Sunteți pe pagina 1din 8

Fia de observare global a leciei

Profesor:
Observator:
Data:
Ora:
Clasa:
Obiective:
S defineasca gandirea conform caracteristicilor acesteia;
S redea etapele gandirii pe baza principiului rezolvarii de probleme;;
S prezinte stadiile gandirii facand referire la initiatorul acestora:Piaget;
S exempifice importanta gandirii cu ajutorul unor exemple concrete ;
S argumenteze caracterul genetic sau nu al gandirii in functie de propria
parere ;
S utilizeze corect termenii psihologic si s participe cu interes la activitate.
ELEMENTE OBSERVATE OBSERVATII
1 PREATIRE
!LARITATEAOBIE!TIVELOR Obiec"ivele s#$" clare si realis"e
ava$d %odali"a"i clare &e$"r#
veri'icarea lor
PLAN (E LE!TIE Pla$#l lec"iei a 'os" 'oar"e bi$e
orga$i)a" si res&ec"a" i$ "o"ali"a"e
MATERIAL (I(A!TI! Ma"erial#l didac"ic a 'os"
releva$"* +$ co$corda$"a c#
obiec"ivele &ro&#se a,#"a$d la
des'as#rarea i$ %od e''icie$" a
lec"iei-
ORANI.AREA SALII (E
!LASA
/ SELE!TAREA MATERIALELOR
A(E!VATE
0 VALORIFI!AREA MATERIAL1L1I
Ma"erialele #"ili)a"e i$ %od
adecva"* e'icie$"* aces"ea
1
(I(A!TI! 'acili"a$d i$"elegerea si i$va"area
co$"i$#"#l#i &reda"
2 A!1RATETEA TERMINOLOI!A
!#$oa"e si i$"elege co$"i$#"#l
s"ii$"i'ic ava$d ca&aci"a"ea de a3l
"ra$s%i"e i$ %od accesibil
elevilor res&ac"a$d i$ acelasi
"i%& ac#ra"e"ea "er%i$ologica-
4 INSR1!TI1NI5MANAEMENT1L !LASEI
Pro'esor#l da i$s"r#c"i#$i clare
elevilor si veri'ica daca aces"ia
a# i$"eles sarci$ile de l#cr# 'ii$d
"o" "i%&#l s"a&$ &e si"#a"ie
"ii$d sa %e$"i$a disci&li$a-
6 PRE.ENTAREA !ONTIN1T1L1I Pro'esor#l 'oloses"e "e7$ici
releva$"e*varia"e si adecva"e
%o%e$"elor lec"iei
8
SON(AREA !1NOSTINTELOR
ANTERIOARE NE!ESARE PRE(ARII
!ONTIN1T1L1I NO19ELI!ITATION:
Pro'esor#l 'ace o sc#r"a
reca&i"#lare la c#$os"i$"ele
doba$di"e a$"erior iar &ri$
i$"rebarile adresa"e elevilor 'ace
lega"#ra c# lec"ia ce #r%ea)a a 'i
&reda"e-
; VERIFI!AREA <N=ELEERII
Pro'esor#l veri'ica &e "o"
&arc#rs#l lec"iei daca elevii a#
i$"eles co$"i$#"#l &reda" cera$d#3
le e>e%&le co$cre"e i$ aces" se$s-
? !ORE!TAREA
Pro'esor#l corec"ea)a greselile
elevilor c# %#l" "ac" aceas"a
$eava$d #$ c7arac"er dis"r#c"iv ci
'ii$d 'ii$d #$ s&i,i$ di$ &ar"ea
&ro'esor#l#i
1
@
MONITORI.AREA Elvii s#$" %o$i"ori)a"i de
&ro'esor ei 'ii$d i%&lica"e &e
&arc#rs#l i$"regii lec"ii-
1
1
ETAPI.AREA Trecerea de la o e"a&a la al"a a
lec"iei se 'ace c# #s#ri$"a
1
/
VARIETATEA E>is"a ec7ilibr# i$"re "i%&#l
acorda" 'iecarei ac"ivi"a"i-
1
0
RITM1L
Ri"%#l lec"iei es"e 'oar"e b#$
acorda$d#3se #$ "i%& s#'icie$"
'iecarei ac"ivi"a"i-
1
2
MOTIVATIA5PARTI!IPAREA ELEVILOR
Pro'esor#l "re)es"e i$"eres#l
elevilor 'a"a de ceea ce se &reda
re#si$d sa le ca&"e)e a"e$"ia si
%o"iva$d#3i i$ acelasi "i%& elevii
'ii$d as"'el coo&era$"i* se i%&lica
/
da$d e>e%&le &e$"r# co$"i$#"#l
&reda"-
1
4
VARIETATEA METO(ELOR (E PRE(ARE
Pro'esor#l 'oloses"e diverse
%e"ode &e$"r# a 'acili"a i$va"area
si i$"elegerea %a"erial#l#i &reda"
1
6
MOBILITATEA5A(APTABILITATEA
Pro'esor#l e 'le>ibil 'ii$d ca&abil
sa #"ili)e)e c# #s#ri$"a o s"a"egie
di'eri"a de cea &la$i'ica"a daca
ac"ivi"a"ea $# %erge bi$e-
1
8
VO!EA Voce a#dibila* 'oar"e clara
*"o$ali"a"e b#$a si o vi"e)a
adecva"a
1
;
(ISTRIB1IREA ATENTIEI (is"rib#irea a"e$"iei 'oar"e b#$a*
ec7ilibra"a-
1
?
