Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:G.P.N. LUNCA PRAHOVEI
GRUPA:MARE
PROPUNATOR:prof. SOARE GEORGIANA
DATA:27.03.2019
TEMA ANUALĂ: “Când/ cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “Zvon de primavara”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “Florile de primavara”
TEMA ACTIVITĂŢII: “Zâna Florilor”
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare-învăţare
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
- Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a
semnificaţiilor structurilor verbale orale;
- Educarea spiritului de a exprima verbal idei, opinii, sentimente proprii;
- Dezvoltarea simţului practic şi estetic.

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE : 


A.D.P. + A.L.A.1 + A.D.E. (D.L.C. + D.O.S.) + A.L.A.2
I. A.D.P. : “Ce floare ţi-ar plăcea să fii?”
II. ALA1: - Artă:“Vaza cu lalele” (colorare);
- Ştiinţă:“Primavara”( puzzle);
-Joc de rol:”La florarie” .
III. A.D.E.: - D.L.C.:”Povestea Zânei Florilor” (lectura educatoarei)
- D.E.C.:”Gradina cu zambile si lalele” (stampila cu
cartoful+dactilopictura)
IV. A.L.A.2: “Cursa florilor” ;”Hora florilor”
I.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
(A.D.P.)

 Întâlnirea de dimineaţă: “Ce floare ţi-ar plăcea să fii?”


 Rutine:
- “Bine aţi venit la grădiniţă!” (primirea copiilor);
- “Singurel îmi fac ordine la locul de muncă” (exersarea unor deprinderi
de muncă gospodărească).
 Tranziţii:
-“Dacă vesel se trăieşte…” (joc cu text şi cânt);
-“Vine, vine primăvara” (cântec);
-“Bat din palme...” (joc cu text şi cânt);
- “Închidem şi deschidem floarea!” (elemente de euritmie).
Obiective operaţionale:
- să utilizeze formula de salut adecvată momentului zilei;
- să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg de grupă;
- să completeze Calendarul Naturii cu simbolurile corespunzătoare;
- să comunice pe baza temei alese la Întâlnirea de dimineaţă;
- să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicatia, demonstraţia;
b) Mijloace de învăţământ: Calendarul Naturii, flori de primăvară
c) Forme de organizare: frontal
II. ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE (A.L.A. 1)

Centre de interes:
- Artă: “Vaza cu lalele” (colorare)
- Ştiinţă: “Primavara”(puzzle)
- Joc de rol: “La florarie”
Obiective operaţionale:
- Artă:“Vaza cu lalele” (colorare)
– să coloreze vaza cu lalele fără a depăşi conturul;
– să adopte o poziţie corectă a corpului faţă de suportul de lucru;
- Ştiinţă:“Primavara” (puzzle)
- să reconstiuie imagini de primavară cu ajutorul pieselor de puzzle;
- să descrie imaginea de primavara realizată.
- Joc de rol:“La florarie”
- să comunice,să inițieze o conversație cu colegii de grupă;
- să-și asume responsabilități,distribuindu-și sarcinile.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee:
Artă: conversaţia, explicaţia, munca independentă, turul galeriei;
Ştiinţă:conversaţia, explicaţia, exerciţiul;
Joc de rol:conversaţia, explicaţia, munca în echipă, turul galeriei;
b) Mijloace de învăţământ:
Artă: imagini de colorat,coli albe, creioane colorate, carioci;
Ştiinţă: imagini sub formă de puzzle;
Joc de rol: flori,ambalaj pentru flori,bani din hârtie,casă de marcat.
c) Forme de organizare: frontal, pe centre, individual.
III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE
(A.D.E.)

