Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIŢA P.N.NR.1 ORAVIŢA


EDUCATOARE:
GRUPA: “Ciupercuţele” Mare
DATA: 27 martie 2012
TEMA: Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim?
SUBTEMA: “VIN FLORIILE CU SOARE”
TEMA ACTIVITĂŢII: “A SOSIT IAR PRIMĂVARA”
DOMENII EXPERIENŢIALE: D.L.C. , D.C. şi D.O.S.
MIJLOACE DE REALIZARE: Activitate integrată (memorizare / joc-
exercitiu/aplicaţie)
ACTIVITATI DE INVATARE:
ADP: Intalnirea de dimineata-salutul,calendarul
naturii,prezenta,rutine si tranzitii.
ALA: Biblioteca-„Recunoaste florile de primavara”(jetoane cu
flori)
Joc de masa-„Nu te supara ,frate!”
Constructii –„Gardul gradinii cu flori”
ADE(DS,DLC,DEC):
DLC:”Săptămâna florilor”de Elena Dragoş-memorizare
DS:”Fluturaşul rătăcit”-joc didactic
DOS:”Gradina cu flori”-aplicatie
FORMA DE REALIZARE-activitate integrată
TIPUL ACTIVITATII: mixta

SCOP:
Informativ:
 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului prin utilizarea unor
cuvinte şi expresii noi;
 Consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul primavara şi
aspectele ei caracteristice.

Formativ:
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător;
 Stimularea şi educarea interesului, a dragostei copiilor pentru
artă.

Educativ:
 Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor matematice de
utilizare a numerelor în concentrul 1-10
 Cultivarea interesului pentru poezie, a sensibilităţii pentru
artă, a înţelegerii şi aprecierii frumosului în artă (pictură).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive şi de limbaj:
 Să asculte cu atenţie o poezie;
 Să redea pe scurt conţinutul poeziei;
 Să demonstreze că au înţeles mesajul etic al poeziei;
 Să folosească cuvinte şi expresii noi în contexte diferite;
 Să redea poezia în întregime sau pe fragmente logice;
 Să numere corect crescător şi descrescător în limitele 1-10
 Să raporteze numărul la cantitate şi cantitatea la număr
 Să formeze şirul crescător şi descrescător în limitele 1-10
Psiho-motorii:
 Să realizeze o compoziţie practică cu subiect dat;
 Să identifice şi să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
 Să decupeze elemente diferite după contur;
 Să realizeze un tablou de primăvară, prin combinarea
elementelor puse la dispoziţie cu cele executate de ei;
 Să colaboreze în cadrul grupului pentru finalizarea tabloului
de primăvară;
 Să răspundă prin acţiune la cerinţele educatoarei.

Socio-afective:
 Să ia parte la activităţile de învăţare în grup, sugerând ce este
de făcut mai departe într-o acţiune;
 Să-şi exprime propriile opinii, sentimente şi atitudini;
 Să respecte regulile şi sarcinile date.

STRATEGII DIDACTICE:

Mijloace şi procedee: problematizarea, observaţia, conversaţia,


explicaţia, demonstraţia, memorizarea, recitarea, Turul galeriei.

Mijloace didactice: planşă cu aspecte caracteristice ale


anotimpului primăvara, planşe cu flori, flori, fluturi, albinuţă,carton
colorat, hârtie glasată, lipici, foarfece, recompense, lucrările realizate de
copii,fişe individuale

Forme de organizare: frontal, individual.

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă.

BIBLIOGRAFIE:
 „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de
copii” ,
Ed. V&Integral, Bucureşti, 2005.
 “Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o
ptovocare?” , Coordonator Laurenţia Culcea, Ed. Diana, Bucureşti,
2008
 “Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul
preşcolar” , Mitu Florica, Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti,
2000
 „Curriculum pentru învăţământ preşcolar (3 – 6 / 7 ani )”, M.E.C.T. –
2008
Desfăşurarea activităţii

