Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

„VIITOR ȘCOLAR”

DATA:16.12.2019
PROF.INV.PRESC
UNITATEA DE INVATAMANT:GPN “Fat Frumos” Crivat
GRUPA: mare
TEMĂ ANUALĂ: “Cum a fost/este şi va fi pe Pământ ?”
PROIECT TEMATIC: “Astăzi despre ieri şi mâine”.
ADP: Întâlnirea de dimineaţă: - salutul;
- prezenţa;
- calendarul naturii;
- împărtăşirea cu ceilalţi – activitatea de grup;
- noutatea zilei.
Rutine: - Gimnastica de înviorare;
- “Îmi spăl bine mâinile” – deprinderea de a se spăla corespunzător pe mâini;
- “Mă pregătesc pentru activități” – exersarea unor deprinderi de autoservire.
Tranziţii: - “Bat din palme clap, clap, clap...” – joc muzical;
- “Cum putem merge” – joc de mișcare.
ALA: Construcții: - „Mașina timpului”;
Arta: - “Gândurile unui viitor școlar” – desen liber;
Știință : - “Cât este ceasul?” .
ADE: ACTIVITATE INTEGRATĂ: DLC (educarea limbajului) + DOS (activitate practică): „Jurnalul unui viitor școlar”
ALA 2 : - “La noi în grădiniță” – joc muzical.
ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

Activitatea zilei începe cu Întâlnirea de dimineaţă. Copii sunt aşezaţi în semicerc pentru a stabili un contact vizual cu toţi membrii grupei:
„Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În cerc să ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm.”
Salutul îl porneşte educatoarea şi este continuat de toţi copiii:
„Bună dimineaţa fluturaşi
Foarte veseli coloraţi!”
Voi cere fiecărui copil, pe rând, să-şi salute colegul aflat în partea dreaptă, transmiţându-i prin salutul său un gând bun pentru ziua
respectivă.
Prezenţa copiilor debutează cu cântecelul:
„Bună dimineaţa, bună dimineaţa tuturor, tuturor,
Fluturaşii sunt aici, toţi sunt prezenţi.
Cu aripioare mari şi mici, colorate de pitici
Fluturaşii sunt aici, toţi sunt prezenţi.
Cine, cine, cine, cine, cine e aici?
Cine e aici?” , la care copii vor răspunde, pe rând, cu numele lor.
Calendarul naturii: Voi desemna un copil ca fiind meteorolog de serviciu, iar acesta prezintă vremea de azi, precizând, totodată, anotimpul,
luna, ziua, ce zi din săptămână este azi şi îmbrăcămintea corespunzătoare vremii de afară, iar apoi completează calendarul naturii cu datele
oferite.
La activitatea de grup vom desfăşura jocul: „Jocul culorilor”. Împart, la întâmplare, fiecărui copil câte un cartonaș colorat. Le expun apoi
o povestire în care să folosesc, pe rând, toate culorile. De câte ori spun denumirea unei culori, copiii care au cartonașele respective le ridică
și le arată. Copiii care greșesc vor îndeplini o poruncă amuzantă.
Noutatea zilei - copiii vor fi anunţaţi ce activităţi vor desfăşura pe parcursul zilei, spunându-li-se că astăzi „vor călători în timp” și își vor
da seama ce înseamnă o zi din viața unui școlar.

ACTIVITĂŢILE LIBER ALESE


1. CONSTRUCŢII:
Tema activităţii- „Mașina timpului”
Obiectiv operaţional: - să construiască din piese de lego, îmbinându-le, o mașină a timpului.
Mijloace didactice: piese de lego.
2. ARTĂ:
Tema activităţii: - „Ceasul” – desen liber
Obiective operaţionale: - să traseze un cerc, cu ajutorul figurii geometrice puse la dispoziție, încadrând ceasul ce este incomplet;
- să deseneze limbile ceasului, utilizând linia, ca element de limbaj plastic;
- să scrie cifrele care lipsesc, pe ceasul desenat, în ordinea corespunzătoare;
- să coloreze, după preferință, ceasul desenat.
Mijloace didactice: cercuri din trusa cu figuri geometrice, foi de bloc de desen, creioane, creioane colorate.
3. ȘTIINȚĂ
Tema activităţii: - „Cât este ceasul?”
Obiective operaţionale: - să denumească activitatea zilnică reprezentată pe jetonul primit;
- să găsească imaginea cu ceasul care indică ora din zi la care are loc activitatea reprezentată pe imagini,
îmbinându-le totodată.
Mijloace didactice: jocul de masă - „Cât este ceasul?”.
ADE - ACTIVITATE INTEGRATĂ

DOMENII: D.L.C. + D.O.S.


