P. 1
Mapa Invatatorului Clasa I Ghid Vilcu Elena

Mapa Invatatorului Clasa I Ghid Vilcu Elena

5.0

|Views: 14,384|Likes:
Published by Enache Cata

More info:

Published by: Enache Cata on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2015

pdf

text

original

ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

.............464 4 .................409 50....................................................................461  Din secretele succesului la învăţătură.....................................353 46.......................................................................................................457  Proces-verbal..................................................... Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură.............429 65.... Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare............. Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40...........................................................................................................423 58. Situaţia rezultatelor şcolare..............................................350 43............. CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI.....438  Chestionar caracteriologic..... Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………...... Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45..................426 61.417 54............................................................453  Decalogul educatorului..............................................39..........................................408 49....................................348 41.................. Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………........................................................ Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar....................................................................................428 64......................... Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………....................411 51.....................................................................cunoaşterea mediului……………………...................436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe........380 48......................................................428 63......... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară......415 53........................... Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare....460  Regulile clasei.................................448  Anexa la Programa şcolară....................... Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…...........................................................................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.........cunoaşterea mediului………………………………........................................454  Munca în echipă........................... pentru prevenirea accidentelor.......................463 67...................443  Fişa de observaţie asupra elevului..................................... Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………..............................................................419 56....................... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:................................. Fişe de completat şi de colorat………………………………………................ Fişe de lucru matematică…………………………...................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42..................................................413 52............437  Fişa de caracterizare psihopedagogică............................................... ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:............................... Fişă de evaluare iniţială ............430  Date generale despre colectivul clasei...............................433  Situaţia manualelor şcolare.....................................................................458  Consiliul clasei............431  Catalog de evaluare şi notare................... Simulare concursuri şcolare matematică……………………………...452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii...........427 62....................... Simulare concursuri şcolare limba română……………………………...... pe discipline......451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare.351 44................ Texte pentru dictări……………………………………………………...............................………………….. Fişe de lucru .... Test grilă limba română………………………..........425 60.................354 47.............. Fişă de evaluare sumativă matematică………………......................... Fişă de evaluare permanentă…………………………………………………………..................... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:...………………............ Situaţia elevilor problemă..435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare........................................424 59.........................................456  Norme de protecţia muncii.............418 55................ Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………........455 66.......................................………………………......423 57.................................462  Regulamentul de bună purtare...................416 53......444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului.............................................

.............ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.......488 70.....508  Programa……………………………………………………………………….502 80....................................488 71..................................................................473 Şcoala şi familia..........495 76........................... CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79..................................... Materiale metodice................................... CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………...............................................495 75.. Limba şi literatura română:……………………………………………………………….... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81......... SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an………………………………………………………....561 83...534  Mare sărbătoare....490 73......491 74....................................................................FORMARE CONTINUĂ........................................................................................................................................................................................... Matematică:………………………………………………………………………………….........................................................498  Programa………………………………………………………………………..................................477 Scrisoare informativă pentru părinţi..........498  Planificare calendaristică……………………………………………………….................................... Lista articolelor publicate.. Regulamentele unor concursuri şcolare............................ CAPITOLUL V ..............481 Modele de diplome pentru părinţi..........................................................485 68...................................469 Chestionar pentru părinţi......496 77......................... Programul activităţilor extracurriculare..................          Comitetul de părinţi..........................................475 Educaţia sanitară.............................542 82........466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii........489 72............... Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent............. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………...............................................................................................................................................497 78......... CAPITOLUL VI ....509  Planificare calendaristică………………………………………………………..............................521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului…………………………………………………………... MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………........... mare!......................... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…..............511 81.......................................487 69......................465 Planificarea şedinţelor cu părinţii....479 Sfaturi pentru părinţi....................................................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor......................................... BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 ............................

cercetare. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. creativitate şi. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. de satisfacţii. responsabilitate şi rigoare profesională. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. Autoarea 6 . de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. nu în ultimul rând.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. a dificultăţilor. Totodată. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern.

simţ critic şi luciditate. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. Planificarea calendaristică . de responsabilitate şi rigoare profesională. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Proiecte didactice . . acordării calificativelor. despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . Proiectele unităţilor de învăţare . devotament. . echilibru intelectual.Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă. inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. creativitatea în completarea. . “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. .obligă la o muncă de calitate. indulgenţă împletită cu fermitate. Programe şcolare. gustul observaţiei. curiozitate. metodist. a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate. dacă este ţinută la zi .oferă posibilitatea diminuării stresului. credinţă în ceea ce face.permite evaluatorului (director. a salariilor de merit etc.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale .dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. entuziasm. reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . dragoste pentru copii. 7 . nevoia de înnoire.

tabele nominale etc. Lista lecturii suplimentare. sumative. măsuri de ameliorare) . Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. materiale informative trimise părinţilor etc. - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). Fişe de evaluare formativă. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. modalităţi de realizare) . materiale prezentate) . conţinuturi. Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. a proiectelor unităţilor de învăţare. cercurilor pedagogice.) . Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. procese – verbale. - - - Descriptori de performanţă. activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. inspecţii speciale) . Teste de evaluare (iniţiale. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . schimburilor de experienţă. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . prin sponsorizări . Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă.- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. rezultate obţinute. concluzii. fişe de lucru. procese verbale. portofoliilor realizate de elevi) . conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) .) . 8 . Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. a anului şcolar. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. cu termene: întocmirea planificării. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. materiale prezentate. a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. Regulamentul de ordine internă. participări cu referate.

a lucrărilor publicate.T. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. schimburi de experienţă.J. comisii metodice.C. Diferite materiale metodice primite de la M. lectorate cu părinţii). - Programul activităţilor extracurriculare. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. preluate din literatura de specialitate. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. de la alţi colegi. I. cursuri de formare.E. să poată fi introduse altele. cercuri pedagogice. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). verificată de evaluatori.S.- - informări. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. lecţii la consiliile profesorale. Bucureşti 2002) 9 . - Fişa postului. activităţi extracurriculare. Învăţător. Standard ocupaţional. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite.. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii).. Regulamentele unor concursuri şcolare.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

 Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional. Activităţi normate în statul de funcţiuni I. postuniversitară. 15 . postliceală). gradul de interes al clasei şi resursele şcolii.Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A.  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă.  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora. doctorat. sau cu întreaga clasă. e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate.  Stabilirea activităţilor didactice individuale.  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă. de grup.  menţinerea motivaţiei elevului. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite. Activităţi de predare. b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master.  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice.  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă.  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie.

c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare. şi pentru ameliorarea demersului didactic.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie. postliceală).  Organizare examene.  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii.  II.  Supraveghere probe scrise. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional. Relaţia cu părinţii elevilor. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. simpozioane.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. b) Organizarea de schimburi de experienţă. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului. Îndrumare şi consiliere elevi. periodică a familiei. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. 16 . doctorat. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor.  ascultarea activă şi atentă a elevilor. şi oferta de feedback constructive. d) Participarea la programe internaţionale. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic.  Contestaţii. postuniversitară.  Corectură. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice. Informarea corectă şi obiectivă. III.  Bibliografie. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar.  Subiecte. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe. 2. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa. 2. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători. c) Elaborarea de manuale.

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C.A. evaluării iniţiale a elevilor. PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C. -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor.ŞCOALA CU CLS. FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi). -Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p . 1.A.

necesare(cunoştinţe. 3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 .-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. deprinderi. -Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare.

5p 23 . sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. elevi rromi. economice. elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2. demografice. -Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES. elevi cu situaţia materială precară). 1p -Adaptarea la particularităţile geografice. etnice.locale.Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2.. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale.

a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 . care presupun activitatea independentă a elevului.5p 1. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului.5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs .Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului.5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. 2. 1. individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active. individual sau în grup.

după caz.existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi. a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 .

obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse.5p 26 . -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale. -Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice. mare de elevi absenţi. dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES). nr.şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice.5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0. 0.

-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. 1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. 1p 1p 27 . 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare. al clasei. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate. -Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii. elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. al elevilor cu CES.

1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. elevilor cu CES. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 .-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. economice. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev. indiferent de mediul de provenienţă. demografice. etnice. -Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute.

indiferent de mediul de provenienţă.-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor. capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3. minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 .Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr.

relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare. deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor.-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor.Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 . 2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare .4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare. 4p peste 70% din răspunsuri pozitive .

2p 1pXactivit. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor. din care una în parteneriat. -Comunicarea sistematică. către beneficiarii de educaţie. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. extracurric. extracurric. ale dezvoltării personale. ale dezvoltării personale. 20p 4p 1pXactivit.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 . instituţionale şi comunitare pe semestru. -Promovarea autoevaluării educabililor Total 4.preuniversitar.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). celelalte cadre didactice. cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. cu elevii.5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0. 35 . Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. a documentelor şcolare. cu părinţii. punctualitate la ore 2p 1pXactivit. întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC. -Completarea corectă a situaţiilor solicitate. 0.

-Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene.5p 0.Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii. 1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene. 1p 1pXactivit.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 0. -Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 . Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase .5p 1p 1pXactivit.

-Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. a normelor de securitate a muncii şi PSI. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. 10p 100p 37 . Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

Schema orară. 38 . Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Proiecte didactice . Planificarea calendaristică . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Calendar şcolar 2010-2011. Lista lecturii suplimentare. prin sponsorizări . pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor). Programe şcolare.Curriculum Structura anului şcolar. Proiectele unităţilor de învăţare . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor.

SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.

(84 zile .) Luna Săpt.Miercuri-1 dec. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 .( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt.SEM I : 17 săpt. L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt.

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI.română II. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII.Aria curriculară/ Disciplina I. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. minim ore pe săptămână Nr. OM ŞI SOCIETATE Religie IV.3 1 18 20 1 20 41 . LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit. Total ore în trunchi comun VIII. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

........MANUALE ŞCOLARE: Nr............ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 ........................... Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1...................................................crt ....... Matematică Matematică Cunoaşterea 3... Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: ...... 4............ …………………………………………………………………………………………………................. 2................

tabele numerice/transformative. albume. antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 . dicţionare. portofolii ilustrative.

cu caracter confidenţial. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. diapozitive ş. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC.a.a.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”. extrase din studii critice. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic.d. microfilme. CD-ROM-uri.m. dischete. postere/afişe jubiliare ş. tabel cronologic în consecinţă. de regulă de tip grilă. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice..): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite. pliante. 45 .. focalizate pe textele prezentate etc.

ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar. 2.ORE Sem. 1. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. 3.crt. Bucureşti. I NR. SEMESTRUL Sem.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr. Editura Aramis. al II-lea TOTAL 46 . 2004 Autori : C. Mihăilescu. T.

datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. Semnalăm.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. Acestea au un statut orientativ. Toate acestea determină. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. de cooperare. respectiv. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. în mod firesc. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. să aibă un sens pentru copil. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. 47 . anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. şi a realizării individualizării demersului didactic. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. în cele ce urmează. al evaluării. nu în ultimul rând. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). câteva aspecte ale acestor schimbări. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. în special la clasa I. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. (De asemenea. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. De asemenea.

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. pe baza unor imagini prezentate. 48 1. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii.). să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. exerciţii de mimă. simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete.2. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat.5. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie.CLASA I I. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1.Clasele I – a II-a 1. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.3. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. exerciţii de distingere a sunetului iniţial.4. jocuri de grup cu teme date. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . desen etc. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. OBIECTIVE CADRU 1. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător.

exerciţii de reglare a tonului.Clasele I – a II-a 49 . exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. salut. simulări ale unor situaţii de comunicare. prezentare etc. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. exerciţii de prezentare a unor obiecte. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. recitări. folosind cuvinte date. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. antonimie. legate de o situaţie creată. omonimie. exerciţii de dicţie.3. cu accent pe pronunţia corectă.2. integrame. frământări de limbă. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. jocuri didactice de sinonimie. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . dramatizare. exerciţii de dicţie. activităţi familiare copiilor. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt.1.2. 2. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea. 2. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. volumului şi a vitezei vorbirii.) dialoguri pe teme cunoscute. clară. întâmplări cunoscute. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. rebusuri. anagrame. jocuri de rol. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. desen etc.). Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. dramatizări. repovestiri. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri.

exerciţii de tipul adevărat/fals. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. exerciţii de realizare a unor colaje.Clasele I – a II-a 50 . silabe. a unor texte scurte (etichetele unor produse. memorări de versuri. dramatizări. exerciţii de citire a unor texte cunoscute.1. personaje din texte cunoscute. indicatoare. exerciţii de citire selectivă. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. de sus în jos). de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. de orientare în pagină. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3.). exerciţii de citire integrală a cuvintelor.3. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. recunoaşterea unor modele repetitive etc. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3.5. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. să identifice litere. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet). despre biblioteci.3. în contexte familiare. numele unor magazine etc.). invitaţii etc. ecusoane. exerciţii de citire selectivă. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini.4.2. grupuri de litere.. adecvate vârstei. librării etc. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3.. - - Limba şi literatura română . să citească în ritm propriu. exerciţii de citire selectivă. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. dialoguri despre cărţi. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. anunţuri. - - 3. exerciţii de citire la prima vedere.

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. exerciţii de folosire a punctului. Limba şi literatura română . 4.4.. - - 4. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. silabe. exerciţii de scriere a literelor. completarea de rebusuri.3.Clasele I – a II-a 51 . che.  Literele mici şi mari ale alfabetului. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Citirea cuvintelor.4. ghi. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. scrierea cu majusculă) 4. pagină. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. gi. ua. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. alineat). ie. 4. Se vor folosi numai cuvinte titlu. ge. numerotarea paginii. ci. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. respectând forma. direcţii de orientare în pagină. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. ea. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. în funcţie de metoda didactică abordată. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. uă. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. semnul întrebării. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. silabelor. Grupurile de litere: ce. să scrie corect. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice.  Citirea propoziţiilor. mărimea lor. ia. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. dictări de cuvinte şi propoziţii. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii.1.2. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte.. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. ghe. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. expunerea tuturor lucrărilor. cuvintelor şi propoziţiilor. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. foaie. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. coperte. chi.

 formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. alineatul în scrierea propoziţiilor. ghe. despre mediul înconjurător etc. despre comportarea civilizată. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv. fiinţe. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta.  Citirea textelor. despre regulile de igienă sanitară.). eficiente şi nuanţate. puncte. Se recomandă ca elevii.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. Formularea mesajului oral (aplicativ. Aşezarea corectă în pagină (data. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii.Clasele I – a II-a 52 . ci. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. contribuind la structurarea unei comunicări corecte.  Cuvântul – element de comunicare. semnul întrebării. fără teoretizări. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. jucării. noduleţe). fără cunoaşterea regulilor).  Scrierea de mână.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. 2. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie).  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. Scrierea cuvintelor. spaţiul dintre cuvinte).  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei.  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. ovale. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . în proză sau în versuri. de mică întindere. precum şi texte non-literare. despre regulile de circulaţie rutieră. inclusiv la cele de joc. personaje din poveşti. Literele mari şi mici ale alfabetului. aspecte ale vieţii cotidiene.  Punctuaţia. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. ge. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. filme de desene animate. Autorii de manuale pot utiliza texte literare.max.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). ghi.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare).  Ortografia. 15 cuvinte. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. despre familie. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. zale. gi. Contexte de realizare  Copierea literelor. filme pentru copii. până la 75 de cuvinte. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. a cuvintelor. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. Limba şi literatura română . Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. participarea copiilor la activităţi de grup. Pentru dictare se vor utiliza litere. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. che. silabe. în activităţi de grup şi individuale).  Propoziţia/enunţul . Scrierea după dictare. fapte. despre mediul şcolar. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. bucle. semiovale. în calitate de vorbitor şi de ascultător). întâmplări din viaţa personală etc. Scrierea ortografică a cuvintelor. chi. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. a propoziţiilor. bastonate..

triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce. ge. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia.). gi. chi. Articularea vocalelor şi consoanelor. accentul se va pune pe comunicarea orală. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. ci. ghe. omonime. substantiv propriu etc.  Sunetele limbii române. interogative. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. propoziţii enunţiative.2. Cuvântul. exclamative. Silaba. ghi. Limba şi literatura română . În perioada preabecedară. antonime.Clasele I – a II-a 53 . lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. che. Noţiunile nu vor fi definite. care nu vor conţine diftongi. bisilabice şi trisilabice.

Silaba 1.. determinarea volumului vocabularului.. 1.. 1.     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 ...1. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei.volum. 1.5.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr.....5. numerotare.etc. 2. 2.4.. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.1. 13. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu. pagini. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii..convorbirea dintre două sau mai multe persoane.2. 1..1. Cuvinte monosilabice.. direcţii de orientare în pagină Dialogul .1. 1.1..5. Propoziţia. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1. completarea spaţiilor libere din propoziţie.3.2.4.2.. a acuităţii vizuale şi auditive.5. La început de drum! Obiective de referinţă 1. 1. 4... Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar.. 1... 2.1. 1.. 4. 1. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr.1. 2. 2. 1. 1.1.3. 2. Cuvântul.1. familie. coperte. ore Perioada  2...     3.4.) Cartea .2.. foaie.3. de ore pe săptămână: 8 Nr. 13.3. 1. 2. 2.2. Sunetele limbii române 1.

4. Î. L.3.3.1...2. O.1...  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A. 3.4. 2. N.2.1. 2.5. Cuvântul element de comunicare 5...3.1.. 2. 4.2. 4. 4. Punctuaţia propoziţiei Ob. 2. R. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală . Ş. 2.3.1....2.. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6.. 1.2.. 1.1. ref..4. T.identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.. 1.. V.. 4. 3. U.5.Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2. 2..1. M.2.. 1..1. 3.2. ore Perioada 55 . Propoziţia unitate a comunicării 1.1... 1. 4.3.4. 1.. ore Perioada 4. 2.3.2.. 1. 3. Ă. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia. 2. 4.3.. 4..4. D.3.1. 2. 4...1. 1.. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr..2..2.3.. C.1. 3. 1. 1. 2. Conţinuturi Nr. 2.

etc.4. 1... 1. ghe. 2. 4. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi.3..  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X.4. ţ. 4... 4. 4.. 4.3.2. Textul mijloc de comunicare 1.1..2. 4. 4.. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ. 3. 3.2.1. J. 3.3. f.2.3. etc. 3.1.. Y  Alfabetul limbii române. 3. ref.. 56 .1.5.Unităţi de învăţare 7.3.. 3. F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge.4..1. 3. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală . 2. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr.5..4... W..2. 2. H. 2.3.4.1.. 3. ghi  Comunicarea orală .2. 3..3. 3.3. 3. 4.. 3..3. Am terminat clasa I 3.2.. 3.1.. 2.dialoguri despre personaje din poveşti. lumea copilăriei. 4.dialoguri despre personaje din poveşti.... che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală .. gi.. 2.4. 4.5.3. 3. z.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului.2.. ore Perioada 8.  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române. lumea copilăriei. 4. 3. Textul Ob. K..2. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B.1.. Farmecul textului literar 1.... 9. 1.7..1.1.4. 4... 3. Z. 2. Q.. 10.3.

carioci .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică 3. creioane colorate. aşezarea în bănci în mod corespunzător . ghicitori. activităţi în echipă. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . activităţi în perechi. joc de recunoaştere a onomatopeelor . cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale .Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. jocul didactic. linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris.Resurse materiale: fişe de lucru. jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz. crt. demonstraţia. probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj. exerciţii de orientare în clasă. demonstraţia. elemente grafice: linii orizontale. creioane colorate .Resurse materiale: manuale. poziţia corectă în bancă sau la răspuns . “Rechizitele mele” 2 .Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . activitate individuală .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. elemente grafice: linii înclinate. conversaţia. jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . exerciţiul. prezenţa. jocul didactic . descrierea sălii de clasă . prezentarea clasei . activităţi în perechi.Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . exerciţiul. 1. aranjarea ghiozdanului în pupitru . foi desen. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . activitate individuală . cântec „Ora-i de plecat la şcoală”.Resurse procedurale: explicaţia. aşezarea in bănci . frânte Resurse . strigarea catalogului . activităţi în echipă. conversaţia. ilustraţii. exerciţii de scriere şi desen.Resurse procedurale: explicaţia. cântec de înviorare .observare sistematică 2. vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. “Ce ştiu!” - . utilizarea cuierului . 2 . prezentarea catalogului . învăţarea intuitivă . dialog .

