Sunteți pe pagina 1din 14

CAPITOLUL II.

ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE


ȘTAFETEĂ

(Cursul nr 2.)

Tematica cursului

1.Alergarea de rezistență: greșeli și corectarea lor în însușirea


elementelor tehnice, repartizarea și rezolvarea sarcinilor în lecția de
educație fizică, ciclul primar și gimnazial, elaborarea sistemelor de
acționare, amplasarea în planificarea semestrială și în planul de lecție

2. Alergarea de ștafetă: eșalonarea, repartizarea și rezolvarea


sarcinilor la lecția de educație fizică, ciclul primar și gimnazial,
elaborarea sistemelor de acționare, amplasarea în planificarea
semestrială și în planul de de lecție

2.1. Corectarea greșelilor în însușirea elementelor tehnice


la alergarea de rezistență

In școală, alergarea de rezistență se desfășoară pe distanțe


diferite, pe teren plat sau variat.

Prinipalele greșeli în însușirea elementelor tehnice ale


alergării de rezistență sunt semnalate mai jos:

Plecarea de la start
Greşeli frecvente şi corectarea lor:
- în poziţia pe „locuri” aşezarea picioarelor este greşită datorită
reprezentării greşite a mişcării;
Corectare: studiul analitic al poziţiei de plecare şi execuţii din din
zone marcate pe pistă;
-în poziţia „pe locuri” ambele picioare sunt extinse sau piciorul din
spate este extins;

17
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

Corectare: studiul analitic al imagini 2,3 de mai sus şi plan practic


aşezarea corectă cu semiflectarea genunchilor şi cu ducerea braţului
opus, uşor semiflectat înainte;
-pornirea în alergare cu piciorul din faţă datorită centrului de
greutate aflat în plan posterior;
Corectare: înclinarea trunchiului înainte cu sprijin pe pingea a
piciorului din spate;
Alergarea pe parcurs

Greşeli frecvente şi corectarea lor:


-piciorul de sprijin permanent îndoit datorită oboselii sau a
musculaturii gambei insuficient dezvoltate;
Corectare: reducerea tempoului, dezvoltarea musculaturii gambelor;
-impulsia insufucientă cauzată de o deprindere greşită sau de
neterminarea mişcării de impulsie;
Corectare: alergări cu accentuarea impulsiei şi exerciţii specifice de
forţă;
-pendularea înainte exagerată a gambei;
Corectare: alergare cu aterizare pe partea înternă a labei piciorului;
-capul în bărbie sau pe spate cauzate de oboseală ;
Corectare: conştientizarea acestui fapt prin observaţii repetate;

Sosirea

Greşeli frecvente şi corectarea lor:


- trecerea liniei de sosire în alergare obişnuită sau ducerea
capului înainte peste linia de sosire;
Corectare: execuţii analitice ( ca în fig.12) la 2-3m distanţă de
finia de finiş cu ducerea pieptului înainte);
-încetinirea vitezei înaintea liniei de sosire;
Corectare: modificarea artificială a liniei de sosire înainte sau
înapoi în diferite repetări şi conştientizarea importanţei prin difernţa
de timp obţinută.

18
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

2.2.Eșalonarea, repartizarea și rezolvarea sarcinilor


pentru alergarea de rezistență la lecția de educație fizică, ciclul
primar și gimnazial

Ciclul Primar
Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV
- alergare cu învățarea ritmului - menținerea alergării pe -alergarea în tempo
respirator; 50m cu start din moderat;
- învățarea startului din piciore picioare; - alergare pas în pas;
cu menținerea alergării pe 20m. -alergare pe urmele celui
din față;

Ciclul gimnazial
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a
-alergarea unei distanțe după - alergarea susținută pe - evadări din pluton;
tempouri impuse; 500-800m; - alternarea
- inspirații pe 1,2 timpi -menținerea vitezei ¾ ritmurilor
expirații prelungite. 100m, după satrult din de alergare;
picioare.
-alergare în pluton

Tabel nr.1. Eșalonarea sarcinilor pentru alergarea de rezistență

1. Tema de lucru Învățarea Startul din Alergarea pe


ritmului picioare parcurs
respirator
2. Comportamentul -neconcordanță - așezarea -necorelare între
observat între efortul fizic greșită (mână și acțiunea brațelor
și respirație picior de și picioarelor;
aceeași parte) - diferite
-impulsia deficiențe de
incompletă la alergare
plecare; neadecvate (pe
pingea târșâită, pe
călcâi,
îngenuncheați,
etc.)
3. Ce este de -respirația și -așezarea -alergare
corectat inspirația în corectă și economă cu fuleu
repaus motivarea mai mic, suplă și
-ispirația și poziției atitudinea
expirația în mers, segmentelor; ansamblului:
- în alergare - poziția la brațe-trunchi-

