Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şc. Gimnazială Nr. 2, Lugoj


DATA: 17.10.2014
CLASA: a I I I- a C
PROPUNĂTOARE: prof. Sîrbu Denisa
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Educaţie tehnologică
TEMA LECŢIEI: Lucrări din hârtie
SUBIECTUL LECŢIEI: Semnul de carte
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 - să identifice materialele şi ustensilele folosite;

O2 – – să decupeze corect semnul de carte;


O3 – să asambleze corect lucrarea prin lipire, după modelul demonstrat;
O4 - să aprecieze obiectiv lucrarea personală şi pe cele ale colegilor;
STRATEGII DIDACTICE:
METODE SI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, munca independentă;
RESURSE: - UMANE: elevii, propunătorul
- MATERIALE DIDACTICE SI MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: foarfecă, lipici, cartoane, carţi, diferite
decoraţiuni;
- TEMPORALE: 50 de minute
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE: Stan,L, ,, Abilităţi practice casele I-IV’’ , Ed. Aramis, Bucuresti, 2002

Diaconu, M, Îndrumător pentru lecţiile de abilităţi practice, clasele I-IV, Ed. Petrion, Bucureşti,2001
NR. EVENIMENTELE TIMP OP. ACTIVITATEA DIDACTICA STRATEGII DIDACTICE OBS
CRT LECTIEI ALO- OP.
CAT
ACTIVITATEA PROPUNATORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR METODE MIJOACE FORME DE
ORGANIZA
RE
1. Moment 1’ Se pregătesc materialele necesare pentru buna Elevii îşi pregătesc cele conversaţia foarfeca, frontal
organizatoric desfăşurare a lecţiei: lucrarea model, materialele necesare: foarfeca, lipici, lipici, hartie
necesare elevilor. cartoane, decoraţiuni.
2. Captatea 1’ Captarea atenţiei o voi face prin prezentarea unei
atenţiei cărţi.
Pentru ora aceasta am adus cu mine o carte, nu Elevii vor răspunde la conversaţia frontal
este orice fel de carte, este cartea mea preferată. întrebări .
Voi aveți cărți preferate sau autori preferați? Am
să vă citesc un pasaj din cartea aceasta, sper să
vă placă și vouă. (Se citește pasajul). Voi pune
apoi semnul de carte exact la pagina unde am
rămas. Voi cum vă marcați locul unde vă opriți
din citit? Îndoind pagina? Foarte rău, cartea
suferă dacă o tot îndoim, în final dacă nu avem
grijă de ea va deveni urâtă, nu din cauza că este
o carte fără valoare, ci pentru că nu am avut grijă
de ea. Ce părere aveţi despre semnul meu de
carte? De ce vă place? Atunci haideţi să realizăm
şi noi semne de carte ? Astfel cărțile voastre nu
vor mai suferi, ele vor fi frumoase mereu.

3. Anunţarea 1’ Astăzi, cu ajutorul materialelor pe care vi le-am conversaţia frontal


temei si pregătit vom realiza semne de carte. Elevii ascultă
enunţarea Se vor enunţa clar şi pe înţelesul elevilor explicaţiile.
obiectivelor obiectivele operaţionale.
operaţionale
4. Reactualiza- 2’ O1 Voi adresa elevilor câteva întrebări referitoare la Elevii vor raspunde la
rea lucrările pe care le-au realizat până acum la orele întrebari. conversaţia frontal
cunoştinţelor de abilităţi practice.
învăţate Ce materiale ati folosit pana acum la orele de
anterior abilitati practice?
Ce lucrari ati realizat?
Din ce material a fost confecţionat semnul de
carte pe care l-aţi primit cadou în prima zi de
şcoală?
5. Prezentarea 1’ După cum am spus astăzi vom realiza semne de
noului carte. Vom decupa după contur, vom lipi, Elevii pregătesc cele conversaţia foarfeca, frontal
conţinut si a ornamenta produsul pentru a fi cât mai necesare. lipici,
sarcinilor de aspectuos. La final fiecare dintre voi îmi va citi carton
învaţare un pasaj scurt din cartea sa, apoi veți însemna
pagina rămasă cu semnul de carte.

6. Dirijarea Voi solicita elevilor să observe materialele cu


învăţării care vom lucra.
10’
A. PREZENTAREA LUCRĂRII MODEL
Voi prezenta elevilor lucrarea model,
solicitându-le să observe din ce material este
realizată şi cum este asamblată. observaţia, lucrarea frontal
Elevii observă modul de explicaţia, model
B. EXPLICAREA SI DEMONSTRAREA realizare a tabloului. demonstra-
MODULUI DE LUCRU ţia
O1 Voi explica şi demonstra etapele de lucru:

1. Alegem un şablon;
2. Decupăm după contur ambele foarfeca,
părţi ale şablonului; lipici,
3. Fixăm cele două părţi, apoi le carton
lipim;
4. Decorăm semnul de carte
utilizând creioane colorate,
carioci, floricele, fluturaşi,
sclipici, hârtie colorată;
7. Obtinerea C.EXECUTAREA LUCRĂRII DE CĂTRE
performan- ELEVI
ţelor 20’ munca carton,
O2 Voi supraveghea munca elevilor şi voi da Elevii realizează lucrarea indepen- foarfecă, individual
O3 indicaţiile necesare, individuale sau colective. Le respectând etapele dentă lipici,
voi atrage atenţia elevilor să păstreze curaţenia la stabilite.
locul de muncă. exerciţiul
Elevii care termină mai repede mai pot primi un
şablon.

8. Asigurarea 2’ Se vor fixa criteriile pe care trebuie să le


feedback- îndeplinească o lucrare foarte bună: conversaţia frontal
ului corectitudinea execuţiei, acurateţea lucrării,
gradul de finalizare.
9. Evaluarea Elevii vor evalua lucrările în funcţie de criteriile
performanţe- 5’ stabilite, scoţând în evidenţă aspectele pozitive Elevii îşi vor exprima
lor O4 după caz. părerile despre lucrările observaţia lucrările individual
Voi organiza o mini-expoziţie a lucrărilor. prezentate. elevilor

Cei care au terminat mai multe semne de carte


își vor putea pune lucrarea la expoziție.

10. Intensificarea După finalizarea lucrărilor elevii sunt invitați să


retenţiei 5’ citească un fragment din cartea lor, apoi sunt
Elevii analizează conversaţia frontal
învățați să folosească semnul de carte.
lucrările prezentate.

11. Asigurarea 1’ Elevii vor fi îndrumaţi să realizeze şi alte lucrări


tranferului asemănătoare.
Elevii ascultă. conversaţia frontal

S-ar putea să vă placă și