Sunteți pe pagina 1din 21

GRĂDINIŢA

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

PE TARÂMUL MAGIC AL POVEŞTILOR

EDUCATOARE:
TEMA ANUALĂ: „CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,EXPRIMĂ CE SIMŢI!”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ : ,,PE ARIPI DE POVESTE”
NIVEL: II
GRUPA: Mare „Spiriduşii”
DATA :
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare /verificare de cunoştinţe
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată (DLC / DOS)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe
PROGRAMUL ZILEI

I. ADP ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Întâlnirea de dimineaţă: „Poveştile ne învaţă /Lucruri bune despre viaţă”
Tranziţie: „Spiriduşii s-au trezit, bună dimineaţa!”
Rutine: ,,Singur îmi fac ordine la locul de muncă” – exersarea unor deprinderi utilitar-gospodăreşt
,,Curat şi sănătos”– exersarea unor deprinderi igienice.

II. ALA 1 – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


Joc de masă: ,,În lumea poveştilor”– puzzle din poveştile cunoscute
Biblioteca: „Decorăm rochiţa caprei cu trei iezi”
Stiinţă : „Cifre în lumea poveştilor”
Tranziţie: „Bat din palme clap, clap, clap...”

III. ADE – ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


Activitate integrată: „ Pe tarâmul magic al poveştilor” : DLC +DOS
DLC ( Domeniul Limbă şi Comunicare) – Educarea limbajului - ,,În lumea poveştilor” - joc didactic
DOS (Domeniul Om şi societate) – Activitate practică – aplicaţie - „Personajul de poveste îndrăgit”

IV. ALA 2 – ACTIVITĂŢI LIBER ALESE


Întrecerea personajelor din poveşti – joc distractiv
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu primirea copiilor în sala de grupă care va fi decorată ca un palat al poveştilor. Copiii sunt
invitaţi să se aşeze în semicerc pentru a stabili fiecare contact vizual cu toţi membrii grupei, ei având posibilitatea de a-şi
împărtăşi ideile, de a-şi manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie. După aceea va intra un personaj surpriză - Zîna
Poveştilor, pe care copiii vor trebui să o recunoască. Voi purta o scurtă discuţie despre decor, despre poveştile cunoscute
de ei şi le voi prezenta activităţile pe care le vom realiza împreună.
În cadrul Activităţilor Liber Alese 1, copiii vor descoperi la cele trei centre, materiale legate de tema activităţii
integrate a zilei, dar şi de tema săptămânii:
1.Joc de masă: ,,În lumea poveştilor”– puzzle din poveştile cunoscute
2.Biblioteca: ,Decorăm rochiţa caprei cu trei iezi
3. Stiinţă : Cifre în lumea poveştilor
Prin tranziţia Bat din palme clap, clap, clap se va face trecerea către activitatea pe domenii experenţiale, la care
copiii se vor juca un joc numit In lumea poveştilor, unde vor avea ca sarcini: recunoaşterea poveştilor şi a personajelor
care fac parte din acestea, identificarea unor personaje după nişte fragmente audiate, formularea corectă a propoziţiilor
din punct de vedere gramatical, gruparea imaginilor în funcţie de povestea din care fac parte şi aşezarea în ordinea
întâmplării lor, iar ca ultimă sarcină ambele grupe vor trebui să raspunda unor intrebari legate de povesti, conform
metodelor Explozia stelara şi Diagrama Venn
Jocul se va desfăşura pe două echipe, echipa Piticilor şi echipa Iezilor.
Fiecare răspuns va fi recompensat cu un punct pentru echipa din care face parte copilul.
Pe ritmul cîntecului Noi suntem piticii, se realizează tranziţia, copiii sunt invitaţi să meargă la mese unde sunt
pregătite materialele necesare activităţii practice.
Astfel se va face trecerea către activitatea practică la care ei vor realiza prin decupare şi lipire un tablou cu personajul de
poveste îndrăgit.
În cadrul ALA 2, se va desfăşura jocul distractiv Cursa personajelor din poveşti.
La sfîrşitul zilei, Zîna Poveştilor va fi mulţumită de activitatea lor şi îi va răsplăti pe copii cu recompensele din cufărul
magic: cărţi de colorat cu poveşti.

