Sunteți pe pagina 1din 3

DICTIONAR CU TERMENI PEDAGOGICI

1. Atitudinea pedagogica – reprezinta un ansamblu de insusiri stabilizate la


nivelul structurii personalitatii care marcheaza o anumita pozitie angajata
cognitiv, afectiv, motivational si caracterial in raport cu activitatea de educatie
proiectata si realizata in diferite contexte institutionale, si noninstitutionale.

2. Comunicarea pedagogica – reprezinta un principiu axiomatic al activitatii de


educatie care presupune un mesaj educational, elaborat de subiect (profesor) ,
capabil sa provoace reactia formativa a obiectului educatiei (prescolarului,
elevului, studentului etc. ) evaluabila in termeni de conexiune inversa externa si
interna.

3. Dimensiunile educatiei – marcheaza continuturile relativ stabile ale activitatii


de formare-dezvoltare a personalitatii umane in plan intelectual-moral-
tehnologic-estetic-fizic.

4. Educatia – constituie obiectul de studiu al pedagogiei, abordabil din


perspectiva dimensiunii sale functional-structurale.
- reprezinta activitatea psihosociala proiectata la nivelul unor
finalitati pedagogice care vizeaza realizarea unor functii de formare-dezvoltare
permanenta a personalitatii umane prin intermediul unei actiuni pedagogice
structurata la nivelul corelatiei subiect/educator-obiect/educat, desfasurata intr-
un camp pedagogic deschis.

5. Educatia estetica – reprezinta activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii


umane, proiectata si realizata prin receptarea, evaluarea si creearea fenomenului
existent in natura, societate, arta.

6. Educatia formala – reprezinta ansamblul actiunilor pedagogice proiectate


institutional prin structuri organizate sistemic, pe niveluri si trepte de studii
(gradinite, scoli, universitati, centre de perfectionare etc. ) in cadrul unui proces
de instruire realizat cu rigurozitate, in timp si spatiu: planuri, programe,
manuale, cursuri, materiale de invatare etc.

7. Educatia informala – reprezinta ansamblul influentelor pedagogice exercitate


spontan si continuu asupra personalitatii umane de la nivelul familiei, localitatii,
strazii, (micro) grupurilor sociale, mediului social (cultural, profesional,
economic, religios etc. ) a comunitatii (nationale,zonale, teritoriale, locale) a
massmediei (presa scrisa, radioteleviziune etc. ) .
8. Functiile educatiei – desemneaza ansamblul de operatii si actiuni care asigura
realizarea activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane la nivel de
sistem.

9. Invatarea – din punct de vedere pedagogic, reprezinta activitatea proiectata de


cadrul didactic pentru a determina schimbari comportamentale la nivelul
personalitatii prescolarului, elevului, studentului prin valorificarea capacitatii
acestora de dobandire a cunostintelor, deprinderilor, a strategiilor si a
atitudinilor cognitive.
- in calitate de activitate umana fundamentala, are un scop propriu,
angajat la nivel de finalitate adaptativa, transmisa si actiunilor sale subordonate
(scrierea, lectura etc. ) , proiectate si realizate in virtutea unor motivatii
specifice.

10. Mediul pedagogic – reprezinta ansamblul factorilor naturali si sociali,


materiali si spirituali, angajati in activitatea de formare-dezvoltare a
personalitatii umane conform unor obiective stabilite in mod explicit si/sau
implicit la nivelul comunitatii educative nationale,teritoriale, locale.

11. Pedagogia – este stiinta care are ca obiect de studiu specific dimensiunea
functional-structurala a educatiei abordabila metodologic din perspectiva
finalitatilor specifice care vizeaza formarea-dezvoltarea personalitatii umane
prin valorificarea corelatiei subiect/educator-obiect/educat, conform unor
principii si legitati specifice care reglementeaza desfasurarea probabila a
fenomenelor educationale, la nivel de sistem si de proces.

12. Procesul de invatamant – reprezinta principalul subsistem al sistemului de


invatamant specializat in proiectarea si realizarea obiectivelor pedagogice
generale, specifice si concrete, operationalizabile la nivelul activitatilor
didactice/educative desfasurate, de regula, in mediul scolar.

13. Resursele pedagogice – reprezinta ansamblul capacitatilor umane si


materiale angajate in activitatea de formare-dezvoltare permanenta a
personalitatii organizata, in special, la nivelul sistemului de invatamant.

14. Situatia pedagogica/educationala – reprezinta contextul general in care are


loc activitatea de educatie, situat intre limitele ambiantei educationale interne si
conditiile campului psihosocial extern.

15. Stilul pedagogic – defineste mediul preferential de realizare a procesului de


invatamant, in general, a activitatii didactice/educative, in mod special.
16. Timpul scolar – reprezinta o resursa pedagogica de natura materiala angajata
la nivelul sistemului de invatamant prin intermediul unor variabile
complementare pe verticala si orizontala acestuia: anul scolar/universitar-
saptamana scolara/universitara-ziua scolara/universitara.

17. Vocatia pedagogica – reprezinta tendinta interna de manifestare a unei


personalitati obiectivata prin aptitudinea acesteia de a proiecta si de a realiza
activitati de educatie/instruire la standarde de performanta superioara.

18. Tactul pedagogic – reprezinta o aptitudine generala a subiectului


educatiei/educatorului obiectivata in comportamentul acestuia, adaptabil
permanent la calitatile celor educati si la conditiile mediului scolar si
extrascolar.

19. Stiintele pedagogice/educatiei – reprezinta ansamblul disciplinelor teoretice


si practice care studiaza activitatea de formare-dezvoltare permanenta a
personalitatii umane, prin strategii si mijloace de cercetare specifice.

20. Studiul de caz – reprezinta o metoda didactica/de invatamant care elaboreaza


actiunea didactica prin intermediul unor situatii reale angajate ca premise
inductive si deductive necesare pentru realizarea unor concluzii cu valoare de
reguli, principii, legitati.

S-ar putea să vă placă și