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului + activitate practică
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: “Jurnalul unui viitor școlar”
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de priceperi și deprinderi
MODALITATE DE REALIZARE: joc didactic/confecționare
SCOPUL: consolidarea deprinderii de a alcătui propoziții cu un cuvânt dat și de a despărți cuvinte în silabe, concomitent cu exersarea unor
deprinderi practice specifice vârstei (îndoire, tăiere pe contur, lipire)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să formuleze propoziții corecte din punct de vedere lexical și gramatical, pornind de la jetonul primit;
O2 - să despartă în silabe cuvântul ilustrat în imagini;
O3 – să găsească un cuvânt care să înceapă cu o silabă dată ;
O4 – să îndoaie foaia A4, obținând formatul A5 ;
O5 – să taie pe contur siluetele puse la dispoziție;
O6 – să lipească siluetele decupate, în „jurnal”, respectând ordinea cronologică a evenimentelor zilnice din viața unui viitor școlar.
SARCINA DIDACTICĂ: Copilul „sunat” de educatoare întreține un dialog cu aceasta și formulează corect răspunsurile la întrebările
educatoarei. Răspunsul la întrebările educatoarei vizează formularea unei propoziții pornind de la cuvântul ilustrat pe imaginea primită și
despărțirea în silabe a acestui cuvânt.
REGULILE JOCULUI: Copiii sunt împărțiți în două echipe. Educatoarea folosește un telefon, cu ajutorul căruia va suna, pe rând, câte un
copil, cu care va întreține un dialog. Copilul sunat trebuie să ia din cutie un plic, să-l deschidă și să răspundă corect la întrebările educatoarei.
Copilul care răspunde corect va primi un 10, (nota 10), nota ce va fi lipită în „carnetul de note” al fiecărei echipe. La final echipa care
acumulează mai multe note de 10 este declarată câștigătoare.
ELEMENTE DE JOC : - surpriza, mânuirea materialului, , descoperirea pe rând a surprizelor, concursul.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODEE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observația, diagrama Venn, jocul.
MIJLOACE DIDACTICE: „cutia timpului”, telefon, jetoane, plicuri, panou „roata timpului” , două cercuri, foi de bloc de desen, siluete,
foarfece, lipici.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe, individuală.
DURATA: 45-50 minute.

