Sunteți pe pagina 1din 4

Liceul ortodox Sf. Antim Ivireanu Profesor: Chele Iulian Data: 17.0 .!01" Clasa: a #III$a % &fectiv: !

0 elevi Loc de desf'(urare: terenul de s)ort *ateriale necesare: fluier+ min,i+ -aloane

PLAN DE LECIE
Temele leciei: 1.HANDBAL ARUNCAREA LA POART DIN SRITUR - Con oli!"#e $. ALER%AREA DE RE&ISTEN - P" 'l l"n "( !e emi)on!* con oli!"#e Obiective operationale La sf.ritul leciei elevul va fi ca)a/il s': O+iec(i,e mo(#ice 01 $ s' efectue1e corect )asul lansat de semifond. 0! $ s' efectue1e corect aruncarea la )oart'. O+iec(i,e co-ni(i,e 0 $ s' cunoasc' tehnica corect' a arunc'rii din s'ritur' la )oart'. 0" $ s' 2nelea,' im)ortana meninerii controlate a res)iraiei. O+iec(i,e ")ec(i,e: 03 $ s' cola/ore1e cu cole,ii din echi)'. 04 $ s'$i felicite adversarul 2n ca1 de 2nfr.n,ere. 07 $ s' manifeste interes fa' de activitatea s)ortiv'. .e(o!e /i 0#oce!ee: conversaia+ ex)licaia+ o/servaia+ demonstraia. %i/lio,rafie: 5and/al+ teorie i metodic'+ su)ort de curs )entru u1 intern+ Conf. 6heor,he 7amfir+ Lector Dr. Leon 6om/o.

1ERI%A I DURATA 1.Organizarea colectivului de elevi (2) 2.Pregtirea organismului pentru efort. (8)

CONTINUTUL LECIEI $adunarea+ alinierea $salutul $ra)ortul $verificarea echi)amentului (i a st'rii de s'n'tate $)re1entarea temelor de lec8ie $exerciii de front (i formaie $mers $aler,are cu -oc de ,le1ne $-oc de aten8ie: la un fluier$schim/area direciei de aler,are $mers )e v.rfuri+ /ra8ele sus $mers )e c'lc.ie+ /ra8ele la s)ate $mers )e )artea exterioar' a )icioarelor $mers )e )artea interioar' a )icioarelor $mers din fandat 2n fandat $mersul )iticului cu )almele )e ,enunchi $mers normal $aler,are cu ,enunchii sus $aler,are cu )endularea ,am/elor 2na)oi $)endularea ,am/elor inainte $aler,are in lateral cu )as adau,at ;)iciorul dr. 2n fa'< $aler,are in lateral cu )as adau,at ;)iciorul st. 2n fa'< $)as 2ncruciat $aler,are cu s)atele $s)rint 1.St.nd de)'rtat + m.inile )e olduri : >1$! : a)lecarea ca)ului 2nainte cu arcuire? > $" : extensia ca)ului cu arcuire >3$4 : a)lecarea ca)ului lateral st.n,a cu arcuire ? >7$@ : a)lecarea ca)ului lateral drea)ta cu arcuire ? $. St.nd de)'rtat + m.inile )e olduri : >1$" : rot'ri de ca) s)re st.n,a ? >3$@ : rot'ri de ca) s)re drea)ta ? 4. St.nd de)'rtat + m.inile )e olduri : >1$" : rot'ri de umeri 2nainte ? >3$@ : rot'ri de umeri 2na)oi ? 5. St.nd de)'rtat + /raele )e l.n,' trunchi >1$" : rot'ri de /rae simultan inainte ? >3$@ : rot'ri de /rae simultan 2na)oi ?

DO&ARE 09 09 09 09

2OR.AII DE LUCRU 3I INDICAII .ETODICE $ :n linie )e un r.nd.

.ETODE DE E1ALUARE A)recieri ver/ale

OBS.

$ :n coloan' c.te unul. 1 dia,. 1 tur 1 dia,.

A)recieri ver/ale 0/servaie sistematic'

1 dia,. 1 dia,. 1 dia,. = dia,. = dia,. 1 dia, !x@ :n coloan' de ,imnastic' c.te 3. A)recieri ver/ale 0/servaie sistematic' :n coloan' de ,imnastic' c.te 3. !x@ Profesorul execut' 2n o,lind' cu elevii.

3. nfluenarea selectiv a aparatului locomotor. (!<

!x@

!x@

:n coloan' de ,imnastic' c.te 3.