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)

SCOP: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării interrelaţionării,
împărtăşirii gândurilor, impresiilor cu ceilalţi şi formării comportamentului empatic la preşcolari.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări
- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg cunoscându-i numele şi simbolul numelui;
- să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-le prin simbolul
adecvat;
- să comunice pe baza unei idei elaborate.

Momentele întâlnirii de dimineaţă

• Salutul – Dimineaţa a sosit


La grădiniţă am venit
În semicerc ne-aşezăm
Cu toţii ne salutăm
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa, copii!
• Prezenţa – fiecare copil îşi aşează simbolul propriu la panoul cu copii prezenţi. Un copil numit va număra copiii
prezenţi, băieţi şi fete.
• Calendarul naturii – Data,ziua, luna, anul
Anotimpul ni-l arată
Deci, calendarul naturii,
Să îl completăm îndată.
Se vor purta discuţii cu copiii pentru a stabili anotimpul, fenomene care caracterizează ziua în care suntem.
 Împărtăşirea cu ceilalţi - Vom discuta despre poveştile cunoscute, momentele care i-au impresionat şi ce
personaj de poveste ar vrea să fie. Deoarece ne vom juca cu poveştile, ne vom împărţi în două echipe: echipa
Albei ca Zăpada - echipa Piticilor şi echipa Caprei cu trei iezi – echipa Iezilor, fiecare primind în piept un ecuson
specific echipei.

• Activitatea de grup – joc Ghiceşte personajul . Copiii vor trebui să ghicească personajul de poveste descris de
ghicitoare.
• Noutatea zilei – este Zâna Poveştilor, care are fel de fel de surprize şi va invita copiii intr-o lume magică a poveştilor;
ea are un cufăr fermecat, de unde va scoate pe rând câte o scisoare în care va spune copiilor ce au de făcut în cadrul
jocului În lumea poveştilor.
• Mesajul zilei – “Iubiţi poveştile, copii?
Poveştile ne învaţă, lucruri bune despre viaţă!”

• Tranziţie – Zîna Poveştilor îndeamnă copiii să pornească spre sectoarele amenajate, să descopere materialele puse la
dispoziţie, precizând ce au de făcut.
Dar să-ncepem lucrul,
Şi s-avem mult spor,
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sector.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE PE CENTRE DE INTERES – PARTEA I

1. BIBLIOTECA

Tema activităţii: Decorăm rochiţa caprei cu trei iezi

Obiective operaţionale:
- să decoreze îmbrăcamintea caprei cu trei iezi folosind semnele grafice învăţate.
- să coloreze elemente din imagine folosind culori adecvate.
Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul
Materiale: carioca, fişe.

2. JOC DE MASĂ

Tema activităţii: ,,În lumea poveştilor”– puzzle din poveşti


Obiective operaţionale:
- să îmbine imaginile puzzle reconstituind imagini din poveşti cunoscute.
- să enunţe titlul poveştii.
- să lipească imaginile pe o coală de hârtie.
Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul
Materiale: puzzle cu imagini din poveşti, coli albe de hârtie, lipici.

