Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Tehnologic “ Constantin Cantacuzino “ Baicoi

Aria curriculara “ Tehnologii”


Disciplina – Contabilitatea unitatii economice
Clasa a X a C Data:07.04.2017
Profesor ec. Petre Aurelia Carmen

Unitatea de invatare - Analiza preturilor marfurilor si inregistrarea acestora in contabilitate pe


baza documentelor specifice;
Subiectul lectiei – Reducerile de pret oferite clientilor – reducerile comerciale si financiare

Competente:
 Identificarea reducerilor de pret oferite clientilor ;
 Calcularea reducerilor de pret oferite clientilor;
 Aplicarea principiilor matematice in calculatie si evaluare;
 Inregistrarea in contabilitate a operatiilor specifice;

Obiective operationale:
La sfarsitul lectiei elevii vor demonstra ca sunt capabili sa:
O1: sa identifice reducerile de pret oferite clientilor;
O2: sa calculeze reducerile de pret oferite clientilor;
O3: sa inregistreze in contabilitate operatii specifice marfurilor;

Strategii didactice
 Mijloace didactice - , calculatorul, prezentare power point , fise de lucru
 Metode de invatamant – Problematizarea, Expunerea, Conversatia, Explicatia, Exercitiul,
Stiu- Vreau sa stiu - Am invatat
 Moduri de activitate cu elevii - frontal, pe echipe si individual

Tipul lectiei: Lectie de comunicare si insusire de noi cunostinte – varianta lectie mixta
Durata lectiei – 50 min
Locul de desfasurare – Sala de clasa

BIBLIOGRAFIE
 Calin O, Ristea M. Bazele contabilitatii, Editura Genicod, Bucuresti 2002
 Legea contabilitatii nr.82/1991 – completata cu modificarile ulterioare
 Curriculum pentru cls. a X a
 OMFP 1802/2014
 Standarde de pregatire profesionala – nivel 4 – Domeniul Economic.
Strategii didactice
Secventele
Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Evaluare
didactice Metode Mijloace
organizare
1. Moment Stabilirea ordinii si disciplinei in
organizatoric clasa. Raspund la solicitarile
3 min Inregistrarea absentelor in catalog profesorului, Conversatia Catalog frontal

2. Verficarea 5 min Provoc dialog pornind de la Formuleaza raspunsuri la Conversatia, Calculator Frontal Oral
cunostintelor cunostintele anterioare si pun intrebari propuse. Explicatia Proiector
următoarele intrebari:
1.Prezentarea conceptului de pret. 1.Din punct de vedere
economic pretul reprezinta
reflectarea baneasca a valorii
bunurilor sau serviciilor,
comparate .
Pretul este suma ce se
incaseaza din vanzarea
2.Care sunt categoriile de preturi in bunurilor.
practica economica?
2.In practica economica se
intalnesc doua mari categorii de
preturi – preturi de
aprovizionare si preturi de
vanzare

3.Ce se intelege prin termenul generic 3.Reducerile de pret oferite


“Reduceri de pret”? Ce reduceri clinetilor sunt: reduceri
acorda comercianti ? comerciale si financiare

Intervin pentru clarificarea


raspunsurilor

3. Anuntarea 2 min Astăzi la ora “Contabilitatea unitătii Asculta si devin interseati de Expunerea , Manual, Frontal Oral
subiectului economice vom vorbi despre propunerea facuta . Noteaza in Explicatia Videoproi
lectiei Reducerile de pret oferite clientilor - caiete Conversatia ector
reducerile comerciale si finaciare .
Scopul acestei lectii este de a reusi:
- sa identificam care sunt
reducerile de pret oferite clientilor ,
- sa calculam reducerile de
pret;
- sa inregistram in contabilitate
reducerile de pret;
Scriu titlul lectie pe tabla.

4.Dobandirea
1.Cer elevilor sa fomeze perechi Stiu/vreua Calculator Frontal,grupe Oral
de noi
Distribui elevilor fisele necesare sa stiu/am fisa de
cunostinte activitatii. Primesc fisa de lucru
invatat lucru
Solicit elevilor sa completeze
prima coloana din fisa de activitate cu
Fisa de
ceea ce stiu despre reducerile de pret. Completeaza prima coloana Explicatia document
Conversatia are
2. Solicit elevilor sa spuna ce au notat
33 in tabel si notez pe tabla informatiile Exercitiul
min cu care tot grupul este de acord.

3.Solicit elevilor sa elaboreze o lista


de interbari cu ceea ce doresc ei sa
stie despre reducerile financiare, Elevii identifica intrebarile-
completate in coloana 2 a tabelului. completeaza coloana 2
Intrebarile elevilor care vor
constitui nevoile lor de invatare .
Cu ajutorul unei prezentari PPT
prezint schema lectiei.
A. Reducerile de pret – concept.
B. Reduceri comerciale
C. Reduceri financiare
D. Evidenta contabila a reducerilor
E. Aplicatii privind reducerile Raspund la intrebarile
Dupa prezentarea continutului revin profesorului
asupra intrebarilor formulate de către Si completeaza coloana 3 (am
ei, si se găsesc răspunsurile potrivite, invatat)
care vor fi completate in coloana am Fac comparatii intre ceea ce
invatat . cunosteau deja despre tema
Rezolv aplicatia privind reducerile abordata, tipul si continutul
oferite clientilor. intrebarilor pe care le-au
Aplicatie : o societate comerciala formulat si ceea ce au invatat.
achizitioneaza de la furnizori marfuri Sunt atenti la explicatiile prof.
conform facturii : Si noteaza rezolvarea aplicatiei.
- Pret de cumparare 1.000 lei
- rabat - 2 %
- remiza 5 %
- scont de decontare 1 %
acordat pt plata cu O.P.
- tva 19%.
Daca adaosul comercial practicat
este de 20 % care va fi pretul de
vanzare si formulele contabile de
achizitie si vanzare marfuri.

Rezolvare:
Calcul reduceri comerciale :
- rabat = 1.000 lei *2% = 20 lei
- remiza = (1000 – 20) * 5%=
49 lei;
Net comercial = 1000 – 20 -49
=931 lei
Calcul reducere financiara:
- scont = 931 lei *1% =9.31 lei
Net financiar = 931 – 9,31 =
921.69 lei
TVA = 921.69*19%=175,12 lei
Total factura cu tva = 921.69
+175,12 = 1096,81 lei
Calcul adaos comercial
AC = 921.69*20%= 184.34 lei
Calcul pret de vanzare cu
ridicata = 921.69+184.34=
1106.03 lei
3. Fixarea 5 min Prezint pe scurt notiunile invatate, Conversatia Frontal Oral
pun accent pe cele mai dificile. Raspund la intrebarile puse ,Explicatia
1. Prezentati tipurile de reduceri de profesor
comerciale?
2. Cand se acorda acestea ?
3. Ce este scontul?
4. Care este modul de calcul ?
cunostintelor si 5. Ce conturi utilizam in cazul
realizarea feed- acordarii ulterioare a reducerilor
back- ului comerciale?
6. Dar pentru acordarea
sconturilor?

Formulez aprecieri , observatii si


recomandari.

2 min Elevii primesc ca tema - fisa de Isi noteaza tema, retin Conversatia Frontal
4. Tema pentru activitate nr.1 precizarile profesorului
acasa Profesorul comunică elevilor
conţinuturile ce vor fi parcurse acasă.
Anexa 1.

REDUCERILE DE PRET OFERITE CLIENTILOR

Intr-un mediu concurential, cum se doreste a fi si economia romaneasca, reducerile de


pret sunt instrumente comerciale si financiare de promovare a propriilor produse si servicii si
de extindere a cotei de piata, ducand in final la cresterea cifrei de afaceri..

Literatura romaneasca de specialitate in domeniul activitatii comerciale foloseste


termenul generic de “reducere de pret” pentru toate reducerile comerciale sau financiare
Reducerile de pret oferite clientilor sunt:
- reduceri comerciale
- reduceri financiare
Reducerile comerciale (rabaturile, remizele, risturnele )
Scopul reducerilor comerciale este comercial, pentru stimularea vanzarii respective marfi
in perioada convenita. Reducerile comerciale duc la reducerea veniturilor comerciale , respectvi
la reducerea cifrei de afaceri .
Literatura contabila romaneasca utilizeaza in mod constant notiunile de rabat, remiza,
risturna pentru reducerile comerciale .
RABATUL – reprezinta reducerea practicata, in mod exceptional, asupra pretului de
vanzare convenit anterior intre furnizor si client, tinandu-se cont de unele defecte de
calitate sau de neconformitate bunurilor comercializate, fata de clauzele prevazute in
contract
REMIZA – este reducerea practicata, in mod execeptional, asupra pretului current de
vanzare , tinandu-se cont de volumul vanzarilor sau de importanta cumparatorului in cadrul
portofoliului de client al vanzatorului . Remiza corespunde in general unui procent aplicat
asupra pretului brut, procent prevazut in oferta de preturi a firmei sau care rezulta din
negociere intre cei doi parteneri comerciali
RISTURNA – inseamna o reducere de prêt calculata asupra ansamblului de operatii
efectuate de acelasi cumparator pe o perioada determinata.

Reducerile comerciale la achizitiile de bunuri

- Reducerea comerciala primita de la furnizor si inscrisa pe factura de achizitie,


reduce costul de achizitie al bunurilor.
- Reducerile comerciale care se primesc ulterior facturarii bunurilor corecteaza
costul stocurilor daca acestea mai sunt in gestiune. Daca nu mai sunt atunci se
inregistreaza distinct in contabilitate in contul 609 – Reduceri comerciale primite, pe
seama conturilor de terti.

