Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA:16.04.2019
CLASA: a II-a G
ŞCOALA: Şcoala Gimnazială „Leonardo da Vinci „
PROPUNĂTOR: David Daniela
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
OBIECTUL: Arte vizuale şi abilităţi practice
TEMA: decupare după contur, asamblarea, lipirea și desenarea hârtiei
SUBIECTUL: „Buburuze”- colaj
TIPUL LECŢIEI: formarea de priceperi şi deprinderi
Discipline integrate:
 ARTE VIZUALE ŞI ABILITǍŢI PRACTICE
 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ
 MUZICǍ ŞI MIŞCARE
COMPETENŢE GENERALE:
1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte
familiare
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare
diverse
COMPETENŢE SPECIFICE:
 ARTE VIZUALE ŞI ABILITǍŢI PRACTICE
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul
artistic;
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi
tehnici accesibile;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază
elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal, kinestezică
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte
de comunicare;
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj
vizual sau verbal, în contexte cunoscute
 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea
unor modele sau regularități din mediul apropiat;
 MUZICǍ ŞI MIŞCARE
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Pe parcursul si la finalul orei toti elevii vor fi capabili :

O.1- să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru. Obiectivul se considera realizat


daca toti elevii utilizeaza corect ustensilele de lucru pe baza experintelor anterioare.
O.2- să îmbine materialele propuse, prin lipire, decupare, desen, pentru a obţine produsul final
– buburuze. Obiectivul se considera realizat daca toti elevii urmaresc etapele de lucru si
realizeaza buburuza pe baza explicatiilor profesorului
O.3- să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la
produsul model. Obiectivul se considera realizat daca toti elevii apreciaza lucrarile colegilor
folosind cel putin un criteriu pe baza experinetlor anterioare.

STRATEGIA DIDACTICǍ:

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul, turul galeriei.
 MATERIAL DIDACTIC: colaj model, carton colorat, şabloane, acuarele, pensula,
lipici, foarfece;
 FORME DE ORGANIZARE: individual, în grupe, frontal;
 FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: autoevaluare, evaluare de către colegi;

RESURSE:
 BIBLIOGRAFICE:
Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE Clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a. Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013,
Bucureşti;
„Metodica predării lucrului manual”, Şerdean I., Dumitruleasa, F. – Editura Didactică şi
Pedagogică, 1984;
„Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a copiilor”, Tauru , Areta –
Revista Învăţământul primar, nr.1/ 2001
 TEMPORALE : 45 min
 UMANE : 28 elevi
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
STRATEGII
ETAPELE OB. CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE
LECŢIEI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Mijloace Metode Form
de învăţă didactice de
mânt activ
tate
1.Momentul  Asigurarea climatului afectiv necesar Conversa fron
organizatori desfasurarii lectiei. Aranjarea mobilierului si a ţia
c materialelor necesare.
1min.
2. Captarea  Se realizeaza un joc de întrebări și răspunsuri Conversa fron
atenţiei despre buburuza ţia
3 min.  Elevii sunt invitaţi să realizeze lucrări cu
buburuze
3. Anunţarea  Elevilor li se explică faptul că, în această oră, explicaţia fron
temei şi a vor confecţiona din carton şi hârtie colorată lucrarea
obiectivelor ,,Buburuze,, îmbinând tehnica decupării cu cea a
2 min. colajului; la final vor explica modul de lucru și vor
aprecia calitatea lucrărilor, le vor compara cu
produsul model şi cu cele ale celorlalţi colegi.
4. Dirijarea  Intuirea instumentelor şi a materialelor aflate pe Planşe
învăţării bănci model
7 min.  Prezentarea produselor model şi expunerea
acestora în faţa clasei pentru a putea fi uşor Film-
vizualizate (ANEXA 1)
laptop
 Prezentarea unor filmulețe cu realizarea
lucrărilor propuse
 Se intuiesc fazele lucrărilor de către fiecare şabloane
elev. carton, fron
 Pentru buburuza 3D:
 Se împarte modelul printat de buburuză; hârtie
O1
 Se taie fîșii de hârtie roșie (8 ar trebui sa fie colorată
de ajuns);
O2 foarfece
 Se indoaie capetele fâșiilor;
 Se aplică lipici pe capetele îndoite;
O3  Se lipesc fâșiile una câte una pe model în lipici
cercul care formează corpul buburuzei sub forma culori
unui arc; Indi
 Se taie cercuri de hârtie neagră (0-7 buline) acuarele
al
și se lipesc pe buburuză; pensule
 Se colorează restul modelului.
 Se enumeră regulile ce trebuie respectate în laptop
realizarea lucrărilor: utilizarea corectă şi atentă a
instrumentelor de lucru, plăcuta îmbinare a
materialelor, aspectul estetic al produselor finale,
cooperarea cu colegii de echipă, încadrarea în
timpul de lucru.
5.Formarea  Confecţionarea lucrărilor de către elevi, sub
de priceperi O6 îndrumarea învăţătoarei, cu grad de independenţă în lucrările Conversa indi
şi deprinderi lucru a elevilor în continuă creştere ţia a
25 min.  La cerere, elevii descriu fazele lucrărilor.
 În timpul lucrului, elevii audiază cântece de Explicatia
primăvară.
6. Evaluarea  Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor. Buburuză Conversa fron
şi discutarea  Elevii apreciază aspectul lucrărilor 3D ția
lucrărilor confecţionate de colegi
7 min.  Se autoapreciază şi caută utilitatea propriului
produs.
 Strângerea materialelor şi curăţarea locului de
lucru.
 Desemnarea echipei câştigătoare

MATERIALE NECESARE PENTRU LUCRARE

BUBURUZA 3D –

- modelul imprimat pentru buburuză (desenul)


- marker, creioane colorate sau acuarele, penson
- hârtie roșie
- lipici
- foarfece.