Sunteți pe pagina 1din 2

Dictionar de termeni pedagogici

1.Curriculum = in sens foarte larg, proiect educativ care defineste scopurile si


obiectivele unei actiuni educative, caile, mijloacele si activitatile utilizate pentru
realizarea finalitatilor, metodele si instrumentele de evaluare.

2.Didactica = stiinta sau teoria predarii ( de catre profesor) si invatarii ( de catre elev) in
toate formele si pe toate nivelurile invatamantului; teoria generala a instruirii; teoria
conducerii procesului de predare si de invatare.

3.Deprindere = capacitate de a aplica rapid, operativ, cu randament sporit o serie de


operatii. Este priceperea transformata in act reflex, automatizarea operatiilor ( executie cu
usurinta, dexteritate, ca urmare a repetarii, a exercitiului).

4.Documente curriculare = acele documente care planifica si performeaza activitatile


de formare ( plan de invatamant, programa analitica, manuale, ghiduri metodologice,
culegeri etc.)

5.Educatie = activitate sociala complexa care se realizeaza prin actiuni exercitate


constient, sistematic si organizat de catre un subiect – individual sau colectiv actionand
asupra unui obiect – individual sau colectiv in vederea transformarii acestuia din urma
intr-o personalitate activa si creatoare, corespunzatoare conditiilor istorico-sociale
prezente si de perspectiva si cu potentialul sau biopsihoindvidual.

6.Grup (scolar) = pluralitate dinamica de persoane intre care exista mai multe tipuri de
relatii, cu influente multiple asupra membrilor sai (K.Lewin) si in cadrul caruia fiecare
persoana are un anumit status, adica o anumita pozitie reala, de valorizare sau de
devalorizare. Grupul scolar are anumite particularitati de varsta, viteza de reactie,
capacitate de intelegere, nive de cunoastere etc.

7.Interdisciplinaritate = un anumit grad de integrare intre diferite domenii ale


cunoasterii si intre diferite abordari, precum si utilizarea unui limbaj comun, permitand
schimbari de ordin conceptual si metodologic; relatii ce se stabilesc intre doua sau mai
multe discipline din aceeasi arie curriculara sau la acelasi nivel de invatamant.

8.Lectie = cel mai utilizat mod de organizare a instruirii. Tipurile si variantele ei


structural-functionale sunt determinate de obiective, continuturi (cognitive, afectiv-
volitionale, psihomotrice, trasaturi de personalitate si caracter etc.). Momentele/etapele
lectiei nu sunt stabilite printr-o norma didactica, nu sunt parcurse intr-o ordine anume,
dar sunt specifice pentru fiecare tip de lectie.

9.Manual = cel mai important instrument de lucru pentru elevi, urmand indeaproape
programa analitica, detaliind in limbaj adecvat tot ceea ce este necesar pentru ca elevii sa
poata atinge obiectivele pedagogice stabilite prin programa scolara in conditiile definite
prin principii pedagogice generale si specifice.

10.Orar scolar = particularizari ale planurilor cadru pentru o anumita clasa, in functie
de optiunea exprimata pentru completarea trunchiului comun cu diferite tipuri de
curriculum la decizia scolii. Se relationeaza astfel disciplinele obligatorii si cele optionale
astfel incat sa se incadreze in numarul de ore prevazut de planul de invatamant.

11.Performanta = expresia nivelului de realizare a unei sarcini de invatare. Fiind dat un


continut al invatarii, prin operationalizare trebuie specificat acel indicator pe baza caruia
se poate constata si aprecia ca elevul a realizat un anumit progres, ca s-a produs o
schimbare in sistemul personalitatii lui la sfarsitul perioadei cand a fost angajat intr-o
situatie de predare-invatare.

12.Planificare calendaristica = document managerial ( al profesorului ca manager al


clasei) alcatuit de cadrul didactic ce urmareste corelarea (in functie de specificul
continuturilor, caracteristicile clasei de elevi etc) elementelor programei cu timpul optim
pentru parcurgerea acestora pe parcursul unui semestru al unui an scolar.

13.Portofoliu (didactic) = metoda de evaluare complexa, longitudinala, proiectata


intr-o secventa de timp mai lunga, care ofera posibilitatea de a se emite o judecata de
valoare, bazata pe un ansamblu de rezultate.

14.Randament scolar = modalitate in care se reflecta eficienta programului de


predare-invatare la un moment dat sau la sfarsitul perioadei de scolarizare, fiind
evidentiat prin estimarea raportului dintre rezultatul didactic ideal si necesar, proiectat in
documentele scolare, si rezultatul didactic obtinut in practica.

15.Sistem de invatamant = organizare a invatamantului in functie de dezvoltarea


economico-sociala, traditiile culturale ale fiecarei tari. Este organizat pe trepte, cicluri,
niveluri ( prescolar, primar, secundar, profesional si tehnic, superior, postuniversitar).