DICTIONAR CU TERMENI PEDAGOGICI 1.

Atitudinea pedagogica – reprezinta un ansamblu de insusiri stabilizate la nivelul structurii personalitatii care marcheaza o anumita pozitie angajata cognitiv, afectiv, motivational si caracterial in raport cu activitatea de educatie proiectata si realizata in diferite contexte institutionale, si noninstitutionale. 2. Comunicarea pedagogica – reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de educatie care presupune un mesaj educational, elaborat de subiect (profesor) , capabil sa provoace reactia formativa a obiectului educatiei (prescolarului, elevului, studentului etc. ) evaluabila in termeni de conexiune inversa externa si interna. 3. Dimensiunile educatiei – marcheaza continuturile relativ stabile ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan intelectual-moraltehnologic-estetic-fizic. 4. Educatia – constituie obiectul de studiu al pedagogiei, abordabil din perspectiva dimensiunii sale functional-structurale. - reprezinta activitatea psihosociala proiectata la nivelul unor finalitati pedagogice care vizeaza realizarea unor functii de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane prin intermediul unei actiuni pedagogice structurata la nivelul corelatiei subiect/educator-obiect/educat, desfasurata intrun camp pedagogic deschis. 5. Educatia estetica – reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane, proiectata si realizata prin receptarea, evaluarea si creearea fenomenului existent in natura, societate, arta. 6. Educatia formala – reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate institutional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri si trepte de studii (gradinite, scoli, universitati, centre de perfectionare etc. ) in cadrul unui proces de instruire realizat cu rigurozitate, in timp si spatiu: planuri, programe, manuale, cursuri, materiale de invatare etc. 7. Educatia informala – reprezinta ansamblul influentelor pedagogice exercitate spontan si continuu asupra personalitatii umane de la nivelul familiei, localitatii, strazii, (micro) grupurilor sociale, mediului social (cultural, profesional, economic, religios etc. ) a comunitatii (nationale,zonale, teritoriale, locale) a massmediei (presa scrisa, radioteleviziune etc. ) .

elevului. studentului prin valorificarea capacitatii acestora de dobandire a cunostintelor. in special. Procesul de invatamant – reprezinta principalul subsistem al sistemului de invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice generale. in general. Resursele pedagogice – reprezinta ansamblul capacitatilor umane si materiale angajate in activitatea de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii organizata. materiali si spirituali.8. Situatia pedagogica/educationala – reprezinta contextul general in care are loc activitatea de educatie. Pedagogia – este stiinta care are ca obiect de studiu specific dimensiunea functional-structurala a educatiei abordabila metodologic din perspectiva finalitatilor specifice care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii umane prin valorificarea corelatiei subiect/educator-obiect/educat. operationalizabile la nivelul activitatilor didactice/educative desfasurate. Invatarea – din punct de vedere pedagogic. specifice si concrete. conform unor principii si legitati specifice care reglementeaza desfasurarea probabila a fenomenelor educationale.teritoriale. la nivelul sistemului de invatamant. 9. 12. in mod special. . 10. la nivel de sistem si de proces. proiectate si realizate in virtutea unor motivatii specifice. 11. ) . are un scop propriu.in calitate de activitate umana fundamentala. in mediul scolar. angajat la nivel de finalitate adaptativa. Stilul pedagogic – defineste mediul preferential de realizare a procesului de invatamant. . a activitatii didactice/educative. deprinderilor. reprezinta activitatea proiectata de cadrul didactic pentru a determina schimbari comportamentale la nivelul personalitatii prescolarului. a strategiilor si a atitudinilor cognitive. lectura etc. de regula. Mediul pedagogic – reprezinta ansamblul factorilor naturali si sociali. angajati in activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane conform unor obiective stabilite in mod explicit si/sau implicit la nivelul comunitatii educative nationale. 15. Functiile educatiei – desemneaza ansamblul de operatii si actiuni care asigura realizarea activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane la nivel de sistem. 13. 14. situat intre limitele ambiantei educationale interne si conditiile campului psihosocial extern. locale. transmisa si actiunilor sale subordonate (scrierea.

Studiul de caz – reprezinta o metoda didactica/de invatamant care elaboreaza actiunea didactica prin intermediul unor situatii reale angajate ca premise inductive si deductive necesare pentru realizarea unor concluzii cu valoare de reguli. . Vocatia pedagogica – reprezinta tendinta interna de manifestare a unei personalitati obiectivata prin aptitudinea acesteia de a proiecta si de a realiza activitati de educatie/instruire la standarde de performanta superioara. 17. Tactul pedagogic – reprezinta o aptitudine generala a subiectului educatiei/educatorului obiectivata in comportamentul acestuia. Stiintele pedagogice/educatiei – reprezinta ansamblul disciplinelor teoretice si practice care studiaza activitatea de formare-dezvoltare permanenta a personalitatii umane. principii.16. 19. legitati. adaptabil permanent la calitatile celor educati si la conditiile mediului scolar si extrascolar. Timpul scolar – reprezinta o resursa pedagogica de natura materiala angajata la nivelul sistemului de invatamant prin intermediul unor variabile complementare pe verticala si orizontala acestuia: anul scolar/universitarsaptamana scolara/universitara-ziua scolara/universitara. 18. prin strategii si mijloace de cercetare specifice. 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful