Sunteți pe pagina 1din 3

GLOSAR DE TERMENI PEDAGOGICI

1. Abordare interdisciplinara= presupune transferul metodelor dintr-o disciplina in alta,


cautandu-se teme comune mai multor discipline, care pot conduce la realizarea
obiectivelor de invatare de nivel inalt, a competentelor transversale (luarea de decizii,
rezolvarea de probleme, insusirea tehnicilor si metodelor de invatare eficienta), care,
indiferent de disciplina, implica aceleasi principii, prin utilizarea unor strategii de predare
invatare bazate pe probleme.
2. Competente congnitive= Referitor la cunoastere, la capacitatile si mecanismele invatarii
si accederii la cunostinte.
3. Competenta didactica= Capacitatea cadrului didactic de a solutiona o problema,de a
interpreta un fenomen,de a lua o decizie sau de a efectua o actiune...rezultanta a
cunostintelor,deprinderilor,priceperilor,aptitudinilor si trasaturilor temperamental-
caracteriologice de care individul dispune.
4. Ciclu curricular= reprezinta totalitatea situatiilor de invatare formal propuse a se realize
in scoala de catre o generatie de elevi.
5. Activitate didactica= reprezinta o unitate de situatii de invatare raportate unor finalitati
derulata pe baza unor continuturi precizate si restranse, cu o metodologie adecvata
specificului de varsta si individual al elevului.
6. Educatia formala= reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate institutional
prin structuri organizate sistemic, pe niveluri si trepte de studii(gradinite, scoli,
universitati, centre de perfectionare etc. ) in cadrul unui process de instruire realizat cu
rigurozitate, in timp si spatiu: planuri, programe,manuale, cursuri, materiale de invatare
etc.
7. Interdisciplinaritate= Un anumit grad de integrare intre diferite domenii ale cunoasterii
si intre diferite abordari, precum si utilizarea unui limbaj comun, permitand schimbari de
ordin conceptual si metodologic; relatii ce se stabilesc intre doua sau mai multe discipline
din aceeasi arie curriculara sau la acelasi nivel de invatamant.
8. Sistemul de invatamant= reprezinta ansamblul unitatilor(institutiilor) de invatamant de
diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de educatie si instruire, care
asigura desfasurarea procesului educational, in vederea educatiei si formarii profesionale
a populatiei scolare. Formele de organizare a invatamintului sunt: invatamint de zi, seralsi
cu frecventa redusa.
9. Educatie= Ansamblu de masuri aplicate in mod sistematic in vederea formarii si
dezvoltarii insusirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor si ale tineretului sau, ale
oamenilor, ale societatii etc.; rezultatul acestei activitati pedagogice; buna crestere,
comportare civilizata in societate.
10. Arie curriculara= Modalitatea prin care se stabileste o viziune multi si/sauinterdisciplinara asupra
obiectelor de studiu; reprezinta un grupaj de discipline, care au incomun anumite obiective de formare.
11. Didactica= stiinta sau teoria predarii ( de catre profesor) si invatarii ( de catre elev)
intoate formele si pe toate nivelurile invatamantului; teoria generala a instruirii;
teoriaconducerii procesului de predare si de invatare.
12. Obiectivele cadru= sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate si complexitate. Ele
se refera la formarea unor capacitati si atitudini generate de specificul disciplinei si sunt
urmarite de-a lungul mai multor ani de studiu. Obiectivele cadru au o structura comuna
pentru toate disciplinele apartinand unei arii curriculare, si au rolul de a asigura coerenta
in cadrul acesteia.
13. Educabilitatea= Caracteristica esentiala a fiintei umane si categorie pedagogica
distincta, educabilitatea s-a bucurat de atentia majoritatii cercetatorilor din domeniul
stiintelor educatiei, fiind definita drept : capacitatea omului de a fi receptiv la influente
educative si de a realiza, pe aceasta cale, acumulari progresive concretizate in diferite
structuri de personalitate".
14. Educatia informala= procesul care se intinde pe toata durata vietii, prin care individul
dobandeste informatii, isi formeaza priceperi si deprinderi, isi structureaza convingerile
si atitudinile, se dezvolta, prin intermediul experientelor cotidiene.
15. Pedagogia= Stiinta care se ocupa cu metodele de educatie si de instruire a oamenilor.
16. Abordare transdisciplinara= presupune abordarea integrata a curriculumului prin
centrarea pe probleme ale vietii reale, cu focalizare pe identificare de solutii, rezolvare de
probleme ale vietii reale, in scopul dezvoltarii competentelor pentru viata.
17. Obiective operationale= operationale reprezinta axa principala a lectiei, inteleasa nu
numai ca idee centrala in jurul careia se grupeaza toate celelalte idei, continutul lectiei ci
si ca orientare a lectiei in raport cu asimilarea - sa indice o actiune observabila prin care
sa poata fi exteriorizat un comportament; sa descrie comportamentul dorit a se forma prin
invatare; sa precizeze conditiile care ar putea face masurabil comportamentul probat de
elev; sa stabileasca criteriile prin care elevul probeaza formarea comportamentului
respectiv.
18. Aptitudine= Insusire psihica individuala care conditioneaza indeplinirea in buneconditii
a unei munci, a unei actiuni; aplicatie, inclinatie.
19. Proiectarea esalonata= are ca referinta perioade mai mici de timp, de la anul scolar pana
la timpul consacrat unei singure activitati didactice, si se concretizeaza in: proiectarea
activitatii anuale, pe baza planului de invatamant si a programei scolare.
20. Obiective psiho-motorii= obiective centrate pe formarea unor conduite sioperatii
manuale.