19
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

ușoară comanda picioare în


starterului. alergare.
4. Ce este de învățat -inspirația și -dezechilibrarea -diferența între
expirația trunchiului pasul de viteză în
profundă, în înainte; tempo maxim și
repaus, mers și -propulsia din alergarea în tempo
alergare; flexarea moderat;
-inspirații și genunchilor și -regalea ritmului
expirații împingerea pe respirator în
prelungite pe un pingea; raport de distanță
1-4 timpi. -menținerea și oboseala
alergării cu acumulată.
intensitate de
¾, 50-100%

Tabel nr. 2.Aspecte generale pentru: observarea, corectarea și învățarea secvențelor tehnice

2.3. Elaborarea sistemelor de acționare pentru alergarea de


rezistență

Ca și la celelate probe atletice vom respecta structura tabelară


cu: codificarea și numerotarea, descrierea exercițiului (jocului),
dozarea, formații de lucru, observații (opțional). Încercăm codificarea
cu AR, A de la alergare și R de la rezistență. În alcătuirea sistemelor
de acționare vom ține cont de secvențele tehnice ale alergării de
rezistență și anume: startul și accelerarea de la start, alergarea pe
parcurs și sosirea.

Codificarea Descrierea Dozarea Formații de lucru


și exercițiului
numerotarea (jocului)
(AR)
AR: 1-6 -Stând cu picioarele 6-8x Câte patru
(startul și paralele: cădere în
accelararea faţă şi pornire în
de la start) alergare;
AR-2 -Aşezări şi reluări ale 4-5x Câte patru
poziţiei
corespunzătoare
comenzii „Pe locuri”
AR-3 -Plecări libere cu 4-5x Câte doi
studiul în prealabil a

20
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

poziţiei de plecare.
AR-4 -Start în grup, din 2-3x
picioare în linie
dreaptă, la comandă,
pe 20-30m.
-în grup de 4-5elevi
AR-5 -Start câte doi sau în 2-3x
grup, la comandă pe
20-30, pe turnantă.

-câte doi sau în grup


AR-6 -Starturi din picioare, 2-3x
la comandă, cu
alergare 25-60m, în
linie dreaptă sau în
turnantă, sub formă de
întrecere.
-individual, în grup,
AR: 7-11 Mers obişnuit, apoi 2-3x
(alergarea pe mai rapid şi trecere în
parcurs) alergare uşoară şi
alternări de mers cu
alergare pe 150- -câte patru
200m;
AR-8 Alergare pe o distanţă 2x
dată 60-80m cu un
număr minim de paşi

Câte unul în coloană, sau


individual
AR-9 Alergare pe o distanţă
dată, 60-80m cu un 2x
număr maxim de paşi
AR-10 Alergare pe marcaje
efectuate pe linia
culoarului;

-individual, câte doi, câte


patru.

21
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

AR-11 Alergare în tempo 1-2x


moderat pe distanţe
de 150-200m;

AR:12 Alergare cu pas lansat 1-2x -în grup câte 5-6


(sosirea) cu tempo moderat pe
distanţe variabile
(100-400m) cu
accelerări pe ultimii
15-30m cu trecere
liberă peste linia de
sosire.
AR-13 Exerciţiul precedent, 1-2x
dar cu aplecarea
trunchiului înainte
înaintea liniei de
sosire. -în grup câte 5-6.
AR-14 Alergare în pluton cu 1-2x
declanşarea finişului.

-în grup
AR-15 Verificare (alergarea 1x Câte, unul sau câte doi, în
în toate cele trei grup
secvențe tehnice)
Tabel nr. 3. Elaborarea sistemelor de acționare

2.4. Amplasarea alergării de rezistență în planificarea


semestrială

În planificarea semestrială se va ține cont de continuitate,


astfel, sistemele de acționare elaborate se vor grupa în ordinea
metodologică, câte 6-8 sfârșind cu evaluarea. Fiecare elev va fi
evaluat în fiecare dintre cele trei secvențe tehnice respective: strtul și
accelerarea de la start, alergarea pe parcurs și sosirea. Planificarea
acestor teme de lecție se poate realiza toamna și primăvara, când
condițiile meteo permit lucru în aer liber.

22
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

Luna octombrie Luna noiembrie

Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3

Alergarea AR-1,2 AR-3,4 AR- AR- AR- AR-15


de resist. 5,14 6,13 7,10, verificare
(AR)
Tabel nr. 4. Model de amplasare a sistemeleor de acționare eșalonat pe șase lecții

2.5. Amplasarea alergării de rezistență în verigile lecției

Amplasarea alergării de rezistență în momentele sau verigile


lecției de educație fizică poate fi posibilă la veriga de realizarea a
temelor. Dacă este o temă de învățare, se plasează ca primă temă,
dacă este o temă de consolidare sau perfecționare, se plasează a doa
sau a treia temă de lecție.

Verigile sau momentele lecției Durata (în Amplasarea


minute) deprinderii de
momentelor(cu aruncare
aproximare)
1 Organizarea colectivului 2 -
2 Pregătirea organismului 7
pentru efort
3 Influiențarea selectivă a 10 -
aparatului locomotor
4 Realizarea temelor de lecție: 35 -prima poziție
1…. 12 dacă, tema are
2…. 12 ca scop
3…. 11 învățarea
- a doua sau a
treia dacă este
o temă de
învățare sau
consolidare.
5. Revenirea organismului 3 -
după efort
6 Incheierea 2 -
Tabel nr.5. Model de amplasare a alergării de rezistență în structura lecției

23
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

2.6.Eșalonarea, repartizarea și rezolvarea sarcinilor


pentru alergarea ștefetă la lecția de educație fizică, ciclul primar
și gimnazial

Ciclul Primar
Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV
-alergarea unei distanțe scurte -primirea bățului de -transmiterea bățului
fără pierderea bățului de ștafetă din spate în într-o zonă
ștafetă; mișcare; delimitată;
- transmiterea și primirea - perfecționarea acestei - identificarea mâinii
bățului de ștafetă în mișcare. transmiteri (transmiterea îndemânatice și
cu ușurință) perfecționarea
primirii;
Ciclul gimnazial
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a
-alergarea unei distanțe mai -primirea bățului de -transmiterea bățului
lungi fără pierderea bățului de ștafetă din spate în într-o zonă
ștafetă; mișcare; delimitată;
- transmiterea și primirea - perfecționarea acestei - identificarea mâinii
bățului de ștafetă în mișcare. transmiteri (transmiterea îndemânatice și
cu ușurință) perfecționarea
primirii;

Tabel nr 6. Eșalonarea sarcinilor pe cel două cicluri

1. Tema de lucru -Plecarea și Plecarea și Menținerea celor


accelerarea pentru accelerarea două acțiuni:
primul donator; pentru donarea și
primitor primirea – reglarea
vitezelor.
2. Comportamentul -se ridică prea -pleacă și își Plecare foarte
observat repede din start; întoarce rapidă sau
-nu se ridică sau se privirea să încetinire până le
ridică prea târziu vadă efecturea
donatorul schimbului
3. Ce este de -Refuzul Evaluarea Tehnica și
corectat dezechilibrării vitezei momentul
înainte la plecare donatorului transmiterii fără
-trunchiul rămâne pentru a regla depășirea zonei de
pe spate sau se plecare fără schimb.
apleacă în față. întoarcerea
Trebuie gasit privirii pentru

24
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

echilibrul în primitor.
alergare
4. Ce este de învățat Alergare oblic Stabilirea Transmiterea cu o
înainte -înaltă semnelor de viteză optimală a
plecare bățului de ștafetă
înainte de (reglarea vitezelor)
spațiul de
schimb.
Tabel nr 7. Repartizarea sarcinilor și rezolvarea acestora

2.7.Elaborarea sistemelor de acționare pentru alergarea de


ștefetă

Ca și la formarea deprinderii de aruncare vom respecta structura


tabelară cu: codificarea și numerotarea, descrierea exercițiului
(jocului), dozarea, formații de lucru, observații (opțional). Încercăm
codificarea cu AȘ, A de la alergare și Ș de la ștafetă.

Codificarea Descrierea Dozare Formații de lucru


și exercițiului a
numerotare (jocului)
a (AȘ)
AȘ-1 Alergare cu băţul de 9-10x Individual (în coloană câte unul)
ştafetă în mâna
stângă şi trecerea lui
repetată dintr-o mână
în cealalată.

AȘ-2 Ridicarea a 3-4 beţe, 3-4x -câte patru


aşezate pe sol la -ștafete
diferite distanţe.

AȘ-3 Joc de gleznă pe loc 7-8x Grupați câte doi. Se poate lucra în
sau în deplasare cu coloană cu toată clasa simultan.
simularea preluării
băţului prin
întinderea braţului
înapoi cu palma
desfăcută, la o
comandă auditivă
(fluier) a

25
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

profesorului.

AȘ-4 Alergare uşoară, 7-8x Grupați câte doi. Se poate lucra în


unul în spatele coloană cu toată clasa simultan.
celuilalt, cu
transmiterea băţului
din înapoi spre capul
coloanei cu
atenţionare auditivă
„hep” pentru
întinderea braţului
înapoi.
AȘ-5 Alergare obişnuită în 5-6x câte doi, câte patru
tempo 3/4 şi 4/4, la
semnal executanţii
întind braţul înapoi
simulând primirea
băţului şi după 2 -3
paşi reiau alergarea
normală.

