Sunteți pe pagina 1din 18

Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr.

Liliana Mâţă

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău


Facultatea de Litere
Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Coordonator:
Conf.univ.dr. Mâţă Liliana

Numele şi prenumele:
Bobeică Oana
Unitatea de învăţământ:
Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny’’Bacău
Grădinița cu program prelungit ,,Anghel Saligny’’ Bacău

Grupa:Mare

Anul I
Semestrul I
Anul universitar 2018-2019
Disciplina: Practică pedagogică 1 observativă - învățământ preșcolar
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Elementele componente ale portofoliului de practică pedagogică

Structură Elemente componente Punctaj


I. Practica pedagogică 1. Fişă de sinteză 1 p.
de documentare 2. Termeni pedagogici 1 p. 4
3. Organizarea sălii de clasă 1 p. puncte
4. Programul zilnic 1 p.
II. Practica pedagogică 1. Fişă de observare - Întâlnirea de 1 p.
observativă dimineaţă (ADP)
2. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri 1 p.
la libera alegere a copiilor (ALA)
3. Fişă de observare - Activităţi pe 1 p. 6
domenii experienţiale (ADE) puncte
4. Fişă de observare - Activităţi de 1 p.
dezvoltare personală (ADP)
5. Fişă de caracterizare psihopedagogică a 2 p.
preşcolarului
Nota finală
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

I. PRACTICA PEDAGOGICĂ DE DOCUMENTARE


1. Fişă de sinteză
Structura Curriculum-ului pentru învăţământul preşcolar
(Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, 2008)

Nr. Structură Enumerare


1. Finalităţile educaţiei  Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a
timpurii personalității copilului, în funcție de ritmul
propriu și de trebuințele sale, sprijinind
formarea autonomă și creativă a acestuia;
 Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți
copii, cu adulții și cu mediul pentru a dobândi
cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite
noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor,
încercărilor și experimentărilor, ca experințe
noi de învățare;
 Descoperirea de către fiecare copil, a propriei
indentități, a autonomiei și dezvoltarea unei
imagini de sine pozitive;
 Sprijinirea copilului în achiziționarea de
conoștințe, capacități, deprinderi și atitudini
necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot
parcusul vieții.
2. Domeniile  Domeniul estetic şi creativ;
experienţiale  Domeniul om şi societate;
 Domeniul limbă şi comunicare;
 Domeniul ştiinţe;
 Domeniul psiho-motric.
3. Categorii de activităţi  Activităţi pe domenii experienţiale;
de învăţare  Jocuri si activităţi didactice alese;
 Activităţi de dezvoltare personala.
4. Centre  Bibliotecă;
 Colţul căsuţei/Joc de rol;
 Construcţii:
 Ştiinţă;
 Arte;
 Nisip şi apă.
5. Teme anuale  Cine sunt/suntem?
 Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?
 Când/cum şi de ce se întâmplă?
 Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?
 Cine şi cum planifică/organizează o activitate?
 Ce şi cum vreau să fiu?
6. Obiective cadru pentru  Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de
domeniul Limbă şi înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor
comunicare structurilor verbale orale;
 Educarea unei exprimări verbale corecte din punct
de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului
oral;
 Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite
intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

scris.

2. Termeni pedagogici

Nr. Termeni pedagogici Definiţie


1. Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter
planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi
conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii
finalităţilor prevăzute în curriculum.

2. Activităţile de includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada


dezvoltare personală după-amiezii (pentru grupele de program prelungit
sau săptămânal), inclusiv activităţile opţionale.

3. Activităţile didactice sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia


alese să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în
cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural
căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a
limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri
mici, în perechi şi chiar individual
4. Activităţile pe domenii sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate
experienţiale cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie
de temele mari propuse de curriculum, precum şi de
nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor
din grupă.
5. Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare,
respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ
în programul zilnic al copilului în grădiniţă; au
menirea de a descoperi şi dezvolta înclinaţiile
copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru
performanţele de mai târziu.