3. ŞTIINŢĂ

Tema activităţii: ,,Cifre în lumea poveştilor”


Obiective operaţionale:
- să lipească tot atâtea bulinuţe câţi pitici are Albă ca Zăpada .
- să numere elementele mulţimilor şi să încercuiască numărul corespunzător.
Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, exerciţiul
Materiale: puzzle cu imagini din poveşti, coli albe de hârtie, lipici.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Curriculum pentru învatamântul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008;
Ghid orientativ – Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă – Grupa Mare;
Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar.
Secvenţele Strategii didactice
Didactice Continut stiintific Evaluare
Metode si Mijloace Forme de Instrumente si
procedee didactice organizare indicatori

1. Momentul Organizarea spatiului si a climatului


organizatoric educational într-un mod optim
desfărurării activitătilor.
2. Captarea atentiei deîînvățareînvățare.
Se realizează prin prezentarea Recunoasterea
sectoarelor de activitate si intuirea materialelor
materialelor corespunzătoare. Conversatia
3. Anuntarea temei Se trece la fiecare sector pentru a intui Frontal Ascultă si înteleg
si a obiectivelor materialele si a afla tema ,apoi se Explicatia explicatiile
formează grupuri la libera alegere. Vor educatoarei
modela, vor construi, vor îmbina şi
reconstitui secvenţe si tablouri din
poveşti.

4.Dirijarea acţiunilor La sectorul BIBLIOTECA, copiii Observă,


decoreaza rochita caprei cu trei iezi, verbalizează şi
folosind semnele grafice învăţate. Explicaţia modelează
La sectorul JOC DE MASĂ copiii vor Demonstraţia Carioci Îmbină,
îmbina piesele reconstituind imaginile Exerciţiul Imagini cu Individual cooperează
din poveşti. scene din
La sectorul STIINTA, copiii vor face povesti Pe grupe Construiesc
operatii matematice, realizand sarcina Explicaţia Fise
ceruta.. Demonstraţia Pe grupe
Exerciţiul individual
Munca în
echipă
5. Încheierea Se fac aprecieri generale si Conversaţia Turul galeriei Expoziţie
activităţii individuale asupra modului de lucru si Analiza
de comportare ale copiilor pe tot produselor
parcursul activitatii. activităţii
Fiecare grupă prezintă rezultatele
activitătii desfăsurate.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,ÎN LUMEA POVEŞTILOR”


DOMENII EXPERIENŢIALE: DLC + DOS
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului+ Activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată – joc didactic / aplicaţie
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare, verificare de cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
● Consolidarea şi verificarea cunoştinţelor despre poveştile cunoscute şi aplicarea lor în diverse
contexte de
învăţare;
● Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

OBIECTIVE GENERALE:

● Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale;
● Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral;
● Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;
● Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene.
● Dezvoltarea simţului practic şi estetic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive şi de limbaj:

• să participe la activitatea de grup atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor;


• să recunoască personaje din poveşti, titlul lor, autorul, pe baza unor imagini, ghicitori, replici folosite sau pe baza descrierii
făcute de educatoare;
• să povestească pe baza imaginilor prezentate;
• să utilizeze cuvinte şi expresii literare din textele cunoscute;
• să identifice şi să clasifice personajele în pozitive şi negative, să stabilească trăsăturile morale şi de caracter ale acestora;
• să formuleze/să răspundă la întrebări puse în legătură cu conţinutul poveştilor.
• să se exprime corect, coerent şi logic în expunerile făcute;
• să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;

Psihomotorii:

• să selecteze corect materialele de lucru, să realizeze lucrarea practică valorificând deprinderile de lucru însuşite;
• să aibă o poziţie corectă a corpului în timpul activităţilor;
• să execute mişcările pe care le impune activitatea

Socio-afective:

• să exprime propriie opinii, sentimente, atitudini;


• să fie cultivate atitudini de toleranţă, prietenie, cooperare, preţuire şi ajutor reciproc;
• să interpreteze liber, creativ lucrări plastice şi practice exprimând sentimente estetice;
• să respecte reguli şi sarcini date.

STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, conversaţia, demonstraţia, problematizarea, braistormingul, ,,Explozia


stelară”, Diagrama Venn, jocul de rol.
Mijloace de învăţământ: cutia fermecată,scrisori– mesaje, imagini ce sugerează secvenţe din poveşti, panou, ecusoane
sugestive, steluţe.
Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe.

