Sunteți pe pagina 1din 3

GRILA DE OBSERVARE A LECTIEI/ACTIVITATII

DATA: 8.12.2017

GRUPA: MIJLOCIE, C

NR. DE ELEVI INSCRISI/PREZENTI:23/28

SUBIECTUL ACTIVITATII: Ce ne-a adus Mos Nicolae?

TIPUL ACTIVITATII: joc didactic

RESURSE PROCEDURALE: povestirea, demonstratia, explicatia, exercitii


motrice, operatii practice

RESURSE MATERIALE: jetoane, jucarii;

Recunoasterea Aspecte semnificative privind etapele


Indicatori actiunii lectiei, in functie de indicatori in vederea
indicatorilor elaborarii proiectelor de lectie

1.Aspect informativ

-continut stiintific  -s-a constatat o buna documentarea a


educatoarei in ceea ce priveste continutul
stiintific transmis prescolarilor
-adaptarea la nivelul  -sarcinile de lucru propuse spre rezolvare si
clasei cerintele au fost adaptate nivelului de
intelegerea al copiilor
-s-au respectat particularitatile de varsta si
individuale ale copiilor
-incadrarea noilor  -cunostintele noi transmide de educatoare
cunostinte in sistemul copiilor s-au bazat pe cunostintele
cunostintelor anterioare ale acestora pentru o buna
anterioare asimilare si intelegere
-realizarea cerintelor  -s-a constatat o corelare corecta a
programelor scolare ( obiectivelor cadru cu cele de referinta, iar
obiective cadru, din acestea au derivate cele operationale
obiective de referinta; care au fost atinse pe parcursul desfasurarii
competente generale, activitatii
competente specifice)
2 Aspect formativ
-utilizarea metodelor  -s-su folosit metode active-participative:
active-participative problemativare a, jocul, conversatia, etc
(sugerate de programa
scolara)
-realizarea conexiunii  -prescolariiau realizat sarcinile jocului
inverse didactic cu succes;
-dezvoltarea
capacitatilor
intelectuale
-valorificarea  -valentele educative ale temei au fost
valentelor educative valorificate prim rezolvarea corecta a
ale temei sarcinilor de catre copii;
-dezvoltarea
capacitatii de transfer
(realizarea de corelatii
intra/
inter/transdisciplinare)
3.Metodologia
didactica
-aplicarea metodelor si -s-au ales metode si procedee didactice
a procedeelor specifice activitatii;
didactice -in aplicarea metodelor si procedeelor
didactice s-a tinut cont de respectarea
pasilor metodici ai acestora;
-utilizarea mijloacelor -mijloacele de invatamant au fost alese in
de invatamant functie de jocul didactic propus
-incadrarea in timp
4.Evaluarea
activitatii elevilor
-initiala

-formativa  -s-a realizat pe parcursul activitatii didactice


prin rezolvarea corecta a sarcinilor jocului
didactic;
-finala  -s-a realizat prin intrebari frontale
5.Relatia cadru
didactic-elev; elev-
elev
-atmosfera de lucru in  -s-a asigurat climatul optim desfasurarii
clasa activitatii (aerisirea clasei, asezarea corecta
la masute si pe scaunele, etc)
-organizarea activitatii  -s-a desfasurat frontal, pe grupe, dar si
pe grupe sau individual
independent/individual

S-ar putea să vă placă și