6. Domenii experienţiale sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate”


(L.Vlăsceanu) care transced graniţele dintre
discipline şi care, în contextul dat de prezentul
curriculum, se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de
dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul
psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-
emoţional, domeniul cognitive.
7. Jocul este activitatea fundamentală a copilului pe care se
sprijină atât rutinele cât şi tranziţiile şi, evident,
activităţile de învăţare;
mijloacul principal de realizare a procesului
instructiv-educativ la nivel antepreşcolar şi preşcolar.
8. Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga
activitate a zilei
9. Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la
momentele de rutină la alte tipuri/categorii de
activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la
alta.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

3. Amenajarea sălii de grupă

Nr. Sala de grupă Exemplificare (prezentare, poze)


1. Numele grupei Grupa mare: Grupa Fluturașilor
(simbolul, alte
elemente caracteristice)

2. Organizarea centrelor  Bibliotecă;


de activitate (de  Colţul căsuţei/Joc de rol;
interes)  Construcţii;
 Ştiinţă;
 Arte.
Centrele de interes sunt poziționate astfel încât centrele
zgomotoase să fie separate de cele liniștite , dar să fie asigurată
și lumina naturală suficientă.Mijlocul sălii este permanent liber
fluidizarea circulației copiilor și pentru a se putea desfășura
Întâlnirea de dimineață sau alte activități de grup.

3. Mobilierul Mobilirul este corespunzător vârstei copiilor, corect


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

dimensionat, rezistent, usor de mânuit. Astfel, spațiul clasei


poate fi rearanjat în funcție de cerințele activităților.
 Dulăpioare;
 Catedră;
 Scăunele;
 Măsuțe.

4. Jucării Fiecare obiect sau jucărie din sala de grupă are un loc stabilit
cunoscut de preșcolari.Centrele de interes sunt dotate cu
jucării.
 Jocuri construcții;
 Mașiune;
 Păpuși;
 Jocuri/ seturi pentru farmacie, bucătărie;
 Puzzle.

5. Mijloace didactice  Casetofom;


 DVD;
 Televizor;
 Laptop;
 Cărți cu povești;
 Jocuri didactice;
 Jocuri logico matematice;
 Jetoane;
 Planșe.

6. Panoul cu lucrările
copiilor
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

7. Calendarul
naturii/Întâlnirea de
dimineată/Regulile
grupei

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

4. Programul zilnic
DATA-05.12.2018
Se va completa în funcţie de programul zilei.
Repere orare Jocuri şi activităţi Activităţi pe domenii Activităţi de dezvoltare
didactice alese (ALA) experienţiale (ADE) personală (ADP)
7:30- 8:30 Sosirea copiilor
(primirea copiilor,
salut copii/ părinți -
educator)
8:30-9:00 Deprinderi de spalat pe
mâini;
Micul dejun.
9:00-9:30 Salutul
Prezența
Calendarul naturii
Întâlnirea de
dimineață,,Ce mi-a
adus Mos Nicolae?’’
Rutine,,O caciula port
la mine’’(deprinderea
de a fi prevăzător la
schimbările
atmosferice)
Tranziții ,,Prinde fulgii
de nea”
9:30-10:00 Artă: pictură,,Chipul
Mosului”
Construcții:
,,Ghetuta Mosului”
Bibliotecă: ,, Iarna în
imagini’’
10:00-10:30 ACTIVITATE
MATEMATICĂ
Propoziția logică-
identificarea și
clasificarea formelor
geometrice folosind
negația logică
,,și…și’’
,,Cum este această
piesă?’’
10:30-11:00 DOS-ACTIVITATE
PRACTICA – „Gheata lui
Mos Nicolae” –

11:00-11:30 Ghicitori despre


iarna.