Domenii de dezvoltare
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE
1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare.
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
2.Conduită senzorio-motorie pentru orientarea mișcării
2 .1. Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat.
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
1.Interactiuni cu adultii și cu copiii de varste apropiate
1.3. Initiaza/participa la interacțiuni pozitive cu copiii de vârsta apropiata,bucurandu-se de compania lor
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
1. Curiozitate,interes și initiativa în invatare
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi
2. Finalizarea sarcinilor și a aactiunilor(consecventa în activitate)
2.1.Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1 Exerseaza,cu sprijin,ascultarea activa a unui mesaj,in vederea intelegerii și receptarii lui.
2.Mesaje orale în diverse situații de comunicare
2.2 Respecta regulile de exprimare corecta,in diferite contexte de comunicare
Strategia didactică
Evaluare, itemi şi
Etapele Prelucrarea conţinutului Forme de
Ob. Metode şi Mijloace indicatori de
activităţii/durata organizare
procedee didactice performanţă
Momentul ●Asigurarea unui climat favorabil desfaşurării Conversaţia Frontal Participă activ la
organizatoric activitatii organizarea spațiului
●Pregatirea materialului didactic destinat activității
●Împărţirea copiilor în două echipe Pe echipe
●Asezarea copiilor pe scaunele, în cele două
semicercuri, câte unul pentru fiecare echipă.
Captarea Se realizează cu ajutorul unei păpuși a unei Conversaţia ● păpușă Frontal •Observarea
atenţiei fetițe care învață foarte bine la școală. Păpușa ●cutie
comportamentului
a fost trimisa la grupă pentru a le transmite ● scrisoarea
copiilor un mesaj. Prin mesajul transmis în de la fetiță verbal și nonverbal al
scrisoare, fetița îi motivează pe copii să învețe ● plicuri cu
copiilor.
la grădiniță, pentru a deveni buni școlari. jetoane
Pentru a-i demonstra ca sunt viitori școlari
foarte buni, fetița le-a trimis copiilor niște
plicuri, cu ajutorul cărora se vor juca. Cu
ajutorul „mașinii timpului”, construită de copii
mai devreme, aceștia vor „călătorii în timp”,
pentru a vedea cum este ziua unui școlar și
pentru a-i demonstra fetiței că și ei vor face
față cerințelor de la școală. Copiii descurcăreți
vor primi nota 10.
Anunţarea temei - Ce ziceţi îl demonstrăm fetiței școlărițe că o Conversaţia Frontal •Îşi exprimă dorinţa de
să ne descurcăm de minune la școală? Pentru a-i demonstra fetiței și
a-i demonstra asta ne vom juca astăzi un joc păpușii cât de pregătiți
numit „Jurnalul unui viitor școlar”, să vadă că sunt și ei pentru școală
n-a trecut degeaba timpul, ci noi am învățat în și că sunt dornici să ia
fiecare zi câte ceva, pentru a fi pregătiți de nota 10.
școală. •Observarea
comportamentului
verbal și nonverbal al
copiilor.
Dirijarea ● Le explic copiilor sarcina de lucru şi regulile Explicaţia Frontal Un copil reproduce
învăţării jocului verbal sarcina și
DLC – Educarea ● Le precizez că fiecare dintre ei, pe rând, va regulile jocului.
limbajului participa la joc, purtând, „la telefon” un dialog
cu educatoarea și răspunzând întrebărilor
acesteia. Demonstraţia ● Telefon
● Demonstrez, „sunând” un copil și efectuând Exerciţiul ●Cutie •Îşi însuşesc sarcinile
jocul de probă. Jocul ●Jetoane Individual de lucru, fiind atenţi la
O1 ● Se începe jocul ●„Carnet de demonstraţia
O2 ● Copiii care reuşesc să îndeplinească sarcina note” educatoarei
de lucru primesc un 10 de la păpușă, notă care •„Răspund” la telefon
va fi trecută în carnetul de note al echipei atunci când își aud
●Le cer celorlalţi copii să fie foarte atenţi numele, extrag câte un
pentru a observa dacă colegul lor ştie sau nu să jeton din cutie,
rezolve sarcina, pentru că, în caz contrar, denumesc obiectul
trebuie să-l ajute pentru a putea primi nota 10 reprezentat pe jeton,
pentru echipă. Individual despart cuvântul în
● Se continuă jocul până se epuizează silabe și formulează o
jetoanele din cutie. propoziție cu acel
● Supraveghez şi încurajez activitatea copiilor Explicația Jetoane cuvânt.
Frontal •Aprecieri verbale și
● Complicarea jocului – introducerea unei recompense.
variante de joc.
O1 ● Le explic copiilor noile sarcini de lucru:
O2 copilul numit de educatoare, mută săgeata pe Demonstrația „Roata
„roata timpului”, trebuind să denumească Exercițiul timpului” Individual
O3 obiectul în dreptul căruia s-a oprit săgeata, să-l Jocul Jetoane
despartă în silabe și să găsească alt cuvânt care • Copilul numit de
să înceapă cu prima silabă a primului cuvânt educatoare „învârtește”
denumit. Dacă rezolvă corect sarcina săgeata pe roata
denumește un copil care să formuleze o timpului și denumește
propoziție cu cuvântul găsit de el. Explicația obiectul sau ființa
● Se face jocul de probă, cu ajutorul unui copil Demonstrația •Două reprezentată pe jetonul
O2 ● Se continuă jocul până se epuizează toate Exercițiul cercuri pe care s-a oprit
imaginile de pe „roata timpului”. •Jetoane săgeata, desparte în
silabe cuvântul și
găsește un alt cuvânt
care începe cu prima
silabă a cuvântului
● La final se mai introduce o nouă variantă de inițial.
joc. •Observarea curentă.
● Se așază pe jos două cercuri ce se
intersectează. Copiii chemați în față extrag un Diagrama •Îşi însuşesc noile
jeton, denumesc imaginea, despart cuvântul în Venn sarcini de joc
silabe și așază într-un cerc jetoanele ce Exercițiul •Plasează
reprezintă obiecte specifice preșcolarului, în Jocul corespunzător
celălalt cerc jetoane ce reprezintă obiectele imaginile și așază
specifice școlarului, iar în intersecția celor numărul corespunzător
două cercuri jetoanele cu obiecte comune de bețișoare sub fiecare
preșcolarului și școlarului. Apoi sub fiecare jeton, despărțind
jeton așază atâtea bețișoare câte silabe are cuvintele în silabe.
cuvântul reprezentat. •Observarea curentă.
● Se numără notele de 10 obținute de fiecare •Aprecieri verbale
echipă și se stabilește echipa câștigătoare.