temă în clasă 2 . 2.3.temă în clasă 2 .activitate în clasă .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Resurse materiale: fişe. exerciţiul. explicaţia.  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. zala 7. jocul didactic . linii şerpuite. exerciţiul.Resurse materiale: fişe.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . 1. ilustraţii.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Resurse procedurale: conversaţia. . memorizare „Toamna”. 1.1. de Marcela Peneş. ilustraţii.4. exerciţiul. jocul didactic .observare sistematică 2 .probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr. ilustraţii . oval. demonstraţia. explicaţia. de Marcela Peneş. explicaţia. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob. demonstraţia.Resurse procedurale: conversaţia. 58 .Resurse materiale: fişe de lucru. activităţi în perechi.frământări de limbă. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc.Resurse materiale: fişe.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . activităţi în echipă.1. crt. “Cine ştie.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică .6. . individuală 2 .test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului . activitate individuală .Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. semioval 5.memorizare „Viţa şi codiţa”. 1. explicaţia.6.observare sistematică . . exerciţiul.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual. . “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică. ilustraţii . “Campionul” . activităţi în perechi. “Spune mai departe!” . jocul didactic . 1. de Demostene Botez. cutie . 1.elemente grafice: bastonul. activitate individuală . demonstraţia.probă orală .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. bucle 6.elemente grafice: spirala.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. activităţi în perechi. 2.probă pentru determinarea memoriei. explicaţia. ref.Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs. exerciţiul.  Exerciţii de ascultare a unor mesaje. activităţi în perechi.memorizare „Abecedarul”.Joc didactic: „Mai spune ceva!” . steguleţ . . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.2. jetoane cu imagini.observare sistematică . individuală . câştigă!” . jocul didactic .jocuri didactice .Resurse procedurale: conversaţia. . Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog.

răspunsuri.1.6. activităţi în echipă. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 .  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare. demonstraţia. 1.6. 1.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. susţinere şi încheiere a unui dialog. exerciţiul. activităţi în perechi.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.1. . 2. demonstraţia. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3.Drumul spre şcoală (1 oră) 1.6.Clasa mea (1 oră) 1.T.2. demonstraţia. activităţi în perechi. 4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală..  A. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. direcţie de orientare în pagină .4. 1. pagină.3.  Exerciţii de exersare a comunicării.5. volum. 1. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare . Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. caietul elevului. 2.  A. activităţi în perechi.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.1. caietul elevului. activităţi în echipă. explicaţia. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.  A. filă.  Exerciţii de iniţiere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. 2.T.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere .1. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia. exerciţiul. 1.2.Şcoala. Prima zi de şcoală (1 oră) .6. 1.  A. activităţi în echipă.6. caietul elevului. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.T. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.T. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. explicaţia.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal. 2.La cumpărături (1 oră) . activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.6. -Cartea.3.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. copertă. explicaţia. exerciţiul.

caietul elevului. caietul elevului. activitate individuală  Resurse materiale: manual. pe baza imaginilor.1.2.3.2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. cuvântul.3. 4.2. explicaţia.5. elev-elev despre familie. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.3. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  repovestire după imagini.2. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. ref. activităţi în perechi. activităţi în perechi. 1. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare.2.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr. exerciţiul. 1.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3. Detalieri de conţinut Camera de studiu. demonstraţia. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie. explicaţia.1.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 . 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. explicaţia.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4.4.  exerciţii de pronunţie corectă.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor. Propoziţia . 1.1. 4. activitate individuală  Resurse materiale: manual. demonstraţia. activităţi în echipă.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia. 1. explicaţia.2. personajele. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. 1. 1. caietul elevului. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.3.1. autorul. silaba.4. activităţi în perechi. 2. exerciţiul. activităţi în echipă. 2. Propoziţia formată din două cuvinte.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”. caietul elevului. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. crt.4. 1.2. Propoziţia formată din trei cuvinte.4.  Recunoaşterea poveştii: titlul. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1.  dramatizarea unor fragmente din poveste.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. 2. 2. 4. Rechizitele şcolarului. 1. demonstraţia. activităţi în echipă.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob. 1.

3. explicaţia.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. demonstraţia.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. pe unul şi două spaţii 1.2.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6. activităţi în echipă. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. explicaţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. caietul elevului. 1.1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. despre uneltele folosite. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber.3. caietul elevului. 4.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor. caietul elevului.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. exerciţiul.2.  exerciţii de formulare de propoziţii.1. despre comportarea civilizată. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. activitate individuală  Resurse materiale: manual.4. demonstraţia.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. demonstraţia. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. activităţi în perechi. exerciţiul. 7. activităţi în perechi. explicaţia.2.1. Cuvinte formate din două silabe. activităţi în echipă.2.3. 2. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. activităţi în perechi.3. 2. Programul zilnic al şcolarului. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. pe unul şi două spaţii 1. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. activităţi în echipă.1. exerciţiul.5. 2. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1.  exerciţii de scriere 8. activitate individuală  Resurse materiale: manual. caietul elevului. activităţi în perechi. 4.2. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 .  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar. demonstraţia.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală. explicaţia. Cuvinte formate din trei silabe. Cuvinte monosilabice. activităţi în echipă.

crt. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia. sunetului. Scrierea cârligului 1.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor. da!”.5. demonstraţia.1.5. ref.2. caietul elevului.3.1. 4. 1. caietul elevului. da!”.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. Familiarizarea cu sunetul „e”.4. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă. Familiarizarea cu sunetul „i”. jocul didactic.4. frământări de limbă. activitate individuală  Resurse materiale: manual. caietul elevului. activităţi în echipă. ghicitori. metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 . 2. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă. 2.4.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe. activităţi în perechi. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.1.  exerciţii de dicţie.2.1.2.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 1. 1. 1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.1.5. 2. 1. frământări de limbă. 1. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă. activităţi în echipă. metoda fonetică. zicători.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet.2. da!”. explicaţia.5. activităţi în perechi. 1. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător. 4. demonstraţia.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. 2. fişe de lucru. 4.3. 1. a unor proverbe. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1.1.5. exerciţiul. 2. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob. 2. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 1.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.2.1. fişe de lucru. 2. jocul didactic. 2. cuvântului şi a silabei. 1. explicaţia.1.2.3. 2.4.3. demonstraţia. 2. 2.1. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a. exerciţiul. exerciţiul.  reprezentarea grafică a propoziţiei.3. 2. 1.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe .4. 2.  citirea ilustraţiilor din abecedar. 2. fişe de lucru. 2. jocul didactic. 1.4. 1. 1.5. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3.3. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia. metoda fonetică.

 citirea ilustraţiilor din abecedar. metoda fonetică. 4. fişe de lucru.1. fişe de lucru. 1.5.5.2.5. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 4. 1. exerciţiul. 2. 4.  alcătuirea de propoziţii / 6.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. Scrierea semiovalului 1. 2.5. 1.T. 1. zicători. cuvântului şi a silabei. a unor proverbe. 2. enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 1. metoda fonetică. caietul elevului. da!”. 2.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.  exerciţii de dicţie. 2. frământări de  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. Familiarizarea cu sunetul „o”.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.4. demonstraţia. 4.  Cântecul „Acum e toamnă.3. activităţi în echipă.3. metoda fonetică. 2.1. jocul didactic. 5. exerciţiul.4. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia.2.5. 2. 2. activităţi în perechi. fişe de lucru. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. ghicitori.4.3.1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.1.4. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. 1. jocul didactic. 2. exerciţii de scriere a elementelor grafice. 1.1. Familiarizarea cu sunetul „s”. 2. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 . Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă. frământări de limbă. 1. activităţi în echipă. 2. exerciţiul. frontală.  reprezentarea grafică a propoziţiei. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia.2.2.  A. da!”. explicaţia.1.2. da!”  Desenarea unor legume.3. activităţi în perechi.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”. explicaţia. Familiarizarea cu sunetul „u”. demonstraţia. Jocuri – Frământări de limbă. jocul didactic. demonstraţia. explicaţia. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă. 2. 1. caietul elevului.5.1.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 1. 1.4. 2. 1. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. Scrierea biciului 1. 2.4.1. activităţi în echipă. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.1.3.

2. 4.2.3. activităţi în echipă. activităţi în perechi. caietul elevului.  reprezentarea grafică a propoziţiei. 8. activităţi în perechi. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”.4.  9. 1.2. activităţi în echipă. „Recunoaşte povestea”. frământări de limbă. 1.1. caietul elevului. 4.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet.4.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor.1. explicaţia. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia. 2. demonstraţia. 1.3. 2. Familiarizarea cu sunetul „z”. 1. fişe de lucru. 2. 2. jocul didactic.limbă. demonstraţia.2. fişe de lucru.3. 7. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. Jocuri – Frământări de limbă.3.1. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. fişe de lucru.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.  exerciţii de scriere a elementelor grafice. 1.2.  citirea ilustraţiilor din abecedar.1.    10. Familiarizarea cu sunetul „r”.2.3.5. 1.1. Recapitulare 1. jocul didactic. 2. exerciţiul.5.3. exerciţiul. Jocuri: Frământări de limbă. da!”  Desenarea unor legume. „Recunoaşte personajul” 1. 2. 1.  Cântecul „Acum e toamnă. metoda fonetică. 4.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic.5. cuvântului şi a silabei. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. Jocuri – Frământări de limbă. jocul didactic.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia. 2.1. activităţi în echipă.2. explicaţia. 2. metoda fonetică. caietul elevului. explicaţia. exerciţiul.4. “Recunoaşte personajul!”.1. metoda fonetică. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. 2. 1. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.5. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru.  exerciţii de dicţie.4.4.5. caietul elevului. 2.3.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 . 2.4.1.2.1. 1. Familiarizarea cu sunetul „l”.5. 1. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. 1.1. demonstraţia.