Domenii experienţiale :
- Domeniul limbă şi comunicare (D.L.C.) ;
- Domeniul estetic şi creativ (D.E.C.).
Tema :
- D.L.C. : ”Povestea Zânei florilor ” 
- D.E.C. : ”Grădina cu zambile și lalele”
Mijloace de realizare:
- D.L.C.: lectura educatoarei
- D.E.C.: tehnica ștampilei+dactilopictura
Obiective operaţionale:
- să urmărească expunerea textului concomitent cu prezentarea conţinutului
ilustrativ al poveştii;
- să participe la activitate manifestând atenție şi curiozitate;
- să utilizeze cuvintele noi în cadrul activităților de învățare prin formulare
de propoziții;
- să se exprime coerent şi corect din punct de vedere gramatical răspunzând
adecvat la întrebări;
- să povestească textul respectând succesiunea evenimentelor;
- să transmită emoții legate de conținutul textului audiat;
- să aşeze planşele pe panou respectând ordinea cronologica a întâmplărilor;
- să denumească materialele puse la dispoziţie în vederea realizării picturii;
- să obțină efecte plastic elaborate prin tehnici specific picturii;
- să compună în mod original și personal spațiul plastic,folosind tehnica
ștampilării cu cartoful și a dactilopicturii;
- să exprime opinii faţă de lucrările lor şi ale altor colegi;
- să găsească utilitate lucrărilor efectuate (expoziţie).
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea,
problematizarea, explozia stelară, demonstraţia, munca independentă, exercițiul,
turul galeriei;
b) Mijloace de învăţământ: planşe cu imagini ilustrative din poveste,
jetoane, lucrarea model, coli ,acuarele,pensule,recipiente pentru apă,cartofi,
stimulente;
c) Forme de organizare: frontal, individual.
IV. ACTIVITĂŢI LIBER – ALESE (A.L.A. 2)

Tema: “Cursa florilor”


Mijloc de realizare: joc de mişcare
Obiective operaţionale:
- să respecte regulile jocului;
- să participe activ la joc;
- să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul;
b) Mijloace de învăţământ: tunele, flori;
c) Forma de organizare a colectivului: pe echipe.

Tema: ”Hora florilor”


Mijloc de realizare: joc de mișcare
Obiective operaționale:
-să intoneze corect cântecul și să asocieze mișcările corespunzătoare;
-să participle activ la joc.
Strategii didactice:
a)Metode și procedee:explicația,demonstrația,conversația
b)Mijloace de învățământ: laptop,sistem audio
c)Forma de organizare a colectivului:în grup

Durata : O zi
Locul de desfăşurare a activităţilor: sala de grupă

Bibliografie:
 Breben, Silvia, Gongea, Elena „Metode interactive de grup”, Editura
Arves, Bucureşti, 2006;
 Dumitrana, Magdalena., “Educarea limbajului în învăţământul preşcolar”,
Volumul I – Comunicarea orala, Editura Compania, Bucureşti, 1999;
 “Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii”, Editura
Sitech, Craiova, 2011;
 Mitu, Florica., Antonovici, Ştefania., “Metodica activităţilor de educarea
limbajului în învăţământul preşcolar”, Editura Prohumanitate, Bucureşti,
1999;
SCENARIUL ZILEI

Activitatea debutează cu Întalnirea de dimineaţă, în care copiii au


posibilitatea de a-şi împărtăşi ideile şi întâmplările petrecute recent, de a-şi
manifesta starea de spirit. Educatoarea le zâmbeşte, transmiţându-le căldură şi
încurajare prin toate formele de comunicare.
După ce toţi copiii sosesc, aceştia vor forma„cercul prieteniei”pentru a
putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei.
Se rosteşte salutul de dimineaţă prin recitarea următoarelor versurilor de
către educatoare :
“Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm :”Bună dimineaţa!”
În continuare, se face prezenţa, stabilindu-se copiii absenţi, apoi se
completează Calendarul naturii cu jetoanele corespunzatoare zilei şi stării
vremii.
Noutatea zilei constă într-un element-surpriză reprezentat de un frumos
buchet de flori multicolore însoţit de un bileţel.
Citind scrisoarea, educatoarea îi anunţă pe copii că buchetul cu flori
parfumate este chiar de la Zâna Florilor care a dorit să le facă o surpriză dis-de-
dimineaţă. Aceasta le transmite copiilor că nu are voie să fie văzută de niciun om
pentru că altfel toate florile din lume s-ar veşteji şi ar muri. De aceea, înainte de
ivirea zorilor, ea a trecut pe la gradiniţă şi a lăsat acest bilet însoţit de unele
propuneri pentru activităţile din această zi.
În cadrul activităţii de grup, are loc o scurtă discuţie despre anotimpul
primăvara, urmând ca fiecare preşcolar să-şi aleaga o floare din buchetul Zânei şi
să motiveze alegerea facută.
Prin tranziţia „Bat din palme...”, preşcolarii sunt invitaţi să se îndrepte
către centrele de interes unde li se comunică ce vor avea de făcut. La sectorul
Arta, vor colora o vază cu lalele, la centrul Ştiinţă vor rezolva un puzzle, iar la
sectorul Joc de rol se vor juca ”La florărie” .
Prin procedeul mâna oarba vor fi aleşi copiii ce vor lucra la fiecare centru,
urmând ca apoi aceştia să se rotească la cele trei sectoare.
După ce sarcinile de la centre vor fi îndeplinite, copiii, însoţiţi de
educatoare, vor trece pe la toate centrele pentru a vedea şi aprecia rezultatele
activităţii.

