Sunteți pe pagina 1din 4

Matematică şi explorarea mediului

Numărul şi cifra 3
Fişă de lucru

1.@ Completează sau taie:

£ éé
™ ™

1 2 3 4 4 3
2.@Colorează cifra 4 !

3.@ Încercuieşte cifra 4.

2345364 5342345432 4370429


4123403
4.@ . Scrie sub fiecare rigletă cifra a cărui 5. Colorează fiecare rigletă conform
cerin- număr o reprezintă .
ţelor stabilite în trusa de matematică.

Scrie cifra corespunzătoare.

6.@ Scrie numerele care lipsesc: 7.. @ Compară numerele:

0 1 2 4 4 2 1 0 3 3
0 3 1 2 3 2 4 3
4 2 0 2 4 0 2 1 1

8.@Scrie vecinii numerelor: 9.. @ Ordonează crescător numerele: 4, 2, 1, 0, 3.


__ 3 __ __ 2 __

Prof.NISTOR ROXANA
__ 1 __ __ 4 _______________________
10.@ Descompune mulțimile :

4 4 4 4

11. @Completează pentru a obține mulțimi cu 4 elemente:

4 4 4 4

Prof.NISTOR ROXANA
Prof.NISTOR ROXANA
Prof.NISTOR ROXANA