SARCINA DIDACTICĂ
• Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor, ghicitorilor, replicilor personajelor sau a versurilor prezentate;
• Completarea unor propoziţii cu cuvinte potrivite;
• Rezolvarea unei sarcini conform metodei Diagrama Venn, Explozia Stelară.
• Decuparea şi lipirea personajului de poveste preferat.
REGULILE JOCULUI:
• Să respecte echipa din care fac parte, să colaboreze cu membrii echipei, să respecte ordinea solicitărilor;

ELEMENTE DE JOC: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor, limitarea timpului, aplauze, recompense.

BIBLIOGRAFIE:

● Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), M.E.C.I, 2008


● Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a limbajului, Editura Institutul European, Iaşi, 2008;
● Breben Silvia,Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002
● Revista Învăţământului Preşcolar nr. 3-4/2009
● Revista Învăţământului Preşcolar nr. 1-2/2010
● Revista Învăţământului Preşcolar nr.1-2/2011
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENT CONTINUT STIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC (forme, metode,
indicatori)
Metode si Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
l.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii: Conversatia Frontal Observaţia globală
organizatoric -aerisirea sălii de grupă; Explicatia
-amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;
-pregătirea materialului demonstrativ si distributiv; Individual
-intrarea copiilor în sala de grupă , interpretând versurile „Bat
din palme”.

2.Captarea Zâna Poveştilor a adus o cutie fermecată, unde se află o Expunerea; Cutia fermecată Frontal Observaţia globală
atenţiei de pentru
surpriză pentru voi şi materialele cu care ne vom desfăşura Conversaţia;
formarea
astăzi grupurilor
activitatea; darde lucru.a descoperi surpriza pentru voi, ea Explicaţia;
pentru
vrea să ştie ce poveşti cunoaşteţi şi ce multe lucruri ştiţi despre
ele.
3.Anuntarea
temei şi a Zâna Poveştilor le propune să desfăşoare un joc numit În Explicaţia Ecusoane Ascultă instrucţiunile
obiectivelor lumea poveştilor unde vă veţi distra, vă veţi juca, dar veţi şi simboluri
învăţa.
4.Explicarea Se împarte grupa în două echipe: echipa piticilor şi echipa
sarcinilor şi iezilor, fiecare copil primind un ecuson cu simbolul echipei
fixarea din care face parte; vom face un concurs, o întrecere între cele
regulilor întrecere între cele două echipe, fiecare echipă va răspunde la
întrebări, membrii echipei vor colabora, se vor ajuta, iar
răspunsurile corecte vor fi recompensate cu stimulente. Echipa
care va aduna la sfârşitul jocului cele mai multe stimulente, va
va fi desemnată câştigătoare.
În acest joc trebuie să rezolvaţi mai multe sarcini legate de Explicaţia,
poveştile pe care le cunoaşteţi. Pe echipe
Veţi întâlni personaje ce trebuie să le recunoaşteţi, să spuneţi din
ce poveste sunt, să le caracterizaţi, să dezlegaţi ghicitori şi să
interpretaţi roluri.

5. Prezentarea Educatoarea citeste scrisoarea în care sunt enumerate sarcinile,


noului care trebuie îndeplinite de copii. Sarcinile sunt citite de Explicaţia Plicul cu sarcini Ascultă
conţinut educatoare şi rezolvate pas cu pas de către echipe: Conversaţia; instrucţiunile
1. Dezlegarea unor ghicitori despre poveşti şi personaje;
2. Recunoaşterea poveştilor din care fac parte anumite fragmente Înţeleg
citite de educatoare; Instructaj Frontal, regulile
3. Completarea unor propozitii eliptice, care fac referire la situaţii verbal. Individual
şi personaje din poveştile cunoscute;
4. Ne vom juca cu nişte steluţe magice;
5. Ultima şi cea mai grea încercare. Rezolvarea cu succes a Pe echipe
acestei sarcini va permite descoperirea surprizei din cufărul
fermecat.
Convesaţia;

