Sunteți pe pagina 1din 2

CURS

TEORIA ȘI PRACTICA ÎN SPORTURI DE APĂ

INTRODUCERE
Înotul se confundă cu apariţia umanităţii fiind prezent în toate timpurile şi la toate
popoarele. Înotul este important în dezvoltarea copilului ajutând la dezvoltarea musculaturii, a
coordonării motrice, a abilităţilor cognitive şi a modalităţilor de interacţiune socială.
Este mişcarea care se poate practica, încă de la naştere, în centre specializate. Apare ca şi
activitate sportivă în programele grădiniţelor şi apoi în programele şcolare la liceele cu profil de
înot. Este sport complementar altor sporturi, ajutând la dezvoltarea capacităţii pulmonare şi
rezistenţei fizice a sportivilor, dezvoltarea lor armonioasă, mijloc de refacere, recuperare
medicală şi relaxare. Este sportul în care întâlnim cei trei factori de călire ai organismului: apa,
aerul şi soarele.
Salvarea de la înec este prioritatea principală a părinţilor care îşi îndrumă copiii spre iniţiere
şi aprofundare în tehnica procedeelor acestui sport. De aceea avem nevoie de specialişti bine
pregătiţi care să-i facă pe viitorii elevi să îndrăgească mişcarea în mediul acvatic şi să-i îndrume
către celelalte ramuri ale nataţiei cum sunt: înotul, poloul pe apă, săriturile în apă; sporturi
olimpice, prezente la noi în ţară cu rezultate deosebite pe plan mondial.
Obiectivele cursului:
Studenţii, viitori profesori, specialişti în domeniul educaţiei fizice şi a sportului, trebuie să
cunoască respiraţia acvatică, legile plutirii şi alunecării pe apă, mişcarea braţelor şi picioarelor
coordonate cu respiraţia, regulamentul în cele patru procedee ale înotului competiţional.
Competenţe conferite:
Competenţele oferite de acest curs îi ajută pe studenţi să cunoască şi să folosească noţiunile
specifice disciplinei, să explice şi să demonstreze tehnica corectă a procedeelor de înot.
Resurse şi mijloace de lucru:
Cursul se află la dispoziția studenților sub formă scrisă, sintetizată necesar întregirii
cunoştinţelor practice şi teoretice în domeniul studiat. De asemenea orele practice la bazinul de
înot dau posibilitatea studenţilor să aplice cele învăţate folosind mijloacele şi metodele moderne
din înotul sportiv.
Structura cursului:
Cursul practice este compus din 7 EVOLUŢIA ÎNOTULUI DE-A LUNGUL
unităţi de învăţare: ETAPELOR ISTORICE (2 ore)
Unitatea de învăţare 1.
Unitatea de învăţare 2. FORŢELE CARE ACŢIONEAZĂ ASUPRA
CORPULUI ÎNOTĂTORULUI ÎN APĂ (2 ore)
Unitatea de învăţare 3. TEHNICA PROCEDEULUI DE ÎNOT CRAUL
(LIBER) (2ore)

Unitatea de învăţare 4. TEHNICA STARTULUI ŞI TEHNICA


ÎNTOARCERILOR LA PROCEDEUL CRAUL (2 ore)
Unitatea de învăţare 5. TEHNICA PROCEDEULUI DE ÎNOT BRAS (2
ore)
Unitatea de învăţare 6. TEHNICA PROCEDEULUI DE ÎNOT SPATE (2
ore)
Unitatea de învăţare 7. TEHNICA PROCEDEULUI DE ÎNOT FLUTURE
(2 ore)

Metodele de predare constau în utilizarea de echipamente audio-vizuale, metode interactive


şi participative de antrenare a studenţilor pentru conceptualizarea şi vizualizarea practică a
noţiunilor predate.