Sunteți pe pagina 1din 1
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA Ş OV FACULTATEA DE EDUCA Ţ IE FIZIC Ă Ş I

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Nr. Tel. 0268474060

FIŞA INDIVIDUALĂ A STUDENTULUI PENTRU DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

NUME ŞI PRENUME FACULTATEA SPECIALIZAREA ANUL GRUPA

Nr.crt.

Disciplina sportivă

Data

Locul

Semnătura

cadrului

didactic

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

Cadrul didactic titular