Se realizează Jocul de probă, oferindu-se explicaţii suplimentare


6. Dirijarea în cazul în care se constată că regulile sau modul de desfăşurare
învăţării nu au fost bine înţelese. Explicaţia Ghicitori
1. Proba nr. 1, de,, spargere a gheţii” –„Atent daca vei fi, Evaluare
personajul vei ghici!” – prezentarea unor ghicitori despre orala
personaje cunoscute: Exerciţiul
• „Personajul să-1 ghicesti/E din cartea cu poveşti
,,Pe mama capră o ascult/Uşa eu nu o deschid
Ghiciţi oare cine sunt?" Expunerea
( iedul cel mic – Capra cu trei iezi de I. Creangă)
J

• ,,Când miros de peşte mi-a venit/ Eu moartă-n drum m-am Plicuri cu sarcini Ascultă cu
prefăcut” (vulpea – Ursul păcălit de vulpe de I. Creangă) Ghicitori atenţie;
• ,,Cine-i iedul alintat/ De trei capre neîncetat Explicaţia; Frontal;
El nu ştie să se-nbrace/ Să mănânce şi să doarmă
Singur, cum fac toţi copiii/ De la noi din grădiniţă?”
(iedul – Iedul cu trei capre de Octav Pancu-Iaşi) Aplauze Rezolvă corect
• ,,Într-un basm cu-a fost odată/ Ştiţi voi cine a purtat sarcinile;
Cizmuliţe, ca să-i poată/ Fi cuvântul ascultat?”
(Motanul Încălţat – Motanul Încălţat de Charles Perrault)
• ,,Această mamă vitregă are viaţă/ Dar inima ei e de gheaţă” Recompensa Pe echipe;
(maştera – Alba-ca-zăpada şi cei şapte pitici de Fraţii Grimm) Descoperă
• ,,Eu sunt sprinten, pintenat/ Bogăţii am adunat” Conversaţia; răspunsul corect
(cocoşul – Punguţa cu doi bani de I. Creangă) la ghicitori;
• ,,De când mama a murit/ Tare greu am mai trăit
Mama rea nu mă iubeşte/ Doar la lucru mă sileşte
Şi-aşa frântă, necăjită/ Cad pe vatră obosită”
(Cenuşăreasa – Cenuşăreasa de Fraţii Grimm)
• ,,Lupul rău m-a păcălit/ Înăuntru l-am poftit Expunerea;
Crezând că-i nepoata mea/ Şi pe loc m-a înghiţit”
(bunicuţa – Scufiţa Roşie de Charlles Perrault)
• ,,Într-o raclă de cleştar/ Doarme fără viaţă fata,
I-a rămas în gât bucata/ Mărului otravitor...
– Ştiţi voi oare copilaşi,/ Cărui basm suntem părtaşi?” Apreciază
(Alba-ca-zăpada şi cei şapte pitici de Fraţii Grimm) corectitudinea
• ,,Trei fraţi case şi-au clădit/ Dar lupul rău i-a pândit răspunsurilor la
Pe doi i-a gonit din casă/ Dar al treilea nu îl lasă” ghicitori;
(Cei trei purceluşi de Serghei Mihalkov)
• ,,Sunt un personaj vestit/ Dintr-o poveste-am venit
Şi-am pedepsit fără de veste/ Un lup – şi el tot din poveste”
(vânătorul – Scufiţa Roşie de Charlles Perrault)
2. Educatoarea citeşte 2-3 fragmente, copiii recunosc şi
denumesc povestea:
• ,,Trei iezi cucuieţi/ mamei uşa descuieţi/ că mama v-aduce vouă/ drob Chestionare orală
de sare în spinare…”;
• ,,– Dă-mi şi mie, măi babă, nişte ouă că tare mi-i poftă!”;
,,– Ia mai pune-ţi pofta-n cui! Dacă vrei ouă…du-te şi bate şi tu cocoşul
ca să-ţi facă ouă!”
• ,,– Bună masă, cumătră? Tiii, da’ ce mai de peşte! Dă-mi şi mie că tare
mi-e poftă!”;
• ,,– Fată frumoasă şi harnică, fie-ţi milă de mine şi mă grijeşte, că ţi-oi
prinde şi eu bine vreodată!”
• “Mamă capră...îmbracă-mă,nu pot singur!
Mătuşă-capră,ospătează-mă...nu pot singur!
Capră-bunică...adoarme-mă...nu pot singur!” Frontal;
Proba nr. 3: Individual;
,,Completează ce lipseşte!” (Completarea unor propoziâii eliptice)
Exemple:
• ,,Fata moşului a îngrijit bine…” Explicaţia;
• ,,Iedul cel mic era…,iar iedul cel mare…”
• ,,Ca să-şi facă glasul frumos şi clar Plicul cu
Lupul s-a dus la…..” sarcini Pe echipe;
• ,,În casa cu lucruri mici Conversaţia;
Locuiau …” Jocul de rol;
• ,,După bătaie, de frică
Găina a ouat o..”
• ,,Ştiu un urs cu coada-n cleşte
Fiindcă a vrut să prindă ....”

Frontal; Evaluare orală

Trierea Pe echipe
aserţiunilor
Chestionarea orală

Explicaţia;
7.Obţinerea Se va realiza Diagrama Venn. Echipa Piticilor va realiza Diagrama Siluete ale Pe echipe
performanţei diagrama, astfel : în cercul roşu vor pune personajele din Venn personajelor
povestea Scufiţa Roşie, în cercul verde personajele din din poveşti Evaluare orală
povestea Capra cu trei iezi, iar în spaţiul galben personajele Conversaţia
care se regăsesc în ambele poveşti. Cealaltă echipă va Tablă
proceda la fel, doar că poveştile vor fi: Fata babei şi fata Explicaţia magnetică
moşneagului şi Punguţa cu doi bani. Cu
Ambele echipe realizând corect şi complet diagramele, vor diagramele
mai primi o steluţă.

Folosirea metodei Exploziei stelare – educatoarea solicită


copiii să adreseze întrebări despre poveştile amintite, în
funcţie de steluţa care îi ajută la formularea întrebării;
8.Asigurarea
asfel, se sintetizează informaţiile dobândite de copii până Conversaţia Schema
feed-back-
în acest moment şi se realizează o evaluare sumativă. metodei Frontal
ului
Explozia
„Trebuie să ne grăbim Stelară
Fiindcă timp mai e puţin
Întrebări să formulăm Individual/pe Evaluare orală
Celorlalţi să le adresăm” echipe
Explozia
,,CE” – Ce poveşti cunoaşteţi? stelară
– Ce personaj v-a placut mai mult?

,,CINE” – Cine scrie poveştile? Explicaţia;


– Cine citeşte poveşti? Conversaţia
,,UNDE” – Unde se găsesc poveştile?
– Unde se fac cărţile de poveşti?

,,CÂND” – Când şi-a pierdut ursul coada?


– Când a plecat fata moşneagului de acasă?
,,DE CE” – De ce a înghiţit-o lupul pe Scufiţa Roşie?
– De ce vă plac poveştile

9. Asigurarea Vom face tranziţia către activitatea următoare prin cântecul


retenţiei şi Noi suntem piticii.
transferului Am ajuns la ultima încercare, Zâna Poveştilor ii roagă pe
copii să realizeze un tablou cu personajul preferat din
poveşti.
Dacă vor trece cu bine şi de această probă, vor obţine cheia
magică care va deschide cufărul cu surprize.