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

II. PRACTICA PEDAGOGICĂ OBSERVATIVĂ

1. Fişă de observare - Întâlnirea de dimineaţă (ADP)

Data: 05.12.2018
Tema anuală:Cum este, a fost și va fi pe acest pământ?
Proiectul tematic: Din batrani se povestește
Subtema proiectului: În așteptarea Moșului

Nr. Momente ale


Întâlnirii de Categorii/ Activităţi Bifare cu un X şi/
dimineaţă sau descriere
(OBLIGATORII)
1. Salutul ASPECTE GENERALE
Salutul se propagă în cerc de la stânga la dreapta. -
Se realizează introducerea salutului. -
Are loc reactualizarea saluturilor. -
Fiecare salut primeşte răspuns. -
Educatoarea interacţionează permanent cu copiii. X
Fiecare copil interacţionează cu ceilalţi. X
TIPURI DE SALUT
Saluturi simple (Bună dimineaţa…X!) -
Saluturi cu adăugare de cuvinte noi (Bună X, mă X
bucur că eşti aici!)
Salutul însoţit de gesturi (strângere de mână sau -
executarea unor instrucţiuni: Ridică-te în picioare
când îţi fac cu ochiul!)
Salutul cu schimbarea ordinii în care sunt salutate -
persoanele din cerc (din 2 în 2, în ordinea culorii
hainelor, fetele şi apoi băieţii)
Saluturi în care se folosesc formule atrăgătoare,Toți fluturașii
mobilizatoare, distractive (Bună dimineaţa grupei mari azi la
năzdrăvanilor!) grădiniță au
sosit.Noi în cerc
ne adunăm și
frumos ne
salutăm.Dupa ce
ne-am adunat și
frumos ne-am
salutat, colegii ne-
am întâlnit, oare
cine n-a venit?
Salutul cu accent pe proiectul aflat în derulare -
(Bună dimineaţa dinţişori veseli!)
Saluturi cu accent pe evenimentele (Bună -
dimineaţa iubitori ai pădurii!)
Alte forme
2. Prezenţa Răspunsul copiilor cu prezent(ă) la apelul -
educatoarei
Identificarea copiilor absenţi X
Aşezarea jetoanelor cu fotografia copiilor X
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

absenţi/prezenţi pe suport
Numărarea copiilor prezenţi/absenţi X
Operarea în catalogul grupei (P-prezent, A- -
absent) de către educatoare
Alte modalităţi
3. Calendarul Naturii Data X
Ziua săptămânii X
Luna curentă X
Anul curent X
Starea vremii X
Aspecte ale anotimpului curent X
Îmbrăcămintea adecvată vremii de afară X
Alte aspecte
4. Împărtăşirea cu Copiii prezintă propriile idei, griji, experienţe, Copiii spun ce
ceilalţi arată colegilor obiecte care au o semnificaţie jucarie ar vrea sa
importantă în viaţa lor. primească
Activitate realizată: justificând
,,As vrea sa primesc de la Mosul...’’ alegerea făcută.
5. Activitate în grup Crearea coeziunii grupului prin intermediul Copiii au cântat în
cântecelor, jocurilor şi activităţilor, energice şi grup cântecelul.
plăcute, încurajează exprimarea liberă,
comunicarea, învăţarea socială într-un mediu
bazat pe încredere şi susţinere morală.
Activitate realizată:
Cântec: ,,A venit iarna”
6. Noutăţile zilei Sunt prezentate prin mesaje scurte şi directe, care Prezentarea zânei
să trezească interesul şi să faciliteze accesul la iernii pe care am
aceeaşi informaţie. invitat-o să
Activitate realizată: participe la
,,Bine ai venit ,zâna iernii’’ activitățile noastre
pentru a-i arăta cât
de pricepuți
suntem.