Obţinerea Pe tranziția „Cum putem merge?” , ne Frontal


performanţei așezăm pe scăunele la măsuțe. Conversația
DOS – activitate ●Copiii sunt împărțiți în patru grupuri, Pe grupe
practică specifice unor roluri din jocul de la tranziție:
grupul „soldățeilor”, „grupul uriașilor”,
„grupul ștrengarilor” și „grupul moșilor”.
● Pentru a putea face față cerințelor de la
școală, trebuie să cunoască foarte bine
programul unui viitor școlar; pentru a Observația Foi de bloc
demonstra acest lucru, copiii din fiecare grup Conversația de desen Individual
trebuie să realizeze un jurnal, Jurnalul unui Farfurioare
viitor școlar. cu
● Se face intuirea materialului de lucru materialele • Observă și intuiesc
de lucru: materialele de lucru.
imagini,
Explicația creioane Frontal
colorate,
foarfece,
● Le explic copiilor sarcina de lucru, pașii pe lipici
care trebuie să-i urmeze în vederea Demonstraţia •Își însușesc sarcinile
confecționării jurnalelor. Observația de lucru, fiind atenți la
Fiecare copil din fiecare grupă își alege de pe explicațiile și la
masă o imagine ce reprezintă o secvență din demonstrația
activitatea zilnică a unui școlar, o colorează educatoarei.
corespunzător și o decupează.
Fiecare grup își desemnează un lider, care va
îndoi foaia de bloc de desen pe jumătate.
Copiii discută apoi în cadrul grupului pentru a
stabili ordinea cronologică a evenimentelor
zilnice din viața unui viitor școlar. Fiecare își
lipește în jurnal, la locul potrivit, imaginea
colorată și decupată.
● Se execută exercițiile specifice de încălzire a
musculaturii mâinii, pe poezia: •Execută corect
“Mâna lebădă o fac, Exercițiul exercițiile de încălzire.
Ea mişcă mereu din cap. Foi de bloc
Lebedele-n jur privesc, de desen
Farfurioare
Mâinile eu le rotesc.
cu
Degetele-mi sunt petale, materialele
Le deschid ca la o floare. de lucru:
Ploaia cade ne-ncetat, imagini,
Vârful degetelor bat creioane
Şi apoi le răsfirăm colorate,
Şi la un pian cântăm.” foarfece,
lipici Individual • Observarea curentă
● Se începe lucrul; în timp ce copiii lucrează,
Fond Pe grupe • Colorează și
educatoarea supraveghează activitatea acestora muzical decupează doar
O4 imaginile ce reprezintă
și oferă indicații suplimentare acolo unde este
O5 cazul. activități specifice
O6 școlarului.
● Asigur o poziție corectă a copiilor pe
• Lipesc în jurnal
scăunele în timpul lucrului și disciplina,
imaginile, în ordinea
specifică școlarului.
corespunzătoare
derulării activităților
într-o zi.
Evaluarea și •Se fac aprecieri cu privire la activitatea Conversaţia Frontal • Aprecieri verbale
încheierea copiilor. pozitive.
activităţii •Se face ordine la locul de muncă. Jurnalele • Prezintă jurnalele
•Liderul fiecărui grup prezintă jurnalul realizate de complete realizate de
grupului. copii copii, pe grupuri.
•Se interpretează cântecul „Școlărei și
școlărițe”.

S-ar putea să vă placă și