activităţi în echipă.  asocierea sunetului .: . conversaţia. explicaţia. exerciţiul. 2.A”.a”. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. 1. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”.  Resurse procedurale: metoda fonetică. fire de lână. observaţia dirijată. 2. 2.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe.2.2. 2.1. activităţi în perechi. analitico-sintetică.5.1. în grup şi independentă.  scrierea literei . 2.5. crt..a”. litera.. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului. exerciţii de scriere a semnelor grafice..  Resurse materiale: abecedarul. metoda fonetică.5.4.2. 4. Evaluare 1.4. 1.1.3.a” cu litera . 1. 2  observarea sistematică  proba orală 65 .3.1. demonstraţia.T. beţişoare. să conţină sau să se termine cu sunetul . Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr.5... exerciţii de identificare a sunetului în silabe.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul . 2. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia.  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. plastilină. jocul didactic. plastilină..1. explicaţia.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă. Sunetul. demonstraţia. metoda fonetică.1.2. 1. sârmă. exerciţiul. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. 1. activităţi în perechi. 4.  identificarea literei .a”.       11. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. 1. Litera A 1. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. de tipar şi de mână. analitico-sintetică.1.3. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. ref.3.. decupaje din ziare şi reviste.a” în silabe. 2. 2.  asocierea sunetului cu litera.1.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă. respectând liniatura caietului tip I  A. 2. silaba. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob. 1. 1.1. 2. 2.a” de mână. caietul elevului. jocul didactic. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. 1. 2.1. fişe de lucru.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. 2. activităţi în echipă.4. alfabetar. 3.2. exerciţii de scriere a semnelor grafice. jocul didactic. 4.

decupaje din ziare şi reviste. 2. conversaţia.m”. 4. jocul didactic..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. . 4.m”. observaţia dirijată. plastilină.pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul .  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date. în grup şi independentă. exerciţiul.1.  . observaţia dirijată. 1.3.m” în silabe şi cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. Litera M 1.1. conversaţia.. în grup şi independentă.3.M” şi a silabei .. plastilină conversaţia. 2..ma”.colaj Confecţionarea literelor din sârmă. sârmă.5....M”. sârmă.  scrierea literei .5..  identificarea sunetului.  citirea silabei .: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea silabei.. exerciţiul.citirea” imaginilor.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.1..ma”.  scrierea literei .ma” şi a cuvântului . 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T.4. de mână. 2.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. beţişoare.. 1.  construirea unor enunţuri după imagini date.  despărţirea cuvintelor în silabe.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. plastilină.1.mama”. fire de lână. plastilină. alfabetar.m” în poziţie iniţială. a silabei .Ma”. exerciţiul. 1. beţişoare. a cuvântului .  Resurse materiale: abecedarul.m” cu litera .. în grup şi independentă.Crizanteme pentru mama”. Sunetul şi litera m 1.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. 3. plastilină.T.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.1.1.  identificarea sunetului .A” de mână  A. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului .. exerciţiul. observaţia dirijată. în grup şi independentă. 3. analitico-sintetică.. 4.  despărţirea cuvintelor în silabe. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 . sârmă.m” cu litera .  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. alfabetar.m” în silabe şi cuvinte.  A. 4. mici şi mari..  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare. 3. fire de lână.1.T.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic..1. conversaţia..  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. fire de lână.. 5. 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .  scrierea literei . alfabetar.  construirea unor enunţuri după imagini date.  asocierea sunetului .. observaţia dirijată.  A.. plastilină..1. Silaba ma 1.m”şi a silabei „ma”  A. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică. analitico-sintetică..1.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.5. beţişoare. jocul didactic.3..mama”.. alfabetar.m” cu litera „m”.Localitatea mea”.

 selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.2 3.  asocierea sunetului . 4..1. exerciţiul.mu’  A. conversaţia. plastilină. fire de lână.Care cheie se potriveşte?’  A.. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare..1.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 3. 3.. exerciţiul. jocul didactic. conversaţia. Litera U 1.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor .U”.1. observaţia dirijată...  formarea silabelor şi cuvintelor. 9. 1. fire de lână.3.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit..6. exerciţiul.  scrierea literei . sârmă. 1. 2.u” cu litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică. Sunetul şi litera u 1. 8.  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”.1.  „citirea” ilustraţiilor.5. 3.n’’ cu litera . : Frământări de limbă Ghici ce e? . de Ion Creangă 1.4. 2.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : .1 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. sârmă.U”.  citirea integrală a cuvintelor. observaţia dirijată.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă..  citirea silabelor.1. analitico-sintetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei .T. .1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.  asocierea sunetului . jocul didactic. observaţia dirijată.3 1.. în grup şi independentă. Silabă. plastilină. alfabetar.. jocul didactic. 2.u’.. decupaje din ziare şi reviste.. beţişoare.5.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe.  joc didactic. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.1.  identificarea sunetului .1.La şcoala ursuleţilor”. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. analitico-sintetică.u” cu litera .1 3.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 . analitico-sintetică.u’ şi a silabei . analitico-sintetică.3. 4. 1. decupaje din ziare şi reviste.3.Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.u” în silabe. în grup şi independentă. plastilină. observaţia dirijată.4 2.2 7.3. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”.2.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite..  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.  asocierea sunetului . în grup şi independentă. Sunetul şi litera n 1. conversaţia. conversaţia. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. alfabetar.T.n”. 2.

 Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. sârmă.3. plastilină  asocierea sunetului ..1. observaţia dirijată.1.  asocierea sunetului . în grup şi independentă..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul.2. 1.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare. 3. beţişoare.T. alfabetar.  citirea în dialog.5.N’’  identificarea literelor învăţate. 2. Litera I 1.. plastilină  identificarea sunetului . conversaţia. analitico-sintetică. alfabetar.. 3.n’’ cu litera . 1.4. decupaje din ziare şi reviste. Sunetul şi litera i 1. jocul didactic. observaţia dirijată.3.. alfabetar.  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.I” cu litera . jocul didactic.2. 3.  formarea unor cuvinte din alfabetar.T. în grup şi independentă.1 2. Litera N 1.. analitico-sintetică. i” izolat şi în cuvinte.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor. plastilină.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică..3. cuvintelor .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă. sârmă. plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei.. fire de lână.  citirea silabelor şi a cuvintelor.  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare..  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. decupaje din ziare şi reviste.  A. observaţia dirijată. 1.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă. 4.i’’ în silabe şi în cuvinte.  scrierea literei. plastilină.N’’ izolat şi în cuvinte  A.T. propoziţiilor. 4.5.1. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.1 4. în grup şi independentă.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A.  scrierea literei .1..  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative.3. 12. fire de lână.. beţişoare. exerciţiul..Culesul nucilor” – activitate practică (desen. plastilină. plastilină. alfabetar.: Învăţarea unui cântec de leagăn .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. 2.  asocierea sunetului . conversaţia.4. sârmă. . 10.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână.  scrierea literei .  citirea silabelor.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă.1. i’’ cu litera .T.2. Joc de rol .i’’. decupaje din ziare şi reviste.1. în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 . 2. exerciţiul. analitico-sintetică. exerciţiul. 1.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A.  scrierea literei ..1. 2. conversaţia. 11.. sârmă.: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul.

5. 1. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste.1. exerciţiul. alfabetar. sârmă.2.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . analiticosintetică.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. 4.e’’. observaţia dirijată.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. cuvinte. transcrierea şi dictarea unor litere. jocul didactic. cuvinte. conversaţia. crt. observaţia dirijată.  formarea silabelor şi cuvintelor..  Resurse materiale: abecedarul.1.  scrierea literei .T. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .3. sârmă. 1. 3.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 2.3. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 2.1. 1.. decupaje din ziare şi reviste. Nr ore Activităţi de învăţare  . Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. plastilină.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. analitico-sintetică. ref.  copierea. Evaluare 1. Recapitulare 1. alfabetar.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”.13.1.1.e’’ izolat şi în cuvinte. plastilină  citirea literelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. jocul didactic.3.1..2.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul. independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. observaţia dirijată. silabelor. 4. analitico-sintetică. silabe. 2. exerciţiul. : joc de rol: .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului cu litera . conversaţia. 2. Sunetul şi litera e 2 69 .1.  A. cuvintelor de tipar şi de mână. jocul didactic.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 3. 1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1. în grup şi independentă. transcrierea şi dictarea unor litere. 2. silabe. plastilină.  despărţirea cuvintelor în silabe. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14.  „citirea” ilustraţiilor.. alfabetar. sârmă. fire de lână. decupaje din ziare şi reviste.  identificarea sunetului .  Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. plastilină. în grup şi independentă. 1.1.2. Detalieri de conţinut Ob.. 3. 4.1.

în grup şi independentă. plastilină. conversaţia.  identificarea literei .  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. în grup şi independentă.3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 . sârmă. decupaje din ziare şi reviste. Litera R 1.  scrierea literei .e’’ cu litera .. 4. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. fire de lână.T.o” în silabe şi în cuvinte. observaţia dirijată. r’’ cu litera . exerciţiul.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. alfabetar. beţişoare.5.1. propoziţiilor.sârmă. 4. fire de lână. observaţia dirijată. fire de lână.1.1. Animalul meu preferat ’’.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A..2.  frământări de limbă. Sunetul şi litera r 1. decupaje din ziare şi reviste. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. Litera E 1.o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea selectivă.  citirea integrală a cuvintelor. alfabetar.  asocierea sunetului. jocul didactic.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”. în grup şi independentă.1. R’’. Sunetul şi litera o 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea sunetului . plastilină  asocierea sunetului .. plastilină.: „Poveşti.1. 4. beţişoare. cu sunetul .1. 1.  Resurse materiale: abecedarul..1. decupaje din ziare şi reviste. 1.5.5... sârmă.  scrierea literei .joc de rol. . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4.. fire de lână. E’’ în texte la prima vedere.  citirea silabelor. jocul didactic.. jocul didactic.r’’ în silabe şi în cuvinte. exerciţiul.e” în poziţie iniţială).. conversaţia.T. analiticosintetică.  asocierea sunetului . 3. analiticosintetică. plastilină. sârmă. exerciţiul...1.  Resurse materiale: abecedarul..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 2.1. analiticosintetică. clară. E’’.3.r”.  citirea în dialog. 3. 2. exerciţiul. 4.1. jocul didactic.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5. r”  A. 3..T. plastilină 2.R’’ cu litera . beţişoare. analiticosintetică. propoziţii. conversaţia. observaţia dirijată. plastilină  identificarea sunetului .. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă.. 1. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.1. 3. 2.  asocierea sunetului ..Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. cuvintelor. alfabetar. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

jocul didactic.T.o”. în grup şi independentă. : Joc de rol . conversaţia.  joc didactic. cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .6.c” cu litera .c’’ cu litera .. sârmă. 3. : joc de rol .. observaţia dirijată. beţişoare.o”.1 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. :.  A.1. 1.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.c” în silabe şi în cuvinte.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 8. 2. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.U”.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.4 2. O’’. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste. litera . propoziţiilor. decupaje din ziare şi reviste. în propoziţii.3 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. propoziţiilor.  asocierea sunetului. plastilină.  scrierea literei . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. beţişoare.T. Sunetul şi litera c 1.  citirea silabelor.2 3.C”.  asocierea sunetului .1 3.3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite..5.  A. 2. 4.1. plastilină.  citirea silabelor..  citirea silabelor.Care cheie se potriveşte?’  A. sârmă. Litera C 1. conversaţia.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. jocul didactic. plastilină.c’’ izolat.. fire de lână.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 .. cuvintelor. 1.  citirea în dialog. observaţia dirijată. alfabetar. conversaţia.c”.2 7. alfabetar. fire de lână.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. fire de lână. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.1. propoziţiilor. beţişoare.o’’ izolat..1. jocul didactic.O’’ cu litera .. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. în grup şi independentă. în grup şi independentă. plastilină  identificarea sunetului .. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. propoziţii..  citirea selectivă.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă. 4..  scrierea literei .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. analiticosintetică. exerciţiul. sârmă..  citirea silabelor. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor.3.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.. analiticosintetică.Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă.5.. alfabetar.T. 3. cuvintelor. în cuvinte. în cuvinte. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul. La  Resurse materiale: abecedarul. Litera O 1.  scrierea literei . în propoziţii. plastilină  asocierea sunetului .T.1.  Resurse materiale: abecedarul.

