Sunteți pe pagina 1din 23

"În lumea minunată a poveștilor"

DATA :
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
GRUPA: MIXTA
EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : ,,ÎN LUMEA MINUNATĂ A POVEŞTILOR”
TIPUL ACTIVITĂŢII: CONSOLIDARE / VERIFICARE DE CUNOŞTINŢE
FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ
ADP + ALA 1 + ADE (DLC - DOS) + ALA 2
SCOPUL ACTIVITATII: Consolidarea si verificarea cunostintelor copiilor cu privire la povestile si personajele studiate,
stimularea interesului pentru povesti si carti, consolidarea deprinderii de exprimare corecta, imbogatirea vocabularului.
MESAJUL ZILEI : ,,POVEŞTILE NE ÎNVAŢĂ / LUCRURI BUNE DESPRE VIAŢĂ”
DURATA: O ZI
PROGRAMUL ZILEI

I. ADP - ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


• Întâlnirea de dimineaţă: Salutul
Prezenţa
Calendarul naturii

• Rutine: ,,Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” – exersarea unor deprinderi utilitar-gospodăreşti;
,,Curat şi sănătos”– exersarea unor deprinderi igienice.

• Tranziţii : ,,Bat din palme: clap, clap, clap,


Din picioare: trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim,
La activităţi pornim.”

II. ALA/ SECTOARE – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


• Joc de masă: ,,În lumea poveştilor”– puzzle din poveștile cunoscute
• Artă: ,,Personajul preferat” - colorare in contur

III. ADE – ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


• Activitate integrată: „ În lumea poveştilor” : DLC +DOS
DLC ( Domeniu Limbă şi Comunicare) – Educarea limbajului - ,,Ghici, ghici?” - joc didactic
DOS (Domeniul Om si Societate) – Activitate practica – ,,Căsuta din padure”

IV. ALA2 – ACTIVITĂŢI COMPLEMENTARE ŞI RECREATIVE:

,, Deschide urechea bine’’-joc cu text si cant


,, Taranul e pe camp ’’ - joc de miscare

Obiective operationale:
-sa desfasoare jocul;
- sa participe cu interes si placere la activitate;

SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu primirea copiilor în sala de grupă, aceştia sunt invitaţi să se aşeze în semicerc pentru a stabili fiecare
contact vizual cu toţi membrii grupei, copiii având posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării, împărtăşirii gândurilor,
impresiilor cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;


- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i numele şi simbolul numelui;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul adecvat;
- să comunice pe baza unei idei elaborate.

Momentele întâlnirii de dimineaţă


• Salutul – Dimineaţa a sosit
La grădiniţă am venit
În semicerc ne-aşezăm
Cu toţii ne salutăm
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!

• Prezenţa –Un copil numit va număra copiii prezenţi, băieţi şi fete.


• Calendarul naturii – Data,ziua, luna, anul
Anotimpul ni-l arată
Deci, calendarul naturii,
Să îl completăm îndată.
Se vor purta discuţii cu copiii pentru a stabili anotimpul, fenomene care caracterizează ziua în care suntem.

• Activitatea de grup – voi anunţa copiii că vom discuta pe parcursul întregii zile despre lumea poveştilor;
• Mesajul zilei – “Iubiţi poveştile, copii?
Poveştile ne învaţă, lucruri bune despre viaţă!

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE PE CENTRE DE INTERES – PARTEA I

1. ARTĂ
Tema activităţii: ,,Personajul preferat” - colorare in contur
Sarcini de lucru:
- să coloreze imaginile cu peronaje din povesti, respectând codul culorilor;
- să păstreze acurateţea lucrărilor.

Materiale: fise de lucru cu personaje preferate de prescolari, creioane colorate.

2. JOC DE MASĂ
Tema activităţii: ,,În lumea poveştilor”– puzzle din poveşti
Sarcini de lucru :
- să îmbine piesele puzzle reconstituind imagini din poveşti cunoscute.
- să enunţe titlul poveştii.
Materiale: jocuri puzzle.
STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul;


Forma de organizare: pe grupuri, frontal, individual;
Locul de desfăşurare: sala de grupă .

