P. 1
Mapa Invatatorului Clasa I Ghid Vilcu Elena

Mapa Invatatorului Clasa I Ghid Vilcu Elena

5.0

|Views: 14,298|Likes:
Published by Enache Cata

More info:

Published by: Enache Cata on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2015

pdf

text

original

ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

..........431  Catalog de evaluare şi notare......................………………......................................................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42............................456  Norme de protecţia muncii.................................408 49........ Fişă de evaluare sumativă matematică………………........ Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…..........................426 61............... Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar.......................444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului........................ Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare.............425 60........................ Fişă de evaluare permanentă………………………………………………………….. Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45................................................423 58.... Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare..452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii....... Test grilă limba română……………………….................………………….......... Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………...............................................435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare..................................... Fişe de lucru ....353 46................455 66...................................................................................448  Anexa la Programa şcolară......423 57......................... Fişe de lucru matematică…………………………................................. Situaţia rezultatelor şcolare..... Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură.............419 56.......354 47..........................................................413 52..........................418 55. Simulare concursuri şcolare matematică……………………………....436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe........ CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..............464 4 .............................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional........... Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului………………….................................................. Situaţia elevilor problemă.............................39.................................454  Munca în echipă....................... ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:.................433  Situaţia manualelor şcolare........................438  Chestionar caracteriologic... Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40.........415 53.....................463 67.......437  Fişa de caracterizare psihopedagogică....................453  Decalogul educatorului.................................................. Fişă de evaluare iniţială ...................................458  Consiliul clasei....................................................417 54......................................................457  Proces-verbal....................351 44.................................. Texte pentru dictări…………………………………………………….....................................................................................cunoaşterea mediului………………………………........... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară...................................................................................................350 43.......428 63..................................................460  Regulile clasei..................................................................................................................................................430  Date generale despre colectivul clasei............................... pentru prevenirea accidentelor.....................443  Fişa de observaţie asupra elevului..348 41.462  Regulamentul de bună purtare..427 62...... Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………...... Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………............................... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.....................................cunoaşterea mediului……………………............................................451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare....... Simulare concursuri şcolare limba română…………………………….....................416 53......................................................................380 48.............................................................429 65........………………………..................................409 50..................424 59.......................................... pe discipline.............. Bilanţul psiho-social al elevului……………………………………….........................411 51........ Fişe de completat şi de colorat……………………………………….............................................................................461  Din secretele succesului la învăţătură.................................... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:..........428 64.....

..................... Matematică:…………………………………………………………………………………....................................490 73........475 Educaţia sanitară....................................................487 69.. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………......................... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…..........................477 Scrisoare informativă pentru părinţi.....................................ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE........... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81...................................................................................489 72...495 75.................................................. SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an……………………………………………………….............................. MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………................................... Lista articolelor publicate................................465 Planificarea şedinţelor cu părinţii........................485 68......466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii........534  Mare sărbătoare.......... CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79....................511 81................ Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent........................... CAPITOLUL V .................................473 Şcoala şi familia............................................488 70.................................................................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor.........................................................................497 78........................521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului………………………………………………………….........498  Programa………………………………………………………………………...479 Sfaturi pentru părinţi...........508  Programa………………………………………………………………………...........................509  Planificare calendaristică………………………………………………………..............495 76......................... Programul activităţilor extracurriculare................... mare!..481 Modele de diplome pentru părinţi...........................................................FORMARE CONTINUĂ............................................................502 80.............................................................469 Chestionar pentru părinţi..................542 82.............................. Regulamentele unor concursuri şcolare.......................... BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 .......................................................................488 71... Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………...496 77.................................................... Limba şi literatura română:………………………………………………………………..................498  Planificare calendaristică………………………………………………………..................................................... Materiale metodice.............561 83................491 74..............          Comitetul de părinţi........................ CAPITOLUL VI ..

de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. de satisfacţii. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. Autoarea 6 . fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. Totodată. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. nu în ultimul rând. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. responsabilitate şi rigoare profesională. a dificultăţilor. creativitate şi. cercetare. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu.

7 . a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate.dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. credinţă în ceea ce face. . Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . simţ critic şi luciditate. acordării calificativelor.oferă posibilitatea diminuării stresului. “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). de responsabilitate şi rigoare profesională. dragoste pentru copii. entuziasm. a salariilor de merit etc. Programe şcolare. despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. . inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . curiozitate. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă .permite evaluatorului (director. devotament.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . nevoia de înnoire. Proiecte didactice .Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă. indulgenţă împletită cu fermitate. Proiectele unităţilor de învăţare .obligă la o muncă de calitate. gustul observaţiei. Planificarea calendaristică . metodist. . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . . creativitatea în completarea. dacă este ţinută la zi . echilibru intelectual.

procese – verbale. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. Fişe de evaluare formativă. materiale prezentate) . Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. modalităţi de realizare) . a anului şcolar. - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). materiale informative trimise părinţilor etc. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . a proiectelor unităţilor de învăţare. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi.- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. prin sponsorizări . procese verbale. Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile.) . concluzii. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. cu termene: întocmirea planificării. fişe de lucru. schimburilor de experienţă. tabele nominale etc. Regulamentul de ordine internă. măsuri de ameliorare) . Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . 8 . cercurilor pedagogice. conţinuturi. asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice.) . Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. rezultate obţinute. participări cu referate. Lista lecturii suplimentare. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. inspecţii speciale) . portofoliilor realizate de elevi) . Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . sumative. materiale prezentate. - - - Descriptori de performanţă. Teste de evaluare (iniţiale. a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor.

a lucrărilor publicate.C. Învăţător.- - informări.J. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. de la alţi colegi.E.. comisii metodice. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). cercuri pedagogice. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. lecţii la consiliile profesorale. Diferite materiale metodice primite de la M. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. - Programul activităţilor extracurriculare. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. verificată de evaluatori. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. I. schimburi de experienţă. activităţi extracurriculare. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). - Fişa postului. lectorate cu părinţii). Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. cursuri de formare.T. Standard ocupaţional. să poată fi introduse altele. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii).S. Regulamentele unor concursuri şcolare. Bucureşti 2002) 9 .. preluate din literatura de specialitate.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă. pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe.  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social.  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. Activităţi normate în statul de funcţiuni I. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică.  menţinerea motivaţiei elevului.  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate. 15 . b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare.  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei. doctorat. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase.  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale. Activităţi de predare. postliceală).Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A.  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. sau cu întreaga clasă.  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie. postuniversitară. de grup.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora.  Stabilirea activităţilor didactice individuale. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite.

Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului. h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. simpozioane. b) Organizarea de schimburi de experienţă. postliceală).  Bibliografie. postuniversitară. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa.  II. III. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master.  Organizare examene.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor.  Contestaţii. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic.  ascultarea activă şi atentă a elevilor. c) Elaborarea de manuale. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar.  Supraveghere probe scrise. periodică a familiei. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică. Îndrumare şi consiliere elevi. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice. 16 . şi pentru ameliorarea demersului didactic. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. doctorat. Informarea corectă şi obiectivă.  Subiecte.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie. 2. 2. Relaţia cu părinţii elevilor.  Corectură. d) Participarea la programe internaţionale.  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii. şi oferta de feedback constructive. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători.

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

-Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p .ŞCOALA CU CLS. FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT. -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor. evaluării iniţiale a elevilor.A. PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi). 1. 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C.A.

deprinderi. -Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active. necesare(cunoştinţe.-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. 3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 . 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare. atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare.

-Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES. 1p -Adaptarea la particularităţile geografice. elevi rromi. demografice. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale. elevi cu situaţia materială precară).Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ..locale.5p 23 . elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2. economice. etnice.

5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs . 1. a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 . 2.5p 1. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului. individual sau în grup. care presupun activitatea independentă a elevului.Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului.5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active.

existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi. după caz. a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 .

-Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice. 0. obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice.şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale. mare de elevi absenţi. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. nr.5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0.5p 26 . dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES).

al elevilor cu CES. -Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate. 1p 1p 27 . 1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare.-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. al clasei. elevilor aparţinând minorităţilor naţionale.

elevilor cu CES. demografice. 1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. -Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. economice. indiferent de mediul de provenienţă. etnice. inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 . capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute.-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz.

capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3. minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice.Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr. indiferent de mediul de provenienţă.-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 .

2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare .4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare.Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 . deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor. relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare.-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor. 4p peste 70% din răspunsuri pozitive .

-Promovarea autoevaluării educabililor Total 4. din care una în parteneriat. extracurric. instituţionale şi comunitare pe semestru. către beneficiarii de educaţie. -Comunicarea sistematică. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. ale dezvoltării personale. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare. extracurric. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor. 2p 1pXactivit. 20p 4p 1pXactivit. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 .Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare.preuniversitar. ale dezvoltării personale.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

35 . întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC.5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). 0. cu părinţii. -Completarea corectă a situaţiilor solicitate.5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii. Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. celelalte cadre didactice. punctualitate la ore 2p 1pXactivit. cu elevii. a documentelor şcolare. cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0.

Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase .Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii. 0. 1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. -Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene. -Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 .5p 0.5p 1p 1pXactivit. 1p 1pXactivit.

-Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri. a normelor de securitate a muncii şi PSI. Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. 10p 100p 37 .

Planificarea calendaristică . Calendar şcolar 2010-2011. Proiecte didactice . pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor).Curriculum Structura anului şcolar. 38 . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Schema orară. prin sponsorizări . Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. Lista lecturii suplimentare. Programe şcolare. Proiectele unităţilor de învăţare .

28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .

( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt. L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt.Miercuri-1 dec. (84 zile .) Luna Săpt. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 .SEM I : 17 săpt.

OM ŞI SOCIETATE Religie IV. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. minim ore pe săptămână Nr. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V.Aria curriculară/ Disciplina I. Total ore în trunchi comun VIII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit.română II.3 1 18 20 1 20 41 . EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

...... Matematică Matematică Cunoaşterea 3................ Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: .....crt ................ Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1..................... 2.................... 4.......................................MANUALE ŞCOLARE: Nr............ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 ................. ………………………………………………………………………………………………….......

albume. tabele numerice/transformative.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. portofolii ilustrative. dicţionare. antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 .

diapozitive ş. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC. pliante..: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”. dischete. extrase din studii critice. tabel cronologic în consecinţă.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. 45 . CD-ROM-uri.a.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite. de regulă de tip grilă. cu caracter confidenţial. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice. postere/afişe jubiliare ş.m.. microfilme. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic. focalizate pe textele prezentate etc.a.d.

Bucureşti. 3. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar. I NR. 2. al II-lea TOTAL 46 . Editura Aramis. 1. Mihăilescu.crt. T.ORE Sem. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. SEMESTRUL Sem. 2004 Autori : C.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr.

respectiv. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. să aibă un sens pentru copil. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. Semnalăm. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. Acestea au un statut orientativ. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. 47 . în cele ce urmează. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. în mod firesc. De asemenea. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. şi a realizării individualizării demersului didactic. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. Toate acestea determină. în special la clasa I. câteva aspecte ale acestor schimbări. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. (De asemenea. nu în ultimul rând. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. al evaluării. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. de cooperare.

exerciţii de mimă.Clasele I – a II-a 1. OBIECTIVE CADRU 1. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă.1.2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. pe baza unor imagini prezentate. exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată.3. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. 48 1. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată.5.4. desen etc. jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt.CLASA I I. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. jocuri de grup cu teme date.). exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. să conţină sau să se termine cu o silabă dată.

prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. exerciţii de dicţie. anagrame. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. integrame.3. 2. întâmplări cunoscute. antonimie.1. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 2. salut.2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. activităţi familiare copiilor. exerciţii de dicţie. clară. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.). cu accent pe pronunţia corectă. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. jocuri de rol. exerciţii de prezentare a unor obiecte. jocuri didactice de sinonimie. desen etc. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea. dramatizare. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. exerciţii de reglare a tonului. omonimie. dramatizări. volumului şi a vitezei vorbirii.) dialoguri pe teme cunoscute.2. frământări de limbă. simulări ale unor situaţii de comunicare. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi.Clasele I – a II-a 49 . folosind cuvinte date. rebusuri. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. repovestiri. prezentare etc. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. legate de o situaţie creată. recitări.

de sus în jos). despre biblioteci. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. exerciţii de realizare a unor colaje. dialoguri despre cărţi. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. exerciţii de citire integrală a cuvintelor.. ecusoane.4. exerciţii de citire selectivă. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare.3. exerciţii de citire a unor texte cunoscute. să identifice litere. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. în contexte familiare. exerciţii de tipul adevărat/fals. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. exerciţii de citire selectivă. adecvate vârstei. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. exerciţii de citire selectivă. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet).1. a unor texte scurte (etichetele unor produse.2.5. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3.). folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. recunoaşterea unor modele repetitive etc. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. numele unor magazine etc. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. indicatoare. dramatizări.. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. invitaţii etc. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. grupuri de litere.3. personaje din texte cunoscute. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3. anunţuri.). exerciţii de citire la prima vedere.Clasele I – a II-a 50 . - - Limba şi literatura română . librării etc. de orientare în pagină. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. memorări de versuri. silabe. - - 3. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit. să citească în ritm propriu.

. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. silabelor. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. che. direcţii de orientare în pagină. ge.4. - - 4.. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. ghi. ia. expunerea tuturor lucrărilor. ua. ci. dictări de cuvinte şi propoziţii. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. completarea de rebusuri. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice.3. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. 4. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte.1. numerotarea paginii.4. 4. în funcţie de metoda didactică abordată. mărimea lor. scrierea cu majusculă) 4. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. exerciţii de scriere a literelor. respectând forma. ie. cuvintelor şi propoziţiilor. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. semnul întrebării. alineat). a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. foaie. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. chi. Grupurile de litere: ce. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. uă. ea. silabe.  Citirea propoziţiilor. pagină. exerciţii de folosire a punctului.  Literele mici şi mari ale alfabetului. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă.Clasele I – a II-a 51 . exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. gi. ghe. să scrie corect. Se vor folosi numai cuvinte titlu. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. coperte. Limba şi literatura română . exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Citirea cuvintelor.2.

cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . noduleţe). Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. che.). să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. Aşezarea corectă în pagină (data. alineatul în scrierea propoziţiilor. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul.  Punctuaţia.max. inclusiv la cele de joc. Pentru dictare se vor utiliza litere.  Propoziţia/enunţul . eficiente şi nuanţate. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare). zale. Se recomandă ca elevii. în calitate de vorbitor şi de ascultător). 15 cuvinte. puncte.. fără cunoaşterea regulilor). Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. despre familie. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. aspecte ale vieţii cotidiene. despre mediul înconjurător etc. Scrierea după dictare. de mică întindere. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii.  Ortografia.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. a cuvintelor. participarea copiilor la activităţi de grup. Formularea mesajului oral (aplicativ. filme de desene animate. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. Scrierea ortografică a cuvintelor. în proză sau în versuri.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. fiinţe. Autorii de manuale pot utiliza texte literare. despre mediul şcolar. jucării. întâmplări din viaţa personală etc. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. despre comportarea civilizată.  Scrierea de mână. despre regulile de igienă sanitară. despre regulile de circulaţie rutieră.  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală).Clasele I – a II-a 52 .  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. până la 75 de cuvinte. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. Contexte de realizare  Copierea literelor. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. filme pentru copii. 2. gi. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. Literele mari şi mici ale alfabetului. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ.  Cuvântul – element de comunicare. semnul întrebării. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. Limba şi literatura română . ghi.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. spaţiul dintre cuvinte). bastonate. semiovale. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. Scrierea cuvintelor.  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. ghe. ci. personaje din poveşti.  Citirea textelor. ge. precum şi texte non-literare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. a propoziţiilor. silabe. bucle. chi.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. ovale. în activităţi de grup şi individuale). fapte. fără teoretizări. despre ocrotirea mediului înconjurător etc.

propoziţii enunţiative. Articularea vocalelor şi consoanelor. Silaba. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. exclamative. che. substantiv propriu etc. ghi. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. bisilabice şi trisilabice.Clasele I – a II-a 53 .). ge.  Sunetele limbii române. interogative. În perioada preabecedară. omonime. ci.2. care nu vor conţine diftongi. Noţiunile nu vor fi definite. antonime. ghe. Cuvântul. accentul se va pune pe comunicarea orală. Limba şi literatura română . Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. gi. triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce. chi.