: .3.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi literele ă. în grup şi independentă. sârmă. conversaţia. 3. decupaje din ziare şi reviste. 1..  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit.2. alfabetar.  scrierea literei . 1. analiticosintetică. 2.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. Ă’’.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine .ă” cu literele .  scrierea literelor . jocul didactic. observaţia dirijată. Sunetul şi litera l 1. conversaţia. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .2. propoziţii. 2.4. alfabetar. plastilină.5.1.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. jocul didactic. 1.. 2. fire de lână.1. jocul didactic. Recapitulare 1. 11. liliac” – dactilopictură  citirea literelor. în grup şi independentă.3.  asocierea sunetului .1 2.L” de mana. 4. fire de lână. exerciţiul.3. 10.3.L”.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 .1. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. stomatolog’’ .9... analiticosintetică.5. 4.. 3.4.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.T.1.  Resurse materiale: abecedarul. Ă” de mână  A. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. analiticosintetică.1. 1.ă. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă...  . beţişoare. 1.  frământări de limbă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. alfabetar. 12. 2.3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.: Din folclorul copiilor – numărători. Ă 1. 2.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ .3.Broscuţele’’  identificarea sunetului . exerciţiul. sârmă..l”. decupaje din ziare şi reviste. clară. l’’ cu litera . sârmă. plastilină  asocierea sunetului .1. mici şi mari.2.  Confecţionarea literelor din sârmă.  „citirea” ilustraţiilor. analiticosintetică.1 4. observaţia dirijată.  identificarea literei . 2.l’’ în silabe şi în cuvinte.2..: Joc de rol „La joacă”  „Lalele.  identificarea sunetului . observaţia dirijată.. conversaţia.ă.învăţarea cântecului . 3. cuvintelor de tipar şi de mână.1.L’’. 3. respectând liniatura caietului tip I  A.. plastilină. Litera L 1. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei .. silabelor. de tipar şi de mână. în grup şi independentă.T. observaţia dirijată. plastilină..  Resurse materiale: abecedarul.1..  A.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. 2.  asocierea sunetului cu litera. beţişoare. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.1. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor.citirea’’ imaginilor. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.

1. jocul didactic.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 2.3. observaţia dirijată. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 1. alfabetar. alfabetar. exerciţiul.1. sârmă. „Ce”.2. transcrierea şi dictarea unor litere. 1. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. fire de lână. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică. plastilină. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă. abecedarul.T. 14. în grup şi independentă. crt. 4. plastilină. 3.  copierea.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea grupului de litere . jocul didactic.  delimitarea cuvintelor în propoziţii..ce’’.5. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  despărţirea cuvintelor in silabe.13. şi mari de mână.ce’’ cu grupul de litere . ref.  asocierea sunetului .1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  copierea.  asocierea sunetului cu litera . sârmă. sârmă. alfabetar. analiticosintetică. observaţia dirijată.  citire în ritm propriu a silabelor.  A. silabe. cuvinte.1. 2.  formarea silabelor şi cuvintelor..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste.4. conversaţia. cuvinte.2.1. 4. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 73 .1. conversaţia. silabe. 2..3. decupaje din ziare şi reviste.3. exerciţiul. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. Evaluare 1. 3. 1.2 1. plastilină. 1. 1.1.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. Ce Ob.  Resurse materiale: abecedarul. transcrierea şi dictarea unor litere. în grup şi independentă. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. 2.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce.

3. exerciţiul.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. cu sunetul . 4.. în propoziţii. jocul didactic. alfabetar. propoziţii. observaţia dirijată.  citirea silabelor. jocul didactic. cuvintelor..T.T’’ în texte la prima vedere. decupaje din ziare şi reviste.1.. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă.. plastilină.1. s’’ izolat. analitico-sintetică. în grup şi independentă. 4.3.1.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână. 18. exerciţiul.1.. exerciţiul. în grup şi independentă.  identificarea literei . conversaţia.1.ma”.  scrierea literei . Litera T 1.s’’ cu litera . observaţia dirijată. 3. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă.Acceleratul”. T’’. 4. analitico-sintetică.  Resurse materiale: abecedarul.. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.m”.T. 2.  Resurse materiale: abecedarul.. plastilină  identificarea sunetului .T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. 4. analitico-sintetică. plastilină.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei .: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă.m”şi a silabei „ma”  A... plastilină..3.  construirea unor enunţuri după imagini date. 1. Sunetul şi litera s 1. observaţia dirijată.t” în poziţie iniţială)..  Resurse procedurale: metoda fonetică. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 .  A..5. sârmă. conversaţia. fire de lână... exerciţiul.. cuvinte. sârmă.s’’. decupaje din ziare şi reviste. memorizare . 16.  citirea integrală a cuvintelor..s’’ în silabe şi în cuvinte. 1.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul . beţişoare. Litera S 1. alfabetar. jocul didactic.m” cu litera . conversaţia.1. conversaţia.  scrierea literei .s’’. în grup şi independentă.t’’ cu litera . fire de lână.  scrierea literei . plastilină  asocierea sunetului . analitico-sintetică. în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  asocierea sunetului ..  identificarea sunetului. 2. alfabetar.  asocierea sunetului . 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul. 17. plastilină.5.5. 1. Sunetul şi litera t 1. beţişoare.15.1. propoziţiilor.3.2..  delimitarea cuvintelor în propoziţii. fire de lână.S’’.  citirea silabei.  despărţirea cuvintelor în silabe.T.. 1.1. alfabetar.3. sârmă. 3. sârmă.1.s’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste.m” în silabe şi cuvinte. beţişoare.1. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.

1. jocul didactic.2. 1. Recapitulare şi sistematizare 1. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  copierea. sârmă.5.3.1. 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. silabelor.  „citirea” ilustraţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. 2.  ex. 1. Evaluare 1. 1. plastilină.ia’’  A. cuvintelor de tipar şi de mână. silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. jocul didactic.  „citirea” ilustraţiilor.1.1. 1.  citirea literelor. 3. 2  observarea sistematică 75 . 3. conversaţia. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. decupaje din ziare şi reviste.4. 2.  citirea literelor. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor..2. silabelor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 2. : . exerciţiul. 2. 1. în grup şi independentă.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. 2 21. în grup şi independentă. silabelor. Resurse materiale: abecedarul.1. plastilină.1. 2. conversaţia. exerciţiul..5.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. cuvinte. 1.2.3.  citirea literelor. alfabetar. Recapitulare.2. transcrierea şi dictarea unor litere. cuvinte. observaţia dirijată. exerciţiul.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob. 2. observaţia dirijată. 4.  formarea silabelor şi cuvintelor. silabelor.3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. Ref . 1. 1. sârmă.2. analitico-sintetică. Evaluare 1. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22. decupaje din ziare şi reviste.3.19.1. plastilină.4. cuvintelor de tipar şi de mână. silabe.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.1.1. Săniuţa’’ . analitico-sintetică. sârmă. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste..5.T. cuvintelor de tipar şi de mână. în grup şi independentă. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . analitico-sintetică.2. 1.  Resurse materiale: abecedarul.1. alfabetar. 4. plastilină. 2.2.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1.1.3.4.  copierea. transcrierea şi dictarea unor litere. 1.modelaj de plastilină  citirea literelor. 3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. cuvintelor de tipar şi de mână. 2. crt.

 despărţirea cuvintelor în silabe.1. analitico-sintetică. conversaţia. clară. 1.. 2.1.. beţişoare. 1. fire de lână. alfabetar. : joc de rol: . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. P’’ în texte la prima vedere. transcrierea şi dictarea unor litere.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. decupaje din ziare şi reviste. cu sunetul .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. jocul didactic. ref. cuvinte. 3..5. observaţia dirijată.. analitico-sintetică.  scrierea literei .  Resurse procedurale: metoda fonetică.  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr.3. silabe. 2 Litera P 1. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul..  Resurse materiale: abecedarul.T.  identificarea sunetului . observaţia dirijată. crt.T. jocul didactic. beţişoare.1. sârmă.p’’ cu litera .  identificarea literei . 2.3.  A.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. fire de lână.3. observaţia dirijată.p” în poziţie iniţială). conversaţia..  Resurse materiale: abecedarul. P’’. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. 3. decupaje din ziare şi reviste. Activităţi de învăţare  .: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă. 4. 2.  citirea integrală a cuvintelor. 1.1.  asocierea sunetului .  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.  copierea.1. jocul didactic.p’’.2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.p’’ izolat şi în cuvinte. sârmă. 2. analitico-sintetică.. sârmă.1. exerciţiul. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane..3.  „citirea” ilustraţiilor. exerciţiul. 2.1.2. exerciţiul. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . 2.1. alfabetar.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1.1.2. plastilină. 1.1. 3. plastilină.. în grup şi independentă. 4. 1. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob. plastilină. conversaţia.  identificarea sunetului .. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 . plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .4.3.. conversaţia.  scrierea literei .