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

2. Fişă de observare - Activităţi şi jocuri la libera alegere a copiilor (ALA)

Data: 05.12.2018
Tema anuală: Cum este, a fost si va fi pe acest pamant?
Proiectul tematic: Din bătrâni se povestește
Subtema proiectului: În așteptarea Moșului

Categorii/ Activităţi Descriere

Centre de Bibliotecă Metode didactice:conversația


activitate (de Citire de imagini cu povestea lui Moș Mijloace
interes) Nicolae didactice:planșe,jetoane.
Forme de organizare-pe grupe

Ştiinţă- fișă de lucru- unim ghetuțele cu Metode didactice- conversația


numărul corespunzător Mijloace didactice- fișa de
lucru, creioane
Forme de organizare-
individual

Artă Metode didactice:conversația,


,,Pictăm ghetuța” explicația,demonstrația,
exercițiul
Mijloace didactice: culori,
carioci, planșa
Forme de organizare-
individual

Joc de rol Metode didactice:conversația,


Ajutoarele lui Moș Nicolae- așezăm Mijloace didactice:ghetuțele
ghetuțele curate Forme de organizare-
individual

Construcţii

Nisip şi apă
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Scopul ALA Cultivarea socializării copiilor,


a intereselor și a deprinderilor
de cooperare cu partenerii de
joc.
Sarcina -citirea de imagini;
didactică -alcătuire de propoziții pe baza
imaginilor;
-colorare după contur;
-folosirea culorilor adecvate;

Desfăşurarea -Prezentarea obiectelor și


activităţii sarcinilor pe centre;
-așezarea copiilor pe centre
(după preferința lor);
-rotirea grupurilor.

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

3. Fişă de observare - Activităţi pe domenii experienţiale (ADE)

Data: 11 .12.2018
Domeniul: Estetic și creativ
Tema anuală: Cum este, a fost si va fi pe acest pamant?
Proiectul tematic: Din bătrâni se povestește
Subtema proiectului: În așteptarea Moșului

Etapele activităţii Desfăşurarea activităţii

1. Captarea atenţiei Se realizeaza prin intermediul brăduțului gol din fața clasei,
preșcolarii răspund radicand mâna la întrebările adresate de
educatoare.
2. Enunţarea scopului Se va propune copiilor să facă împreună decorațiuni pentru
şi a obiectivelor brăduț. Li se prezintă aluatul facut din făină, sare și apă și li se va
explica ce trebuie făcut cu el, în scopul realizării decorațiunilor.
3. Reactualizarea Se va discuta în ce anotimp ne aflăm şi se vor adresa întrebările
cunoştinţelor legate de Sărbătoarea ce se apropie.
4. Prezentarea Doamna educatoare le prezintă copiilor sucitoarele, formele de
conţinutului prăjituri, pensulele și acuarelele, explicând cum vor lucra.
5.Dirijarea învățării Educatoarea le împarte preșcolarilor câte o bucățică de aluat și le
explică cum trebuie întins și le oferă ajutorul celor care au nevoie.
După ce aluatul este bine întins vor trece la formele de prăjituri,
cu ajutorul cărora vor da formă globului, iar cu ajutorul unui pai
vor face o mica gaurică, unde se va atașa mai târziu ața pentru a
putea fi agitate în brăduț. Ultimul pas constă în pictarea
globurilor.
6. Obţinerea Educatoarea îi felicită pe toți pentru munca depusă, iar fiecare
performanţei preșcolar își va ridica globul pentru a-l arăta celorlalți
7. Feedbackul Copiii sunt intrebati daca le-a plăcut activitatea desfășurată.

8. Evaluarea Aprecierea lucrarilor se va face prin punerea în brăduț a fiecărei


performanţei decorațiuni de către preșcolari.
9. Retenţia (Fixarea Se fixează tema activității împreuna cu doamna educatoare (Ce
cunoştinţelor) am realizat noi astăzi?)

10. Transferul Împreună cu educatoarea, preșcolarii vor pune și restul


decorațiunilor în brad, precum beteala, luminițele și steaua.

Semnătura mentorului: ........................................................


Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

4. Fişă de observare - Activităţi de dezvoltare personală (ADP)

Data: 12.12.2018
Tema anuală: Cum este, a fost și va fi pe acest pamant?
Proiectul tematic: Din bătrâni se povestește
Subtema proiectului: În așteptarea Moșului
Categorii/ Activităţi Descriere
Categorie ADP Rutine Dimineata a sosit / Toti
-Salutul; copiii au venit,
In semicerc ne adunam,/Cu
totii ne salutam:
Buna dimineata”Fulgisori”,
/A-nceput o noua zi,
Buna dimineata,dragi copii!
Fiecare copil salută
strângând mâna copilului de
lângă el. Ultimul copil va
saluta educatoarea, care la
rândul ei va saluta copiii:
,,Bună dimineaţa ,fulgi de
nea!”
-Prezența/Calendarul naturii
Complectarea calendarului
naturii:
*In ce anotimp suntem?
*In ce luna suntem?
*Ce zi este astazi?
*Cum este vremea afara?
- Împărtăşirea cu ceilalţi
,,Astăzi o sa-mi povestiti
cum impodobiti bradul
acasă sau dacă l-ați
împodobit, cu cine ați făcut-
o?”
Ei pot împărtăşi colegilor şi
-,,Când mașina e-n zăpadă, noi dăm alte evenimente din viaţa
și la lopată’’ lor. Copiii le pot pune
întrebări etc.

Deprinderea de a-și ajuta


părinții.

Tranziţii Joc cu text și cânt

,,Vuummm, vummm, a sosit gerul


acum’’
,,Să cântăm să ne veselim’’
,,Omul de zăpadă’’
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Scopul ADP Stimularea curiozităţii şi a interesului Pregătirea copiilor pentru


pentru anotimpul iarna, pentru activitățile pe domenii
jocurile şi bucuriile ce ni le oferă experiențiale.Participarea și
acest anotimp; trezirea sensibilităţii şi implicarea copiilor în
afectivităţii copiilor vederea stimulării,
comunicării, favorizarea
interrelaționării,împărtășirea
cu ceilalți. Formarea
comportamentului empatic.
Sarcina Să confecţioneze ,,Omul de zăpadă”
didactică cu ajutorul materialelor date;
Să denumească părţile componente
ale acestuia;
Să așeze pe machetă lucrările
obţinute.
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

Desfăşurarea Captarea atenției Copiii vor fi încântaţi de


activităţii surpriza pregătită:
,,Omulețul de zăpadă ’’

DOS-Activitate practică-Omul de
zăpadă

Captarea atenției Astăzi copii vă propun să


desfăşurăm o activitate în
care să aflam mai multe
lucruri despre oamenii de
zăpadă şi nu în ultimul rând,
veţi confecţiona cu ajutorul
materialelor pregătite “omul
de zăpadă’’

Dirijarea învățării Le voi explica modul de


lucru trecându-se la
executarea lucrării, dar nu
înainte de a face unele
exerciții de încălzire a
mușchilor mici ai mâinilor.
Copiii lucrează individual.
Au în fața lor conturul
omului de zăpadă, căciulița
și fularul, ochișorii și o poza
cu ei.

DȘ: Activitate matematică Vom incepe activitatea


Captarea atenției printr-o ghicitoare:
Cine vine dupa Toamna
Natura sa o adoarma
Si-o imbraca mireasa
Cu o haina alba si
pufoasa(Iarna)

Dirijarea învățării O alta bucurie a iernii este


împodobirea bradului si
mosul ne-a trimis un brad
sa-l impodobim.
Impodobim bradul cu
ajutorul figurilor
geometrice:triunghi,
dreptunghi, cerc, patrat.
canta bradului
cântecul :BRADUL
Semnătura mentorului: ........................................................
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

5. Fişă de caracterizare psihopedagogică a preşcolarului

I. DATE PERSONALE:
Nume şi prenume copil: TĂNASE GEORGIA NATALIA
Data nașterii: 28.03.2014
Domiciliul actual: Bacău
Unitatea de învățământ/ structură (dacă este cazul) : Colegiul Tehnic ,, Anghel Saligny’’ Bacău
Grădinița cu program prelungit ,,Anghel Saligny’’ Bacău
Grupa: Mare
Anul școlar: 2018-2019
A beneficiat de certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap: Nu X Da
II. DATE DESPRE MEDIUL FAMILIAL:
1. Familia (nume, vârstă, nivelul studiilor, ocupația, loc de muncă):
a) Tata: Tănase Bogdan
b) Mama: Tănase Alexandra
c) Tutore: -
d) Alte persoane care au în îngrijire copilul (calitatea): Bunicii
e) Asistent maternal/ Centru de plasament: -
f) Fraţi: Tănase Mateea Ștefania
2. Tipul familiei: legal constituită/ concubinaj/ dezorganizată prin deces/ divorț/ separați în fapt/
părinte vitreg părinți plecați în străinătate: mama/ tata/ amândoi/ altă situație:

3. Situația materială a părinților/ întreţinătorilor:


foarte bună X bună la limita strictului necesar sub limita strictului necesar

4. Condiţii de locuit:
Apartament/ casă cu 3 camere: proprietate personală a părinţilor X/ întreţinătorilor
închiriată Alte situații: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Persoane cu care locuieşte -

5. Climatul familial: Înțelegere deplină/ conflicte minore/ conflicte frecvente și marcante/ familie
în destrămare

6.Regim educativ: Normal/copilul face ce dorește/ supraveghere strictă/ lipsa supravegherii/


dezinteres total
Climat educativ nefavorabil: .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Abuz (specificați): .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Colaborarea grădiniță-familie: interes sporit/ interes redus/ dezinteres total/ alte situații ................
................................................................................................................................................................

III. DATE MEDICALE SEMNIFICATIVE:


1. Antecedente medicale/ starea de sănătate: Stare de sănătate bună
2. Dezvoltarea fizică: armonioasă X bună deficitară
IV. TRĂSĂTURI INDIVIDUALE:
1. Jocuri/ activități preferate:
Fetiței îi place să deseneze, să picteze, să se joace, să îi ajute pe ceilalți.
2. Achiziții:
 Limbă și comunicare:
-raspunde corect la intrebari: nonverbal, verbal
Portofoliu de practică pedagogică în învăţământul preşcolar – Coord. Conf. univ. dr. Liliana Mâţă

-realizează propoziții dezvoltate


-poate purta o conversatie simpla
-recita poezii adecvate varstei
-descrie actiunea dintr-o imagine folosind timpul prezent
 Științe:
-grupeaza obiectele/imaginile pe baza caracteristicilor fizice(culoare,forma,marime)
-grupeaza obiectele/imaginile pe baza clasei din care face parte(animale,flori)
-identifica obiectele pe baza locatiei: sus/jos, in fata/in spate, deasupra/dedesupt,
inauntru/langa
 Om si societate:
-spune in functie de context ,,multumesc’’, ,,te rog’’ , buna ziua’’ , ,,la revedere’’
-dezvolta comportamente de cooperare
-are deprinderi practic gospodaresti
-se comporta adecvat in diferite contexte sociale
 Psihomotric:
-executa cu usurinta miscari motrice de baza:mers,alergare,sarituri, rostogoliri, catarari
-manifesta in timpul activitatilor atitudini de cooperare, spirit de echipa, de competitie, fair-
play
 Estetic şi creativ:
-recunoaste elemente ale limbajului plastic si diferentiaza forme si culori in mediul
inconjurator
-reda teme plastice specifice desenului
-intonteaza cantece pentru copii
-canta acompaniata de educatoare

3. Tulburări de limbaj:NU PREZINTA TULBURARI DE LIMBAJ

4. Modul în care îndeplinește sarcinile date de educatoare:


-este activa la activitati
-nu vorbeste neintrebata
-respecta sarcinile date de educatoare.
5. Probleme de comportament/ probleme legate de adaptarea la mediul preșcolar/ conduita la
activități/ comportamentul în cadrul grupului de copii: NU PREZINTA PROBLEME DE
COMPORTAMENT

Frecvența copilului la grădiniță:


Copilul vine foarte rar la grădiniță.

Copilul frecventează grădinița, dar are multe absențe.

Copilul vine zilnic la grădiniță, absentează doar în cazuri speciale. X

6. Motive pentru care se solicită evaluare şi orientare şcolară (dacă este cazul): NU ESTE CAZUL

Semnătura mentorului: ........................................................

S-ar putea să vă placă și