Secvenţele Conţinutul instructiv- Strategii didactice Evaluare


activităţii educativ Metode Mijloace
Moment Asigurarea condiţiilor
organizatori necesare bunei
c desfăşurări a activităţii.
Pregătire materialelor
necesare desfăşurării în
bune condiţii a
activităţii.
Captarea “Dragi copii,ştiţi cine a Fluturaşul,
atenţiei venit în vizită la noi? Conversaţia albinuţa Frontală
Fluturaşul.Deoarece
fluturaşul s-a rătăcit şi Explicaţia
nu mai ştie să ajungă la
căsuţa lui din poiana cu Expunerea
floricele,ne roagă să-l
ajutăm noi. Aşadar o
vom ruga pe Albinuţa
Maia să îl conducă din
floare-n floare păna la
căsuţa lui.Vreţi să-i
ajutăm şi noi,copii?
Anunţarea Tema activităţii – Conversaţia Frontală
temei şi a memorizarea poeziei
obiectivelor “Săptămâna florilor” de Expunerea
Elena Dragoş ,joc
didactic “Fluturaşul
rătăcit” şi realizarea
unei grădini cu flori
pentru fluturaş.
Vom învăţa să recităm
clar, expresiv poezia,
vom alcătui propoziţii
cu noile cuvinte şi
expresii.
Îl vom conduce pe
fluturaş printre flori spre
căsuţa sa,rezolvând
sarcinile din fiecare
floare.
Vom decupa diferite
elemente, vom crea
altele noi, le vom lipi
pentru a realiza o
frumoasă grădină cu
flori.
Reactualizar Câte anotimpuri are un Conversaţia Planşe cu Frontală
ea an? Care sunte ele? primăvara
cunoştinţelo În ce anotimp ne aflăm? Problematizar Individuală
r dobândite Care sunt lunile de ea
anterior primăvară ?
Ce semne caracteristice
ale anotimpului
primăvara cunoaşteţi
voi ?
Cine este vestitorul
primăverii ? Cu ce
seamănă el ?
De ce se întorc părările
călătoare ?
Ce fac oamenii prin
livezi şi grădini ?
Tranzitie :
« Cu trenuletul vom Observarea
porni Explicatia dirijata
La masute ne vom opri
Si cuminti noi vom
munci »
Copiii vor fi orientati
catre centrele de
activitate.Voi anunta
activitatile ce urmeaza
a fi desfasurate in Fişe cu flori
fiecare centru de de
interes.Pentru fiecare Primăvară
centru voi purta discutii Carioci
cu privire la ceea ce vor Cuburi
avea de realizat cu Munca colorate
ajutorul materialelor independentă Lego
puse la dispozitie si Jetoane cu
modul de utilizare al flori
acestora.
La BIBLIOTECA copiii
vor sorta jetoane cu
flori,le vor denumi,le
vor descrie apoi vor
incerca sa desparta in
silabe cuvintele care
denumesc florile de
primavara.
La centrul ARTA copiii
vor colora fise cu flori
de primavara .
La sectorul
CONSTRUCŢII vor
realiza gărduleţe pentru
grădina cu flori.
Copiii se organizează la
centre dupa cum doresc
şi se familiarizează cu
materialele
pregătite.Pot încerca si
alt sector iar la final vor Expunerea
spune unde le-a placut
cel mai mult. Turul galeriei
Se reaminteşte copiilor
comportamentul în
timpul acestor activităţi
-vorbim în şoaptă Recompens
pentru a nu deranja pe e
alţii Buline roşii
-apreciem şi protejăm
lucrările făcute de
colegi
-fiecare lucrare trebuie
terminată.
Pe parcursul întregii
activităţi îndrumarea se
face din exterior,atunci
când aceştia întâmpină
dificultăţi,se pun
întrebări ajutătoare şi
se va monitoriza
activitatea la fiecare
centru.
Aprecierea lucrarilor se
va face prin metoda
Turul galeriei.
Copiii vor trece pe rând
să vadă şi să aprecieze
cum au fost realizate
lucrările .
Copiii vor fi
recompensaţi cu buline
roşii.