AȘ-6 Transmitera băţului 5-6x


de schimb pe loc. La
semnal
auditiv”hep”primitor
ul întinde braţul
drept înapoi, preia
băţul cu mâna -câte doi
dreaptă şi-l trece
imediat în cea
stângă. Se
dobândeşte
deprinderea de a
apuca băţul în
unghiul format de
degetul mare şi
celelalte degete. În
cursul preluării
băţului primitorul nu
va întoarce capul
înapoi.

26
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

AȘ-7 Transmiterea băţului 8-10x


de schimb din mers.
Se va insista asupra
mişcării ritmice a
braţelor, braţul drept
fiind întins înapoi şi
menţinut fix, numai -câte doi
la auzul semnalului
dat de aducător.

AȘ-8 Transmiterea băţului


de schimb din 5-6x
alergare în tempo
moderat şi apoi cu
viteză din ce în ce
mai mare. Băţul va fi
predat la semnal. Se -câte doi
va evita întoarcerea
capului înapoi a
primitorului pentru a
controla mişcările
aducătorului şi
primirea băţului de
schimb.
Se va da
atenţie la trecerea
băţului din mâna
dreaptă în mâna
stângă. Aducatorul
alege momentul
predării şi conduce
transmiterea.

AȘ-9 Transmiterea băţului 5-6x


de schimb din
alergare prin
apropierea
aducătorului de
primitor. La început,
înapoia liniei de - câte doi
intrare în zona de
schimb se va marca o
linie de control la o
distanţă de câteva

27
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

lungimi de talpă de
la care va pleca
primitorul în
momentul în care
aducătorul ajunge la
aceasta linie şi nu se
va lua în considerare
depăşirea zonei de
schimb.

AȘ-10 Start de jos cu băţul


de ştafetă în mâna 4-5x
stângă

-câte unul, cîte doi, câte patru.


AȘ-10 Evaluare 1x În postură de primitor și donator
Tabel nr. 8. Codificarea, descrierea dozarea și formații de lucru

2.8. Amplasarea alergării de ștafetă în planificarea semestrială

În planificarea semestrială se va ține cont de continuitate,


astfel, sistemele de acționare elaborate se vor grupa în ordinea
metodologică, câte 6-8 sfârșind cu evaluarea. Fiecare elev va fi
evaluat și ca donator și ca primitor. Planificarea acestor teme de lecție
se poate realiza pe tot parcursul anului, în cazul în care școala
dispune de condiții materiale bune. In cazul în care nu există o sală
spațioasă, atunci aceasta se va planifica toamna și primăvara, când
condițiile meteo permit lucru în aer liber.

Luna octombrie Luna noiembrie


Săptămâna 1 Săptămâna 2 Săptămâna 3
Alergarea AȘ-1,2 AȘ- AȘ- AȘ- AȘ- AȘ-11
de ștefetă 3,4 5,6 7,8 9,10, verificare
(AȘ)
Tabel nr. 9. Model de amplasare a sistemeleor de acționare eșalonat pe șase lecții

28
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

2.9. Amplasarea alergării de ștafetă în verigile lecției

Amplasarea alergării în momentele sau verigile lecției de


educație fizică poate fi posibilă la veriga de realizarea a temelor.
Dacă este o temă de învățare, consolidare sau perfecționare, fie că se
exersează analitc, individual sau în grup, alergarea de viteză va ocupa
întodeauna prima poziție în efectuarea temelor de lecție.

Verigile sau momentele Durata (în Amplasarea


lecției minute) deprinderii de
momentel aruncare
or(cu
aproximar
e)
1 Organizarea colectivului 2 -
2 Pregătirea organismului pentru efort 7
3 Influiențarea selectivă a aparatului 10 -
locomotor
4 Realizarea temelor de lecție: 35 -prima poziție
1…. 12 dacă, tema are ca
2…. 12 scop dezvoltarea
3…. 11 calității mortrice:
viteza sau
îndemânarea.
-a a doua sau a treia
dacă tema este de
consolidare sau
perfecționare.

5. Revenirea organismului după 3 -


efort
6 Incheierea 2 -
Tabel nr.10. Model de amplasare în structura lecției

29
CAPITOLUL II. ALERGAREA DE REZISTENȚĂ ȘI DE ȘTAFETĂ

Intrebări recapitulative

1. Elaborați sisteme de acționare pentru alergarea de rezistență și


pentru alergarea de ștafetă!
2. Amplasați în planificarea semestrială și în planul de lecție cele
două tipuri de alergări!
3. Eșalonați și repartizați sarcinile pentru alergarea de rezistență și de
ștafetă în lecția de educație fizică, ciclul primar și gimnazial!

30

S-ar putea să vă placă și