Reducerile comerciale la vanzarile de bunuri

- Reducerile comerciale daca sunt tratate impreuna vor ajusta veniturile din vanzare,
indiferent daca sunt acordate o data cu factura de achizitie sau ulterior.
- Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii bunurilor, indiferent de perioada la care
se refera, se vor evidentia distinct in contul 709 – Reduceri comerciale acordate, pe
seama conturilor de terti.

Reducerile financiare (sconturile) – denumite scont de decontare cuprind reducerile


financiare care se acorda cu scopul necomercial, de regula pentru a stimuli clentul sa plateasca
mai devreme sau pentru a-l stimuli sa foloseasca o anumita forma de plata.
Scontul de decontare se defineste ca fiind o reducere financiara acordata procentual asupra
unei creante decontate inainte de scadenta normal adica o binificatie acordata clientului.
Reducerile financiare respective scontul de decontare se contabilizeaza ca o cheltuiala
financiara pentru cel care il acorda adica furnizorul si ca un venit financiar pentru cel care il
primeste clientul

Metodologie de calcul a reducerilor


 Reducerile comerciale premerg reducerile financiare
 Reducerile se calculeaza in cascada, respectiv procentul de reducere se aplica de
fiecare data la netul anterior
 Se opereaza initial rabaturile, apoi remizele, scontul si risturnul

NET COMERCIAL = PRET INITIAL – REDUCERI COMERCIALE

NET FINANCIAR = NET COMERCIAL – REDUCERI FINANCIARE

NET DE PLATA = NET FINANACIAR + TVA

 TVA se aplica asupra netului financiar

TVA = NET FINANCIAR * COTA TVA


Reţineţi!
Reţineţi!

Este necesar ca în contabilizarea reducerilor să se facă distincţia clară între reducerile


comerciale şi cele financiare.
Pentru contabilizarea reducerilor financiare, clientul care beneficiază de scont pentru
decontarea înainte de termen va utiliza contul 767 "Venituri din sconturi obţinute", în timp ce
furnizorul care a acordat scontul va utiliza contul 667 "Cheltuielile privind sconturile acordate".

EVIDENTA CONTABILA

ACHIZITIE MARFA % = 401


371 - VALOARE NET FINANCIAR
4426 - TVA
INREGISTRARE SCONT 401 = 767 - VALOARE SCONT
INREGISTRARE ADAOS COMERCIAL 371 = 378 – VALOARE ADAOS COMERCIAL
VANZARE MARFA 4111 = %
707 - PRET VANZARE CU RIDICATA
4427 –TVA
SCOATEREA DIN EVIDENTA % = 371
607 - COSTUL DE ACHIZITIE
378 - VALOARE ADAOS COMERCIAL

REDUCERI ACORDATE ULTERIOR FACTURARII

LIVRARE PRODUSE FINITE 4111 = %


701 - PRET VANZARE
4427 –TVA
ACORDARE DE REDUCERI % = 4111
709
4427
DESCARCAREA GESTIUNII 345 = 711
INCASAREA FACTURII MAI PUTIN SCONTUL % = 4111
ACORDAT 667
5121
REGULARIZARE TVA AFERENTA SCONTULUI 667 = 4427
:

Anexa 3.

Aplicatia 1: o societate comerciala achizitioneaza de la furnizori marfuri conform facturii :


- Pret de cumparare 1.000 lei
- rabat - 2 %
- remiza 5 %
- scont de decontare 1 % acordat pt plata cu O.P.
- tva 19%.
Daca adaosul comercial practicat este de 20 % care va fi pretul de vanzare si formulele
contabile de achizitie si vanzare marfuri.

Aplicatia 2: o societate achizitioneaza de la furnizori marfuri conform facturii: pret de


cumparare 400 lei, rabat 1%, remiza 2 %, scont de decontare 3%, TVA 19%. Daca adaosul
comercial practicat este 10 % care va fi pretul de vanzare si formulele contabile de achizitie,
plata, vanzare si sccoatere din gestiune.

Aplicatia 3.: S.C. livreaza unui client produse finite la pretul devanzare convenitde
30.000lei, TVA 19%. Pe factura se inregistreaza urmatoarele reduceri: rabat 5% , o remiza de 4
% pentru volumul mare cumparat, un risturn de 1 %. Pentru achitarea inainte de scadenta cu 15
zile a facturii , furnizorul mai acorda un scont de 2 %. Valoarea contabila a produselor finite este
de 20.000 lei. Reducerile se acorda la data facturarii.
Anexa 2.

STIU VREAU SA STIU AM INVATAT