.V” cu litera .  citire în ritm propriu a silabelor.  citirea silabelor. exerciţiul... în grup şi independentă.1.T.3.1. silabe şi în cuvinte. exerciţiul.v”. plastilină 4 Litera V 1. în grup şi independentă. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. în propoziţii. fire de lână.d’’ cu litera . fire de lână.  citirea silabelor..  Resurse materiale: abecedarul. plastilină  identificarea sunetului .  citirea în dialog.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1. „Ci”.. sârmă.1..  scrierea grupului de litere . analitico-sintetică.. propoziţii.2.d”.  asocierea sunetului . 5 Sunetul şi grupurile de litere ci.1.  despărţirea cuvintelor in silabe.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. propoziţiilor. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.d’’ izolat. jocul didactic. 4. propoziţiilor.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  frământări de limbă.1. Ci 1. v’’ cu litera . exerciţiul.  citirea selectivă. cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. a cuvintelor şi a propoziţiilor. alfabetar. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă. 6 Sunetul şi litera d 1. decupaje din ziare şi reviste.3. 4.3.  scrierea literei .. cuvintelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului .1.4.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. Jean Lupu dirijată. decupaje din ziare şi reviste. sârmă.. jocul didactic.joc de rol. 1. jocul didactic.ci’’. plastilină. în cuvinte. plastilină.. jocul didactic. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  asocierea sunetului. La concert ’’. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. 4. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5.  asocierea sunetului .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. observaţia dirijată.ci’’ cu grupul de litere .V”.1.  scrierea literei .  A. 2.. beţişoare. 1. analitico-sintetică.. beţişoare. 3. v”  A. analitico-sintetică. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.  A. conversaţia.T.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 . cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. 2.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”. alfabetar. .. plastilină. 3.d” în silabe şi în cuvinte. 1.T. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. conversaţia.1. fire de lână.5. observaţia dirijată. observaţia dirijată. sârmă. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă. 3..Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă. 2. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”.

mici şi mari.  scrierea literei .  citirea în dialog.3. jocul didactic. conversaţia. 4. 3. alfabetar. Î’’. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1.  scrierea literei . cuvintelor.5.. observaţia dirijată. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 . beţişoare. 4.. 2. 1. 2.  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei .4. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î. fire de lână.T.1... în propoziţii. fire de lână.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. jocul didactic.. beţişoare. plastilină.1 3. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  asocierea sunetului . sârmă. Î 1.  citirea selectivă.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă. cuvinte.  A. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână. 2.7 Litera D 1.2 8 Sunetul şi litera ş 1..  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. alfabetar.d”.ş”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia.D’’ cu litera . cuvintelor.3.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. 2. plastilină  asocierea sunetului . 1. observaţia dirijată. analitico-sintetică.3..1 2. jocul didactic. plastilină. propoziţii.  A.1. jocul didactic. 3.  Resurse materiale: abecedarul. 1. 2.5.5.3 1. plastilină  asocierea sunetului . :.ş” în silabe şi în cuvinte. sârmă.ş’’ cu litera .î. conversaţia.1. analitico-sintetică. : joc de rol .ş’’ izolat. în grup şi independentă. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă.3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. 1.  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. propoziţiilor.2.1. D’’.î” cu literele .T.Ş”.. observaţia dirijată. beţişoare.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.ş” cu litera .. fire de lână.1.2 3..  Resurse procedurale: metoda fonetică.4 2. plastilină. observaţia dirijată.T. exerciţiul.  asocierea sunetului . exerciţiul. fire de lână.Ş”. exerciţiul..1.. propoziţiilor.  citirea silabelor.  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste.1. în grup şi independentă. conversaţia.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.  citirea silabelor...Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”. analitico-sintetică. exerciţiul. plastilină  identificarea sunetului . decupaje din ziare şi reviste. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

observaţia dirijată.1. plastilină. â’’ cu litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.1.. silabelor.  scrierea literei .  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 2. conversaţia. cuvinte.  citirea literelor. 2.1. 1..1.  Resurse materiale: abecedarul.1.  copierea.  „citirea” ilustraţiilor.T. conversaţia. 4. 12 Ţara mea 1. silabelor. de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul.1.3.  identificarea sunetului . 4.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. exerciţiul. 4.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. sârmă.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică..1.  . în grup şi independentă. plastilină.2. analitico-sintetică. clară. 3.5.3. alfabetar. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. : .  citirea literelor. jocul didactic.  scrierea literelor .  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  ex. 1. sârmă. plastilină.1. propoziţii. decupaje din ziare şi reviste. Δ de mână  A.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. beţişoare. jocul didactic. în grup şi independentă.î. 2.  Confecţionarea literelor din sârmă. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 ...  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 2.citirea’’ imaginilor. transcrierea şi dictarea unor litere. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. fire de lână.3. 1.5. 3. 1..T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. silabe.  A. 2. sârmă. 1.3. 4.  asocierea sunetului cu litera .1.4. conversaţia. 14 Evaluare 1. analitico-sintetică..2. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. 1. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1.: „Sportul înseamnă sănătate”. 2. 3.2. plastilină.â’’ în silabe şi în cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.4. 2. observaţia dirijată.2. cuvintelor de tipar şi de mână. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . sârmă.1.  asocierea sunetului .3.  formarea silabelor şi cuvintelor. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. 11 Sunetul şi litera â 1.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. alfabetar. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.â”.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor de tipar şi de mână. observaţia dirijată. în grup şi independentă.1.3. 1. exerciţiul. în grup şi independentă.

conversaţia.4. alfabetar.b’’ izolat şi în cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.  identificarea sunetului .3. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr.1..  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.1. fire de lână. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă ..1.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă.  despărţirea cuvintelor în silabe. B’’ în texte la prima vedere.. transcrierea şi dictarea unor litere. în grup şi independentă. j”  A. beţişoare. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. Litera B 1. 1. decupaje din ziare şi reviste.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. 2. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă.. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. sârmă. fire de lână.  copierea.j’’ în silabe şi în cuvinte. observaţia dirijată. observaţia dirijată. jocul didactic.T. Activităţi de învăţare  .1. 2. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .  scrierea literei . observaţia dirijată. 4.2.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.5. 4. clară.b’’. exerciţiul.1. 2. alfabetar. sârmă. plastilină.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. : joc de rol: .  A.. Sunetul şi litera j 1. alfabetar.T. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3. beţişoare. analitico-sintetică. analitico-sintetică.1. 3... jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. exerciţiul. j’’ cu litera . de mână .. cuvinte. exerciţiul.1. conversaţia. sârmă.  asocierea sunetului ..  scrierea literei . 2. 3.. conversaţia. 1.  citirea integrală a cuvintelor. analitico-sintetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob. observaţia dirijată. 1. silabe. B’’.1. 2.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 1. conversaţia. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.b’’ cu litera .1. decupaje din ziare şi reviste. 1. decupaje din ziare şi reviste.. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. alfabetar..2. 4.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. 1.  Resurse materiale: abecedarul.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s.  frământări de limbă.3. cu sunetul .  identificarea literei .5.1. ref. .3.b” în poziţie iniţială).  identificarea sunetului . 3.1. crt. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 . plastilină. plastilină.. 2.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.T.

Litera J 1.j”.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. conversaţia. în grup şi independentă. exerciţiul.  citirea silabelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. sârmă. plastilină  identificarea sunetului . cuvintelor. H’’. Litera H 1. în grup şi independentă. propoziţii. conversaţia.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.1. 2.  asocierea sunetului . propoziţiilor. propoziţii. plastilină  asocierea sunetului .1.g’’ cu plastilină. observaţia dirijată. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 . 4.h” în silabe şi în cuvinte. plastilină. plastilină 4.5.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână. în cuvinte. 3. beţişoare. plastilină.1 3. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. în propoziţii. exerciţiul..  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.h”. analitico-sintetică. alfabetar.  asocierea sunetului .h’’ cu litera . O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. decupaje din ziare şi reviste.  citirea selectivă. decupaje din ziare şi reviste. J’’.. beţişoare.  citirea silabelor.3 1.3.  A.  citirea în dialog. 2. 4. cuvinte.. .H’’ cu litera . 3. 1.1..  scrierea literei ... jocul didactic. conversaţia. observaţia dirijată.5. 4. alfabetar.  scrierea literei .  citirea selectivă..1.. sârmă. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.T. 3. Sunetul şi litera g 1.g” în silabe şi în cuvinte. plastilină  identificarea sunetului .3. exerciţiul.h’’ izolat. observaţia dirijată.h”.1.  citirea în dialog.  scrierea literei . exerciţiul. jocul didactic. jocul didactic.2 7. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul.4 2.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. analitico-sintetică.1. fire de lână. 6. analitico-sintetică. analitico-sintetică. 1.  Resurse materiale: abecedarul. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină.T.1 2. în grup şi independentă.T. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.J’’ cu litera . : Joc de rol .  asocierea sunetului .5..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”. sârmă. în grup şi independentă.sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală... fire de lână. cuvinte...1.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”.1. Sunetul şi litera h 1. 5. 2.3. propoziţiilor. propoziţiilor.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului..  citirea silabelor. cuvintelor.

silabe.. plastilină. în grup şi independentă.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.g’’ izolat.  „citirea” ilustraţiilor. jocul didactic. sârmă..1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.1.1.  formarea silabelor şi cuvintelor.  citirea silabelor. 3. 2. -autoevaluarea 9. conversaţia. sârmă.1.3. 1. 4..1. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. 2. observaţia dirijată.1. decupaje din ziare şi reviste.T.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. silabe.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. propoziţiilor. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  asocierea sunetului cu litera . independentă. 4. 1.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. analitico-sintetică.. fire de lână. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină. observaţia dirijată. Recapitulare 1. observaţia dirijată. exerciţiul.1.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.5.3.  scrierea literei .  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. plastilină. cuvinte. sârmă.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4.3.  scrierea literei . în cuvinte.1.G”.  Resurse materiale: abecedarul. 2.5. analitico-sintetică.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 1. : .  citirea silabelor. analitico-sintetică. 2. beţişoare.8. cuvintelor.T. jocul didactic.  copierea. fire de lână. plastilină  citirea literelor. decupaje din ziare şi reviste..  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 3. cuvinte. alfabetar.  copierea.. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă. transcrierea şi dictarea unor litere. litera . 1. 4.  A. silabelor. alfabetar. 2. exerciţiul.g” cu litera .  A. 1.2. conversaţia.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. Evaluare 1. în grup şi independentă. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10. alfabetar. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 .  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. Şt. decupaje din ziare şi reviste.G”.g”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor de tipar şi de mână. în propoziţii. Litera G 1.