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Curriculum pentru învatamântul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
Ghid orientativ – Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă ;
Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
Secvenţele Strategii didactice
Didactice Continut stiintific Evaluare
Metode si Mijloace Forme de Instrumente si
procedee didactice organizare indicatori

1. Momentul Organizarea spatiului si a climatului


organizatoric educational într-un mod optim
desfărurării activitătilor.
2. Captarea atentiei Se realizează prin prezentarea Recunoasterea
sectoarelor de activitate si intuirea Conversatia materialelor
materialelor corespunzătoare.
3. Anuntarea temei Se trece la fiecare sector pentru a intui Frontal Ascultă si înteleg
si a obiectivelor materialele si a afla tema ,apoi se Explicatia explicatiile
formează grupuri la libera alegere. Vor educatoarei
colora, vor construi, vor îmbina şi
reconstitui secvenţe si tablouri din
poveşti.

La sectorul ARTĂ copiii coloreaza in Explicaţia Observă,


4.Dirijarea acţiunilor contur, folosind tehnicile de lucru Demonstraţia verbalizează şi
învăţate. Exerciţiul Fise de lucru Individual coloreaza
La sectorul JOC DE MASĂ copiii vor Demonstraţia Îmbină,
îmbina piesele reconstituind imaginile Munca în Pe grupe cooperează
din poveşti. echipă

5. Încheierea Se fac aprecieri generale si Conversaţia Turul galeriei Expoziţie


activităţii individuale asupra modului de lucru si Analiza
de comportare ale copiilor pe tot produselor
parcursul activitatii. activităţii
Fiecare grupă prezintă rezultatele
activitătii desfăsurate.

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,ÎN LUMEA POVEŞTILOR”


DOMENII EXPERIENŢIALE: DLC + DOS
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată – Joc didactic / Activitate practica
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare, verificare de cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
● Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi aplicarea lor în diverse contexte de
învăţare;
● Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE CADRU:

● Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
● Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
● Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;
● Dezvoltarea simţului practic şi estetic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive şi de limbaj:

• să participle la activitatea de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;


• să recunoască personaje din poveşti, titlul lor, autorul, pe baza unor imagini, ghicitori, replici folosite sau pe baza descrierii
făcute de educatoare;
• să povestească pe baza imaginilor prezentate;
• să utilizeze cuvinte şi expresii literare din textele cunoscute;
• să identifice şi să clasifice personajele în pozitive şi negative, să stabilească trăsăturile morale şi de caracter ale acestora;
• să formuleze/să răspundă la întrebări puse în legătură cu conţinutul poveştilor.
• să se exprime corect, coerent şi logic în expunerile făcute;
• să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;

Psihomotorii:

• să selecteze corect materialele de lucru, să realizeze lucrarea practică valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• să aibă o poziţie corectă a corpului în timpul activităţilor;
• să execute mişcările pe care le impune activitatea

Socio-afective:

• să exprime propriie opinii, sentimente, atitudini;


• să fie cultivate atitudini de toleranţă, prietenie, cooperare, preţuire şi ajutor reciproc;
• să interpreteze liber, creativ lucrări practice exprimând sentimente estetice;
• să respecte reguli şi sarcini date.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia, problematizarea, braistormingul,


Mijloace de învăţământ: cutia fermecată,scrisori– mesaje, ghicitori, imagini ce sugerează secvenţe din poveşti;

Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.

SARCINI DIDACTICE
• Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor, ghicitorilor, replicilor personajelor sau a versurilor prezentate;
• Completarea unor propoziţii cu cuvinte potrivite;

REGULILE JOCULUI:
• Să respecte echipa din care fac parte, să colaboreze cu membrii echipei, să respecte ordinea solicitărilor;

ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, limitarea timpului, aplauze, recompense.

BIBLIOGRAFIE:

● Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I, 2008


● Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Editura Institutul European, Iaşi, 2008;
● Breben Silvia,Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002
● Revista Învăţământului Preşcolar nr. 3-4/2009
● Revista Învăţământului Preşcolar nr. 1-2/2010
● Revista Învăţământului Preşcolar nr.1-2/2011
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENT CONTINUT STIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC (forme, metode,
indicatori)
Metode si Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
l.Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: Conversatia Frontal Globală-observatia
organizatoric -aerisirea sălii de grupă; Explicatia
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;
-pregătirea materialului demonstrativ si distributiv; Individual

2.Captarea Voi capta atentia copiilor cu o cutie fermecată. In cutie se afla Expunerea; Cutia fermecată Frontal Globală-observatia
atenţiei o surpriză pentru voi şi materialele cu care ne vom desfăşura Conversaţia;
astăzi activitatea. Explicația;

3.Anuntarea Explicaţia Frontal Globală-observatia


temei şi a Astazi vom patrunde in lumea minunata a povestilor prin Sunt atenţi şi
obiectivelor intermediul jocului didactic GHICI - GHICI? retin numele
jocului
Se împarte grupa de copii în două echipe: echipa ursuleţilor
şi echipa iepuraşilor, vom face un concurs, o întrecere între Ascultă instrucţiunile
cele două echipe, fiecare echipă va răspunde la întrebări, Înţeleg regulile
4.Explicarea membrii echipei vor colabora, se vor ajuta, iar răspunsurile
sarcinilor şi corecte vor fi recompensate cu buline rosii. Echipa care va
fixarea aduna la sfârşitul jocului cele mai multe buline rosii, va fi
regulilor desemnată câştigătoare.
În acest joc trebuie să rezolvaţi mai multe sarcini legate de
poveştile pe care le cunoaşteţi.
Veţi întâlni personaje ce trebuie să le recunoaşteţi, să spuneţi
din ce poveste sunt, să le caracterizaţi, să dezlegaţi ghicitori.
Educatoare citeste scrisoarea în care sunt enumerate sarcinile, Explicaţia, Pe echipe;
care trebuie îndeplinite de copii. Sarcinile sunt citite de
educatoare şi rezolvate pas cu pas de către echipe: Ascultă
5. Prezentarea Explicaţia instrucţiunile
noului 1. Recunoasterea unor personaje prin prezentarea unor imagini. Conversaţia; Frontal,
conţinut Individual; Înţeleg
2.Dezlegarea unor ghicitori despre povești și personaje; Instructaj Plicul cu sarcini regulile
verbal.
3.Recunoaşterea poveștilor din care fac parte anumite Pe echipe;
fragmente citite de educatoare; Convesația;

4.Completarea unor propozitii eliptice, care fac referire la Explicația;


situatii și personaje din poveștile cunoscute;
Se realizează Jocul de probă, oferindu-se explicaţii
6.Dirijarea suplimentare în cazul în care se constată că regulile sau modul
învațării de desfăşurare nu au fost bine înţelese. Explicația;

1. Proba nr. 1, de,, spargere a gheții”„Atent daca vei fi,


personajul vei recunoaste!” - prezentarea unor imagini din Exercițiul;
povestile studiate.
2. Proba nr. 2 –„Atent daca vei fi, personajul vei ghici!” – Expunerea; Evaluare orală
prezentarea unor ghicitori despre personaje cunoscute:
 Trei frati case si au cladit/Dar lupul rau i-a pandit
Pe doi i-a gonit din casa/Dar al treilea nu il lasa.
 Intr-un basm cu a fost odata/Stiti voi cine a purtat/ Ghicitori;
Cizmulite rosii, ca sa -i poata /Fi ascultat cuvantul
 Eu sunt vesela fetita/Ce am rosie scufita/La bunica
am plecat/Cu cosuletul incarcat.
 De cand mama a murit/Tare greu am mai trait/ mama
rea nu ma iubeste/Doar la lucru ma sileste/Si asa
franta, necajita/Cad pe vatra, in cenusa obosita.
 Intr-o racla de clestar/Dormea fara viata o fata/
Careia i -a ramas in gat bucata/Marului otravitor...
 Sunt un personaj vestit/Dintr-o poveste am venit/ Si-
am pedepsit fara de veste/Un lup si el tot din poveste.
 Barbosi, mici, dar si carunti/Cei sapte se intorceau
din munti.
 Eu din lemn am fost facut/ De Gepeto la-nceput/ Tare
mi-a placut sa mint/Iar nasul mi - a crescut cam
mult.
 O noapte intreaga am tremurat/Crezand c- am
pescuit/Dar coada in lac mi a inghetat/Si de vulpe Chestionare orală
am fost pacalit. Frontal;
 Cred ca ma cunoasteti bine/ Sunt animalul cel Individual;
vestit/Si pe iezi si pe Scufita/Pe ei toti i-am inghitit.