!OM1NI!AREA NON VERBALA !o%#$icarea $o$3verbala 'oar"e
b#$a-
/
@
RELATIA PROFESOR3ELEV
I$ clasa es"e o a"%os'era &lac#"a
e>is"a$d #$ dialog 'oar"e b#$
+$"re &ro'esor si elevi-
/
1
STIM1LAREA
Pro'esor#l ii s"i%#lea)a &e elevi
sa &ar"ici&le la lec"ie* sa dea
e>e%&le i$c#ra,a$d#3i a"a" verbal
ca" si $o$3verbal-
/
/
(INAMI!A (E R1P
Pro'esor#l "re)es"e si %e$"i$e
i$"eres#l elevilor 'a&" &e$"r# care
aces"ia se i%&lica i$ &redarea
lec"iei &ri$ o'erirea de e>e%&le-
/
0
INTELEEREA PRO!ES1L1I (E
INVATARE
Elevii a# i$"eles co$"i$#"#l &reda"
da"ori"a 'a&"#l#i ca &ro'esor#l da
e>&lica"iile $ecesare*da e>e%&le
si veri'ica i$"elegerea
co$"i$#"#l#i-
/
2
REALI.AREA OBIE!TIVELOR Toa"e obiec"ivele &ro&#se a# 'os"
reali)a"e-
0
Fisa de observare 3 "i%&#l cA" vorbe"e &ro'esor#l
Profesor: Iurea Irina
Observator: Daraban Florica
Data:06.11.2008
Ora: psihologie
Clasa: !
Obiective:
S defineasca gandirea conform caracteristicilor acesteia;
S redea etapele gandirii pe baza principiului rezolvarii de probleme;;
S prezinte stadiile gandirii facand referire la initiatorul acestora:Piaget;
S exempifice importanta gandirii cu ajutorul unor exemple concrete ;
S argumenteze caracterul genetic sau nu al gandirii in functie de propria
parere ;
S utilizeze corect termenii psihologic si s participe cu interes la activitate.
1. A vorbit profesorul mai mult decat era necesar pentru a explica ceva sau prea putin?
Pro'esor#l a da" e>&lica"iile $ecesare &as"ra$d #$ ec7ilibr# i$ ceea ce &rives"e
vol#%#l i$'or%a"iilor-
/. A vorbit profesorul cand acest lucru a putut fi facut de elevi?
Pro'esor#l a "ra$s%is i$'or%a"iile $ecesare da$d e>e%&le i$sa a o'eri" o&or"#$i"a"ea si
elevilor de a se e>&ri%a 'ii$d i%&lica"i i$ o'erirea #$or e>e%&le c# &rivire la
i$'or%a"ia "ra$s%isa i$ %o%e$"ele o&or"#$e-
0. A vorbit profesorul prea repedeincet?
Vorbirea &ro'esor#l#i a 'os" clara* c# o "o$ali"a"e 'oar"e b#$a 'ii$d i$"eligibila &e$"r#
elevi si ava$d o vi"e)a adecva"a-
!. A fost nivelul limbii in concordanta cu cel al elevilor?
2
Pro'esor#l a 'olosi" "er%i$ologia de s&eciali"a"e i$sa a 'ac#"3o accesibila elevilor-
". A existat o concordanta intre nivelul structurii de predare si metalimbajul
profesorului?
Pro'esor#l de"i$e c#$os"i$"e de s&eciali"a"e si le3a 'olosi" res&ec"a$" ac#ra"e"ea
s"ii$"i'ica-
#. Suna limba folosita de professor authentic si natural?
(a"ori"a 'a&"#l#i ca &ro'esor#l s"a&a$es"e 'oar"e bi$e co$"i$#"#l s"ii$"i'ic aces"a s3a
e>&ri%a" c# #s#ri$"a si i$"r3#$ %od $a"#ral-
$. A folosit profesorul varietati regionale% incorecte ale limbii?
Pro'esor#l $# a 'olosi" varie"a"i regio$ale de $ici #$ 'el-
&. 'a care activitati a fost (impul )estinat *levilor +()*, mai de lunga durata decat
(impul )estinat Profesorului +()P, pentru vorbire?