jocul didactic. analiticosintetică. observaţia dirijată. propoziţii.1.  citirea selectivă..NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr. 2. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Ge Ob. analiticosintetică.1.5.. 1. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs.. observaţia dirijată. 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2.  identificarea sunetului . 1.  despărţirea cuvintelor in silabe. beţişoare. Sunetul şi litera ţ 1.Z 1.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere..  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. „Ge”.T.1.ţ’’ în silabe şi în cuvinte. 4. conversaţia. propoziţiilor. conversaţia. plastilină  identificarea sunetului .. 2.Ţ’’ cu litera .T. 2.z” în silabe şi în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.ţ”  A.. sârmă. jocul didactic.  citirea silabelor. ref. crt..  Resurse materiale: abecedarul.1.  scrierea literei . 4. Litera Ţ 1. analiticosintetică. 1. cuvintelor. joc de rol .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. observaţia dirijată.5. ţ’’ cu litera .  asocierea sunetului . 3..T. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. observaţia dirijată. plastilină.5. 4. cuvinte. sârmă. plastilină.1.ţ”. fire de lână.3. jocul didactic. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  A.  Resurse materiale: abecedarul. .  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge. alfabetar.ge’’ cu grupul de litere .1. clară.3. conversaţia. plastilină.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică...  frământări de limbă.3.  scrierea grupului de litere . 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 . conversaţia. în grup şi independentă. 2. exerciţiul. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 3. în grup şi independentă. fire de lână. alfabetar. Sunetul şi literele z.1. fire de lână.1. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  asocierea sunetului .1. 2. exerciţiul. alfabetar.  citirea în dialog. 3. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul.ge’’. beţişoare. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. Ţ’’.3.1..  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  citire în ritm propriu a silabelor. în grup şi independentă.1. plastilină  asocierea sunetului .. 3.

a cuvintelor şi a propoziţiilor.  citire în ritm propriu a silabelor. 1.1.  asocierea sunetului . 1.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă.T.2. Sunetul şi grupurile de litere che. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă. 2. f’’ cu litera .1.  A.  frământări de limbă. exerciţiul. 5.1. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . alfabetar.  citirea silabelor. clară. analiticosintetică. . conversaţia. analiticosintetică.. fire de lână. alfabetar. jocul didactic. exerciţiul. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă..3.1.1. sârmă. exerciţiul. observaţia dirijată.1. Litera F 1.1. plastilină.. observaţia dirijată. 1.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână.z. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. Sunetul şi grupurile de litere gi. plastilină.. jocul didactic. 1. 4. 4. conversaţia.5.1.1.  identificarea sunetului .1.  Resurse materiale: abecedarul.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. decupaje din ziare şi reviste.che’’. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.gi’’ cu grupul de litere . conversaţia. alfabetar. observaţia dirijată.. jocul didactic. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. fire de lână..3. analiticosintetică. analiticosintetică.  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 .  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 4. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. propoziţiilor. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.2.gi’’. 3.  asocierea sunetului . 2. Che 1.3. 2. în grup şi independentă..  Resurse materiale: abecedarul. Z’’ izolat. în propoziţii. exerciţiul.5. Gi 1. sârmă..che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  scrierea grupului de litere .  A..4. cuvintelor. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8.1. Z”. 4.. observaţia dirijată.  scrierea literelor .1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. „Gi”.. 3. sârmă.  asocierea sunetului .  asocierea sunetului .  despărţirea cuvintelor in silabe.  scrierea grupului de litere .T. 3..f’’ în silabe şi în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „Che”. 2. fire de lână.  asocierea sunetului . Sunetul şi litera f 1.che’’ cu grupul de litere . în grup şi independentă. beţişoare.1. în cuvinte. alfabetar.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. 3. 7..  A. jocul didactic.f” cu litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.z. 6. jocul didactic. beţişoare..z’’ cu literele . decupaje din ziare şi reviste.  citire în ritm propriu a silabelor. în grup şi independentă.T.  despărţirea cuvintelor in silabe.  citirea silabelor.F”..f”  A. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.

1. observaţia dirijată. crt.  asocierea sunetului cu litera .chi’’ cu grupul de litere . Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12.F”. 2. fire de lână. sârmă. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1. „Chi”.1.1. 2. Ref.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul. 4.  scrierea grupului de litere .. în grup şi independentă.4. analitico-sintetică. alfabetar.3.1. Chi Ob. independentă.  A.1.2. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr.chi’’. plastilină  „citirea” ilustraţiilor.1. abecedarul.T. silabe. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. a cuvintelor şi a propoziţiilor.5..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. 4. sârmă. exerciţiul.  citire în ritm propriu a silabelor. cuvintelor de tipar şi de mână. 2.  A.  citirea literelor.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină 9.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 .4. conversaţia.1. Evaluare 1. alfabetar.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 1.2. observaţia dirijată. cuvintelor de tipar şi de mână. cuvinte. 1. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  copierea.  formarea silabelor şi cuvintelor.. cuvinte.1.2.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.  „citirea” ilustraţiilor. 4. analitico-sintetică. conversaţia. silabelor. 3. observaţia dirijată. 2.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. : „Poveşti”. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. sârmă.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. jocul didactic. fire de lână. analiticosintetică. 1. silabelor. silabe. sârmă. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.3. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. exerciţiul.1. jocul didactic.T.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.1. Recapitulare 1.  despărţirea cuvintelor in silabe. beţişoare. în grup şi independentă. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.  scrierea literei . alfabetar. plastilină.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi. 11.  asocierea sunetului . 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.  copierea.3. analiticosintetică.1.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. jocul didactic. alfabetar. 3.  citirea literelor.2.3. 1. transcrierea şi dictarea unor litere.chi’’. 2.

2. 2.  ex. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. sârmă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.ghe’’ cu grupul de litere . 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. jocul didactic. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică. analitico-sintetică. în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste. 3.  asocierea sunetului .  exerciţii de citire la prima vedere.1.. alfabetar.x.  Resurse materiale: abecedarul.. a cuvintelor şi a propoziţiilor. plastilină. 14. Ghe 1. X 1. în propoziţii. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea grupului de litere . beţişoare.2. 1. 4. exerciţiul. analitico-sintetică. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 . exerciţiul. alfabetar.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 1.1. 3.3. X’’ izolat. fire de lână. plastilină.  despărţirea cuvintelor in silabe. silabelor. Sunetul şi grupurile de litere ghe.).  scrierea literelor .1.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”.  citirea literelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. sârmă. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. 4. de scriere după dictare 13. jocul didactic.1. 4.  citirea silabelor.  Resurse materiale: abecedarul.3. 3. 2.1.4.1.1. ecusoane.3. exerciţiul. 2. Prietenii naturii.sanitar” 1.).5. 1. 2.ghe’’. exerciţiul.1.2.  Resurse materiale: abecedarul.  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată. cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul.x.. sârmă.1. 1.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. conversaţia. observaţia dirijată.. conversaţia. în grup şi independentă. plastilină. plastilină.T. 2.  A. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.3. 4. cuvintelor de tipar şi de mână. Sunetul şi literele x. a unor texte scurte (etichetele unor produse.3. alfabetar.. fire de lână. în grup şi independentă. „Ghe”.  citire în ritm propriu a silabelor. în contexte familiare.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.T. observaţia dirijată.  exerciţii de realizare a unor colaje. 4. în grup şi independentă. jocul didactic.1. indicatoare.  A.  asocierea sunetului .x’’ cu literele . conversaţia.  identificarea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.5.1.2. decupaje din ziare şi reviste. propoziţiilor. anunţuri.x” în silabe şi în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. observaţia dirijată. 15.2. alfabetar. X”. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  Resurse procedurale: metoda fonetică.5.4. invitaţii etc.1. 1. 1..1. numele unor magazine etc.

independentă.1.  construirea de enunţuri corecte după imagini date.1.3.2. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor de tipar şi de mână. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. 1. 1.3.ghi’’ cu grupul de litere .16.  Resurse materiale: abecedarul. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. „Ghi”.k’’ în silabe şi în cuvinte.  asocierea sunetului . jocul didactic. silabe.T. analitico-sintetică. observaţia dirijată. conversaţia. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 1. 1.. silabelor.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. sârmă.  asocierea sunetului cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. exerciţiul.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. alfabetar. Sunetul şi grupurile de litere ghi. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.4. exerciţiul. cuvinte. alfabetar. analitico-sintetică.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. a cuvintelor şi a propoziţiilor.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. sârmă. 2.1. 4.  Resurse materiale: abecedarul. 4.1. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 . 1. 3. 2. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . transcrierea şi dictarea unor litere.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 2. observaţia dirijată. 3.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .  copierea. observaţia dirijată. Evaluare 1. fire de lână.1. exerciţiul. 4.. decupaje din ziare şi reviste. ref.  „citirea” ilustraţiilor. silabe.2.. jocul didactic.1. clară. decupaje din ziare şi reviste. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr.  asocierea sunetului .1. 17. 1.1.2. 3.3.1. Recapitulare 1. analitico-sintetică. 2.  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. Ghi 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.5.ghi’’.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.  citire în ritm propriu a silabelor. transcrierea şi dictarea unor litere.. 2.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. plastilină.3. sârmă. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18. în grup şi independentă. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică.5. jocul didactic.  scrierea grupului de litere . 2.  identificarea sunetului .  copierea.. cuvinte. jocul didactic. în grup şi independentă. crt.1. plastilină  citirea literelor. 3. conversaţia. plastilină.  despărţirea cuvintelor in silabe.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. analiticosintetică.  frământări de limbă. exerciţiul.1.

