Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE


CLASA: a II-a

ARIA CURRICULARĂ: Arte


DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practic
SUBIECTUL LECŢIEI: „Buburuze”- colaj
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE : Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Arte vizuale și abilități practice (A.V.A.P.), Comunicare în limba română (C.L.R.), Matematica si explorarea
mediului ( MEM), Muzica si miscare (MM)

COMPETENŢE SPECIFICE:
 ARTE VIZUALE ŞI ABILITǍŢI PRACTICE
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic;
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile;
2.6. Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbal,
kinestezică

COMPETENŢE INTEGRATE:
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNǍ
1.5. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare;
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea semnificaţiei mesajelor exprimate în limbaj vizual sau verbal, în contexte cunoscute

 MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigații, prin observarea și generalizarea unor modele sau regularități din mediul apropiat;

 MUZICǍ ŞI MIŞCARE
3.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârşitul orei toţi elevii trebuie:
O.1- să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru;
O.2- să verbalizeze acţiunile care definesc etapele realizării produsului dat;
O.3- să confecţioneze din carton şi hârtie colorată figurine necesare realizării produsului final;
O.4- să îmbine materialele propuse, prin lipire, decupare, desen, pentru a obţine produsul final – buburuze;
O.5- să aprecieze calitatea produselor finite, în funcţie de criterii simple date, prin raportare la
produsul model.
O.6- să-şi dezvolte gustul estetic şi dragostea pentru vietățile din natură prin realizarea lucrării
propuse;
O.7- să evalueze şi să autoevalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de
evaluare: corectitudine, acurateţe, grad de finalizare;

STRATEGIA DIDACTICǍ:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei.
 MATERIAL DIDACTIC: colaj model, carton colorat, şabloane, acuarele, pensula, lipici, foarfece;
 FORME DE ORGANIZARE: individual, în grupe, frontal;
 FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: autoevaluare, evaluare de către colegi;

RESURSE:
 BIBLIOGRAFICE:
1. ***PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINELE: MEM, CLR, AVAP, MM, 2013;
2. EDITURA LITERA, ARTE VIZUALE ŞI ABILITAŢI PRACTICE, 2013 -CLASA A II-A CRISTINA RIZEA; DANIELA STOICESCU; IOANA
STOICESCU
 TEMPORALE: 45 minute
 UMANE: efectivul clasei a II-a B și cadrul didactic
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE OB. CONŢINUTUL LECŢIEI
LECŢIEI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Mijloace de Metode Forme de ac
învăţă didactice tate
mânt
1.Momentul  Dispunerea mobilierului în trei grupe şi organizarea colectivului de elevi Conversaţia Frontal
organizatoric în 3 echipe de lucru a câte 3 elevi fiecare;
 Gruparea elevilor- ghiocei, fluturași, rândunele
 Pregătirea materialului frontal, cât şi a celui care se foloseşte la nivelul
fiecărei grupe
2. Captarea  Se realizeaza un joc de întrebări și răspunsuri despre buburuza Conversaţia Frontal
atenţiei  Elevii sunt invitaţi să realizeze lucrări cu buburuze

3. Anunţarea  Elevilor li se explică faptul că, în această oră, vor confecţiona din carton Explicaţia Frontal
temei şi a şi hârtie colorată lucrarea ,,Buburuze,, îmbinând tehnica decupării cu cea a
obiectivelor colajului; la final vor explica modul de lucru și vor aprecia calitatea
lucrărilor, le vor compara cu produsul model şi cu cele ale celorlalţi colegi.
4. Dirijarea  Elevii sunt anunţaţi că astăzi pentru realizarea lucrarilor sunt organizaţi Planşe
învăţării pe grupe pentru a se ajuta reciproc, pentru a-şi împărtăşi opinii în legătură cu model
tema propusă.
 Intuirea instumentelor şi a materialelor aflate pe bănci Film-laptop
 Prezentarea produselor model şi expunerea acestora în faţa clasei pentru
a putea fi uşor vizualizate (ANEXA 1)
Sabloane
 Prezentarea unor filmulețe cu realizarea lucrărilor propuse
Carton,
 Se intuiesc fazele lucrărilor de către fiecare echipă, fiind aduse
completările necesare de către învăţătoare. Frontal
Hârtie
 Pentru realizarea buburuzei pe frunză: colorată
O1  Se începe prin a tăia o fâșie din hârtia neagră,
 Se lipesc capetele fâșiei și se obține un tub Foarfece
O2 rotund;
 Strângem marginile și tăiem colțurile Lipici
O3 a obține o formă de lacrimă ; Culori
 Se decupează un cerc din hârtie roșie și
desenează 7 puncte negre apoi se taie în jumătate ; Acuarele
O4  Se lipesc ochișorii mobili pe corpul Pensule
O5 buburuzei in formă de lacrimă și apoi aripile pe spate;
 Se decupează frunza după șablon și la final se Laptop
lipește buburuza pe frunză;

 Pentru felicitarea cu buburuză:


 Se ia foaia A4 și se indoaie la jumătate;
 Se taie fâșii de hârtie de culoare verde pentru
iarbă și se lipesc pe prima față a felicitării;
 Se decupează 2 cercuri din care unul se taie
în jumătate; Individu
 Se lipesc pe iarbă și se desenează bulinele de
pe aripiarele buburuzei,piciorușele și antenuțele conform modelului;
 Se scrie în interior un mesaj de primăvară.
 Pentru buburuza 3D:
 Se împarte modelul printat de buburuză;
 Se taie fîșii de hârtie roșie (8 ar trebui sa fie
de ajuns);
 Se indoaie capetele fâșiilor;
 Se aplică lipici pe capetele îndoite;
 Se lipesc fâșiile una câte una pe model în
cercul care formează corpul buburuzei sub forma unui arc; Perechi
 Se taie cercuri de hârtie neagră (0-7 buline)
și se lipesc pe buburuză;
 Se colorează restul modelului.
 Se enumeră regulile ce trebuie respectate în
realizarea lucrărilor: utilizarea corectă şi atentă a instrumentelor de lucru,
plăcuta îmbinare a materialelor, aspectul estetic al produselor finale,
cooperarea cu colegii de echipă, încadrarea în timpul de lucru.
5.Formarea  Confecţionarea lucrărilor de către elevi, sub îndrumarea învăţătoarei, cu
de priceperi şi O6 grad de independenţă în lucru a elevilor în continuă creştere Lucrările Conversaţia Individu
deprinderi  La cerere, elevii descriu fazele lucrărilor. Explicatia
 În timpul lucrului, elevii audiază cântece de primăvară.

6. Evaluarea  Se realizează o expoziţie cu lucrările elevilor. Buburuza pe Conversația Frontal


şi discutarea  Elevii apreciază aspectul lucrărilor confecţionate de colegi frunză
lucrărilor  Se autoapreciază şi caută utilitatea propriului produs. Felicitare cu
 Strângerea materialelor şi curăţarea locului de lucru. buburuze
 Desemnarea echipei câştigătoare Buburuză 3D
MATERIALE NECESARE PENTRU FIECARE LUCRARE

BUBURUZA PE FRUNZĂ – BUBURUZA 3D – GRUPA 3


GRUPA 1 FELICITARE CU - modelul imprimat pentru
- hârtie rosie și neagră BUBURUZE- GRUPA 2 buburuză (desenul)
- șablon frunză - hârtie de culoare albastră, - marker, creioane colorate sau
- marker negru verde, roșie acuarele, penson
- ochișori mobili - marker negru - hârtie roșie
- lipici - foarfece - lipici
- șablon cerc - lipici - foarfece.
- lipici - șablon cerc
- foarfece