire a elevilor și
scăderea nivelului de efort.
-Observare sistematică
-Apreciere verbală
- aprecieri asupra desfăşurării orei; 30 sec În linie pe un rând

- evidenţieri pozitive şi deficienţe; 30 sec -Conversația

- feed-back-ul îndeplinirii cobiectivelor; 30 sec -Apreciere verbală

- alinierea, salutul şi părăsirea sălii de sport în 30 sec -Formarea capacității de apreciere,


mod disciplinat. autoapreciere

S-ar putea să vă placă și