Sunteți pe pagina 1din 2

Anul universitar ……………………….

Grupa …………………………..
Profesor mentor …………………………………
Disciplina ……………………………….
Student / masterand ……………………………….

Fişă de evaluare a studentului în cadrul practicii pedagogice

Nr. Data Clasa Ora Titlul (Tema) lecţiei Tipul de activitate Nota
crt.
1 07.03.2018 VIII C 800 Fierul – proprietăţi fizice şi chimice Lecţie de laborator 10(zece)
2 10.03.2018 VII B 1000 Sistemul periodic al elementelor Lecţie mixtă de verificare- 10(zece)
predare de cunoştinţe
3 14.03.2018 VIII B 1100 Fierul – rezolvare de exerciţii şi probleme Lecţie de aprofundare 10(zece)
4 18.03.2018 VI B 800 Piton, biciclist, participant la trafic Lecţie de consiliere 10(zece)
consiliere
5 20.03.2018 VII A 900 Recapitulare semestrială - Amestecuri de Lecţie de aprofundare / 10(zece)
substanţe, Atom, Sistemul periodic al recuperare
elementelor

Nota acordată pentru toată activitatea din perioada practicii pedagogice 10(zece)
Nota acordată pentru calitatea lecţiilor susţinute 10(zece)
Nota obţinută la susţinerea lecţiei finale 10(zece)
Semnătura mentorului,