Sunteți pe pagina 1din 15

GRĂDINIȚA CU P.P NR.

14 TÂRGOVIȘTE
ADRESA: Str. Vasile Voiculescu.nr.4
Tel/Fax: 0245615142
E –mail: gradinita14db@yahoo.com

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

MAGIA
IERNII !!
!

Propunător: Mogoş (Stroilescu) Maria-Crina


Grupa Mică-Mijlocie C Ștrumfii

PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATĂ

UNITATEA DE INVATAMANT: Grădiniţa P.P. Nr.14 Târgovişte


GRUPA: mică-mijlocie C Ștrumfii
DATA: 27 ianuarie 2020
PROPUNĂTOR: Mogoş (Stroilescu) Maria-Crina
Tema anuală de studiu: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Proiect tematic: Povești la gura sobei
Tema săptămânii: Pinguinul care voia să afle mai multe
Tema activității: „Magia iernii!”
Forma de realizare: Activitate integrată (ADP+ADE+ALA)
Tipul activității: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Componența activității:
 Activități de dezvoltare personală:
Rutine:
 Întâlnirea de dimineață
 Salutul, Prezența, Calendarul naturii;
Tranziții:
 „Săniuța” – cântec
 „Bat din palme” – joc cu text și cânt

 Activităţi pe domenii experienţiale:


► Domeniul Știință – Activitate matematică:
Tema: ”Magia iernii”

2
Mijloc de realizare: Joc logic

► Domeniul Om și societate – Activitate practică:


Tema: ,,Magia iernii"
Mijloc de realizare: lipire, decorare

 Jocuri și activități didactice alese:


Artă: Zâna Iernii împodobită!!!
Ştiinţă:”Din jumătăţi-întreg”-puzzle
Construcţii: „Săniuţa”- cuburi de plastic

Scopul:
 Consolidarea cunoştințelor matematice privind formarea de mulţimi după criteriile date
(mare/mic), folosind corect tehnicile şi uneltele de lucru pentru realizarea lucrărilor
propuse;
 Dezvoltarea şi activizarea unor operaţii şi calităţi ale gândirii prin antrenarea copiilor în
activităţi orientate spre exersarea unor deprinderi de muncă intelectuală, practico-
aplicative.

Obiective: La sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili:


O1 – Să diferenţieze obiectele mari de cele mici şi să le lipească;
O2 – Să formeze grupe de obiecte după criteriul mărimii ;
O3 - Să denumească grupele formate;
O4 - Să utilizeze adecvat materialele necesare lucrării;
O5- Să sorteze imagini cu diverse jocuri practicate de copii în anotimpul iarna;
O6- Să construiască din cuburi de plastic săniuţe

STRATEGII DIDACTICE:

3
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, tehnica comunicării rotative, demonstraţia,
exercițiul, demonstrația, jocul, exerciţiul, Turul galeriei.

Mijloace de învățare: calendarul naturii, pinguin, baghetă, fulgi de nea, lipici, decorațiuni,
puzzle, ornamente, carioci, recompense.

Forme de organizare a colectivului de copii: frontal, individual, în grup.


Modalități de evaluare: aprecieri verbale, chestionări sistematice, observarea sistematică a
copiilor, evaluarea produselor activității.

Durata: 2h

Bibliografie:
1. Activitatea integrată din grădiniţă - Editura Didactica Publishing House, 2008;
2. Curriculum pentru educația timpurie 2019, Ministerul Educaţiei Naționale;
3. Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educațional, Bucuresti, 2005.

4
SCENARIUL ZILEI

Rutină și tranziție: Ne pregătim pentru activități. Copiii se așează pe pernițe în cerc.