3. 2. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1. 1.volum. 1. La început de drum! Obiective de referinţă 1.. 1.convorbirea dintre două sau mai multe persoane.. foaie. 1. Cuvântul. 1.2.5.1.... 1.4. completarea spaţiilor libere din propoziţie. 1. Sunetele limbii române 1.. 4.... de ore pe săptămână: 8 Nr... 1.5.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr..1. 1.. 1.3..1.3.. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei. direcţii de orientare în pagină Dialogul . bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii. Cuvinte monosilabice.1. 1.1.1. 13.2.) Cartea . mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr.. coperte. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu. 2.2. 2. numerotare.1.1. familie. Silaba 1..     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 . 2. determinarea volumului vocabularului. a acuităţii vizuale şi auditive...4.4..1..5.3.5.. 1. Propoziţia.etc.. 2.     3. 2. 13. 2.2. pagini.2. 2. ore Perioada  2.. 4.

.. M.1. 2.4.3. Propoziţia unitate a comunicării 1.3.1. 2. 1.. Ă. 2.2. 2..1.4.3. 4. 3.2.3..1. 4.1. N. 3. 1. 4. O..2.4..4.. ore Perioada 4. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr.3.1. 4. V..1.2.. 1.. 4. 2..2.. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia. T.3. C.2..2.1.. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală . 3. Ş..1. R. Punctuaţia propoziţiei Ob. Cuvântul element de comunicare 5. 4. Conţinuturi Nr. ore Perioada 55 ..1. 1. 2.. U.5.identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.3.. L. 2.  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A.2...... 1.2.1.5. 2. D. 3. 1. ref. 1. 1. 2.1... 2.. 4.. 3...3. 1. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P.2. 2. Î.. 4. 4.Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6..3. 1.

3. gi.... ref. 2. 4.. 4.1.. Z.. 3.1.... lumea copilăriei.3.3.2..1.2.2. 4.. ţ. 3.3.1. Am terminat clasa I 3.. 4. etc... F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge. 2. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr. 10. 4. Farmecul textului literar 1. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală .2..7.2.. 3. Q.. 4. 4. 2. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B.3.3.5. 3. 3.5. J.3. 3. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi. 2.. 3..2. 3.Unităţi de învăţare 7.2.. 1.1.4. Textul Ob. 3..4.1. 3. ghe.3.3.3.. H. 56 . Y  Alfabetul limbii române. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală ..dialoguri despre personaje din poveşti. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ. 3. K. lumea copilăriei. 2.4.4..2.dialoguri despre personaje din poveşti.. 1. 9. 4.4.3.3.. 3.2..1... 4..  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române..4. W. 2. 1. ore Perioada 8. 2.1.. 3.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului. 4. Textul mijloc de comunicare 1. 3..1.  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X. ghi  Comunicarea orală . z. 3. 4. 4.. etc.4. f.5....1.

conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris.Resurse materiale: manuale. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . crt. conversaţia. demonstraţia. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . prezentarea clasei . activităţi în perechi. jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz.Resurse procedurale: explicaţia. activităţi în perechi. exerciţiul. ghicitori.Resurse materiale: fişe de lucru. cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . prezenţa. poziţia corectă în bancă sau la răspuns .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi desen. utilizarea cuierului . jocul didactic . descrierea sălii de clasă . jocul didactic. activitate individuală . învăţarea intuitivă .observare sistematică 3. elemente grafice: linii orizontale. frânte Resurse . demonstraţia. dialog .Resurse procedurale: explicaţia. exerciţii de orientare în clasă. exerciţiul. foi desen.observare sistematică 2. activitate individuală . creioane colorate . activităţi în echipă. creioane colorate. 1. cântec de înviorare . strigarea catalogului . probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj. joc de recunoaştere a onomatopeelor . aranjarea ghiozdanului în pupitru . “Rechizitele mele” 2 .Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . activităţi în echipă. carioci . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” .SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. prezentarea catalogului . vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. elemente grafice: linii înclinate. 2 .Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. “Ce ştiu!” - . ilustraţii. aşezarea în bănci în mod corespunzător . jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi. aşezarea in bănci .

4. 1. bucle 6.6. steguleţ . explicaţia.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . câştigă!” .frământări de limbă. exerciţiul. . jetoane cu imagini. “Cine ştie. “Spune mai departe!” .temă în clasă 2 . crt. explicaţia.3. “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică. de Demostene Botez. activităţi în perechi. explicaţia. semioval 5. individuală 2 .Resurse procedurale: conversaţia.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . activităţi în echipă.memorizare „Abecedarul”.Resurse procedurale: conversaţia.observare sistematică .Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . de Marcela Peneş.2. linii şerpuite.elemente grafice: bastonul. exerciţiul. memorizare „Toamna”.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref.temă în clasă 2 . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc.Joc didactic: „Mai spune ceva!” . exerciţiul. jocul didactic . jocul didactic .6. Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs.Resurse materiale: fişe. oval. . .  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”.test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului . demonstraţia.Resurse materiale: fişe. ilustraţii .activitate în clasă . demonstraţia. activităţi în perechi.jocuri didactice .Resurse procedurale: conversaţia. 1. ilustraţii. 1.observare sistematică . zala 7.Resurse materiale: fişe de lucru. activitate individuală .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. . explicaţia. explicaţia. Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog.Resurse procedurale: conversaţia.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. individuală .observare sistematică . 58 .probă pentru determinarea memoriei. 1. caietul elevului. activităţi în perechi. demonstraţia. activitate individuală .probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr.Resurse materiale: fişe. demonstraţia.probă orală .elemente grafice: spirala. jocul didactic . 2.memorizare „Viţa şi codiţa”.1. 1. exerciţiul. ilustraţii . cutie . activităţi în perechi.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob. . jocul didactic . . de Marcela Peneş. “Campionul” . exerciţiul. 2.observare sistematică 2 . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii.  Exerciţii de ascultare a unor mesaje.

T.1.2.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă. activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.Clasa mea (1 oră) 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. -Cartea.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal.La cumpărături (1 oră) . 1. .Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală.3. direcţie de orientare în pagină . Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare .4.6.6.. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. 2.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. exerciţiul. demonstraţia.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare. 1.Şcoala. 2. 1.  A.6. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 .  Exerciţii de exersare a comunicării.2. caietul elevului.Drumul spre şcoală (1 oră) 1. demonstraţia.1.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere . activităţi în echipă. 1. caietul elevului.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2. caietul elevului. susţinere şi încheiere a unui dialog. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. 1. activităţi în perechi.6.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 4. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. 2.6.  A. 1. copertă. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. pagină. 2. activităţi în perechi. explicaţia. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Exerciţii de iniţiere. răspunsuri. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. activităţi în echipă. activităţi în echipă. activităţi în perechi.5.T.  A.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.T. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3. 1. exerciţiul. filă. activităţi în echipă. 2.6.1.  A. volum. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.T. 1. Prima zi de şcoală (1 oră) .  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală.

1.3. 1. Propoziţia . activităţi în echipă. caietul elevului.2.3. 1.2. activităţi în perechi. explicaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2. caietul elevului. Propoziţia formată din trei cuvinte. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual.1. 4.3. 1.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte. Detalieri de conţinut Camera de studiu. pe baza imaginilor. exerciţiul. 1.1. personajele. cuvântul.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor. caietul elevului. explicaţia. caietul elevului. 2. silaba. exerciţiul. Propoziţia formată din două cuvinte.3. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. activităţi în perechi.2. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare. 1. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. exerciţiul. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4. 1.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 . 1.4.  exerciţii de pronunţie corectă.5.  dramatizarea unor fragmente din poveste.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1.4.1. Rechizitele şcolarului. demonstraţia. 1. activităţi în perechi. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.1.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”. 2.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev.  Recunoaşterea poveştii: titlul. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.4.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  repovestire după imagini. 1. exerciţiul. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob.2.4. ref. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie. 1. demonstraţia. 4. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. crt.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. demonstraţia. activităţi în echipă. demonstraţia.2. autorul. 2. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1.2. explicaţia. explicaţia. 4.2. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. elev-elev despre familie.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3.

activităţi în perechi. explicaţia. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. Cuvinte formate din două silabe.3. exerciţiul. Programul zilnic al şcolarului. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6. explicaţia.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. 1. 4. Cuvinte monosilabice. exerciţiul. activitate individuală  Resurse materiale: manual.4. despre comportarea civilizată.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.2. 7. demonstraţia. exerciţiul.2. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. Cuvinte formate din trei silabe.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.3. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 4.1.2. activităţi în perechi. 2. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. caietul elevului. activităţi în perechi. pe unul şi două spaţii 1. activităţi în perechi.  exerciţii de scriere 8. demonstraţia. demonstraţia. 4. 1. activităţi în echipă.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. activităţi în echipă. despre uneltele folosite. activităţi în perechi. explicaţia.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.1. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1.  exerciţii de formulare de propoziţii. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar. activităţi în echipă.3. caietul elevului. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor. caietul elevului. 4. activităţi în echipă. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 . 2.2.3. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. exerciţiul.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe.2. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.1.5. explicaţia. 2. caietul elevului. pe unul şi două spaţii 1.

1. 1. activităţi în echipă. 4.5. exerciţiul. jocul didactic. 2.2. 2. explicaţia. caietul elevului. Scrierea cârligului 1. da!”. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia.5.3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3. 1. 4.4.1. crt.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător.  citirea ilustraţiilor din abecedar. 2. 2. activităţi în perechi. exerciţiul.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. Familiarizarea cu sunetul „e”. jocul didactic. jocul didactic. 2.4.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 2. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr. 1. da!”.5. ref.3. metoda fonetică.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2.1.1.1. fişe de lucru.3. 1. da!”.1.2.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia. 1. explicaţia.4. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 2. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă. 4. sunetului. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă.2. frământări de limbă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 .1. 1. a unor proverbe.4. 1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a.2. metoda fonetică. caietul elevului. 2. 1. zicători.3.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. explicaţia. 1. Familiarizarea cu sunetul „i”. fişe de lucru. demonstraţia. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.2.  reprezentarea grafică a propoziţiei.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe. demonstraţia. 2. cuvântului şi a silabei. demonstraţia. 1.1. ghicitori. exerciţiul.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe .5.  exerciţii de dicţie.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. frământări de limbă.2. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1.3.1.1. 2. 2. 1. caietul elevului.4. activităţi în perechi. 2. metoda fonetică. 2. fişe de lucru. 1.4. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.5.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor.

3. 1. cuvântului şi a silabei. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă. frontală. exerciţiul.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. activităţi în perechi. frământări de  Resurse materiale: manual. activitate individuală  Resurse materiale: manual. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia.3.1. Familiarizarea cu sunetul „o”.  citirea ilustraţiilor din abecedar. 1. metoda fonetică. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Jocuri – Frământări de limbă. da!”  Desenarea unor legume.5. 2.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.  alcătuirea de propoziţii / 6. activităţi în echipă. zicători.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. Familiarizarea cu sunetul „s”. activităţi în echipă.T. 1. metoda fonetică. jocul didactic. 1. 2. 2.3.4.5.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.3. fişe de lucru. demonstraţia. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1. 1. 1. 1.4. Scrierea biciului 1. caietul elevului.3. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 . 2.1. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. exerciţii de scriere a elementelor grafice. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  reprezentarea grafică a propoziţiei. enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 1. exerciţiul.1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia.4. activităţi în perechi. da!”. metoda fonetică. activităţi în perechi. 2. caietul elevului.1. 4. activităţi în perechi.  A.5. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.2. demonstraţia.1. Familiarizarea cu sunetul „u”.1. 1.2.5.1. frământări de limbă. activităţi în echipă. 1. 1. 2. 2. da!”.2. demonstraţia. 2. 4. 5.2. 1.4.1.3.5. 2.2. fişe de lucru.  Cântecul „Acum e toamnă. explicaţia. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia. 2.2. 2. a unor proverbe.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”.4. 4.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. jocul didactic. 2. explicaţia. 2.  exerciţii de dicţie. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă.4. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scrierea semiovalului 1. ghicitori. fişe de lucru. caietul elevului.5. jocul didactic. activitate individuală 4. explicaţia.1. 2.

analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. 4. exerciţiul. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. activităţi în echipă.3. jocul didactic. 7. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. 1.1.1. 1.2. 1.  exerciţii de scriere a elementelor grafice.4.5. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. frământări de limbă.3. 1. 2.4. Jocuri – Frământări de limbă.1.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 2.5. cuvântului şi a silabei. 2. 1.1. 2. activităţi în perechi. activităţi în echipă.1. activităţi în perechi. 2.limbă.2.3. caietul elevului. Familiarizarea cu sunetul „r”.4. activităţi în perechi.2. 1. 2.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 1. fişe de lucru. 2.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. caietul elevului. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 . 8. explicaţia. 2.1. 2.  citirea ilustraţiilor din abecedar. Familiarizarea cu sunetul „z”. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. Jocuri: Frământări de limbă.5. fişe de lucru.3.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. 1.    10. metoda fonetică. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru.3. demonstraţia.  Cântecul „Acum e toamnă.2.5.4.1. fişe de lucru.1. „Recunoaşte povestea”. da!”  Desenarea unor legume. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. demonstraţia. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. “Recunoaşte personajul!”. 2. caietul elevului. explicaţia. metoda fonetică.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. „Recunoaşte personajul” 1. jocul didactic. Recapitulare 1. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. metoda fonetică.  exerciţii de dicţie.4.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. jocul didactic. 1. exerciţiul. 1.2. 2. 4. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia.  9. explicaţia.1.  reprezentarea grafică a propoziţiei.3. 1. Familiarizarea cu sunetul „l”.2.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. Jocuri – Frământări de limbă.4.5.1. activităţi în echipă. caietul elevului. 2. 2. 1. 2.3.

beţişoare.a”. 2.2. plastilină.1.5.4.T. activităţi în echipă. jocul didactic.1.: .3.3. exerciţii de identificare a sunetului în silabe.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. 1.5.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă. 4. observaţia dirijată.  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. metoda fonetică. 2.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. 4.. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. activităţi în echipă. explicaţia.3. activităţi în perechi. fire de lână.3. exerciţiul.4. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. Sunetul. 2. conversaţia. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. Evaluare 1.. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob.2. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. ref.1.a”..4. respectând liniatura caietului tip I  A.1. 2. 1. exerciţiul.  scrierea literei . 2. 2. să conţină sau să se termine cu sunetul . demonstraţia. 2  observarea sistematică  proba orală 65 . fişe de lucru. analitico-sintetică. 2.       11. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului...1. 2.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. silaba.5.2. 1.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. 1.1. plastilină.1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.1.a” cu litera .5. activităţi în perechi. 1. 2. 2..a”. alfabetar. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. crt. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. exerciţii de scriere a semnelor grafice. exerciţii de scriere a semnelor grafice.. 2. 1.  asocierea sunetului . jocul didactic. 1.1. explicaţia. litera.4. 2. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. de tipar şi de mână.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul .a” de mână.  identificarea literei . metoda fonetică. 4. sârmă. 2. analitico-sintetică. 1.  asocierea sunetului cu litera.A”. decupaje din ziare şi reviste.3.a” în silabe. 3.. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. Litera A 1. 1.

