Sunteți pe pagina 1din 3

Matematică şi explorarea mediului

Numărul şi cifra 6
Fişă de lucru

 Desenează sau taie elemente astfel încât în fiecare mulţime să fie câte şase:

6 6 6 6 6

Câte elemente sunt în fiecare mulțime?

 Colorează cifra 6 !

Care sunt vecinii numerelor:

__3__ 1__3 6__4

__5__ 5__3 3__1

__2__ 4__2 2__4

__4__ 0__2 4__6

 Completați căsuțele libere cu numerele care îndeplinesc condițiile indicate de semnele de relație:

4> <4 <5 =

5< >2 6 > >


 . Care numere sunt mai mari ca 3 și mai mici ca 6?

R:
Ordonează crescător şi descrescător numerele: 5, 1, 0, 6, 3, 4, 2.

 Descompune numărul 6 !

6 6 6 6

Completează cesetele cu numerele potrivite!

Prof.NISTOR ROXANA
Prof.NISTOR ROXANA