Rutine:
- “Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”
- Servirea mesei (deprinderi de autoservire).
Tranzitie: “Dacă vesel se trăieşte….” (joc cu text şi cânt)
În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor asculta “Povestea
Zânei Florilor” (D.L.C.) şi vor realiza pictura cu tema “Grădina cu zambile și
lalele” (D.E.C.). Trecerea de la o activitate la alta se face prin tranziţia “Închidem
şi deschidem floarea”. La finalul activităţii de pictură, copiii vor interpreta
cântecul “Vine, vine primăvara”.
Ca activități recreative, preşcolarii vor fi împărţiţi în două echipe şi vor
desfăşura o întrecere – “Cursa florilor” și un joc de mișcare ”Hora florilor”
La sfârşitul zilei se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor. Se fac
aprecieri generale şi individuale cu privire la activitatea şi comportamentul
copiilor, iar fiecare preşcolar va primi o recompensă dulce.
Demers didactic

Nr. Evenimente Conţinut ştiinţific Strategii didactice Evaluare


Crt. didactice

Se vor asigura condiţiile optime necesare unei bune


Momentul desfăşurări a activităţii :
1. organizatoric - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea măsuţelor şi a scăunelelor pe sectoare;
- pregătirea materialului didactic, distribuirea acestuia
pe măsuţe şi acoperirea lui;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Captarea atenţiei se realizează prin descoperirea buchetului Observarea
2. Captarea atenţiei de flori şi a bileţelului de la Zâna Florilor. Conversaţia comportamentului
Are loc activitatea de grup în care fiecare preşcolar alege o verbal şi
floare din buchet, spune câteva lucruri despre aceasta nonverbal al
(denumire, culoare) şi îşi motivează alegerea facută. copiilor
Prin citirea biletului de la Zâna Florilor, le sunt anunţate
copiilor activităţile pe care le vor derula pe întreg parcursul Conversaţia Observarea
3. Anunţarea temei capacităţii de
zilei.
şi a obiectivelor menţinere a
Pentru început, Zâna le propune să desfăşoare câteva
activităţi la cele trei centre (să coloreze, să asambleze şi să atenţiei
joace roluri), apoi să asculte cu mare atenţie povestea ei, să
realizeze o pictură cu tema “Grădina cu zambile și lalele”,
iar, în final,să facă o întrecere pe echipe, “Cursa florilor” și
să danseze ”Hora florilor”.
A.L.A. 1
Prin tranziţia „Bat din palme...”, preşcolarii sunt invitaţi să Observarea
comportamentului
se îndrepte către centrele de interes. Conversaţia copiilor
Îi voi însoţi pe copii în turul centrelor şi le voi explica modul
Reactualizarea
4. de realizare a temelor propuse. Explicaţia
cunoştinţelor
Copiii se îndreaptǎ spre centrul dorit, intuiesc şi se
familiarizeazǎ cu materialele pregǎtite. Aprecieri verbale
Voi trece pe la fiecare sector pentru a da indicaţii cu privire
la ceea ce au de făcut.
Copiii îşi desfăşoară activitatea colaborând, comunicând
liber, exersând deprinderile de lucru învăţate pentru a duce la