 construirea unor enunţuri după imagini date. jocul didactic..  despărţirea cuvintelor în silabe.mama”.5. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste..T.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. analitico-sintetică.  A. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă.. 3. în grup şi independentă. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.. 2.  scrierea literei .  construirea unor enunţuri după imagini date.A” de mână  A. fire de lână.ma”.Ma”.. observaţia dirijată.3.m”.1.m” în silabe şi cuvinte. beţişoare. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 .  delimitarea cuvintelor în propoziţii.pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul .  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.citirea” imaginilor.Crizanteme pentru mama”.ma”. Sunetul şi litera m 1.m” în poziţie iniţială. 4. Silaba ma 1. sârmă..m”.5. plastilină conversaţia.M” şi a silabei . 1.  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.  despărţirea cuvintelor în silabe. plastilină. 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 5.m” în silabe şi cuvinte.  scrierea literei . a cuvântului . alfabetar. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.colaj Confecţionarea literelor din sârmă. mici şi mari.. sârmă. plastilină.Localitatea mea”.. plastilină. 1.. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. 3.m”şi a silabei „ma”  A. jocul didactic.m” cu litera .T..  delimitarea cuvintelor în propoziţii. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare.  citirea silabei.  identificarea sunetului. 2. 4. jocul didactic. Litera M 1. observaţia dirijată.. 3.1.m” cu litera „m”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei . analitico-sintetică. fire de lână. 3.  A.  scrierea literei .  identificarea sunetului .  ..T. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul... alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.1. . 4.M”.1.. plastilină. beţişoare. 2.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. conversaţia.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..  citirea silabei .  Resurse materiale: abecedarul...  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date. a silabei .  asocierea sunetului . exerciţiul. 1.1.5.3.4.m” cu litera .1.1. decupaje din ziare şi reviste.. jocul didactic. alfabetar.. sârmă...1.3.1. de mână. observaţia dirijată.. plastilină.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă.  asocierea sunetului .mama”. analitico-sintetică. 4.. fire de lână. observaţia dirijată.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.ma” şi a cuvântului .1.

conversaţia.U”.  Resurse materiale: abecedarul.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.... analitico-sintetică.1.u” în silabe. plastilină.. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”.5. de Ion Creangă 1. exerciţiul...  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. : Frământări de limbă Ghici ce e? .1.  asocierea sunetului . .3. 1. 1. în grup şi independentă.  citirea integrală a cuvintelor. conversaţia. 3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini. exerciţiul.. observaţia dirijată.1. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică. 9.. jocul didactic. fire de lână.mu’  A. alfabetar. în grup şi independentă.1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe.u’.T. exerciţiul..  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor .1. 2.2. alfabetar. sârmă..u” cu litera . jocul didactic. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. 1.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit. Silabă.6.n”. observaţia dirijată.u’ şi a silabei . beţişoare..  formarea silabelor şi cuvintelor. analitico-sintetică.n’’ cu litera . sârmă. decupaje din ziare şi reviste..  scrierea literei .  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”. 1. 3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. jocul didactic.2 3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. Sunetul şi litera u 1.1 2.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare. observaţia dirijată.5. 4. plastilină. fire de lână. 2.  citirea silabelor.3. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..  „citirea” ilustraţiilor. conversaţia.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. în grup şi independentă.U”.4.Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă. 4..u” cu litera . 8.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. 3.1.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă. Litera U 1.1 3. alfabetar.  asocierea sunetului .3..  scrierea literei .  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. observaţia dirijată.  identificarea sunetului . conversaţia.T.3 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului .La şcoala ursuleţilor”. analitico-sintetică. 2.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 .  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul.  joc didactic.4 2.Care cheie se potriveşte?’  A.3. 2. exerciţiul. sârmă.2 7.  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : . Sunetul şi litera n 1. plastilină.

plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei. observaţia dirijată.1 4..1. Litera N 1. 1. i’’ cu litera . 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică...1. plastilină. alfabetar. în grup şi independentă. 2.1. alfabetar.3.  scrierea literei . jocul didactic.1. propoziţiilor.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.1. observaţia dirijată. exerciţiul.2.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată.2. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.2. fire de lână. 4. beţişoare. Sunetul şi litera i 1.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. alfabetar..  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative. plastilină.3. fire de lână. 11.  Resurse materiale: abecedarul.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A. sârmă..1. plastilină  asocierea sunetului . în grup şi independentă. beţişoare.1.T. conversaţia.N’’  identificarea literelor învăţate. plastilină. jocul didactic. Joc de rol .n’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul.N’’ izolat şi în cuvinte  A.4. 1. 2. 3. Litera I 1. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste..T. 2. în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 . analitico-sintetică.  scrierea literei . exerciţiul. exerciţiul. 12. 3.I” cu litera . 1.: Învăţarea unui cântec de leagăn ..  Resurse procedurale: metoda fonetică.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă.. cuvintelor . analitico-sintetică. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă.. fire de lână. plastilină  identificarea sunetului .La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă. 3.4.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. 1.  scrierea literei. 10.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. i” izolat şi în cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3... analitico-sintetică.  asocierea sunetului ..  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Culesul nucilor” – activitate practică (desen. observaţia dirijată.T.: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul.  citirea în dialog.. conversaţia.T. sârmă. beţişoare.  A. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. 2.i’’.  formarea unor cuvinte din alfabetar.  citirea silabelor. alfabetar.1 2.5.  citirea silabelor şi a cuvintelor. .  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet.  scrierea literei . sârmă.5. conversaţia.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor.i’’ în silabe şi în cuvinte..3.  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare.

2. analitico-sintetică. alfabetar. analiticosintetică. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. 1.1. 2. 1. conversaţia. 4. 1. crt. în grup şi independentă. 2. plastilină.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. conversaţia.e’’. 1.2. exerciţiul. 3. Recapitulare 1. observaţia dirijată.3. transcrierea şi dictarea unor litere. sârmă. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .5.  „citirea” ilustraţiilor. plastilină. 3. sârmă.e’’ izolat şi în cuvinte. analitico-sintetică.  copierea. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. fire de lână..1.4. jocul didactic. independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14.1. 4. 1.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică..  Resurse materiale: abecedarul.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.. cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. Sunetul şi litera e 2 69 .1. sârmă. 2.  scrierea literei . 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. conversaţia.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3..2.  A.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . decupaje din ziare şi reviste. ref.  Resurse materiale: abecedarul.  asocierea sunetului cu litera .1. silabe.1.3. observaţia dirijată.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1. silabelor. jocul didactic. jocul didactic. Nr ore Activităţi de învăţare  . exerciţiul. 2.T.3.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.  copierea. 1.. : joc de rol: . alfabetar. observaţia dirijată. cuvintelor de tipar şi de mână. Evaluare 1.2.  despărţirea cuvintelor în silabe.  identificarea sunetului .13.  formarea silabelor şi cuvintelor. cuvinte. silabe.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 4.  Confecţionarea literelor din sârmă.1. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. în grup şi independentă.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. în grup şi independentă. Detalieri de conţinut Ob. plastilină  citirea literelor.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.3.

5. 1.3. 2. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. propoziţiilor. beţişoare.. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. 1.  identificarea sunetului . observaţia dirijată.  citirea în dialog.. . Sunetul şi litera r 1. r’’ cu litera . 3.T. R’’. 2.T.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea literei . analiticosintetică. analiticosintetică.3.  Resurse materiale: abecedarul. 4.T.. 4. în grup şi independentă. sârmă. sârmă. fire de lână. jocul didactic.. exerciţiul.5.  asocierea sunetului . 2.  scrierea literei .  citirea integrală a cuvintelor.: „Poveşti.o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. analiticosintetică. fire de lână. alfabetar.  identificarea literei . cu sunetul . plastilină. Sunetul şi litera o 1. jocul didactic. 3. analiticosintetică.joc de rol. alfabetar. Litera R 1.r”.3. 1. 1. plastilină  identificarea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 .o” în silabe şi în cuvinte.r’’ în silabe şi în cuvinte. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă. fire de lână.. beţişoare. jocul didactic. observaţia dirijată. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A...5. cuvintelor. r”  A. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3..sârmă. plastilină. alfabetar.. 3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”..  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului..R’’ cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. propoziţii. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului. sârmă.1.1.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică.e’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste. plastilină  asocierea sunetului . desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.1.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5. conversaţia. 2.1. exerciţiul.1.. observaţia dirijată. fire de lână.e” în poziţie iniţială). E’’. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . E’’ în texte la prima vedere.1.1.  citirea selectivă.1..  citirea silabelor. clară. Litera E 1.. beţişoare.1. exerciţiul. conversaţia..1. conversaţia.  frământări de limbă. Animalul meu preferat ’’. plastilină. cuvinte. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. 4. plastilină 2.

exerciţiul..  A. Litera O 1. cuvintelor.. 8.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă.c” în silabe şi în cuvinte. fire de lână. în propoziţii.c” cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste.. fire de lână... : Joc de rol . Sunetul şi litera c 1. beţişoare.3 1. plastilină.. propoziţii. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. jocul didactic. analiticosintetică. 1.. în cuvinte.  joc didactic.Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă.T. O’’.1 3..5.c”. propoziţiilor..  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. propoziţiilor. plastilină.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. în grup şi independentă. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste. La  Resurse materiale: abecedarul. plastilină..  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.C”. 3. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă. 2.. litera ..  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar. în grup şi independentă.3.  citirea silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor. conversaţia. exerciţiul. sârmă. Litera C 1. în cuvinte..1.1.. în grup şi independentă. 4. plastilină  identificarea sunetului .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul.2 3. 2. : joc de rol .1.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.4 2.1 2. alfabetar. analiticosintetică. cuvinte. sârmă..1.3. analiticosintetică. sârmă.c’’ cu litera .1.  citirea selectivă.T.T.  A.o’’ izolat.  citirea silabelor. plastilină.U”.c’’ izolat. plastilină  asocierea sunetului .  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul..Care cheie se potriveşte?’  A.O’’ cu litera . în propoziţii. propoziţiilor. 1.  scrierea literei .  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  citirea în dialog.o”. 3.  scrierea literei . observaţia dirijată. conversaţia. cuvintelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei . alfabetar. fire de lână. în grup şi independentă. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 . jocul didactic. beţişoare.2 7. decupaje din ziare şi reviste.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 4. alfabetar.  citirea silabelor. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.5.6. conversaţia. :.o”.  scrierea literei .  citirea silabelor. sârmă. exerciţiul.

10.  Resurse materiale: abecedarul.. Sunetul şi litera l 1. : . 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.l”. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor.citirea’’ imaginilor. Ă” de mână  A.2.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică. clară.L” de mana. 2.1. exerciţiul. silabelor. exerciţiul.1 2.4. plastilină.ă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. de tipar şi de mână.5.  .  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine . Ă 1. 3. în grup şi independentă.. analiticosintetică.ă” cu literele .. conversaţia. 1. sârmă.T. 4.3. 1.3. analiticosintetică. plastilină.  scrierea literei .1. observaţia dirijată. Litera L 1. 2.1.T. în grup şi independentă.3.. exerciţiul.1.. sârmă. decupaje din ziare şi reviste. 1.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit. respectând liniatura caietului tip I  A. observaţia dirijată. conversaţia. 12.  scrierea literei . observaţia dirijată.1.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  asocierea sunetului . alfabetar..  Resurse materiale: abecedarul.2.  identificarea sunetului . 2. 11.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână. jocul didactic. 2.2. 1. Ă’’. plastilină. 2.5... decupaje din ziare şi reviste. propoziţii. beţişoare. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. liliac” – dactilopictură  citirea literelor.: Din folclorul copiilor – numărători.. observaţia dirijată. conversaţia. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. conversaţia.L’’.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 . 3.  asocierea sunetului .  asocierea sunetului cu litera. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . stomatolog’’ .4. în grup şi independentă. fire de lână.3.l’’ în silabe şi în cuvinte. analiticosintetică. 4..L”. jocul didactic. exerciţiul. l’’ cu litera . Recapitulare 1.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ .  identificarea literei .. jocul didactic.1. 3.  A.1.Broscuţele’’  identificarea sunetului . Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă. 1.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare...  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic.  „citirea” ilustraţiilor. sârmă.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. alfabetar.1 4. 4. mici şi mari.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele.3. Sunetul şi literele ă.  frământări de limbă.9.ă. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2. 2. 2. cuvintelor de tipar şi de mână.. fire de lână.1.  scrierea literelor .învăţarea cântecului .1. alfabetar.T.1.

jocul didactic. ref.13.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. abecedarul.1.1.2. conversaţia. în grup şi independentă.3. Evaluare 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 3.  despărţirea cuvintelor in silabe. în grup şi independentă. alfabetar. exerciţiul.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. decupaje din ziare şi reviste.1.ce’’.  citire în ritm propriu a silabelor. exerciţiul.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .1. 1. jocul didactic. alfabetar. 1.  formarea silabelor şi cuvintelor. conversaţia. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă. Ce Ob. sârmă. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. silabe. 4.  A. transcrierea şi dictarea unor litere. analitico-sintetică.2 1. plastilină. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. „Ce”. 2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2. observaţia dirijată..  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. cuvinte. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea grupului de litere .5. 1.1. şi mari de mână. 1.. în grup şi independentă. 3.4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. sârmă. crt. silabe. fire de lână. analiticosintetică. 73 . 14. decupaje din ziare şi reviste. 2.  copierea.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul.  asocierea sunetului cu litera . Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. alfabetar.3. sârmă. cuvinte.1. transcrierea şi dictarea unor litere.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul. 4.ce’’ cu grupul de litere .  asocierea sunetului . 1. 2. plastilină.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.T.

 Resurse materiale: abecedarul.  citirea integrală a cuvintelor. observaţia dirijată.t” în poziţie iniţială).1.. exerciţiul.. în grup şi independentă. T’’. plastilină. observaţia dirijată. exerciţiul.  identificarea literei .s’’. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă. sârmă. beţişoare.. 16..T.  construirea unor enunţuri după imagini date. observaţia dirijată. Sunetul şi litera s 1. sârmă. conversaţia. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână. 3. propoziţii.1.T.T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. 2. decupaje din ziare şi reviste.3.5.  Resurse materiale: abecedarul. 2.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. alfabetar.. cu sunetul . s’’ izolat.  citirea silabelor. propoziţiilor.. fire de lână.  asocierea sunetului . analitico-sintetică. plastilină  asocierea sunetului .1.  Resurse materiale: abecedarul. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă. 4. în grup şi independentă.  citirea silabei. analitico-sintetică. jocul didactic.s’’..  asocierea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.Acceleratul”. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei ..15.1. conversaţia. Litera S 1. 17.1. Sunetul şi litera t 1..S’’. 3. jocul didactic.m”şi a silabei „ma”  A. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. plastilină  identificarea sunetului ..  scrierea literei . sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.s’’ cu litera . sârmă.5.3. decupaje din ziare şi reviste.m”.1.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.1. decupaje din ziare şi reviste.T.3. analitico-sintetică. jocul didactic.ma”. beţişoare. alfabetar..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul . observaţia dirijată...  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.1. Litera T 1.t’’ cu litera ..m” în silabe şi cuvinte. plastilină. fire de lână. în propoziţii. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date.  despărţirea cuvintelor în silabe. cuvinte. 1.3.  scrierea literei ..1. 4. conversaţia..s’’ cu litera .  scrierea literei . 2. jocul didactic.T’’ în texte la prima vedere.  A.m” cu litera . 18. 3.1. alfabetar. 4.s’’ în silabe şi în cuvinte. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. memorizare . în cuvinte.5.1. conversaţia.. decupaje din ziare şi reviste.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. 1.  identificarea sunetului. 4.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 . 1.. 2.  asocierea sunetului .2. plastilină. cuvintelor. exerciţiul.

 ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . 4.  citirea literelor.3. jocul didactic. Recapitulare. sârmă..  copierea.1. 2.3.2. 2  observarea sistematică 75 . Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T.2.2. 2. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. plastilină. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. 3. 2.4. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. 1. 2.3. crt. Săniuţa’’ ..3. observaţia dirijată. jocul didactic. 1.  Resurse materiale: abecedarul.1.19.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.1. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. 3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. plastilină. jocul didactic. exerciţiul.  „citirea” ilustraţiilor.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . observaţia dirijată. în grup şi independentă.2. 1.1. în grup şi independentă. silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. 2. conversaţia. cuvintelor de tipar şi de mână.  copierea. 1. 1. cuvinte.3.1.1. 1. exerciţiul. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob.1.2.  citirea literelor. 2. cuvintelor de tipar şi de mână. 1. 4. analitico-sintetică. silabelor. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Ref .1.1. în grup şi independentă.1.ia’’  A. Resurse materiale: abecedarul.5.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  citirea literelor. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.5.3. 1. plastilină.  „citirea” ilustraţiilor. Evaluare 1. cuvintelor de tipar şi de mână. Evaluare 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. silabe. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică. Recapitulare şi sistematizare 1. 2 21. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.2.modelaj de plastilină  citirea literelor.  formarea silabelor şi cuvintelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22.  ex. alfabetar. 1. conversaţia. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor. alfabetar.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. silabelor. 4.  formarea silabelor şi cuvintelor.2. conversaţia. 2.1. : .  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică.5. observaţia dirijată. alfabetar. silabelor. 1. 1.4.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.. decupaje din ziare şi reviste.1. plastilină. sârmă. sârmă. transcrierea şi dictarea unor litere. silabelor. cuvinte.1. 3. în grup şi independentă.4. 1.

4. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . 1. plastilină..  asocierea sunetului . 1. observaţia dirijată. 1. 3.1. alfabetar.  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr.  identificarea literei .. : joc de rol: .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. P’’. conversaţia.3.. silabe. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.T.3. 2.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. analitico-sintetică. sârmă.2. analitico-sintetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1.3. alfabetar. sârmă.5. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . jocul didactic. exerciţiul. fire de lână.  copierea. 1.. crt. conversaţia.1. fire de lână.2.  „citirea” ilustraţiilor.5.  formarea silabelor şi cuvintelor.1.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. cu sunetul .3. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.4.p’’.  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.  identificarea sunetului . jocul didactic.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.1. analitico-sintetică.1.. 2. Activităţi de învăţare  .v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  citirea integrală a cuvintelor..  Resurse materiale: abecedarul.1.1. conversaţia. 4.2. 2 Litera P 1. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.p’’ izolat şi în cuvinte.. 3..1. conversaţia. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.1. 2. beţişoare. alfabetar. 1. ref. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul. 4.p” în poziţie iniţială).. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob. jocul didactic.3.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă.. plastilină. 1. în grup şi independentă. cuvinte. sârmă.  despărţirea cuvintelor în silabe. clară. observaţia dirijată.1.  identificarea sunetului . în grup şi independentă.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.  A. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 .T.  scrierea literei .  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică. exerciţiul.La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. 2. P’’ în texte la prima vedere..p’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare. transcrierea şi dictarea unor litere. 1.

 asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. v”  A.3. sârmă. conversaţia. observaţia dirijată. jocul didactic.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. beţişoare..1..5.T. 2. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. 1. jocul didactic. 4. conversaţia. 2.1. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul. Ci 1. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă.d” în silabe şi în cuvinte.T.v”. în cuvinte.4. 5 Sunetul şi grupurile de litere ci.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  despărţirea cuvintelor in silabe.  scrierea grupului de litere .Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.d’’ izolat..  A. în grup şi independentă. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. decupaje din ziare şi reviste. 4.  citirea silabelor.. cuvintelor. plastilină. plastilină  identificarea sunetului . plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  asocierea sunetului .1. beţişoare.. analitico-sintetică. a cuvintelor şi a propoziţiilor. propoziţiilor.. „Ci”. alfabetar. 6 Sunetul şi litera d 1. sârmă.  frământări de limbă.d”.2.  asocierea sunetului...1. 1. în grup şi independentă. 2.  asocierea sunetului .1. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. 4.V”. în grup şi independentă. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”. alfabetar.  citirea selectivă.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. propoziţii. plastilină 4 Litera V 1. cuvintelor.1.  citirea în dialog.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5.1. 3. sârmă.1.T. în propoziţii.. fire de lână. silabe şi în cuvinte...ci’’.ci’’ cu grupul de litere . La concert ’’.joc de rol. 3.T.  citirea silabelor. propoziţiilor. analitico-sintetică. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”. 1. . plastilină.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. v’’ cu litera . jocul didactic. 3. exerciţiul. exerciţiul.  citire în ritm propriu a silabelor. conversaţia. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea literei . decupaje din ziare şi reviste.3.1. cuvinte. observaţia dirijată.  A.. plastilină. observaţia dirijată. alfabetar. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 . fire de lână.. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă.V” cu litera . jocul didactic.d’’ cu litera . alfabetar.3.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. exerciţiul. Jean Lupu dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

 Resurse materiale: abecedarul. mici şi mari.  citirea selectivă. :. fire de lână.. beţişoare.Ş”. conversaţia.1. plastilină.  A.  citirea silabelor. cuvintelor.Ş”.  scrierea literei . jocul didactic. 2. 3.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.î” cu literele .  scrierea literei .ş”. alfabetar. observaţia dirijată. în grup şi independentă.2 3. observaţia dirijată.T. plastilină. Î’’.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă.Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  citirea silabelor. D’’.ş” cu litera . cuvinte. beţişoare.5.. analitico-sintetică. analitico-sintetică. beţişoare.1.  A.1.5. decupaje din ziare şi reviste.ş” în silabe şi în cuvinte.T. alfabetar.ş’’ cu litera . 4. în cuvinte.. 2. jocul didactic. fire de lână.3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1..1. exerciţiul. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.3 1. exerciţiul.3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”.  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică. observaţia dirijată. exerciţiul. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică.7 Litera D 1..  citirea în dialog. plastilină.1.  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic.4 2. 1.T. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.1 2.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână. sârmă. cuvintelor..2 8 Sunetul şi litera ş 1. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă.3. plastilină  asocierea sunetului . sârmă.1.5.  asocierea sunetului . conversaţia. jocul didactic.î.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. conversaţia. conversaţia.  scrierea literei .. plastilină  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.2. : joc de rol . analitico-sintetică. 2.. 4.1 3. propoziţiilor.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î. în propoziţii..D’’ cu litera . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 .. 2.4.. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. propoziţiilor.  asocierea sunetului . Î 1. 1. în grup şi independentă. fire de lână. 2. 3.ş’’ izolat.  citirea silabelor. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. exerciţiul.. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  identificarea sunetului .1.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.d”.. decupaje din ziare şi reviste. 1. propoziţii.

 Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. analitico-sintetică.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. 1. conversaţia..  A.. 1. sârmă. observaţia dirijată.2. decupaje din ziare şi reviste. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. decupaje din ziare şi reviste.  .  „citirea” ilustraţiilor.3. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. â’’ cu litera .1. 2.4. 1.3. sârmă. silabelor. în grup şi independentă. plastilină. : .  formarea silabelor şi cuvintelor. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 .1. conversaţia.. 12 Ţara mea 1. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste.1.2.5. 4. 4. alfabetar.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2.  identificarea sunetului .â”. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1.  scrierea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 2.T. silabelor.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor.  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic. 4.2. 11 Sunetul şi litera â 1.1. 3. 3.  ex.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. 1..1.  Resurse materiale: abecedarul.  asocierea sunetului cu litera . de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. analitico-sintetică.: „Sportul înseamnă sănătate”.1. analitico-sintetică. de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.  asocierea sunetului .  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .1.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. beţişoare. plastilină.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.1. 4.  citirea literelor.3. transcrierea şi dictarea unor litere. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână. 2.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1. plastilină. 1.â’’ în silabe şi în cuvinte. fire de lână.  citirea literelor. în grup şi independentă. jocul didactic.citirea’’ imaginilor.1. observaţia dirijată.3.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. Δ de mână  A.  Resurse materiale: abecedarul.1. 3.  copierea. 2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. propoziţii.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar..T. plastilină. observaţia dirijată.  scrierea literelor . 14 Evaluare 1. clară.3.1. cuvinte.5. 1. exerciţiul. exerciţiul. 1.î.4. exerciţiul.. 1. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. în grup şi independentă. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. cuvintelor de tipar şi de mână. silabe.

în grup şi independentă.  identificarea literei .  delimitarea cuvintelor din propoziţii. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.T.  asocierea sunetului ..T. exerciţiul.. 1.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 . jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul. 2. . 2.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cu sunetul . analitico-sintetică.2. transcrierea şi dictarea unor litere. 3.  citirea integrală a cuvintelor. plastilină.b’’ izolat şi în cuvinte. 2. decupaje din ziare şi reviste.j’’ în silabe şi în cuvinte. alfabetar.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.5.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă.1.  asocierea sunetului . Sunetul şi litera j 1.. j’’ cu litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob. 1. B’’..  scrierea literei .  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.  copierea. conversaţia.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.b’’.. exerciţiul. 2.  scrierea literei .. beţişoare. conversaţia.1.b’’ cu litera . 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. crt. ref. sârmă. observaţia dirijată.1. : joc de rol: . 2. j”  A. decupaje din ziare şi reviste. 4. 3. fire de lână. 4. alfabetar. 4. fire de lână.. clară.. Litera B 1. plastilină.3. 1.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă. B’’ în texte la prima vedere..  A.b” în poziţie iniţială).3. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.. 2. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă ..  identificarea sunetului . 1. alfabetar.  identificarea sunetului .  despărţirea cuvintelor în silabe. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.1. jocul didactic.1.3.  frământări de limbă.1. 2. exerciţiul..T.  Resurse materiale: abecedarul. 1. 1.3. sârmă. jocul didactic.4. Activităţi de învăţare  . alfabetar.2. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. plastilină. în grup şi independentă. sârmă.1. silabe..1.1.5.. conversaţia. sârmă. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr.1.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. de mână . observaţia dirijată. analitico-sintetică. cuvinte.

beţişoare. observaţia dirijată.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 . Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţii.3 1.h’’ izolat. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul. 1.5. : Joc de rol .  A.1. fire de lână.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă. 1.j”.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină 4..  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste.1. în grup şi independentă. plastilină.. jocul didactic. fire de lână. observaţia dirijată.g’’ cu plastilină..1.H’’ cu litera . 4. propoziţiilor. cuvintelor. conversaţia.1 3.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. analitico-sintetică. 3. beţişoare.4 2. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. propoziţii.  citirea selectivă.. în grup şi independentă. jocul didactic. H’’. sârmă. J’’. analitico-sintetică. cuvinte. Litera J 1.  scrierea literei . jocul didactic.h”.1 2..3.3.. . plastilină.T.2 7. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic.  citirea în dialog. exerciţiul.1. conversaţia. 2.. cuvinte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.J’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte. plastilină  identificarea sunetului . propoziţiilor. 4.5.g” în silabe şi în cuvinte. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea selectivă.1. fire de lână.1.  Resurse materiale: abecedarul.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”.sârmă. analitico-sintetică. Sunetul şi litera g 1. 4.. beţişoare.h” în silabe şi în cuvinte. observaţia dirijată.3. 5. 3. plastilină  asocierea sunetului .  asocierea sunetului .  scrierea literei . sârmă. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..h’’ cu litera .  citirea în dialog. alfabetar.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. fire de lână. analitico-sintetică.  asocierea sunetului .  citirea silabelor. în grup şi independentă. O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină  identificarea sunetului . Litera H 1. sârmă. exerciţiul. propoziţiilor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.T. conversaţia. exerciţiul.1. 2. Sunetul şi litera h 1.  scrierea literei .5.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor. 1. 3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”.  citirea silabelor.T. în propoziţii.  asocierea sunetului ..... 6. observaţia dirijată.. cuvintelor.2 3. alfabetar. în grup şi independentă.1. 2.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.1.h”.

G”.  Resurse materiale: abecedarul. : . cuvintelor. în propoziţii. 3.  asocierea sunetului . plastilină. plastilină  citirea literelor. decupaje din ziare şi reviste.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. analitico-sintetică. 1. sârmă. beţişoare.1. conversaţia.3.1.2. observaţia dirijată. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10. independentă. analitico-sintetică. plastilină. conversaţia.8. decupaje din ziare şi reviste..  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. alfabetar. litera . fire de lână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. 2..  asocierea sunetului cu litera . sârmă. sârmă.  „citirea” ilustraţiilor. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii..  scrierea literei . propoziţiilor. exerciţiul.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 . Recapitulare 1. beţişoare.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.5. în grup şi independentă.1. transcrierea şi dictarea unor litere. -autoevaluarea 9. în cuvinte. 2. 1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  copierea.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. observaţia dirijată. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă.T. silabe. analitico-sintetică. jocul didactic. fire de lână. 4. sârmă. alfabetar.  A.2.3. jocul didactic.3. cuvinte. 1. 3.1.T. 4.1..g” cu litera . Evaluare 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor de tipar şi de mână. alfabetar.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. conversaţia. jocul didactic. 2.. silabe. în grup şi independentă.. exerciţiul. silabelor.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. în grup şi independentă. cuvinte.  citirea silabelor.  Resurse materiale: abecedarul. 4.4. 2. Şt.  Resurse materiale: abecedarul.5.  citirea silabelor.1.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. 3.1.1. 1. plastilină. 2.g’’ izolat.g”. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. transcrierea şi dictarea unor litere.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Litera G 1.  scrierea literei .3.  A. decupaje din ziare şi reviste.  copierea. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă.G”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.

clară.3. exerciţiul. 3. în grup şi independentă.3.1.NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.. Ge Ob. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4..  delimitarea cuvintelor în propoziţii. propoziţii. observaţia dirijată. fire de lână.Z 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.ge’’.  identificarea sunetului .T. alfabetar.. Sunetul şi litera ţ 1. propoziţiilor. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia.  scrierea literei . 1. plastilină  asocierea sunetului . plastilină. jocul didactic..1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  frământări de limbă. ţ’’ cu litera .z” în silabe şi în cuvinte. crt.  asocierea sunetului .  citirea în dialog. exerciţiul.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”.  citire în ritm propriu a silabelor.  Resurse materiale: abecedarul.T.5. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge.ţ’’ în silabe şi în cuvinte.3..  citirea selectivă. conversaţia.1. ref.  Resurse materiale: abecedarul. 2.ţ”  A.1.. 1..  despărţirea cuvintelor in silabe.ţ”. observaţia dirijată. jocul didactic. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  citirea silabelor.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.ge’’ cu grupul de litere .1.1. joc de rol . conversaţia.5.2. sârmă. conversaţia. Litera Ţ 1. 1. plastilină  identificarea sunetului . sârmă. 4. analiticosintetică..3. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar.. cuvintelor. alfabetar. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. beţişoare. 3. beţişoare.T. plastilină. 4.  asocierea sunetului . fire de lână. 2.  Resurse materiale: abecedarul. 3.. decupaje din ziare şi reviste. sârmă. 1. 2.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . analiticosintetică. observaţia dirijată. 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 . jocul didactic. analiticosintetică. cuvinte. 3. . 2. 1.1. în grup şi independentă.Ţ’’ cu litera .5.1. decupaje din ziare şi reviste. Sunetul şi literele z.1.1.  A..  scrierea grupului de litere . plastilină. 4. Ţ’’. „Ge”. 3. 2.Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. analiticosintetică.1.

f”  A. 2.  A.1. exerciţiul. sârmă.T. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 . exerciţiul. plastilină. exerciţiul.1. în grup şi independentă. în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. . „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.  identificarea sunetului . fire de lână.1.  A. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. 4. conversaţia. 4.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8.1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.T.  Resurse materiale: abecedarul.gi’’ cu grupul de litere . sârmă.. a cuvintelor şi a propoziţiilor.f’’ în silabe şi în cuvinte.z’’ cu literele .4. observaţia dirijată.che’’ cu grupul de litere . alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. Che 1. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 6.1. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă.. Sunetul şi grupurile de litere gi. Z’’ izolat. observaţia dirijată.2.T. 7.  asocierea sunetului . 3.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. analiticosintetică.  asocierea sunetului .  frământări de limbă. Z”.z. jocul didactic. „Gi”.  A. 4.  asocierea sunetului .. 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. a cuvintelor şi a propoziţiilor... propoziţiilor.. conversaţia. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.gi’’...  citire în ritm propriu a silabelor. jocul didactic. 1. cuvintelor.  citire în ritm propriu a silabelor.che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. „Che”. clară. analiticosintetică. Litera F 1. jocul didactic.2.1. plastilină. fire de lână. Sunetul şi litera f 1.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. 1..1. jocul didactic. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea grupului de litere .T. plastilină. conversaţia. jocul didactic.1. 2.1.  Resurse materiale: abecedarul.3.  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână..F”.. în grup şi independentă. Gi 1. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. plastilină.  asocierea sunetului . beţişoare.3. alfabetar. în propoziţii.che’’. exerciţiul. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste. 1. 4. Sunetul şi grupurile de litere che. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 1. analiticosintetică. 3. exerciţiul. în grup şi independentă.  despărţirea cuvintelor in silabe.  despărţirea cuvintelor in silabe..  citirea silabelor.5.5. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste.1.  scrierea grupului de litere . alfabetar.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. observaţia dirijată... 2.1.f” cu litera .. în grup şi independentă.  scrierea literelor .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse procedurale: metoda fonetică. f’’ cu litera .3. 5. fire de lână.1.  citirea silabelor.3.z. sârmă. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.1.