N# a e>is"a" o ac"ivi"a"e la care "i%&#l des"i$a" elevilor sa 'ie %ai l#$g deca" cel
des"i$a" &ro'esor#l#i da"ori"a 'a&"#l#i ca a e>is"a" #$ 'eed3bacB co$"i$# si o i$"ercalare
a ac"ivi"a"ilor-
?. -n concluzie cine a vorbit mai mult?
Pro'esor#l a vorbi" %ai %#l" da"ori"a 'a&"#l#i ca el a 'os" cel care a "ra$s%is
i$'or%a"ia-
./. A creat profesorul suficiente ocazii in care elevii sa0si exerseze deprindeile de
vorbire
Pro'esor#l a crea" s#'icie$"e oca)ii i$ care elevii sa vorbeasca a$"re$a$d#3i %ere# i$
o'erirea de e>e%&le-
... Alte aspecte: de ex. A verificat profesorul daca elevii au inteles instructiunile si daca
acestea nu au fost doar redate? A fost ceea ce spunea profesorul interesant%
informative% folositor etc?
Pro'esor#l a veri'ica" daca i$'or%a"iile "ra$s%ise a# 'os" i$"elese de ca"re elevi "oc%ai
&ri$ o'erirea de e>e&%le de ca"re aces"ia-I$'or%a"ia "ra$s%isa de ca"re &ro'esor a 'os"
i$"eresa$"a &ri$ e>e%&lele da"e dar i$ acelasi "i%& i$'or%a"iva si 'olosi"oare deoarece
s#$" l#cr#ri c# care se co$'r#$"a -
.1. Atunci cand profesorul a vorbit mai mult% a existat un motuv intemeiat pentru
aceasta?
4
Pro'esor#l a vorbi" %ai %#l" doar ca$d a dic"a" co$"i$#"#l lec"iei elevilor
6
Fisa de observare3Ma$age%e$"#l clasei
Profesor:
Observator:
Data:
Ora:
Clasa:
Obiective:
S defineasca gandirea conform caracteristicilor acesteia;
S redea etapele gandirii pe baza principiului rezolvarii de probleme;;
S prezinte stadiile gandirii facand referire la initiatorul acestora:Piaget;
S exempifice importanta gandirii cu ajutorul unor exemple concrete ;
S argumenteze caracterul genetic sau nu al gandirii in functie de propria
parere ;
S utilizeze corect termenii psihologic si s participe cu interes la activitate.
"spectele ur#arite Intot$eauna%Cateo$ata%
&u $estul%&icio$ata
1-A %e$"i$#" &ro'esor#l co$"ac"#l vi)#al c# clasaC I$"o"dea#$a
/-Si3a sci%ba" &ro'esor#l loc#l i$ '#$c"ie de
ac"ivi"a"iC
I$"o"dea#$a
0-A# colabora" bi$e eleviiC I$"o"dea#$a
2-Pro'esor#l a reara$,a" elevii i$ ba$ci a"#$ci ca$d a
'os" $evoie-
Nicioda"a
4-I$s"r#c"i#$ile a# 'os" clare- I$"o"dea#$a
6-Pro'esor#l a veri'ica" daca elevii a# i$"eles
i$s"r#c"i#$ile-
I$"o"dea#$a
8-Pro'esor#l $# a aco&eri" vi)ibili"a"ea
"ablei-Ma"erialele 'olosi"e a# 'os" vi)ibile &e$"r# "o"i
elevii-
I$"o"dea#$a
;-Vocea &ro'esor#l#i s3a a#)i" clar "o"
"i%&#l-Vorbirea $# a 'os" i$cea"a5ra&ida5$eclara-
I$"o"dea#$a
?-Elevii s3a# &#"#" a#)i #$ii &e al"ii- I$"o"dea#$a
1@-Pro'esor#l a 'os" co$s"ie$" de di'ic#l"a"ile I$"o"dea#$a
8
i$"a%&i$a"e de elevi i$ i$va"are si a ac"io$a" i$ %od
i$c#ra,a"or-
11-Elevii si3a# $o"a" e>e%&le de li%ba clare si #"ile
de &e "abla sa# a# &ri%i" 'ise de l#cr#-
!a"eoda"a
1/-Pro'esor#l a %o$i"ori)a" ac"ivi"a"ea elevilorC I$"o"dea#$a
10-A s"abili" &ro'esor#l rela"ii b#$e c# eleviiC
S#ges"ii de i%b#$a"a"ireC
I$"o"dea#$a
12-A do%i$a" &ro'esor#l lec"iaC(aca da* i$ care
%o%e$" ar 'i &#"#" sa dea i$"aie"a"e elevilorC
I$"o"dea#$a
;