bun sfârşit sarcina specifică centrului ales.
Se reaminteşte copiilor comportamentul ce trebuie manifestat
pe întreaga perioadă de desfǎşurare a activitǎţii:
,, - Vorbim în şoaptǎ pentru a nu deranja colegii ; coloram Exerciţiul
frumos, fără a depǎşi spaţiul, apreciem şi protejǎm lucrǎrile Îndeplinirea
realizate de către ceilalţi copii ; fiecare joc/lucrare trebuie sarcinilor primite
Expunerea la fiecare sector
terminat/terminată.”
La centrul Artă, copiii vor colora o vază cu lalele. Conversația
La centrul Ştiinţă, preşcolarii vor rezolva un puzzle cu
simbolurile primăverii.
La centrul Joc de rol , copiii se vor juca intrând în rolul
oamenilor care vând și cumpără de la florărie.
Jocul
Voi supraveghea desfăşurarea activităţilor, intervenind doar
dacă este necesar sau dacă voi fi solicitată. Dacă sunt copii
care şi-au terminat sarcina de lucru la unul dintre centre, pot
merge să lucreze la un alt sector.
Se trece pe la fiecare centru şi se apreciază în ce măsură au Turul galeriei
fost realizate sarcinile de lucru. Analiza
Se vor lua în considerare următoarele criterii: produselor
 respectarea tehnicilor de lucru; activităţii
 creativitatea şi originalitatea;
 îndeplinirea sarcinilor de lucru;
 finalizarea lucrărilor.
Observarea
Rutine: comportamentului
- “Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”; verbal şi
- Servirea mesei (deprinderi de autoservire). nonverbal al
Tranzitie: “Dacă vesel se trăieşte….” (joc cu text şi cânt) copiilor
D.L.C.
Copiii, aşezaţi pe scăunele, în semicerc, vor asculta Lectura Observarea
5. Dirijarea învăţării comportamentului
“Povestea Zânei Florilor”.
Redarea conţinutului poveştii se va face cât mai expresiv copiilor
utilizând mimica şi gestica adecvată.
Lectura se va realiza pe un ton cald, plăcut şi atractiv. Explicatia
Pe parcurs se vor explica expresiile şi cuvintele necunoscute.
Expunerea textului se va face concomitent cu prezentarea
ilustraţiilor care sugerează ideile principale ale poveştii:
- Zana Florilor era o prinţesă mică, frumoasă şi veselă
care avea o găleată cu vopsele şi o pensulă fermecată
cu care îi plăcea foarte mult să vopsească florile în
culorile curcubeului;
- Într-o noapte, Zâna Florilor ajunge la cabana
vrăjitoarei din mijlocul padurii căreia nu-i plăceau
deloc florile;
- Aici aude o floricică care plânge şi suspină deoarece
fluturii şi albinele o ocolesc pentru că nu e colorată ca
celelalte surioare ale ei;
- Zâna Florilor se oferă să o ajute, însa vrăjitoarea îşi
face apariţia şi îi varsă găleata cu vopsea;
- Din stropii de vopsea căzuţi răsar foarte multe flori
frumos colorate şi parfumate;
- Supărată, vrajitoarea îşi strânge lucrurile şi pleacă în
altă pădure;
- La răsăritul soarelui, Zâna Florilor pleacă în lumea Explozia stelara
Analiza
basmelor.
raspunsurilor
Fixarea conţinutului se realizează prin metoda exploziei copiilor
stelare.