1.1.  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.  asocierea sunetului . jocul didactic.  scrierea grupului de litere . cuvintelor de tipar şi de mână. 1.3. independentă. 1.F”.3. 3.1. 1. decupaje din ziare şi reviste.4. Chi Ob. : „Poveşti”. „Chi”. conversaţia.  scrierea literei . observaţia dirijată.2. silabe. exerciţiul.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .  citirea literelor. analitico-sintetică.4.  formarea silabelor şi cuvintelor. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1. 2. conversaţia. 1. alfabetar. cuvinte. Ref. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. silabelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic.1. analiticosintetică.  A. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. plastilină. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.chi’’ cu grupul de litere . conversaţia. 4. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  despărţirea cuvintelor in silabe. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi. conversaţia. exerciţiul.1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă.  copierea.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. cuvintelor de tipar şi de mână. analiticosintetică. 11. sârmă. 3. sârmă.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 .1. decupaje din ziare şi reviste.chi’’.2. 2. plastilină 9.  citire în ritm propriu a silabelor. plastilină.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.1.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. 2.3. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. 4. în grup şi independentă. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10. Evaluare 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T.. în grup şi independentă. plastilină. fire de lână. 1. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12.. cuvinte. 3. plastilină. Recapitulare 1. exerciţiul. beţişoare. silabelor.1. observaţia dirijată. 1. 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.2. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr. jocul didactic.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. sârmă.  „citirea” ilustraţiilor.3.1.  citirea literelor. observaţia dirijată. 2.  asocierea sunetului cu litera . fire de lână.2.T. crt..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. alfabetar. 2.chi’’. completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  Resurse materiale: abecedarul. abecedarul.5..1. transcrierea şi dictarea unor litere. silabe.

de scriere după dictare 13. 2.  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată.  identificarea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.T.1.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”.1. analitico-sintetică.  despărţirea cuvintelor in silabe.  asocierea sunetului .sanitar” 1.1. 1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. indicatoare. 2. 1.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă.  A. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. numele unor magazine etc. decupaje din ziare şi reviste. Prietenii naturii.  exerciţii de realizare a unor colaje.  ex. 3.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.x’’ cu literele . sârmă.. observaţia dirijată.5. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă..1.1.1. 14. conversaţia.1.1. 2.. cuvintelor. observaţia dirijată.  asocierea sunetului .5.4.x. în grup şi independentă. exerciţiul. conversaţia. 2.ghe’’ cu grupul de litere . 3.. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. 4.2. 15. cuvintelor de tipar şi de mână. jocul didactic. în contexte familiare. 2.3.T. jocul didactic. a cuvintelor şi a propoziţiilor. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. în grup şi independentă. anunţuri. 4. fire de lână. jocul didactic. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.  scrierea literelor . folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. silabelor. sârmă. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.2.3.5.3.. 3. X”. 2.1. Sunetul şi literele x.1. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de citire la prima vedere.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. fire de lână. decupaje din ziare şi reviste.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citire în ritm propriu a silabelor.4. 1. invitaţii etc. propoziţiilor. în cuvinte.1. conversaţia. plastilină. „Ghe”. 1. analitico-sintetică.x” în silabe şi în cuvinte. exerciţiul. exerciţiul. X’’ izolat.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.x.  citirea silabelor. jocul didactic. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2..  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. analitico-sintetică. 4. 2. ecusoane.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi grupurile de litere ghe. observaţia dirijată.3. în propoziţii.). exerciţiul. 4. alfabetar. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 .  citirea literelor. 3. beţişoare. 4. sârmă. X 1. Ghe 1. 2.).  scrierea grupului de litere . de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. a unor texte scurte (etichetele unor produse.ghe’’.2.. 1. sârmă.  A.

analitico-sintetică.  copierea.  despărţirea cuvintelor in silabe. 17. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 . 3.  Resurse materiale: abecedarul. 1. „Ghi”. silabelor.5. jocul didactic.1.  copierea. cuvinte.  asocierea sunetului . jocul didactic. sârmă.  asocierea sunetului cu litera . 1. alfabetar. conversaţia..  construirea de enunţuri corecte după imagini date. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrierea şi dictarea unor litere.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  citire în ritm propriu a silabelor.1. 1. analitico-sintetică. exerciţiul.1.2.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.. 2. 2. crt. 1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.1.T.  scrierea grupului de litere .  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. exerciţiul. alfabetar. clară. Ghi 1.  A.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  „citirea” ilustraţiilor.  identificarea sunetului .1. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18.ghi’’. cuvintelor de tipar şi de mână. analiticosintetică. independentă.3. plastilină  citirea literelor.2. decupaje din ziare şi reviste.ghi’’ cu grupul de litere . transcrierea şi dictarea unor litere.3. conversaţia. Recapitulare 1. 3. Evaluare 1. sârmă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .  Resurse materiale: abecedarul.3. decupaje din ziare şi reviste.1. în grup şi independentă. jocul didactic. 2.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. plastilină. exerciţiul. Sunetul şi grupurile de litere ghi. observaţia dirijată. 1. ref.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 3.1. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul..  Resurse materiale: abecedarul. silabe. 1. 4. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.4. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  asocierea sunetului . 1.1. plastilină. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 4. în grup şi independentă. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  frământări de limbă. silabe. observaţia dirijată. 4. exerciţiul.  formarea silabelor şi cuvintelor. 2. fire de lână. conversaţia.1.16. 2.1.1. 3..5. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 4. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică..3. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. jocul didactic. sârmă. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.3.k’’ în silabe şi în cuvinte.2. analitico-sintetică.

propoziţiilor.  memorări de versuri.2. în propoziţii. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă. y. observaţia dirijată.T. exerciţiul. în cuvinte.1.3. Y 1. 3. w.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină 20 Litera K 1.3. fire de lână. 2.  citirea silabelor.. exerciţiul.K”.  citirea silabelor. 3.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. Y” izolat. analitico-sintetică.  A. 4. în grup şi independentă.T.  asocierea sunetului . analitico-sintetică. alfabetar. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. în grup şi independentă.1.5. W..1.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. joc de rol .1. conversaţia. plastilină  identificarea sunetelor „q. 4. de Victor Tulbure 1. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul. 3.  exerciţii de dicţie. sârmă. Y”. Q. beţişoare.2.. 2.. a unor texte scurte.1.4.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. w.k” cu litera .  asocierea sunetelor „q.3. 4.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. sârmă. fire de lână.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. Q.4.  exerciţii de citire la prima vedere. y”.). 1. 3. beţişoare. alfabetar.  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. W.  Resurse materiale: abecedarul.litera . y” în silabe şi în cuvinte. 1. y. fire de lână.1. alfabetar. desen etc.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q.  exerciţii de citire selectivă. W. plastilină. ziare şi reviste. observaţia dirijată. w. alfabetar. jocul didactic.k”  A. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. w. autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”. beţişoare. 2. y. în grup şi independentă.5.  scrierea literelor „q.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 4. sârmă. în grup şi independentă. Q.. analitico-sintetică.1. în contexte familiare. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. frământări de limbă. cuvintelor.  scrierea literei . 3. w. plastilină. 21 Sunetele şi literele q. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. w. sârmă.  exemplificarea unor substantive proprii.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. conversaţia. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. y” cu literele „q.K”. conversaţia. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5.T.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.

1. jocul didactic. observaţia dirijată.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. în grup şi independentă. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr. de mână. respectând forma. Detalieri de conţinut Ob. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. conversaţia. cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. 4. 3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex.1.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste.1. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs. jocul didactic. Ref. de pronunţie corectă a sunetelor.  copierea. conversaţia. alineat).1.1. în grup şi independentă.4. silabe. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste.1. transcrierea şi dictarea unor litere. cuvintelor de tipar şi de mână.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 1. 1.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare. mărimea lor.  asocierea sunetului cu litera . analitico-sintetică. exerciţiul.3. alfabetar. sârmă. 1.  „citirea” ilustraţiilor. silabelor. observaţia dirijată. sârmă. 3.2.  formarea silabelor şi cuvintelor. plastilină.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. 2.1. 89 . observaţia dirijată.5.  citirea literelor.3. alfabetar. 3. 4.3.3. cuvinte. 2. alfabetar. 1.4. în grup şi independentă.23 Alfabetul 3. exerciţiul. plastilină.  ex.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . crt. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. 24 Recapitulare 1. silabe. de scriere corectă a literelor mari şi mici. analitico-sintetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.  copierea.1. sârmă.  jocuri. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1.

3. mărimea lor. 3. 4.1. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. în contexte familiare. analitico-sintetică.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. sârmă. 3. jocul didactic.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.1. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. conversaţia.  memorări de versuri.5. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. alineat). 2. observaţia dirijată.4.). desen etc. exerciţiul.1. analitico-sintetică. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 . 2.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. decupaje din ziare şi reviste. 3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.  „citirea” ilustraţiilor.  exerciţii de dicţie. în grup şi independentă.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.1. alfabetar.).4. exerciţiul. conversaţia.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  exerciţii de citire la prima vedere. frământări de limbă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4.2.3. 3.  Resurse materiale: abecedarul. 4.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. 2. 3. 4.1. 1. jocul didactic.1.1.1. cuvintelor de tipar şi de mână. observaţia dirijată.  exerciţii de citire la prima vedere.2. 3.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. frământări de limbă. 4. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  exerciţii de dicţie. „Cea dintâi vacanţă mare”.  Resurse materiale: abecedarul. respectând forma. 3.  exerciţii de citire selectivă. sârmă. analitico-sintetică.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. plastilină.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.2. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. jocul didactic.  exerciţii de citire selectivă. respectând forma.3.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desen etc.3.  Resurse materiale: abecedarul. alineat).5. plastilină.3. silabelor.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.4.  citirea literelor.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. în contexte familiare. 3. a unor texte scurte. mărimea lor. a unor texte scurte. de Emilia Căldăraru 1.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.2. în grup şi independentă. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3. 3. În lumea poveştilor 1. Recapitularea literelor învăţate 1.

 exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.1.  exerciţii de citire selectivă.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.1. .  Resurse materiale: abecedarul.4.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. 4.4. exerciţiul.  Resurse procedurale: conversaţia. jocuri. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 3. analitico-sintetică.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. în contexte familiare. 3.  asocierea sunetelor „ce”. 2. sârmă.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol. jocul didactic. în grup şi independentă.3. „ci” /„Ci”.T.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. conversaţia. alineat). povestire orală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. exerciţiul. 3. 2 7. „ge” /„Ge”. „ci”. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri.2.  citire în ritm propriu a silabelor. conversaţia. alfabetar.4. „gi” /„Gi”. plastilină.5.5. Pregătirea serbării abecedarului.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. propoziţiilor. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. decupaje. dramatizări. în grup şi independentă. 4. ghe”/„Ghe”.1. 3. „gi” /„Gi”. în grup şi independentă. 1. recitări. Dramatizări. observaţia dirijată.. ghicitori şi proverbe 1. vizită la bibliotecă 3. lipici. observaţia dirijată. plastilină. „ge”. respectând forma. analitico-sintetică.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.2.ghi’’/ „Ghi”. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.5. 3.3.1. jocul didactic. plastilină. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  realizarea unor colaje .  completare de rebusuri. observaţia dirijată. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse materiale: abecedarul. A. sârmă.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. silabe. cuvinte. 3.2.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  exerciţii de citire la prima vedere. Jocuri didactice.4. jocul didactic. alfabetar. „gi”. Orientări pentru lectura de vacanţă. dictări 1. 1. 3. 4. „ci” /„Ci”. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”. foi albe. ghe” . 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia. sârmă.1. 6. vizită la bibliotecă. a unor texte scurte. alfabetar. 5. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  copierea. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrieri.3. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 . Citirea unor texte. 4. cărţi. în grup şi independentă.. . decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul. ghe”/„Ghe”.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. Sărbătoarea abecedarului.1.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere. rebusuri. „ge” /„Ge”. copieri. cuvintelor.4.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. cărţi.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor.  formarea silabelor şi cuvintelor.  despărţirea cuvintelor in silabe. scrierea literelor. 2. carioci. invitaţii). exerciţiul. mărimea lor. 2.

1. SEMESTRUL NR.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 . CRT. ORE Sem. 2. I Sem. 3.

Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.1 . textelor .R.2 2.u.1.1 1.m.5 2. 1.L.Scrierea caligrafică .1 3.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .elemente grafice 2.2.ă .U.5 Conţinuturi Nr.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .Cartea-prietena mea .3 3.Elemente ale comportării civilizate .Dialogul .M.Propoziţia. silaba. de învăţare Ob. sunetul .Ghici ce am în ghiozdan! .N.r.4 1. cuvintelor.e. 2.3.Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei .3. elevelev despre prima zi de şcoală. 1.Să ne cunoaştem! .C. propoziţiilor . 1.c.6. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1.Nr. transcriere.2 2. 1.2 4. cuvântul.i.Aşezarea corectă în pagină .Citirea silabelor.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal .Povestire după imagini . ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE . 1.o.2 1.I. crt Unit.1.5.3 1. 2. ore Săpt 1.n.A.O.Scrierea de mână a literelor.I. propoziţiilor. dictare) .Literele mici şi mari ale alfabetului: a.E. 2.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul. de ref. cuvintelor.1 2. semnul întrebării) 93 .

h.â.Che.2 1.5 3.F.Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .Citirea silabelor.2 2.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.j.G.1 4. transcriere. cuvintelor.2 4.1 2.Dialogul .chi.d.T.V.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem. ÎNFLORESC GRĂDINILE 1.Dialogul . dictare) .3.Povestire după imagini .Ţ.p.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt .1 4.3 1. transcriere. gi.Â.z.s.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce. cuvintelor.1 1.P.Chi.ci.Ghi .Z.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .Aşezarea corectă în pagină .6 2. propoziţiilor. propoziţiilor .Ce.che.3 .S.Aşezarea corectă în pagină .Scrierea caligrafică .Ghe.Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere . cuvintelor. B.1 2. . II 4.Citirea.5 3.Î.Scrierea de mână a literelor.2 1.2 2. ghi.ge.J.ş. cuvintelor.1 1.3 2. dictare) .D.1 4.3 2.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 .3 .Ge.t. textelor .ghe. textelor .f.Scrierea de mână a literelor.5 1.Ş.H.1 4.ţ.5 2.Gi.Ci.î.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.b.Povestire după imagini .v. propoziţiilor . CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.2 4.

Aşezarea corectă în pagină .W.Memorare de versuri .Q .Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.3 Conţinuturi . de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob. 95 .Citirea.Transcrierea de versuri .w.1 2. ore Săpt. crt 5.K.Nr.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.5 1.6 2.1 1.Povestire după imagini .2 1.x.1 4. propoziţiilor . propoziţiilor.X.Scrierea de mână a literelor.Y.2 2. cuvintelor. Unit. transcriere.2 4.y. textelor .5 3.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere . cuvintelor. dictare) .q.Dialogul .1 4.Alfabetul .3 2. de ref. 1.Literele mici şi mari ale alfabetului: k.