3. Proba nr. 3 - Ghici cine spune?


• ,,Trei iezi cucuieți/ mamei ușa descuieți/ că mama v-aduce
vouă/ drob de sare în spinare…”;
• ,,– Dă-mi și mie, măi babă, niște ouă că tare mi-i poftă!”; Pe echipe;
,,– Ia mai pune-ți pofta-n cui! Dacă vrei ouă…du-te și bate și
tu cocoșul ca să-ți facă ouă!”
• ,,– Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă Frontal;
grijește, că ți-oi prinde și eu bine vreodată!”
• “Mamă capră...îmbracă-mă,nu pot singur! Pe echipe
Mătuşă-capră,ospătează-mă...nu pot singur!
Capră-bunică...adoarme-mă...nu pot singur!” Explicați
a; Evaluare orală
,,Completează ce lipsește!” (Completarea unor propoziții Plicul cu
7.Asigurarea eliptice) sarcini;
retenţiei, a  ,,Fata moșului a îngrijit bine…”
transferului  ,,Ca să-și facă glasul frumos și clar Conversa Chestionarea orală
de cunoştinţe Lupul s-a dus la…..” ția;
şi obţinerea  Cocosul a gasit o punguta cu ...
performanţei  Mosul avea un cocos, iar baba o ...
 ,,Ursul a ramas fara coada
Fiindcă a vrut să prindă ....” Explicați
 Iedul cel mic s-a ascuns după .... a; Pe echipe
 Capra l-a pedepsit pe .....
 Ursul şi-a băgat coada în ....

Incheierea Educatoarea va face aprecieri asupra participarii la activitati


activitatii si le va imparti copiilor bomboane. Convorbi Frontal Acordarea recompenselor
rea şi a aprecierilor verbale.
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul om si societate –activitate practica
TEMA ACTIVITATII: ''Casuta piticilor''
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi si deprinderi
MIJLOC DE REALIZARE: activitate practica - lipire, asamblare
SCOPUL ACTIVITATII:
Formarea unor deprinderi tehnice de lipire a hartiei, dezvoltarea simtului practic si estetic.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
- sa realizeze corect ''casuta piticilor'' respectand sarcinile de lucru;
- sa foloseasca corect instrumente de lucru;
- sa realizeze lucrari practice folosindu-si imaginatia creatoare;
- sa -si dezvolte simtul practic si estetic,
- sa se autoevalueze;
- sa exprime opinia fata de lucrarile altora .

STRATEGII DIDACTICE:

-Metode si procedee: Explicatia, observarea, demonstratia, exercitiul, conversatia .

-Material didactic: coala A 4, hartie colorata , betisoare, lipici, servetele umede.

-Forme de realizare: frontal, individual.

Durata: 20 minute
Material bibliografic: Curriculum pentru invatamant prescolar 3-6,7 ani,M.E.C.2
Desfasurarea activitatii
Evenimente Continut stiintific Strategii Evaluarea
didactice didactice
1.Moment Se asigura conditiile optime pentru desfasurarea activitatii:
organizatoric - pregatirea materialului didactic
- aranjarea masutelor.

2.Captarea Se va capta atentia cu aceeasi cutie fermecata de la jocul anterior in care se


atentiei afla deasemenea si materialele cu care isi vor desfasura activitatea practica.