Cum?
Conversatia
Capacitatea
Când ? De ce ? copiilor de a reda,
Lectura
cu ajutorul
imaginilor,
Cine ? Unde ? conţinutul
poveştii
Copiii sunt încurajaţi să se exprime în propoziţii.
Răspunsurile corecte şi complete sunt aplaudate, iar cele
incorecte vor fi corectate.
Cu ajutorul imaginilor, copiii vor reproduce momentele
principale ale povestirii folosind un limbaj adecvat, corect
din punct de vedere gramatical.
Planşele cu ilustraţii vor fi amestecate, urmând ca un copil să
le aşeze în ordinea desfăşurării evenimentelor. Problematizarea Aprecieri verbale
Tranziţie: "Închidem şi deschidem floarea" (elemente de
6. Obţinerea euritmie)
performanţei D.E.C.
În cadrul acestei activităţii, preşcolarii vor realiza o lucrare
prin două tehnici de pictură:ștampilarea și
dactilopictura,realizând tema ”Grădina cu zambile și lalele”. Conversaţia
Copiii vor descoperi pe măsuţe materialele puse la dispoziţie. Observarea
Este prezentată lucrarea model. comportamentului
Se comunică, în termeni accesibili, tema activităţii şi ceea ce copiilor
se urmăreşte prin desfăşurarea acesteia.
Copiii vor descrie lucrarea model.
Intuirea materialului didactic
Copiii identifică şi denumesc materialele distribuite pe
măsuţe. Explicaţia
Explicarea şi demonstrarea modului de lucru
Voi explica şi voi demonstra tehnicile de lucru, precum şi Demonstraţia
etapele realizării temei.
Înainte de a aplica culorile, îi voi ruga pe copii să aşeze coala
în fața lor orizontal și să urmeze pașii astfel:
- vor picta mai întâi tulpinile și frunzele florilor;
- vor picta cu degețelul zambilele(respectând culorile
specifice:mov/roz); Exerciţiul
- vor aplica culoare pe jumătatea de cartof cu ajutorul
pensulei și vor aplica apoi pe foaie precum o ștampilă. Realizarea
Încălzirea muşchilor mici ai mâinii
sarcinilor de lucru
Se execută câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici
ai mâinii: Conversaţia
„Mişcăm degeţelele
Exerciţiul
Batem tare palmele,
Plouă încet...pic,pic,pic,tună
Aprecieri verbale
A ieșit soareleeee!” Turul galeriei

Executarea temei de către copii


Copiii vor lucra pe fond muzical.
Îi voi supraveghea pe tot parcursul activităţii şi îi voi ajuta pe
cei care vor avea nevoie de sprijin.
Cu puţină vreme înainte de epuizarea timpului alocat
activităţii, îi voi face atenţi să încerce să finalizeze lucrările.
Acestea vor fi afişate, iar câţiva copii le vor analiza şi vor
spune care lucrare le place cel mai mult şi de ce.
Lucrările vor fi evaluate ţinând cont de următoarele criterii:
- finalizarea lucrării;
- respectarea temei;
- aspect.
Va avea loc o scurtă recapitulare a activităţilor desfăşurate, în Conversaţia Evaluarea orală
vederea fixării acestora.
7. Asigurarea Tranziţie :“Vine, vine primăvara”(cântec)
retenţiei şi a A.L.A. 2
transferului Ca activități recreative, voi propune copiilor două jocuri de Explicaţia Observarea
mișcare. comportamentului
Primul va fi o întrecere pe echipe, jocul numindu- se “Cursa verbal şi
florilor”. nonverbal al
Demonstratia
Copiii vor fi împărţiţi în două echipe: fete şi băieți. copiilor
Câte un copil de la fiecare echipă va parcurge traseul printr-
un tunel. La capătul traseului trebuie să ia o floare din coșuleț
şi să se întoarcă înapoi repetând traseul. În momentul în care
Jocul
se va alătura echipei,va pune floarea intr-o cutie și va porni Aprecieri verbale
în cursă următorul copil.
Jocul va continua până când una dintre cele două echipe va
epuiza florile din coş şi va fi desemnată câştigătoare.
Al doilea joc se numește ”Hora florilor” și va fi reprezentat
printr-un dans.
Copiii vor intona cântecul (anexa 1 ) şi vor forma o horă. Se
va urmări dicția copiilor, mimica şi ritmul .
Voi urmări implicarea activă a tuturor copiilor în joc şi îi voi
încuraja pe cei mai puţin încrezători în propriile forţe.
Dacă este nevoie, voi interveni cu indicaţii suplimentare.
Se fac aprecieri generale şi individuale referitoare la
8. Încheierea implicarea preşcolarilor în activităţile desfăşurate şi la Conversaţia Aprecieri verbale
activităţii comportamentul manifestat de aceştia pe tot parcursul zilei. Aplauze
Copiii primesc ca şi recompensă câte o prăjiturică.
Povestea Zânei Florilor