Prezentarea DLC Conversaţia Frontală


noului În poieniţă se
conţinut şi desfăşoară prima Explicaţia
dirijarea secvenţă de
învăţării activitate,cea de
ADE Educarea limbajului,prin
DLC+DŞ+DO memorizarea poeziei Recitarea
S “Săptămâna florilor” de
Elena Dragoş Conversaţia Individuală
Vom găsi în prima floare
din poiană sarcina În grupuri
următoare: Memorizarea mici
Astăzi, pentru Fluturaş
vom învăţa poezia
“Săptămâna florilor” de
Elena Dragoş
Se repetă titlul de 2-3
ori împreună cu copiii în
vederea reţinerii lui.
Recitarea model a
poeziei de catre
educatoare.
Învăţarea poeziei pe Recitarea
fragmente logice. Se va
învăţa prima strofă, se Explicaţia
repetă împreună cu
copii de 2 ori, apoi se
trece la învăţarea celei Recompens
de-a doua strofe a
reluându-se şi prima
strofă. Se repetă
împreună cu copiii. Se
trece la învăţarea
ultimei strofe reluându-
se şi primele două Explicaţia
strofe. Se verifică Conversaţia
Asigurarea corectitudinea
retentiei si a versurilor recitate de
transferului copii.
DS Se repetă poezia
individual şi pe grupuri.
Se explică cuvintele şi Flori din
expresiile noi şi se polistiren
introduc în noi contexte. Floricele
Copiii care ştiu să recite Vaze
corect poezia vor fi Cifre
recompensaţi. Castelul
Trecerea de la DLC la insectelor
DS se face prin tranzitia Coşulet
“Infloresc grădinile”- Demonstraţia
cântec.
DS
Se desfăşoară cea de-a
doua secvenţă ,cea
matematică,prin jocul-
exerciţiu propus. Exerciţiul
Explicarea si
demonstrarea jocului
Explic copiilor jocul si
desfăşurarea lui: pentru
că Fluturaşul s-a rătăcit
îl vom ajuta împreună jocul
să găseasca drumul
spre cetatea
insectelor.Pe drum
albinuţa îl va conduce
din floare-n floare iar
noi îi vom ajuta sa
rezolve sarcinile pe care
le vor gasi ascunse în
flori.Nu vor putea trece
la alta floare dacă nu
rezolvă corect
cerinţele .Exemplu:un
copil va trebui sa
numere toate florile din
poieniţă.
Jocul de probă
Execut jocul de probă
cu un copil.
Se verifică modul în
care copiii au înţeles
desfăţurarea jocului.
Dupa ce s-a realizat
prima sarcina,suntem
gata sa zburam
impreuna cu fluturasul
spre florile urmatoare in
care vom descoperi
diferite sarcini
matematice.
1-sa numere in
concentrul 1-10
crescator si
descrescator
2-sa recunoasca cifrele
si vecinii lor
3-sa numere din 2 in 2
pana la 10
4-aduna 3 floricele si
pune-le in vaza a treia
5-pune o floare roşie în
prima vaza
6-pune doua flori în
vaza a cincea
7-pune 5 flori în vaza a
saptea
8-pune o floare in vaza
a opta
9-a câta vază a rămas
fără floare?
10-câte flori au rămas
neculese?împarte-le în
mod egal în cele două
vaze goale.
În complicarea jocului
voi pune căţiva copii să
ia din vază tot atatea
flori de câte ori bat eu
din palme ţi să le aşeze
în coşuleţ.
După ce toate florile din
vaze sunt adunate în
coşuleţ copiii vor trece
la măsuţe pentru a
rezolva fişele
matematice găsite în
floare.
Obţinerea Sarcinile fişei: Conversaţia Frontală
performanţe -formează cele două
i mulţimi . Explicaţia Fişe Individuală
-încercuieşte cu roşu individuale
cifra care arata câţi
fluturaşi sunt şi cu
albastru cifra care arata
câte flori sunt
-desenează în eticheta
de sus atâtea buline
roşii câţi fluturi sunt
-deseneaza în eticheta
de jos atâtea buline
albastre câte flori sunt
-colorează primul,al
IIIlea,alIVlea ,al VIIlea şi
al IXlea fluture.
-colorează a doua şi a
patra floare.
După terminarea fişei
verificăm modul în care
au lucrat copiii Observaţia
,felicitând copiii care au Explicaţia
lucrat corect,dupa care
le vom afişa la panou. Demonstraţia
Tranziţie-
cântec :”Vine ,vine luna
mai”
Se va realiza lucrarea Exerciţiul
Grădina cu flori. Se
prezintă modelul
educatoarei şi se
intuieşte imaginea,
precum şi elementele
componente.
Se recunosc materialele
necesare realizării
tabloului. Se vor decupa
floricele, rândunele, Munca
copaci. Vor realiza independentă
frunze, fluturaşi.
Elementele se vor lipi
conform modelului sau
cum vor dori copiii.
Se explică etapele
realizării lucrării.
Se fac exerciţii pentru
încălzirea muşchilor
mici ai mâinii.
Li se va ura copiilor:
“Spor la lucru!”
Se va supraveghea
activitatea copiilor, se
vor oferi indicaţii şi se
vor face corecturi unde
este cazul.
Evaluare Se va realiza Turul Problematizar Panou cu Frontală
galeriei , fiecare grupa ea lucrările
va spune care tablou Explicaţia copiilor
este realizat corect şi va recompens Pe echipe
argumenta explicaţia. Conversaţia e
Albinuţa va oferi recompense
recompense.
Încheierea Fluturaşul le Conversaţia
activităţii mulţumeşte copiişor
pentru ajutorul acordat Frontală
şi le promite că va Individuală
reveni să se joace cu ei
şi la vară.
Se vor face aprecieri
generale şi individuale Jocul
asupra modului de
desfăşurare a activităţii.
Ziua se încheie cu jocul
de
mişcare :”Joacă,joacă,fe
tiţă”