DICTIONAR CU TERMENI PEDAGOGICI 1.

Atitudinea pedagogica – reprezinta un ansamblu de insusiri stabilizate la nivelul structurii personalitatii care marcheaza o anumita pozitie angajata cognitiv, afectiv, motivational si caracterial in raport cu activitatea de educatie proiectata si realizata in diferite contexte institutionale, si noninstitutionale. 2. Comunicarea pedagogica – reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care presupune un mesaj educational, elaborat de subiect (profesor) , capabil sa provoace reactia formativa a obiectului educatiei (prescolarului, elevului, studentului etc. ) evaluabila in termeni de conexiune inversa externa si interna. 3. Dimensiunile educatiei – marcheaza continuturile relativ stabile ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan intelectual-moraltehnologic-estetic-fizic. 4. Educatia – constituie obiectul de studiu al pedagogiei, abordabil din perspectiva dimensiunii sale functional-structurale. - reprezinta activitatea psihosociala proiectata la nivelul unor finalitati pedagogice care vizeaza realizarea unor functii de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane prin intermediul unei actiuni pedagogice structurata la nivelul corelatiei subiect/educator-obiect/educat, desfasurata intrun camp pedagogic deschis. 5. Educatia estetica – reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane, proiectata si realizata prin receptarea, evaluarea si creearea fenomenului existent in natura, societate, arta. 6. Educatia formala – reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate institutional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri si trepte de studii (gradinite, scoli, universitati, centre de perfectionare etc. ) in cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, in timp si spatiu: planuri, programe, manuale, cursuri, materiale de invatare etc. 7. Educatia informala – reprezinta ansamblul influentelor pedagogice exercitate spontan si continuu asupra personalitatii umane de la nivelul familiei, localitatii, strazii, (micro) grupurilor sociale, mediului social (cultural, profesional, economic, religios etc. ) a comunitatii (nationale,zonale, teritoriale, locale) a massmediei (presa scrisa, radioteleviziune etc. ) .

la nivel de sistem si de proces. a strategiilor si a atitudinilor cognitive. 9. a activitatii didactice/educative. 14. Situatia pedagogica/educationala – reprezinta contextul general in care are loc activitatea de educatie. 15. lectura etc. Functiile educatiei – desemneaza ansamblul de operatii si actiuni care asigura realizarea activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane la nivel de sistem.8. 13. in mediul scolar. Stilul pedagogic – defineste mediul preferential de realizare a procesului de invatamant. transmisa si actiunilor sale subordonate (scrierea. in mod special. la nivelul sistemului de invatamant. locale.teritoriale. in general. materiali si spirituali. . operationalizabile la nivelul activitatilor didactice/educative desfasurate.in calitate de activitate umana fundamentala. in special. Resursele pedagogice – reprezinta ansamblul capacitatilor umane si materiale angajate in activitatea de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii organizata. Mediul pedagogic – reprezinta ansamblul factorilor naturali si sociali. deprinderilor. reprezinta activitatea proiectata de cadrul didactic pentru a determina schimbari comportamentale la nivelul personalitatii prescolarului. elevului. Invatarea – din punct de vedere pedagogic. specifice si concrete. angajat la nivel de finalitate adaptativa. Pedagogia – este stiinta care are ca obiect de studiu specific dimensiunea functional-structurala a educatiei abordabila metodologic din perspectiva finalitatilor specifice care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii umane prin valorificarea corelatiei subiect/educator-obiect/educat. conform unor principii si legitati specifice care reglementeaza desfasurarea probabila a fenomenelor educationale. . studentului prin valorificarea capacitatii acestora de dobandire a cunostintelor. ) . Procesul de invatamant – reprezinta principalul subsistem al sistemului de invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice generale. de regula. 12. situat intre limitele ambiantei educationale interne si conditiile campului psihosocial extern. 10. 11. proiectate si realizate in virtutea unor motivatii specifice. are un scop propriu. angajati in activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane conform unor obiective stabilite in mod explicit si/sau implicit la nivelul comunitatii educative nationale.

principii. prin strategii si mijloace de cercetare specifice. 18. 20. . 17.16. Stiintele pedagogice/educatiei – reprezinta ansamblul disciplinelor teoretice si practice care studiaza activitatea de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane. 19. legitati. Tactul pedagogic – reprezinta o aptitudine generala a subiectului educatiei/educatorului obiectivata in comportamentul acestuia. Vocatia pedagogica – reprezinta tendinta interna de manifestare a unei personalitati obiectivata prin aptitudinea acesteia de a proiecta si de a realiza activitati de educatie/instruire la standarde de performanta superioara. Timpul scolar – reprezinta o resursa pedagogica de natura materiala angajata la nivelul sistemului de invatamant prin intermediul unor variabile complementare pe verticala si orizontala acestuia: anul scolar/universitarsaptamana scolara/universitara-ziua scolara/universitara. adaptabil permanent la calitatile celor educati si la conditiile mediului scolar si extrascolar. Studiul de caz – reprezinta o metoda didactica/de invatamant care elaboreaza actiunea didactica prin intermediul unor situatii reale angajate ca premise inductive si deductive necesare pentru realizarea unor concluzii cu valoare de reguli.