2 2. -“La cumpărături” 2 96 .2 1.1 2.1 1. crt. „Cine face aşa?”. -ex. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob. Nr.Nr.“Prima zi de şcoală” 1.3 2.5 2.“Jocul numelor“ 1.3 1. ref.6 2.”Deschide urechea bine”). de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. I. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă . de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ .5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3. . -“Jocuri de la grădiniţă” 1. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex. salut.verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”.

-Evaluare 2 -portofoliul 97 .2 1. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri.1 1.6 2. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa.”Clasa mea” 2.5 1. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7.3 2.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata. . cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. . -ex. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8.4. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5. -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt.2 2.3 1.”Drumul spre şcoală” 2 1.

de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex. -”În clasă”.5 10. Propoziţia alcătuită din două cuvinte.2 1.3 1. semn de carte. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex.3 2. pagină.2 2.manualul -hârtie glace.5 11.copertă. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum. -scrierea grupului de linii oblice si a punctului. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii . -”Cuvinte vrăjite”. -”Cartea-prietena mea” .9.1 2. -”Lucrăm în grup.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. foaie. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 . foarfecă. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex.1 1. lipici -ilustraţii din poveste 12.6 2 2. Propoziţia.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1.

-”A venit un lup din crâng”. Cuvântul alcătuit din trei silabe. -”Răsplata”.6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex.1 1. Cuvântul alcătuit din două silabe.2 1.5 1. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16.1 2 2.3 2.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. -Cârligul 2.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere . de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date .3 1.ghicitori despre animalele domestice 14.13. de identificare a silabelor din cuvânt -ex. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1. -”Prietenii animalelor”.2 2. -”O ramură”. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 . Coşbuc -ex. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

-“La masă“. -“Ana este harnică“. Sunetul şi litera “a” 2 1. a unor propoziţii enunţiative. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. Litera M 2.4 1.1 1. silabelor. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. dictări de cuvinte şi propoziţii. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13.1 4. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . Sunetul şi litera i -“Alo. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . -“La mulţi ani. Sunetul şi litera m 2. Litera U 4. Nana! “Litera N 2 10. 2 12.1 7.CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1. -“În grădină“. alineatul ) . Ina ! “ Litera I 2 11. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1. Sunetul şi litera n 2 9. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor.3 5.5 3.3 2.1 3. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 .Litera A. -“Păpuşa face nani“. -“Ana şi păpuşa”. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -“La şcoala ursuleţilor“.2 2.2 1. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. -“Urmele“. Sunetul şi litera u 2 3. cuvintelor şi propoziţiilor . -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. -“În parc”. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8. coloanele de cuvinte.2 6.

Litera R 17.3 3.2 2 2 2 4 2 24. -Sunetul şi litera l.1 -“Ema şi Ene“. 1.Sunetul şi litera o. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text .1 2 2 2 3. 26. a unor propoziţii enunţiative. 20. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 . -Evaluare 2 25. -“Corina şi Miron. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor.4 -“Rina. Sunetul şi litera c 2. 4. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. Lectura imagini.1 2 -“Prietenie“. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. Litera O 21. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.1 -“Zdreanţă“. -Recapitulare după 2. dictări de cuvinte şi propoziţii. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . -exerciţii de asociere a sunetului cu litera .2 18. -“Carmen şi Ric“. Marina şi Riri“. silabelor. -Sunetele şi literele ă. Sunetul şi litera L 22. Sunetul şi litera e 1. -“Nelu şi poştaşul“. Ă 23. Semnul întrebării.5 2. -“În livadă“. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. coloanele de cuvinte. 1.14.3 2 2 1. alineatul ) . cuvintelor şi propoziţiilor . Sunetul şi litera r 16. Litera C 19.2 1. Litera E 2 15.

-integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -„citirea” ilustraţiilor. -“La Sinaia“. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1 2. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.S 4.T 4 10.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1.6 2 2. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.2 2.1 4. -Sunetele şi literele t. -Sunetele şi literele ş. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“.1 2 6. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit.3 2 9.5 3. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.2 1. 2 7. -“Cu avionul“.2 8.3 2 4. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.1 1. -“Cu sania“. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 . completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Recapitularea literelor 2 4. -Recapitulare 1 12. Sunetul şi litera s 2. Sunetul şi litera S 2 5.5 1. -Grupul de litere Ce 2 3. Sunetul şi litera V 2. -Grupul de litere ce 1.

-exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.4 2 16.1 2. 4. .Sunetul şi litera P. -Sunetul şi litera B. -Sunetele şi literele â şi  2 7. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Test de evaluare 1. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.1 2 14.. 2 8. -Sunetul şi litera b. -Sunetul şi litera D. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -„citirea” ilustraţiilor.13.Sunetul şi litera p 2. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. 3. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -Recapitulare 1. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2.2 2 15. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Grupul de litere Ci 1. -Grupul de litere ci 1.1 2 2 2 4.2 2. -Sunetul şi litera Ţ 2 106 . .3 1. 2 5.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. -Sunetul şi litera d. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.2 3.3 3. -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.

1 2. -Recapitularea literelor 2 5. -Mamei 1.1 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.2 1.3 2 9.1 4. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Sunetul şi litera f 2 12.11. -Sunetul şi litera g 2. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -„citirea” ilustraţiilor.2 2 7.2 2. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.3 2 4. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Grupul de litere Ge 2 8.5 6. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1.5 2 2. -Grupul de litere ge 3. -Primăvara 2 3.1 4. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -Sunetul şi litera G 2 2. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Sunetul şi litera h 10. -Sunetul şi litera F 2 107 . -Recapitularea literelor 2 12. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.3 1.

-Grupul de litere che 2. -Sunetul şi litera j 2 18.1 1. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.2 4. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.2 19.3 1. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. Sunetul şi litera J 2 2.5 2. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.3 2. -Grupul de litere Gi 2 15.1 2 20. -Sunetul şi litera Z 2 23. -Grupul de litere ghe 2 25. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Evaluare 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.13. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Sunetul şi litera z 4. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26.3 2 22.2 2 16. -Recapitularea literelor învăţate 1.1 4. -Grupul de litere Che 2 21. -Grupul de litere chi. Chi 4 24. -Grupul de litere gi 2 14. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.5 3. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 .1 2 17. -Bondarul leneş 2 27.

-exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii .2 30.28. caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării.W. 2 1.3 4 5. întâmplări cunoscute . -Vara. vizând formarea comportamentului de ascultător activ . -Sunetele şi literele w. -expunerea tuturor lucrărilor .K 2. librării etc. de Marin Sorescu 2 2. -Recapitularea literelor 4. adecvate vârstei . -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1.1 2. 7.3 1. -Sunetele şi literele k. -Somnoroase păsărele. 12.1 29.3 2 31.X 2 4. 11. 10. . -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text .. -Grupul de litere Ghi 2 1. 2 4 -Alfabetul 8.2 4.Q.5 3.Yq. dramatizări . despre biblioteci . 9.1 2 3. -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete . Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală . -Recapitulare 1. de M.1 4. -Recapitulare -Evaluare 6 6. -memorări de versuri. -dictări de cuvinte şi propoziţii . personaje din textele cunoscute .2 2. -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 .Test de evaluare finală 4 4 14 2 . -Grupul de litere ghi. -dialoguri despre cărţi .jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător .5 2. -Sunetele şi literele x. -completarea de rebusuri .activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte .y.

autori: Victoria Pădureanu.08. clasa I. 4686 / 05. Sem. Cleopatra Mihăilescu. 2. Cercetării şi Tineretului nr. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1. 2004 Nr.Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. I Sem.2003 110 . 3. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei. Editura Aramis. Tudora Piţilă.

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

 Figuri geometrice: triunghi.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). dreptunghi. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate.) B. cuburi etc.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. comparare.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate. de la 30 la 100: citire. bile.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text. masă.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10. numărul unui mijloc de transport în comun etc.  aprecierea globală.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate. de la 10 la 30. pătrat. creion. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu. un număr de telefon.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă.  Măsurarea timpului. 114 . ordonare. scriere.  Numere naturale: de la 0 la 10. ziua. inclusiv punere în corespondenţă. săptămâna. emisiune de televiziune etc.) pentru lungime. recunoaşterea orelor fixe pe ceas.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament. Unităţi de măsură: ora. capacitate. luna. cerc. fără trecere peste ordin.

întrebări.2.1.3. 2. SEMESTRUL I 1. Numerele naturale 0-10 4.1. 2.2.4.3.4.7.1.2. date. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. 1. 1. OBS. Numerele naturale 0-5 3. ORE SĂPT.1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB. 2. 4. 2. 2.                        Orientare spaţială.1. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10.2. 2. 4.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare. Recapitulare şi sistematizare Enunţ. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6.2. 3. Numărare.6.1.1. 2. 2.2.1.1. DE REF.1.1.2.3.4. 2. 3.2. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1.2. rezolvare. 1.1.3. CRT. 4. 3. CONŢINUTURI NR. 2. 1. Rezolvare şi compunere de probleme 1. 4. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2.2. 1.3. 4. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte . 4.2.1. 3. 4. 1.1. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 . 2.2. 2.5.2.1.5.3. 2. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte. 1. 2. 2.4. 2. 2.5.NR.

zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.1.      10. 3.      6 116 . anul). 2. Numerele naturale 0-100 1.1. 7. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. 10 Scăderea numerelor 7. 2. 2. 2.9. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. 2. fără trecere peste ordin (zu-u.5. Calendarul 11 8. 1. 10 7 8  11. 2. 10 Formarea. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. 9. 2. Adunarea şi scăderea cu numerele 4.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7. formate din zeci şi unităţi.6.1. 8.1.   5  12.7. 4.3.5.2. 9. 2. 2. 8. 1. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.3. 10 1. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 2. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.6. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030.6. 2.7.                9.8. fără trecere peste ordin (zu-u.1.1. 2.7.SEMESTRUL al II-lea 7. formate din zeci şi unităţi.3.1.3. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100.1. 4. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea.1.1. 2. 2. 5. 3. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. 1. 4. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30.1. 1.5. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. 6. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea. 9. 2. 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1.7. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100.1. 2. 3.4. 1.4.5. 4.5.6. 8. luna. 2.

activităţi în perechi. activităţi în echipă.). demonstraţia. denumire. deasupra. 2. jos.Resurse materiale: manual. activitate individuală . explicaţia. fişe de lucru. fişe de lucru. . deasupra.Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic . exterior etc.3. Grupare de obiecte. 1. ref. dreapta.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. exerciţiul.Resurse materiale: manual. crt. . foi desen. creioane colorate .departe.1. Culori 1.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 .Resurse procedurale: conversaţia.gruparea si regruparea obiectelor. fişe. pe-sub. dreapta.13. sus.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr. învăţarea intuitivă . afară-înăuntru. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . exerciţiul. ilustraţii . .).1. Nr ore Activităţi de învăţare 2. explicaţia. aproape .Resurse procedurale: conversaţia. sub.jocuri de percepţie. Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2.1 4. Recapitulare finală Evaluare 1. exterior etc. jocul didactic. Detalieri de conţinut Orientare spaţială.activitate în clasă 117 . sub. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare). recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga. activităţi în perechi. - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. ilustraţii. deasupradedesubt.Resurse materiale: manual. sus. sus-jos. Direcţii de deplasare Ob.observare sistematică - 2. între.observare sistematică 3. interior. activitate individuală . demonstraţia. identificare. activităţi în Data 1 Evaluare .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga. demonstraţia. carioci . utilizare corespunzătoare a culorilor . interiorexterior.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. exerciţiul. interior. jocul didactic . exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. activităţi în echipă. jos. explicaţia.

demonstraţia.1.Resurse materiale: manual. fişe. uşor-greu. 2. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.temă în clasă .1. 1 .observare sistematică .Resurse procedurale: conversaţia. după criteriile: înalt-scund. activităţi în perechi. demonstraţia. fişe. explicaţia.1. individuală . individuală .Resurse materiale: manual. - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1. ilustraţii . demonstraţia. mare-mic.probă orală .1.Resurse materiale: manual. explicaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. explicaţia. 2. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate.Resurse materiale: manual. Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă scrisă 1 . grossubţire. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7. demonstraţia. activităţi în echipă.probă scrisă 1 .Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru. 3.observare sistematică 1 . ilustraţii. demonstraţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. mai multe.3. activitate individuală . . activităţi în echipă.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.3. exerciţiul. exerciţiul. exerciţiul.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă scrisă 118 . lung-scurt.1.Resurse materiale: manual. activitate individuală . Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9. De la mare la mic 1.1. jocul didactic . compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea.temă în clasă 1 . activităţi în perechi. individuală . - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi.observare sistematică .observare sistematică .3. De la mic la mare. Grup de obiecte – mulţime 1.observare sistematică . fişe.4. activităţi în perechi.Resurse procedurale: conversaţia. mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6. activităţi în perechi. ilustraţii .observare sistematică . jocul didactic . demonstraţia.2.3.temă în clasă . jocul didactic . ilustraţii .Resurse procedurale: conversaţia. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. ilustraţii .activitate în clasă . jocul didactic . exerciţiul. jocul didactic . Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2. ilustraţii . 3.1. 2. explicaţia.Resurse materiale: manual.temă în clasă .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. activitate individuală . desene. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. lat-îngust. exerciţiul.temă în clasă 1 . - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi. fişe. exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia. fişe. 2. Corespondenţe 2. elemente grafice exersate la grădiniţă 8.Resurse procedurale: conversaţia.

caietul elevului. Evaluare 1.observare sistematică .probă orală .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice. de recunoaştere a figurilor geometrice ex.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - Resurse Resurse materiale: manual. - 11. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.2. exerciţiul. c r t. explicaţia. 2. demonstraţia. 2. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.Resurse materiale: manual.1. ilustraţii . fişe. explicaţia. jocul didactic . recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. ex-joc de colorare a figurilor geometrice.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Recapitulare. exerciţiul. explicaţia.Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.3.temă în clasă . exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect.1.probă orală . jocul didactic .2. activităţi în perechi. activităţi în perechi. activităţi în perechi. demonstraţia. de orientare în spaţiu ex. gruparea formelor geometrice după formă.temă în clasă .Resurse materiale: manual. exerciţiul. exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. culoare sau mărime. respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute. Figuri geometrice 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). individuală . 2.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. ref.Resurse procedurale: conversaţia.temă în clasă . - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.observare sistematică . demonstraţia.Resurse materiale: manual. realizarea unui tablou din figuri geometrice. corpuri geometrice .1. jocuri de construcţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 . 1.2. exerciţiul. Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob. explicaţia. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2. individuală . individuală 1 . de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare . 3.1. jocul didactic . de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex.probă scrisă 12.Resurse procedurale: conversaţia.3. activităţi în perechi. ilustraţii . 1. ilustraţii. jocul didactic . fişe.probă scrisă 1 1 . 2. - ex. individuală 1 . numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice. fişe.1.observare sistematică .probă orală . - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1.2.

activităţi în echipă. 2. activităţi în perechi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 .Numărul cifra 0 şi 1. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. 1. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). explicaţia.2.1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. demonstraţia. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0.2.3. demonstraţia. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2. - - - activitate frontală. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). explicaţia. - - - Numărul şi cifra 3 1. 1. - - - Numărul cifra 2 şi 1. activităţi în perechi. activităţi în perechi. activităţi în echipă. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. 2. caietul elevului. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte.3.1. caietul elevului. activităţi în echipă. caietul elevului.2.

1. beţişoare. exerciţiul. - - - Recapitulare 1.3.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. explicaţia. puncte) prin diferite procedee. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte.Numărul şi cifra 4 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - Compararea numerelor naturale 1.1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. caietul elevului. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia.1. demonstraţia.3.2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4. exerciţiul. - - - Numărul şi cifra 5 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. activităţi în perechi. 3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.2. activităţi în perechi.3. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . 1. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. activităţi în echipă. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte.2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în echipă.1. caietul elevului. 2. 2. 1. demonstraţia.1. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 2. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte.

Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte.3. - - Resurse materiale: manual.2. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). ref 1. caietul elevului. - - - procedurale: conversaţia.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. caietul elevului. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. demonstraţia. explicaţia. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6. - Evaluare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. 2. c r t.3. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5. exerciţii de compunere şi de descompunere. exerciţiul. explicaţia.2. exerciţii de continuare a unor modele repetitive. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. explicaţia. demonstraţia. activităţi în perechi. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2.

1. 3. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. demonstraţia.3. activităţi în perechi. 1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7.1. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. caietul elevului. activităţi în echipă. activităţi în echipă. 2.2. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - Numărul şi cifra 8 1.3. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1. activităţi în perechi. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 . activităţi în perechi. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. caietul elevului.- Numărul şi cifra 7 1.2.1.3. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte. 1. exerciţiul. 2. demonstraţia.

exerciţiul. exerciţiul. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9. 1. - - Numărul şi cifra 9 1. activităţi în echipă. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. exerciţiul. - - - elevului. caietul elevului. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte.1. activităţi în perechi. demonstraţia. caietul elevului. explicaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). demonstraţia.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 . demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). explicaţia.3. 2.

exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. caietul elevului. . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. beţişoare). 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 . activităţi în echipă. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. explicaţia. desene sau numere . exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. desene sau numere .2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10. activităţi în perechi. beţişoare. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2.3. 1. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. 2. 1. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. beţişoare).4. 2. explicaţia.4.1. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. 2. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - - - Recapitulare 1. exerciţiul. . exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. desene sau numere ordonate. demonstraţia. puncte) prin diferite procedee.4. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă.1. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţiul.2. “înainte” si “înapoi”.1. activităţi în echipă.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers).Numărul 10 1. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. desene sau numere ordonate. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers).3.3. 2. - - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile.

Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. - - - desene a numerelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţiul.autoevaluarea - - 126 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. desene sau numere ordonate. exerciţiul. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10.4.observarea sistematică . 2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 2. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2. cu si fără sprijin în obiecte sau desene.proba practică . cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. exerciţii de numărare cu pas dat. ref.5. c r t.- - - - Evaluare 1. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - .proba orală . exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. caietul elevului.2. caietul elevului. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers.probă scrisă . - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţii de numărare cu pas dat. “înainte” şi “înapoi”. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării.1. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. desene sau numere . activităţi în perechi. 1. 3. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. . trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). demonstraţia.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. desene sau numere - exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. “înainte” si “înapoi”. activităţi în echipă.

exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1 . 3. activităţi în echipă.1. caietul elevului.3. desene şi numere. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene şi numere.- - - - Scăderea numărului natural 1 1. exerciţiul. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia.proba orală .proba orală . activităţi în perechi. exerciţiul.observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. demonstraţia. - - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.proba practică . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. explicaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere.5.probă scrisă . caietul elevului.Observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă.proba practică . folosind sprijin cu obiecte sau desene.autoevaluarea 127 . 2.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 . demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.probă scrisă . exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. desene şi numere. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. activităţi în perechi. 2. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală.

5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - adunărilor. 3.5.autoevaluarea 128 . desene şi numere. activităţi în echipă.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5.3. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.- Scăderea numărului natural 2 1. desene şi numere. 2. activitate individuală 1 . caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. activităţi în echipă. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.proba orală .1. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. demonstraţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene.Observarea sistematică . explicaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2 1. demonstraţia.1. activitate individuală 1 .proba orală . demonstraţia.1.proba practică .probă scrisă . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2.3.proba practică . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. 2. 1 .observarea sistematică . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. explicaţia. exerciţiul.probă scrisă . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3.proba orală . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. activităţi în perechi.proba practică . caietul elevului.probă scrisă .1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 1.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.

activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. 2.5. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activitate individuală 1 . activitate individuală 1 .proba practică . explicaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. caietul elevului. desene şi numere. 3.3.proba orală .autoevaluarea 129 .3.probă scrisă . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.Observarea sistematică . 2. desene şi numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.Observare sistematică . folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. desene şi numere.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.proba practică . demonstraţia. activităţi în perechi. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. explicaţia. caietul elevului.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.probă scrisă .proba orală . - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. activităţi în perechi.

verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5.5.3.3. desene şi numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. 1. - - - Resurse materiale: manual. 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2. 3. 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. - - - - - - - Evaluare 1. activitate individuală 1 . 2. explicaţia. 3. activităţi în echipă. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3.autoevaluarea - Resurse materiale: manual.probă scrisă . 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - adunărilor şi scăderilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.3.proba practică . caietul elevului. demonstraţia.Observarea sistematică 130 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activitate individuală 1 . exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. explicaţia. - - - - - - - Recapitulare 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene.proba practică .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. desene şi numere. activităţi în perechi. 3. activităţi în echipă. 2.Observarea sistematică . exerciţiul.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. demonstraţia. caietul elevului. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.Observarea sistematică .proba orală .proba orală .probă scrisă . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. 2. 3 1.5. caietul 1 . exerciţiul.

verificarea prin numărare. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.7. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 1. schimbarea numerelor într-o problema dată. cu păstrarea tematicii. c r t.3. exerciţiul.1. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 . rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.6. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. 2.1. 3. explicaţia. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. 1. 3. 2. în care a. demonstraţia. ref. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. explicaţia. b sunt numere date. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. 1.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2.

2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. exerciţii de scriere a acestor operaţii.7. activităţi în perechi.6. în care a. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. explicaţia. 2.2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. cu păstrarea tematicii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2.6.5. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. b sunt numere date. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. 3. schimbarea numerelor într-o problema dată.5. 3. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . Probleme care se rezolvă prin scădere 1. activităţi în perechi. în care a. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 1. 2. verificarea prin numărare. 3.1. caietul elevului. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. caietul elevului.7.1. activităţi în echipă. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. - - - - - - - - 3. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. 3. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. verificarea prin numărare. cu păstrarea tematicii. 2. schimbarea numerelor într-o problema dată. exerciţiul. explicaţia. Compunere de probleme după imagini date 1. a-b=x. 1.

crt. 2. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Evaluare 1. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea prin numărare. schimbarea numerelor într-o problema dată. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.3. explicaţia. activităţi în perechi. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului.- - 4. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2. a-b=x. exerciţiul. a-b=x.6. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. în care a. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. caietul elevului. ref 1. cu păstrarea tematicii. 3. 2. activităţi în echipă. formularea de probleme pornind de la numere date. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. Detalieri de conţinut Careul magic Ob. - - - Resurse materiale: manual. - - - - - - concret în obiecte sau desene. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr.5. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. în care a. 2.7.3. formularea de probleme pornind de la o temă dată.1. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2. exerciţiul. b sunt numere date. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual.7. 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. demonstraţia.6.1. 2. 2. formularea de probleme pornind de la o temă dată. 3.

5. 1. 3. colorăm 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere Calculăm. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 . - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. demonstraţia. activităţi în echipă.5. în care a. 2.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. a-b=x. 3.3. 2. 2. - - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.7. b sunt numere date. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. - - - - - - - Melcul matematic 1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. 2. verificarea prin numărare.3.1.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. explicaţia.6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 1. 3. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. explicaţia.7. 2. b sunt numere date.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. în care a. verificarea prin numărare. a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

explicaţia. - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.3.5. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. demonstraţia.6. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. 2. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref.1. activităţi în echipă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. exerciţiul.6. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. c r t. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. exerciţiul. b sunt numere date. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. 3. 8. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. 6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Adunarea cu 1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. b sunt numere date.1. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob.5. 7. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . folosind sprijin cu obiecte sau desene. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 9. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Scăderea numărului natural 4 1.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. 5.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4.3. în care a.

- - - - - 5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. în care a. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. b sunt numere date. explicaţia. 2. Scăderea numărului natural 5 1.6. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 5. activităţi în perechi. Legătura dintre adunare şi scădere 1. activităţi în echipă. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. activităţi în perechi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. b sunt numere date. 3. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia.5. 2. 3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. 5.1. demonstraţia. în care a. caietul elevului.numărul natural 5 2. 2. activităţi în echipă.5.6.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. 4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 3.6. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. - - manual. a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1.1. - - - 4. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 . 4. caietul elevului. b sunt numere date. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără efectuarea probei operaţiei. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - - - 5. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5.1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activităţi în echipă. exerciţiul.

activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 10. caietul elevului. 2. activităţi în echipă. 3.5. Adunarea cu numerele naturale 7. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene.6. 8. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 8.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia.3.1. explicaţia. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere.6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. - - - - - - 8. 2. 9.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.3. - - - - 7. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Scăderea numărului natural 6 1.1. desene sau numere 6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Adunarea cu numărul natural 6 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.6. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. 2. fără efectuarea probei operaţiei. b sunt numere date. activităţi în perechi. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 10 1.1. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. 9. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. explicaţia.5. b sunt numere date. în care a. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.

9.1. - - - - - - 10.5. individuală - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 10. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 10 1. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 2. 3. exerciţiul. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. explicaţia.6. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. în care a.3. caietul elevului. 2. b sunt numere date. demonstraţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.6. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. fără efectuarea probei operaţiei.1. Recapitulare. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. demonstraţia. 2. a-b=x. b sunt numere date. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. fără efectuarea probei operaţiei.3. 3. 2. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă.5. 9. b sunt numere date. caietul elevului. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. Evaluare 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. 8. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 8. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . 2. 3. explicaţia. - - - - - - - 11. Scăderea numerelor naturale 7. exerciţiul. 2.- 9. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. în care a. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5.

exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.2. caietul elevului. b sunt numere date - exerciţiul.1. c r t. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.5. activităţi în echipă. exerciţiul. scrierea şi citirea 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. 4. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.3. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . explicaţia. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob. exerciţii de numărare cu pas dat. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1.2. Detalieri de conţinut Formarea. activităţi în echipă. explicaţia. caietul elevului. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. a-b=x. desene şi numere.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 1. 1. caietul elevului. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 2.3. demonstraţia. activităţi în perechi. 2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. desene sau numere ordonate. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. 1. în care a.1. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. ref. demonstraţia. - - Formarea. folosind sprijin cu obiecte sau desene. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.1. 2. - - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. “înainte” si “înapoi”. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţiul. activităţi în perechi. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene şi numere. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.5. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. activităţi în perechi.2. - - Formarea. activităţi în echipă. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 . “înainte” si “înapoi”. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. desene sau numere ordonate. desene sau numere ordonate. demonstraţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. 2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activităţi în echipă. “înainte” şi “înapoi”. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. desene şi numere. exerciţiul. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. demonstraţia.1.3.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de numărare cu pas dat.1. exerciţii de numărare cu pas dat. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 4. activităţi în perechi. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul. explicaţia. activităţi în perechi. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.5. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. demonstraţia. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. explicaţia. 1. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.numerelor naturale de la 20 la 30 2. exerciţiul. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activităţi în echipă.

demonstraţia. activităţi în perechi. caietul elevului.Exerciţii de formare. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. “înainte” şi “înapoi”.5. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.2. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. 4. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.1. exerciţiul. 4. 1. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în perechi. demonstraţia.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de numărare cu pas dat. activităţi în echipă. 4. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - Recapitulare 1. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1.3. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţiul. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 . explicaţia. explicaţia. 2. caietul elevului.1. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţiul. “înainte” si “înapoi”. activităţi în echipă. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.5. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.2. demonstraţia.1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. explicaţia.1. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. desene sau numere ordonate. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100.2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1. desene şi numere. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1.3. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual.

demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. “înainte” şi “înapoi”. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 4. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a.5.2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. caietul 1 - observarea sistematică 142 . 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. 2. 2. exerciţii de numărare cu pas dat. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. activităţi în perechi. caietul elevului.3. activităţi în echipă.1. activităţi în echipă. desene sau numere ordonate. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob. explicaţia.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene.- - - Evaluare 1. b sunt numere date. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 1.3. desene şi numere. desene şi numere. 1. demonstraţia.5. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.5. explicaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. 3.1. 2. Ref . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte.6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fără trecere peste ordin (Z+U). exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. c r t.1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.

exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. activităţi în perechi.naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. exerciţiul. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere.5. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. fără trecere peste ordin. 3. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. 2. a-b=x. - - elevului.6. demonstraţia. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3.6. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. fără efectuarea probei operaţiei. caietul elevului. exerciţiul. 3. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.5. 2. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. explicaţia.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă. explicaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. explicaţia. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z). fără trecere peste ordin.3.

3. 2. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. a-b=x.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5.1. activităţi în echipă. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. - - - - - - - - - Evaluare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. explicaţia.5.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţiul. 3. în care a. 2. b sunt numere date. 2. a-b=x. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. b sunt numere date. 2. în care a. a-b=x. fără efectuarea probei operaţiei. - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi. b sunt numere date Resurse materiale: manual. exerciţiul. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.6.1. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3.

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.1. 3. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără trecere peste ordin (ZU-Z). explicaţia. fără trecere peste ordin (Z+U). exerciţiul. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. activităţi în perechi.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.1. 1. explicaţia. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. 3.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. c r t. - - - - - - Resurse materiale: manual.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. 2.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5.6. caietul elevului. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. b sunt numere date.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul. 2.1. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3.6. fără trecere peste ordin (ZU-U). exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. demonstraţia. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. - - - - - 3. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. ref. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. în care a. demonstraţia. activităţi în perechi. fără efectuarea probei operaţiei. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30.

exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală Resurse materiale: manual. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. activitate individuală - - - 5. demonstraţia.- - - - 4.1. în care a.3. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.1. 3. - conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.3. explicaţia. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30.6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 . activităţi în perechi. activităţi în perechi. activităţi în echipă. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. activităţi în echipă. exerciţiul. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 3. demonstraţia. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi. - - - - - - - - Resurse materiale: manual.6.3. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). 2. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30.5. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Recapitulare 1.6. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1. fără efectuarea probei operaţiei. caietul elevului. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3. exerciţiul. exerciţiul. 2. b sunt numere date. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. caietul elevului.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a.

3. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. 2. a-b=x. în care a.6. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. exerciţiul. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul.5. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 . activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. ref. Evaluare 1. demonstraţia. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. c r t. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fără efectuarea probei operaţiei. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.6. în care a. 1. activităţi în perechi. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 3. 2. b sunt numere date - procedurale: conversaţia. a-b=x.5.1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 1. demonstraţia. exerciţiul. explicaţia. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără trecere peste ordin. formate din zeci (Z+Z/Z-Z).1. explicaţia. b sunt numere date. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene.- - - - - 7.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în echipă.

6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. fără efectuarea probei operaţiei. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - - 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. b sunt numere date. 2. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . fără trecere peste ordin.6. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - operaţii. exerciţiul. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). activităţi în perechi. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - - - 4. activităţi în echipă. activităţi în echipă.5. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. Recapitulare 1. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.1.- - - 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1.1. colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3.3. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. în care a. ab=x. explicaţia. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă. 3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. ab=x. 2. b sunt numere date. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. fără trecere peste ordin. caietul elevului. 2. demonstraţia. activităţi în perechi. fără trecere peste ordin. exerciţiul. ab=x. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). 2.

ab=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. ref. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. demonstraţia. exerciţiul. fişe de lucru. 3. exerciţiul.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. 1. fără trecere peste ordin. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.8. gumă. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. 2. b sunt numere date. 3. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. în care a. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3.- - - - - 5. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. "mai înalt". 2.1. ab=x. activităţi în echipă. fără efectuarea probei operaţiei. Evaluare 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia.5. palmă etc. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţiul. demonstraţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. c r t. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r.1. în care a. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.).

caietul elevului. - - - - 4.9. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. 3. demonstraţia. Cântărirea corpurilor 2. demonstraţia. diverse obiecte. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor.) a rezultatelor măsurărilor. după.). vase de capacităţi diferite. "cel mai greu" etc. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. zile.) a rezultatelor măsurărilor. activităţi în echipă. 3. înregistrarea în diverse forme (desene. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. - - - Resurse materiale: manual. 2. explicaţia. Recapitulare 2. demonstraţia.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. luni. activităţi în perechi. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . caietul elevului. numeric etc.1. explicaţia. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. exerciţiul. activităţi în perechi.). exerciţiul. palmă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. numeric etc. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. gumă. numeric etc. explicaţia. individuală 2. săptămâni. înregistrarea în diverse forme (desene. demonstraţia.) a rezultatelor măsurărilor. caietul elevului. în timp ce. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. Ora şi ziua. 3. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. - - 5. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare.) a rezultatelor măsurărilor. balanţe improvizate etc. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia.8. 3. individuală Resurse materiale: manual.8. - - - - 3.- etc.). înregistrarea în diverse forme (desene. Măsurarea capacităţii vaselor 2. ceas.). fişe de lucru. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.1. Măsurarea timpului. fişe de lucru. exerciţiul. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). numeric etc. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. compararea duratei unor activităţi. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.9. înregistrarea în diverse forme (desene. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. caietul elevului. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. fişe de lucru. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.8. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Săptămâna. calendar Resurse procedurale: conversaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor". "mai greu". jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. explicaţia. activităţi în perechi. Luna 2.

). săptămâni. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. demonstraţia. în timp ce. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. înregistrarea în diverse forme (desene. activităţi în echipă.8.1. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. 3. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". numeric etc. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. "mai greu". "mai înalt". exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. în timp ce. "mai greu". după. luni. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. compararea duratei unor activităţi. "mai uşor". activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 .- - - - 6.). consemnarea rezultatelor si discutarea lor. capacitate. Evaluare 2. "mai înalt". jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. etc. "cel mai lung" etc.) a rezultatelor măsurărilor. zile. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. activităţi în perechi. capacitate. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. "mai uşor". exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. după. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite.9. - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare.

exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. desene sau numere ordonate. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. 2. caietul elevului. explicaţia. b sunt numere date. activităţi în echipă. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. explicaţia. în care a. desene şi numere. 1.6. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 2. demonstraţia. 3.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual.1. demonstraţia. - - - - - - 2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. ref. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţiul.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 .3.1. fără efectuarea probei operaţiei. caietul elevului. a-b=x. 4. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fără trecere peste ordin. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.5. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. “înainte” si “înapoi”. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . exerciţii de numărare cu pas dat. 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. Detalieri de c conţinut r t . - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activităţi în perechi.

formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . schimbarea numerelor într-o problemă dată.7. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. demonstraţia. 2. caietul elevului. b sunt numere date.3.5.3. formularea de probleme pornind de la numere date. cu păstrarea tematicii. 3. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. Rezolvare şi compunere de probleme 1. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. explicaţia. - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. a-b=x.

clasa I. Editura Ana.ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică. 2004 Autor: Marcela Peneş 154 .

6.1. 6. 2. 3.5.1. 4.3. 1.2.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II. 2.1.4. 4.2 5 7 7 1.ore alocate 12 Perioada Obs.1.4.4. 3. 4. 1. 1. 1.1.2. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4.1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5.1.lea – Nr.2 2.1 1. 2.6. 2. 4.1.2. 2. 2. 3. 1.3 2. 4. ref 1.1. 2. 2.3. 2. 4.1.5.2.Nr. 2.2. 1. 4. 2. 2.2.4. 2.5. 1.7.2. 9 10 2. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob. 4.3 2.5.6.1 155 . Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7. 2.7. 1. 2.7. crt. Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8. 3.1 . 4.4.1 1.3 Nr. 2.5.3 1.6. 2.1. 2. 2.2 1.2.1.

2 2. stânga-dreapta. faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6.UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr. Elemente de orientare spaţială : aproape-departe. R.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 3. . fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5. 1.1 2.1 2. probleme ilustrate. interior-exterior. 4. creioane colorate .  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte .ore alocate: 12 Nr crt 1. *figuri geometrice. Detalii de conţinut O.

puţin Figuri geometrice.7. uşorgreu. desenare Culori. 157 . deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund . Mare-mic . 1 -exercitiul -conversaţia 11.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10. lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8. orientare spaţială: sus-jos. mult. |_/ \ 9.

 recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. 2.4.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură. precizarea criteriilor utilizate.2. -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.1.1.2. R. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. 4. 4. desene sau numere ordonate.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 . -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii.ore Data 1 Obs 2. 2. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.

grupuri de obiecte. grupuri de obiecte. Numărul şi cifra 1 2. Numerele naturale 0.5 1 3. 1. Numărul şi cifra 0 7. Numerele naturale 1 şi 2.ore alocate: Nr. Numărul şi cifra 2 1.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. probe scrise. 1 1 1 1 1 *manual.2 2.exerciţiul.4 2.1 1. 1. beţişoare Nr.3 2. explicaţia. jocul didactic. Crt. 2 şi 3 8.ore Data 1 Obs. Numărul şi cifra 4 2. joc de rol. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual. 27 Detalii de conţinut O.R.3 2.conversaţia. Numărul şi cifra 3 5. Numerele naturale 1 2 şi 3 6. *observarea dirijată. proiectul. evaluare prin joc. 4. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 .2 2.4 2.desene şi numere.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr.

1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. Numărul şi cifra 5 11.2 2. joc de rol. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2.4 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată. proiectul.conversaţia.desene şi numere.3 şi 4 10. exerciţiul. 1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 . jocul didactic. proiectul. evaluare prin joc. joc de rol.4 2. Numărul şi cifra 6 15. explicaţia. probe scrise.2 2.conversaţia. Recapitulare 13. 1. Numerele naturale de la 0 la 5 12.3 2.1 1.diferite reprezentări ale acestora 9. Evaluare 14. evaluare prin joc. 2 . Numerele naturale 0. probe scrise.3 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1. exerciţiul. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată. jocul didactic.2 2. explicaţia.

grupuri de obiecte.5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1. 2. probe scrise. jocul didactic.1 1.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare.2 2.2 2.3 2.conversaţia.4 2.3 2.1 1. explicaţia. desene şi numere.2 2. evaluare prin joc. joc de rol.proiectul.5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. 161 .4 2.4 2. desene şi numere. 1.2 2. 1 1 1 *observarea dirijată.exerciţiul.3 2.2 2.

UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr. 2. exerciţiul.2 1 4.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1.R.3 2. 3. Crt.1 1. 2 1 7.conversaţia. beţişoare 1 *observarea dirijată. joc de rol. 6.2 1. jocul didactic. evaluare prin joc Nr.4 3.2. explicaţia.ore alocate: 31 Nr.3 2. 1 5. 1. 1.1 4. grupe de obiecte.1 4.ore Data 1 Obs. Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual. 1 .

11. 13. conversaţia.4 3. exerciţiul. grupe de obiecte. 1.3 2. 14. 16.3 2.9.8. jocul didactic. 18. 12.1 4. 10. evaluare prin joc.7. 17.  Adunarea şi scăderea cu 0 9.8. joc de rol.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20. beţişoare *observarea dirijată. 1 163 .9. 15.7.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6.10  Scăderea numerelor naturale 6. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19.1 4.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual.8. explicaţia.

1 4. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic.2 1.ore alocate: 11 Nr. exerciţiul. Evaluare 1. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2..3 2. 1.2 2 2 4. Detalii de conţinut O. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare. Formarea. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte.1 1. fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată.3 2. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea. obiecte sau desene a oricărui explicaţia.4 3.2 1. 2 2 1 164 . proiectul.ore Data 2 Obs.vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. conversaţia.1 4. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc. Crt. scrierea şi citirea 3. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1. Recapitulare 6.R.

grupe de câte 10 obiecte.1 1.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . conversaţia.exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată. exerciţiul. (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. proiectul.7 3. evaluare prin joc.R.ore Data 2 Obs. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30. 2 1. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.fişe 2 Nr.6 2. Crt.3 2. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30.5 2. beţişoare. explicaţia. jocul didactic.1 2 2 2 .UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.1 4. joc de rol. fără trecere peste ordin .ore alocate: 19 Nr.

2 1.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .1 4.4 3.1 1.3 2.ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.1 4.3 2.

jocul didactic.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. fără sprijin în obiecte sau desene. “înainte” şi “înapoi”. conversaţia.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare.R. cu şi explicaţia. proiectul.4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată.ore Data 3 Obs.3 2. 3 1 1 167 .2 1.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr. exerciţiul.3 2. joc de rol. vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.ore alocate: Nr. dat. fişe 3 Nr. 1 11 Detalii de conţinut O. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. citire. evaluare prin joc. Crt. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte.

precizarea criteriilor utilizate. Crt.1.ore Data 3 Obs.ore: 5 Perioada: Nr. pătrat. evaluare prin joc. fişe cunoscute.2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. *observarea dirijată. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr. explicaţia. 168 1 . proiectul. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. 2. conversaţia. cerc O. desene sau numere. 4. 2. dreptunghi. . probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. joc de rol. 4. jocul didactic.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr. -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare.2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice.1 . -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.R.

jocul didactic.5 1. conversaţia. după.R. luna.6 2. explicaţia. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte.3 1.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr. creionul etc. evaluare prin joc.3 2. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 .4 1. săptămâna. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr.ore Data 1 Obs. 2 3 1. 6  Recapitulare 7  Evaluare O.4 4 *observarea dirijată.ore alocate: 7 Nr. proiectul. joc de rol. exerciţiul. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma. ziua. Crt.  Unităţi de măsură: ora.2 1.  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas.

 schimbarea numerelor într-o problemă dată. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.R.  exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe.UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.ore Data 1 Obs. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. cu păstrarea tematicii. “înainte” şi “înapoi”.6 2. exerciţiul 2 Nr.ore alocate: 7 Nr. 2 1. exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă.3 3 4 5 6 170 . 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O.5 1. Crt. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.4 1. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă.

171 .

Editura Recif. 15. Editura Humanitas Educaţional. (coord) .E.Prietenul meu. Florica .. 30.N. . 4496/2004.1966.P. E. nr.Metodica predării. Ed. manual pentru clasa I. Bucureşti. .Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale . 31. 2001. M. O. Berechet.E. Canfield. Craiova. 2003.D. Constantin. E. Botoşani . Ionel.II. Editura Axa. 26. Editura Didactica Nova. 1974. Berechet.T. Aurel . M. . II. 16.Serbări şcolare pentru ciclul primar. 21. Grigore-Prună. Bucur. MEC-CNC. Curriculum pentru clasele I. calculatorul. 28.Ghid metodologic . Ghid pentru formatori. M.. 4.. 19. Istrati. 25. Marin .D. Maier Jutta . Ana –Teatru pentru cei mici. Maria . Învăţământul primar .Educaţie plastică în ciclul primar vol. 13. Bucureşti. 2006. Tudora . Editura Amalteea. Cleopatra şi Piţilă. Daniela.. (coord) – Strategii didactice inovative. -Să vorbim despre culori . I.. – Aritmetică – clasa I – exerciţii. Nuta.Tineretului. Lica. Editura Tineretului. . Iaşi. 7.E. 11. 1997-1998. Carmen .2-4 .Abecedar. MEC-CNPP. Maria . Gardin Florin – Limba română. Anca. 2000. Barff. . Ghergu. . 6.C. . M.S. Păcurari. Mark .Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. Ghid metodic . 1990. 14. Editura Carminis Educaţional 2004. E.D. M.Carte de construit pentru copii. Maria.C. P. 2005. 2000 .Editura Miniped. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. Irina. Bucureşti. Lica. Editura Tineretului. Luiza. 2. 2006. Buga. Pali. 8.Curriculum Naţional. 18. Editura Paralela 45.Învăţarea activă. Hansen . 9. Gardin.S. 3.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. EIS POL. Mihaela.. Aramis.T. M. 27.E.1. 1991. Mihăilescu. Florian.T. editat de CCD Oradea.E. 2003. Mioara . Editura Polirom.C.T. Neacşu. 1999. Bucureşti. . aprobate prin OMEDC nr. Ursula. I. A. Păcurari O.Să dezlegăm tainele abecedarului. Ed. Maria. Barbu. 1997. 22. Neagu.Revistă dedicată cadrelor didactice. Editura Ion Creangă .Abilitǎţi practice. 10. Virginia.. Bucureşti . jocuri şi prubleme.1967. 29. 24. TBC şi Malarie. I. 1997. Editura Aramis.Victor. . Mirea. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV.C.Snoave populare. 20. 2004. 2004. 2001. Motora-Ionescu. 12. Petrovici C. Craiova.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare. Violeta. Bucureşti. Bucureşti.clasele I . 17. Editura Axa . 2005.IV.programul naţional de educaţie pentru sănătate.S. clasa I. Simona .materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA.volumul Supă de pui pentru suflet 1.Gramatică şi compunere. Arcire. Manual pentru clasa a II-a. M. Ilioaia. . O. Editura Polirom. Maria. 2002 . 23. 1986. I. M.. Inge Burkhardt. selectate şi repovestite.Metodica predarii desenului la clasele I – IV.E.T. Sigma.S. Editura Aius.. Iordăchescu.P.S. Ovidiu. Bucureşti. Mareş. 5. Radu. Ion – Poveştile Ilenii. Dascălu. Ed. EDP.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator. 2002.Hai să mergem la serbare!. . Ghergina. Iacob S. Adams .C. M. Jack. Editura Fundaţia România de Mâine. Mitu.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. Faliboga.

Stan. Ioan . Maria . http://www. 37. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. 36. Rotaru. 1995.M. Tarlapan. Ştefănescu. Editura. Cartu Alexandru. Vasilica . clasa I. 48. E. nr.didactic. Bucureşti. 1997 . Maria. Tudora.2003. 46.Abilitǎţi practice. www.com 58.ro. Paveliu Eliza . E. Diţuleasa.Aplicaţii cu materiale din natură.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Ioan.. 4686 / 05. x x x . Aramis. 39. 47. Şerban Marinel .cedefop. Marcela– Abecedar. Marcela – Matematică.htm . Editura Aramis . http://europass.Comunicare. Bucureşti. Peneş. Adriana. 51. Roşca. Victoria.D.google. 35. Bucureşti.P. 2004. Marcela .08. suport didactic.IV . Peneş.P..eu 56.toutimages. Editura Terra . Editura Ana. 2000. 1982. D. Focşani. www. Editura Ghe. – Antologie de cântece pentru şcolari. Maria. Piţilă.IV. 2005. Piţilă. Susală. Bucureşti. C. Dumbravă. Şerdean. 2004.clasa I. Editura Petrion.Bazele informaticii.ro 55.Cunoaşterea mediului. Editura Ana. Tudora. Tincea. Stancu. http://cliparts. 43. N.P. clasa I. E.cmbrae. Peneş. 33.Gramatică şi compunere. Editura Albatros. Manual pentru clasa a III-a.32. Editura Aramis..europa. 2000. Editura ProGnosis şi SNEE. – Ghid pentru practică pedagogică. 34. Chişinău.D. www. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV.edu. Bucureşti. Ion . Bucureşti. 45. Pădureanu. Şerdean. Editura Aramis 2004.com/alimentation/legumes/index.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. 50. 1969. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I. 49. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Editura Aramis. Daniela .kids-shop.Grafica şi pictura. 38. Florian.Educaţia plastică în învăţământul primar. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe.pdf 57. Editura Carminis. 1995. 2003. 52. curs opţional.ro 54. 40. D. http://www.Viorela . Anastasiu. Editura Aramis.D. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. 2000. Editura Hyperion.clasele I . 42. Vasilica . Mihăilescu. 41.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. Radu. Bucureşti. Ratyus. 2000. 44. L. 1996. Stoica. Dumitra. 2007.. Marcu. Bucureşti. 2004. 53. Editura Corint. 2002.“Culoarea cea de toate zilele”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->