Astazi la activitate vom realiza ''casuta piticilor'' din povestea ''Alba ca conversatia Aprecieri verbale
3.Anuntarea Zapada si cei sapte pitici''.
temei si a -Intuirea Materialului didactic - Copiii descopera si intuiesc materialele.
obiectivelor

Demonstrarea modului de lucru:


4.Desfasurarea Prezint copiilor modelul executat si le solicit analiza acestuia. Explic si
activitatii demonstrez copiilor tehnica de lucru, pun accent pe ordinea in care vor fi Aprecieri verbale
lipite elementele casutei. explicatia
Copiii vor trebui sa lipeasca componentele casutei pe o coala de hartie alba
A 4.
Vom executa cateva exercitii pentru incalzirea muschilor mici ai mainii:
Efectuarea lucrarilor de catre copii. Demonstratia Observa-rea
Voi dirija activitatea si voi interveni ajutandu-i pe copii atunci cand este Exercitiul comportamentului
cazul. individual copiilor

Aleg cateva lucrari realizate corect,dar si cele care nu corespund in


5.Evaluarea totalitate cerintelor stabilite.
frontal Aprecieri verbale

Se vor face aprecieri generale asupra modului de desfasurare a activitatii si


6. Incheierea a lucrarilor executate de copii.
activitatii Se vor da copiilor stimulente.
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 2 - JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI LIBER ALESE

TEMA ACTIVITATII: a)”Deschide urechea bine”


b)”Taranul e pe camp”
TIPUL ACTIVITATII : consolidare de priceperi si deprinderi
FORMA DE REALIZARE : joc cu text si cant.

SCOPUL:
Antrenarea copiilor în desfăşurarea unor activităţi distractive pentru a le crea buna dispozitie.

OBIECTIVE :
- sa respecte regulile jocului;
- să-şi dezvolte atenţia;
- sa identifice vocea celui care ii striga numele;
- să participe cu plăcere la programul distractiv.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia ,exerciţiul, jocul ,demonstraţia.


Material didactic : fete zambitoare.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.

DURATA: 15-20 min.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
- Haideţi la serbare – Versuri, scenete, dramatizări pentru programul distractiv- recreativ în grădiniţe, Valeria Cincă, Anca
Ţancu, Gabriela Marinescu, Valentina Nicolae, Mimi Chituleasă, Maricica Stoian. Editura Coba Educaţional;
– Florica Mitu, Ştefania Antonovici –Jocuri didactice integrate pentru învatamânt preşcolar, Editura Humanitas Educaţional
2005.
Eveniment Conţinut ştiinţific Strategii Evaluare
didactic didactice
Organizarea Voi crea o atmosfera prielnica pentru începerea activităţii. Aprecieri verbale
activităţii
Captarea Voi face introducerea in activitate cu ajutorul versurilor: Conversaţia
atenției „Iată a mai trecut o zi / Multe aţi învăţat copii /Iar acum ne pregătim /Să ne
relaxam puţin.”

Anunţarea Le voi spune că astazi ne vom juca doua jocuri. Primul se numeste ”Deschide Explicaţia
temei urechea bine” si vom vedea cat de atenti sunteti cand un coleg vă v-a striga , iar Demonstraţia
cel de-al doilea se numeste „Taranul e pe camp” si este un joc cu text si cant Exerciţiul
cunoscut de voi.

Dirijarea Le voi explica primul joc „Deschide urechea bine”: ce presupune ca Explicaţia
învățării prescolarii sa fie asezati in semicerc pe scaunele, iar cel din fata sa stea cu
spatele la colegii lui. Educatoarea face semn unuia dintre copii, iar acela il Exerciţiul
striga pe copilul din fata. Cel din urma trebuie sa ghiceasca cine l-a strigat.Apoi
vom trece la jocul cu text si cant ”Taranul e pe camp” si voi reaminti regulile
jocului: copiii se vor aseza in cerc si vor alege un coleg care va fi taranul. In Jocul
timp ce noi vom canta el va merge prin fata noastra si va alege un alt copil si tot
asa pana se termina cantecul.

Fixarea Evaluarea orala


cunoștințelor Le voi pune copiilor urmatoarele intrebari: Conversatia
Ce jocuri am jucat astazi?
Care joc v-a placut mai mult si de ce?
Încheierea Voi face aprecieri individuale şi colective cu privire la participarea copiilor la Aprecieri
activităţii programul distractiv şi modul în care s-au comportat la activităţi. Copiii vor verbale
primi ca recompense fete vesele.