a) Intuirea materialului didactic


Educatoarea propune copiilor să se aşeze la măsuţe; după
intuirea materialelor, copiii sunt anunţaţi că au următoarea
sarcină de realizat: ,Un tablou cu personajul preferat”.
b)
c) Explicarea modalităţii de lucru

Se prezintă modelul educatoarei, instrumentele şi etapele


de lucru pentru tema de realizat, precizându-se utilitatea
finală a lucrărilor realizate – o expoziţie în Palatul Poveştilor
.
c) Se efectuează exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
mâinilor:
,,Degetele răsfirăm/ Şi apoi le adunăm
Ploaia bate uşor în geam/ Iar noi cântăm la pian.
Degetele-mi sunt petale/ Se deschid ca şi o floare.”
Copiii vor decupa personajul preferat, si îl vor lipi,
realizînd un tablou magic cu care vom decora palatul
poveştilor. De asemenea, copii vor lipi si unele elemente
adiţionale: steluţe, floricele, necesare unui tablou magic.
Activitatea se va desfăşura pe fond muzical: În lumea Evaluare orală
basmelor.

10. Evaluarea Se fac aprecieri asupra activităţii.


activităţii Conversaţia Copiii spun ce au
-Ce am reuşit să realizăm astăzi din ceea ce ne-am propus
realizat la
(Am alcătuit propoziţii, am ghicit personajele, le-am grupat,
activitate.
am alcătuit un tablou cu personajul preferat).
Vom număra recompensele şi vom declara echipa
câştigătoare.

11. Încheierea Ziua se încheie cu un joc distractiv „Cursa personajelor din Conversaţia Scaune Pe echipe Observarea
activităţii poveşti.” ALA 2 Jocul Baloane comportamentului
Copiii ramân împărţiţi în cele 2 echipe, a piticilor şi a colorate copiilor în timpul
iezilor. Jocul se desfăşoară în perechi. Se stabileşte o linie jocului.
de start şi un traseu aplicativ. Pe traseu se găsesc 2 scaune
pe care copiii trebuie să le ocolească.
Fiecare copil îşi va alege un coechipier. Aceştia merg
împreună, ţinând balonul cu trupurile între ei, fără a-şi folosi
mâinile.Ei trec printre obstacole, ocolindu-le, apoi ajung la
capătul şirului. Fiecare balon nespart sau nescăpat de copii,
adus la capătul traseului, marchează câte un punct.
Arbitrez jocul şi ţin evidenţa punctelor.
La finalizarea jocului, bagheta fermecată ne va spune unde
se află cheia care va deschide cufărul magic cu surprize
dulci şi o carte de poveşti şi de colorat pentru fiecare.
IV. ACTIVITĂŢI LIBER-ALESE 2

Tema activităţii: „Cursa personajelor din poveşti”


Mijloc de realizare: Joc concurs
Tipul activităţii: Jocuri şi activităţi recreativ distractive
Scopul: - satisfacerea nevoii de mişcare, de recreeere a copiilor
Obiective operaţionale:
- Să execute corect acţiunile motrice învăţate, coordonându-şi mişcţrile cu coechipierul
- Să se implice în joc, participând la reuşita echipei.
Desfăşurarea jocului:
Se pastrează cele 2 echipe: Piticii şi Iezii. Se stabileşte o linie de start şi un ntraseu aplicativ. Pe traseu se găsesc 2
scaune pe care vor trebui să le ocolească. Fiecare echipă va primi un balon.

Explicarea regulilor jocului:


Copiii se vor aşeza cîte 2, într-un şir, în fiecare echipă, vor primi câte un balon. La semnalul educatoarei, copiii trec printre
obstacole, ţinând balonul cu trupurile lor.
Fiecare balon nespart sau nescăpat de copii, adus la capătul traseului, marchează câte un punct.

Materiale didactice: scaune, baloane, buline, flipchart


Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicaţia

S-ar putea să vă placă și