Rutină: Întâlnirea de dimineață:
Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative. Salutul
porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare salutându-şi colegul din
partea dreaptă, dându-şi mâna.
Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: Cine lipsește astăzi?. O fetiță numără
băieții, iar un băiat numără fetele. Apoi se completează Calendarului naturii, ajutaţi de
întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”,,În ce zi a săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea
astăzi?”. Se poartă o scurtă discuție despre iarnă, aceasta direcționându-se spre tema Magia
iernii!.
Împărtășirea cu ceilalți se realizează prin întrebările: Cum te simți astăzi? De ce? Vă
place iarna? De ce?
Noutatea zilei. Grupa noastră este vizitată de pinguinul Rico, care e tare supărat pentru
că a primit de la Zâna Iernii mai multe cadouri pe care trebuie să le grupeze în funcţie de mărime
şi nu se descurcă fără ajutor. El le citeşte copiilor o scrisoare de la Zâna Iernii în care îi roagă să-l
ajute pe Rico să diferenţieze mulţimile mari de cele mici.
Tranziţie: ,,Bat din palme” – joc cu text și cânt
Educatoarea şi preşcolarii se aşează în semicerc, unde se desfăşoară ADE – Domeniul
Știință – Activitate matematică – Copii, astazi ne vom juca jocul “Magia Iernii“ . Captarea
atenţiei se va realiza cu ajutorul pinguinului Rico care este supărat că nu ştie să aleagă mulţimile
mari de cele mici.
La activitatea matematică ne vom juca cu oameni de zăpadă, brazi, săniuţe, fulgi de
zăpadă şi apoi vom realiza un tablou de iarnă prin lipire.

5
Sarcina didactică: diferenţierea elementelor mari de cele mici și gruparea lor în funcţie de
mărime şi denumire.
Regulile jocului:
■ La semnalul baghetei magice un copil va alege de pe masă un brad mare, iar apoi va alege un
brad mic;
■ Aşează diferenţiat obiectele pe macheta Zănei Iernii;
■ Denumeşte grupele alcătuite.
Jocul de probă: educatoarea va desfăşura jocul de probă.
Se trece la desfăşurarea jocului propriu-zis.
Complicarea jocului se va realiza prin introducerea unui intrus (mărime diferită).
Elemente de joc: cutia cu surprize, jetoane, mișcare, aplauze, recompense.
Rutină și tranziție: Copiii se încolonează și părăsesc sala de grupă pentru servirea gustării
de fructe pe melodia Săniuța.

Jocuri și activități didactice alese. În continuare, copiii se încolonează în șir câte unul și
pornesc prin sala de grupă, către locul în care sunt pregătite cele trei centre de activitate deschise.
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând
grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând centrul preferat. Se
aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă pentru
a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să nu pătăm, să utilizăm cu grijă materialele, apreciem
şi protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.

Tranziţie: Recitativă: Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și la centre noi pornim.

 ARTĂ: La centrul Artă se desfăşoară ADE – Domeniul Om şi Societate – Activitate


practică unde copiii, prin colorarea, lipirea și decorarea diverselor materiale puse la
dispoziţie împodobesc Zâna Iernii .
 ŞTIINŢĂ: “Din jumătăţi-întreg –puzzle: copiii vor asambla puzzle-uri cu imagini
specifice anotimpului iarna.
 CONSTRUCȚII: – Copiii vor construi săniuţe, folosindu-se de cuburile de plastic.

6
Vom discuta despre ceea ce am realizat şi vom trece pe la fiecare măsuţă să vedem
rezultatele obţinute. Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru progresele
făcute.
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii activități.
La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc pentru servirea mesei.

7
Desfășurarea activității

Evenimentul Conținutul științific Strategii didactice Evaluare


Metode/ Material Forme de
/secvența
procedee/ didactic organizare
didactic/ă
tehnici
1.Moment Se creează condiţii optime pentru desfăşurarea Conversația Frontal Aprecieri
organizatoric activităţiilor: verbale
- aerisirea sălii de grupă;
- se aranjează mobilierul;
- se aranjează materialul didactic în ordinea folosirii lui;
- se organizează colectivul de copii
2. Reactualizarea Salutul: „Bună dimineaţa!” Salutul se realizează Tehnica Frontal Chestionări
cunoștințelor prin tehnica comunicării rotative. Salutul porneşte de la comunicării sistematice
educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei, fiecare rotative Panoul de
salutându-şi colegul din partea dreaptă, dându-şi mâna. prezență
Prezența se realizează prin întrebarea educatoarei: Fotografii
Cine lipsește astăzi?. O fetiță numără băieții, iar un băiat Calendarul
numără fetele. Apoi se completează Calendarului naturii, naturii
ajutaţi de întrebările: ,,În ce anotimp suntem?”,,În ce zi a
săptămânii suntem?”, ,,Cum este vremea astăzi?”. Se
poartă o scurtă discuție despre iarnă şi despre frumuseţile
acesteia, enumerându-se elementele ce întregesc un tablou
de iarnă (brazi, fulgi de nea, săniuţe, bulgări, oameni de
8
zăpadă).

3. Captarea În scopul creării unei atmosfere prielnice începerii


atenției activităţii, grupa noastră este vizitată de pinguinul Rico Conversația Pinguin Frontal
venit tocmai de la Polul Nord, care e tare supărat pentru că Cutie cu
a primit de la Zâna Iernii o cutie cu surprize de diverse surprize
mărimi, dar el nu ştie cum să le grupeze. Se va trezi astfel Figurine
interesul copiilor pentru activitate.
4. Anuntarea Pinguinul Rico le citeşte copiilor o scrisoare primită de la Conversația Observarea
temei și a Zâna Iarnă prin care îi anunţă că în decursul zilei urmează Explicația Pinguinul sistematică
obiectivelor să meargă într-o călătorie imaginară la munte, unde vor Rico a copiilor
găsi zăpadă şi se vor putea juca cu multe cadouri primite
de la aceasta.
Cu ajutorul pinguinului Rico care este supărat că nu ştie să
formeze mulţimi mari şi mici, voi motiva copiii pentru
sarcina de lucru.
5. Dirijarea Educatoarea şi preşcolarii se aşează în semicerc,
învățării unde se desfăşoară ADE – Domeniul Știință – Activitate
matematică - Copiii astazi ne vom juca jocul “Magia
Iernii“
Sarcina didactică: diferenţierea elementelor mari de cele
mici şi gruparea lor în funcţie de mărime şi denumire.
Regulile jocului:

9
■ La semnalul baghetei magice, un copil va alege de pe
masă un obiect mare, iar apoi acelaşi obiect de mărime Explicația bagheta Observarea
mică ; Figurinele Frontal sistematică
■ Va denumi obiectele şi le va aşeza diferenţiat pe Demonstrația iernii a copiilor
macheta Zânei Iernii; Macheta
■ Denumeşte grupele alcătuite. Zânei Iernii
Jocul de probă: se va juca o dată jocul de probă pentru a
vedea dacă s-au înţeles regulile jocului. Educatoarea alege
un brad mare apoi solicită un copil să aleagă un brad mic.
Desfăşurarea jocului propriu-zis.
Varianta 1
Pe masa avem aşezate la întămplare figurinele iernii de
diferite mărimi.
Copii sunt asezati pe scaunele în semicerc, iar în faţa lor
pe masă sunt: oameni de zăpadă mari şi mici, braduleţi Exercițiul
mari şi mici, săniuţe mari şi mici, fulgi de zăpadă mari şi
mici. Le voi spune cum ne vom juca astăzi: aşezăm,
grupăm şi cu iarna ne jucăm. Vom forma grupe de oameni
de zăpadă mari şi mici, brazi mari şi mici, săniuţe mari şi Chestionări
mici, fulgi de zăpadă mari şi mici. Educatoarea aruncă sistematice
figurina pinguin pe rând către copii. Copilul la care ajunge
pinguinul va veni si va lua de pe masă, fără să se uite,o