>1$" : rot'ri de /rae alternativ 2nainte ? $@ : rot'ri de /rae alternativ 2na)oi ? 6. St.nd de)'rtat + /raele 2ndoite la nivelul )ie)tului : >1$! : extensie cu arcuire a /raelor 2ndoite ;)lan ori1ontal< > $" : extensie cu arcuire a /raelor 2ntinse ;)lan ori1ontal< 7.St.nd de)'rtat /raele 2ndoite la nivelul )ie)tului : >1$! : r'sucirea trunchiului s)re st.n,a cu arcuire ? > $" : r'sucirea trunchiului s)re drea)ta cu arcuire ? 8. St.nd de)'rtat + m.nile )e olduri : >1$! : 2ndoirea trunchiului lateral st.n,a + cu /raul coroan' i arcuire ? > $" : 2ndoirea trunchiului lateral drea)ta + cu /raul coroan' i arcuire ? 9. St.nd de)'rtat + /raele )e l.n,a trunchi : >1$! : extensia trunchiului cu ridicare )e v.rfuri i ducerea /ratelor )rin 2nainte sus Aarcuire ? > $" : 2ndoirea trunchiului cu ducerea /raelor la v.rful )icioarelor Aarcuire ? :. St.nd de)'rtat + /raele 2ntinse lateral : >1$! : 2ndoire r'sucit' a trunchiului ;m.na drea)t' la )iciorul st.n, < cu arcuire ? > $" : 2ndoire r'sucit' a trunchiului ;m.na st.n,' la )iciorul dre)t < cu arcuire ? 1;.St.nd de)'rtat + m.inile 2n olduri : >1$" : rot'ri de trunchi s)re st.n,a ? >3$@ : rot'ri de trunchi s)re drea)ta ? 11.St.nd : >1$" : fandare 2nainte cu arcuire ;)iciorul dre)t 2n fa'<? >3$@ : fandare 2nainte cu arcuire ;)iciorul st.n, 2n fa'< 1$.St.nd : >1$" : fandare lateral' cu arcuire ; )iciorul dre)t 2ntins< >3$@ : fandare lateral' cu arcuire ; )iciorul st.n, 2ntins < ? 14.St.nd : >1$" : rot'ri de /a1in s)re st.n,a ? >3$@ : rot'ri de /a1in s)re drea)ta ".#eriga tematic 28
Tem" 1. A#'nc"#e" l" 0o"#(< !in <#i('#<-con oli!"#e

"x" "x" "x" :n coloan' de ,imnastic' c.te 3.

"x" "x" !x@ !x@ !x@ !x@

:n coloan' de ,imnastic' c.te 3.

:n coloan' de ,imnastic' c.te 3.

$Buc'torul cu min,ea 8inut' 2n am/ele m.ini 2n dre)tul )ie)tului execut' )a(ii de elan ;unul+ doi sau trei<+ ultimul )as fiind executat cu flexia mai mare a ,enunchiului+ rularea mai accentuat' )e tal)' ;dins)re c'lc.i+ tal)'+ v.rf<. *omentul /'t'ii (i des)rinderii va marca ducerea ener,ic' a min,ii cu am/ele m.ini deasu)ra um'rului de aruncare (i a )iciorului dre)t 2ndoit din articula8ia ,enunchiului 2ns)re 2na)oi+ astfel c'+ 2nc' de )e )arcursul ascendent al 1/orului -uc'torul se afl' 2n )o1i8ia cea mai favora/il' arunc'rii $ cu toat' )artea st.n,' a cor)ului ;la dre)taci< 2nainte (i )artea drea)t' 2na)oi. $&lan 3$10m + luarea min,ii din m.na cole,ului situat la semicercul de Cm+ /'taie i aruncare la )oart'. $Aruncare la )oart' )este un adversar )asiv. $Boc /ilateral D echi)a care va 2nscrie ,ol folosind )rocedeul aruncare la )oart'

A)recieri ver/ale
$"x 1@ min

$atenie m'rit' la coordonarea )asului lansat de semifond cu res)iraii. $dou' ,ru)uri

Eormativ' D

din s'ritur' va fi recom)ensat' cu dou' ,oluri. Tem" $. Aler,area de re1isten' : aler,area in )luton? $ dou' ,ru)uri se)arate fete+ res)ectiv /'iei+ aler,are cu )as lansat de semifond min fetele+ " min /aietii. $ *ers cu exerci8ii de res)ira8ie $Aler,are uoar' $Stretchin, $ A)recieri asu)ra o/iectivelor )ro)use. $ A)recierea elevilor care s$au eviden8iat. $ Salutul.

autoevaluare A)recieri ver/ale 1 tur 19 09 09 $ se va insista )e lucrul corect al /ra8elor 2n tim)ul aler,'rii. $ 2n tim)ul mersului )e l.n,' exerci8ii de res)ira8ie se vor relaxa /ra8ele (i )icioarele. $ 2n linie )e un r.nd? $evidenieri ale elevilor care au executat corect? $ notarea a doi +trei elevi.

$.%evenirea organismului dupa efort 2 &. 'nc(eierea organizat a lec)iei. (1 min.)

"