Zâna Florilor, era o zâna mică şi frumoasă, cu părul auriu şi


ochii albaştri ca cerul senin de primăvară. Era tare veselă și vioaie.
Pasiunea zânei era să vopsească flori. Avea o galeată cu vopsele și o
pensulă fermecată. La căderea nopții, când toți se duceau la culcare,
ea zbura pe cer în toate părțile. Își petrecea toată noaptea vopsind
flori. Florile stăteau în sus, drepte, și așteptau cu răbdare până venea
zâna să le îmbrace în culorile curcubeului. Nimeni nu știa că ea era
cea care, în cursul nopții, le dădea florilor culori așa de frumoase.
Într-o noapte, după ce vopsise florile sălbatice din mijlocul
pădurii, ajunse la o gradină spălăcită înconjurată de un gard gigantic.
Nu se vedea nicio floare. Zări o cabană ciudată în centrul grădinii.
Nevazand nicio floare pe care sa o vopseasca, Zana Florilor zbură
mai departe. Se opri insa mirata:” Parca a suspinat cineva!”, spuse ea,
si se uită prin gard.
- Nu, zana ! nu intra ! strigară florile salbatice din afara gradinii.
Aici locuieste o vrajitoare careia nu-i plac florile si nu lasa pe
nimeni sa intre ! dar suspinul se auzi din nou… privind iar
printre gard, zari o floricica mica si gingasa, dar care nu avea
nicio culoare.
- Ma simt asa de singura ! spuse aceasta plangand .Albinele si
fluturii nu vin si pe la mine ca nu sunt frumoasa, si nu am nici
un fel de culoare.
- Nu mai plange ! iti voi darui eu culori frumoase ! spuse zana.
Păși dincolo de gard in timp ce florile o implorau sa nu intre in
gradina.
- Florilor, vreau sa o ajut pe aceasta micuta floare ! e asa de trista!
Vreau sa-i dau putina culoare sa o fac fericita ! spuse zana.
- Repede ! vrajitoarea inca mai doarme ! du-te si vopseste floarea
inainte de a se trezi din somn ! zise o pasare ce statea pe ramura
unui copac.
Asadar, zana a ingenunchiat langa floarea cea uratica, si a inceput
s-o vopeasca. Numai ce atinse floarea, cand, deodata, cineva o trase
de picioare si incepuse sa o certe:
- Ce faci aici ?? Mormai vrajitoarea pe un ton urat…
Biata zana, incerca sa-i spuna vrajitoarei ca a vrut doar s-o
vopseasca pe floricica cea micuta.
- Ce ? sa vopsesti o floare ?? O sa-ti dau eu tie vopsele ! o apuca
pe zana de aripi si o arunca departe de mica floare. Apoi, lua
galeata cu vopsea din mana zanei, si i-o rasturna pe cap.
- O nuu ! Vopselele mele ! striga zana ingrozita si incepand sa
planga.
Tocmai in acel moment, se intampla o minune. Din acei stropi
de vopsea varsati pe pamant, au rasarit flori aurii. Toata gradina fu
in curand plina de flori galbene, micute si foarte frumoase. Cateva
picaturi ce ajunsera pe nasul vrajitoarei, s-au transformat si ele in
flori. Vrajitoarea care ura florile, se supara tare. Ea nu putea sa
opreasca florile sa infloreasca si nu ii placea deloc parfumul lor.
Asadar, alergă furioasa spre casuta ei, isi impachetă lucrurile, si
plecă departe sa caute alta padure in care sa se mute.
Zana noastra era acum nespus de fericita. Radea si trecea repede
printre flori cantand de bucurie. Florile, albinele si fluturii cantau
impreuna cu ea. Dupa ce soarele a rasarit, micuta zana pleca inapoi
in lumea basmelor.

S-ar putea să vă placă și