10
figurină. O va denumi, apoi o va aseza pe macheta zânei Aprecieri
dupa criteriile „mărime” şi „formă”, adică dacă este brad verbale
mare o va aşeza la căsuţa brazilor mari, dacă este brad mic
la căsuţa brazilor mici . Un alt coleg de grupă va alege un
brad mic s.a.m.d Frontal
Daca rezolva corect sarcina este aplaudat, daca greseste , Exercițiul
copii vor sesiza greseala prin sintagma “Te ajut eu”.
Varianta 2:
Educatoarea solicită unui copil să aleagă toate obiectele
mari şi să le pună în macheta Zânei Iarnă la categoria
mulţimilor mari, iar obiectele rămase ( cele mici) vor fi
aşezate de un alt copil pe macheta Zânei Iarnă la
categoria mulţimilor mici .
Complicarea jocului: Copiii vor închide ochii, timp în
care eu voi lua un om de zăpadă mic din mulţimea
oamenilor de zăpadă şi îl voi pune la mulţimea oamenilor
de zăpadă mari; la bătaia mea din palme copiii vor
deschide ochii, vor privi tabla şi vor descoperi greşala care
s-a strecurat pe tablă. Voi schimba apoi mai multe
figurine între ele. Repetam de mai multe ori acest exercitiu
pentru ca sa aiba cat mai multi copii posibilitatea să
răspundă.

11
Elemente de joc: bagheta magică, figurine mișcare,
aplauze, recompense.
Rutină și tranziție: Copiii se încolonează și
părăsesc sala de grupă pentru servirea gustării de fructe pe
melodia Săniuța.
6.Obținerea Jocuri şi activităţi didactice alese
performanței În continuare, copiii se încolonează în șir câte unul
și pornesc prin sala de grupă, către locul în care sunt Observarea
pregătite cele trei centre de activitate deschise. sistematică
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi a copiilor
desfăşurate în fiecare centru, invitând grupa de copii să le Explicația Frontal
viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând
centrul preferat. Se aminteşte copiilor comportamentul
dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă Individual
pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să nu Conversaţia
pătăm, să utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi
protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru
realizarea acestora.

Tranziţie: Recitativă: Ne-nvârtim, ne răsucim/ Și


la centre noi pornim.
Explicaţia Flipchart cu
 ARTĂ: Activitate practică unde copiii, prin imaginea

12
colorarea, lipirea și decorarea diverselor materiale Demonstrația Zânei Iarna
puse la dispoziţie, Impodobesc Zâna Iernii. carioci Individual
 STIINŢĂ: – copiii vor asambla puzzle-uri cu Lipici
imagini specifice anotimpului iarna. Decorațiuni Observarea
 CONSTRUCȚII: - Copiii vor construi săniuţe cu sistematică
ajutorul cuburilor de plastic. a copiilor
Vom discuta despre ceea ce am realizat şi vom Puzzle
trece pe la fiecare măsuţă să vedem rezultatele obţinute.
Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi copiii
pentru progresele făcute. Ornamente În grup

cuburi Evaluarea
Frontal produselor
Conversația activității
Aprecieri
verbale
7. Asigurarea Se realizează prin întrebări:
retenției și a Cum l-am ajutat noi pe pinguinul Rico?
transferului Ce joc am efectuat astăzi?
Ce activitate v-a plăcut cel mai mult?

13
Conversaţia Frontal Aprecierea
Brainstorming verbală
8. Evaluarea Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al întregii Conversația Recompense Frontal Aprecieri
activității activități. verbale
La final, copiii părăsesc sala de grupă și se pregătesc
pentru servirea mesei.

14
Scrisoare de la Zâna Iernii

Dragii mei copii de la grupa mica/mijlocie,

Am auzit că voi sunteţi foarte harnici şi prietenoşi. Prietenul


nostru, Rico, a primit o cutiuţă cu surprize pe care nu ştie să le grupeze
în mulţimi mari şi mici. Vă rog să îl ajutaţi să grupeze surprizele în
funcţie de mărimea lor!!!

15

S-ar putea să vă placă și