..5. alfabetar. y. propoziţiilor. frământări de limbă. W. beţişoare.  exerciţii de dicţie. W.  Resurse materiale: abecedarul.1. Y”.4.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 4. plastilină. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. y. în cuvinte. Y 1. 3. w.  scrierea literelor „q. 4.2. jocul didactic. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă. w.).5.  scrierea literei . 3..  citirea silabelor.3. y”. observaţia dirijată. beţişoare.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. alfabetar.  exerciţii de citire selectivă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. Q.litera . y” cu literele „q.. în grup şi independentă. observaţia dirijată. fire de lână. w.  exemplificarea unor substantive proprii. sârmă. 2.1. ziare şi reviste.k” cu litera . Q.  citirea silabelor.3.  A. analitico-sintetică. desen etc.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1. jocul didactic.T. 3. plastilină 20 Litera K 1. în grup şi independentă. 3. observaţia dirijată.  exerciţii de citire la prima vedere. a unor texte scurte. w.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetelor „q. exerciţiul. w. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. de Victor Tulbure 1. sârmă.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă.T. plastilină. 4. decupaje din ziare şi reviste.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q.1. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 . plastilină.1.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. decupaje din ziare şi reviste.  memorări de versuri. alfabetar. W.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. Y” izolat. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.  A. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste.5. 1. în propoziţii.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. în contexte familiare. 3. fire de lână.2.k”  A. 1.4. y.1. sârmă. exerciţiul. analitico-sintetică.1. 1.3. conversaţia. 4. 3.K”. conversaţia. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. w.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul. autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. joc de rol . în grup şi independentă.3. 21 Sunetele şi literele q. sârmă. y” în silabe şi în cuvinte.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. jocul didactic. în grup şi independentă. conversaţia. cuvintelor. plastilină  identificarea sunetelor „q. plastilină. alfabetar.K”.. Q.

cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea literelor. jocul didactic. în grup şi independentă.  asocierea sunetului cu litera . alfabetar. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1. Ref.  Resurse materiale: abecedarul. 3.  formarea silabelor şi cuvintelor. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs.1. 2. sârmă.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare.1. decupaje din ziare şi reviste.1.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. 3. conversaţia. jocul didactic.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .5.1. 4. silabelor. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr. analitico-sintetică.  copierea. observaţia dirijată. exerciţiul. 1. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste. mărimea lor. sârmă. alfabetar. 2.  Resurse materiale: abecedarul. respectând forma. 24 Recapitulare 1. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. analitico-sintetică. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 1.4. analitico-sintetică. în grup şi independentă.  jocuri.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. silabe.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  ex.1. 3.2. în grup şi independentă. 1.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.3.2. Detalieri de conţinut Ob.4. crt. transcrierea şi dictarea unor litere. transcrierea şi dictarea unor litere.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. plastilină. plastilină.23 Alfabetul 3. exerciţiul. 89 . exerciţiul. silabe. de pronunţie corectă a sunetelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  copierea.3. conversaţia.  „citirea” ilustraţiilor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână. alineat).1. jocul didactic.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. alfabetar. de scriere corectă a literelor mari şi mici. de mână. observaţia dirijată. 3. 2.3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvinte. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia.3.1. 2.

prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. alfabetar.  exerciţii de citire selectivă.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 3. exerciţiul. exerciţiul. frământări de limbă.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.1. cuvintelor de tipar şi de mână. în contexte familiare.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în contexte familiare.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. în grup şi independentă. respectând forma.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.5. silabelor. conversaţia.1.4. observaţia dirijată.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.1. desen etc.  exerciţii de dicţie. 4.4. 3.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. de Emilia Căldăraru 1.2.  Resurse materiale: abecedarul. respectând forma.1. 3. 3. observaţia dirijată.  exerciţii de citire selectivă. 4.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. sârmă. 2. 4. observaţia dirijată. alineat). a unor texte scurte. mărimea lor. sârmă. alineat).1.  memorări de versuri. conversaţia. jocul didactic.1.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. Recapitularea literelor învăţate 1. mărimea lor.1.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. 2. jocul didactic. 2.2.1. în grup şi independentă. 4.).  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.3. 2.2. „Cea dintâi vacanţă mare”.3.4. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea literelor. conversaţia. frământări de limbă. 1.3. 3.5. 4.  exerciţii de dicţie. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 . 3. alfabetar. 3. jocul didactic.2.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.  exerciţii de citire la prima vedere. exerciţiul. a unor texte scurte.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.4. analitico-sintetică.).  „citirea” ilustraţiilor. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3. În lumea poveştilor 1. plastilină. 1.  exerciţii de citire la prima vedere. 3. desen etc.  Resurse materiale: abecedarul.

cuvintelor. Orientări pentru lectura de vacanţă. „ge” /„Ge”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. vizită la bibliotecă 3.. ghe” . 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 4. transcrieri.  formarea silabelor şi cuvintelor. ghe”/„Ghe”. 3.4. transcrierea şi dictarea unor litere. „gi”.1. 4. în grup şi independentă.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”. exerciţiul. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1. lipici. Citirea unor texte.  construirea de enunţuri corecte după imagini date.2. Pregătirea serbării abecedarului.3.3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. mărimea lor. în grup şi independentă. conversaţia. exerciţiul.T. . jocuri. jocul didactic. dramatizări.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.  Resurse materiale: abecedarul. rebusuri. analitico-sintetică.  completare de rebusuri. exerciţiul. „gi” /„Gi”. 4.  Resurse materiale: abecedarul. „ge” /„Ge”.  Resurse procedurale: conversaţia. recitări.  despărţirea cuvintelor in silabe. a cuvintelor şi a propoziţiilor.2. sârmă. „ci” /„Ci”.  realizarea unor colaje . 2. A.  Resurse materiale: abecedarul.1.1. 2. 6.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. decupaje din ziare şi reviste. „ci”. ghe”/„Ghe”. alineat).4. vizită la bibliotecă.ghi’’/ „Ghi”. 3. sârmă.1. respectând forma. în grup şi independentă.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol. alfabetar. sârmă. cuvinte. ghicitori şi proverbe 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cărţi. 1.3. foi albe.4. 3. Sărbătoarea abecedarului. plastilină. decupaje.. povestire orală.5. alfabetar.5. conversaţia. a unor texte scurte. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.3. observaţia dirijată. analitico-sintetică. jocul didactic. „ci” /„Ci”. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri. dictări 1.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. jocul didactic. 3.3. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 .  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. scrierea literelor. cărţi.  exerciţii de citire la prima vedere.4.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  exerciţii de citire selectivă. .  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.4. carioci. 2. 3.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  copierea.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. copieri. plastilină.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”. 4.1. 2 7. 3.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. observaţia dirijată.1.5.  citire în ritm propriu a silabelor. „ge”. alfabetar.1. în contexte familiare. Jocuri didactice. plastilină.. în grup şi independentă.  asocierea sunetelor „ce”. jocul didactic. 1. exerciţiul. observaţia dirijată. 3. invitaţii). 4. 3. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. Dramatizări. 5. silabe. „gi” /„Gi”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. propoziţiilor.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere.

ORE Sem. SEMESTRUL NR.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. 1. 2. 3. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 . I Sem. CRT.

Cartea-prietena mea . silaba.2 2.M.elemente grafice 2. 2. 1.Povestire după imagini .1 1.I.3 3. de ref.U.r.i.c.Aşezarea corectă în pagină . cuvintelor.3.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .3. semnul întrebării) 93 . propoziţiilor.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal . propoziţiilor .5.Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei .Literele mici şi mari ale alfabetului: a.2 4.2 2. 2. 1. elevelev despre prima zi de şcoală.C.Citirea silabelor.o.1 3.4 1.1. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1. transcriere. 1.1.R.I.m. cuvântul.N. ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE . dictare) . ore Săpt 1. 1. cuvintelor.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev.E. crt Unit.Elemente ale comportării civilizate . de învăţare Ob.Scrierea caligrafică .1 2.L.5 2.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .A.n.e. sunetul .3 1.O.6.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Ghici ce am în ghiozdan! .Nr.Propoziţia.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul. 1.1 . 2. textelor .Scrierea de mână a literelor.Să ne cunoaştem! .2.Dialogul .5 Conţinuturi Nr.ă .2 1.u.

transcriere.p.3. propoziţiilor.5 3.Ge.Ci.Ghi .2 1.che.ţ.Povestire după imagini .1 1.â.b.d.S.Ţ. B.Aşezarea corectă în pagină . gi.Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .T.5 3.f.1 4. propoziţiilor .5 1.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce. dictare) .1 1.D.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem.3 1.v.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 .1 4.3 2.ş.P.Dialogul .Ghe.ge.3 .H. cuvintelor.Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere . transcriere.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.ghe.Î.Scrierea de mână a literelor.5 2.Gi. textelor .Povestire după imagini . cuvintelor.z.G.1 2.Ce.Chi.ci.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.J.1 4.Aşezarea corectă în pagină .Scrierea de mână a literelor.t.2 2.2 4.Citirea silabelor.V.h. cuvintelor.chi.1 2.Â.Che.3 .1 4.6 2. ÎNFLORESC GRĂDINILE 1.Scrierea caligrafică . .2 2.3 2. textelor . ghi.Z.2 1.s.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt . II 4.2 4. dictare) .j.F. propoziţiilor .Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Dialogul .Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere . cuvintelor.Citirea. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.Ş.î.

Aşezarea corectă în pagină .x. de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob.Alfabetul .2 2.Memorare de versuri . crt 5.Q .2 4. 95 . de ref.y.Y. textelor .3 2.1 4.w.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .1 4. dictare) .Literele mici şi mari ale alfabetului: k.W.Dialogul .Povestire după imagini .Scrierea de mână a literelor.5 1. cuvintelor.1 1.2 1.1 2. cuvintelor.X.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.Nr.Transcrierea de versuri .Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.3 Conţinuturi . propoziţiilor . 1.5 3.Citirea.q. propoziţiilor. Unit.6 2.K. transcriere. ore Săpt.

I. Nr. salut. -“La cumpărături” 2 96 .1 1. .1 2. „Cine face aşa?”.verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex.3 1. -ex.”Deschide urechea bine”). dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă .3 2.2 2.5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3.Nr.“Prima zi de şcoală” 1. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare.6 2.“Jocul numelor“ 1.2 1.5 2. ref. de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ . crt. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob.

de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. -ex.”Drumul spre şcoală” 2 1.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6. -Evaluare 2 -portofoliul 97 . .”Clasa mea” 2.2 2.1 1. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8.6 2. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător.2 1. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7. . de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5. -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri.4.3 1.5 1. -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata.3 2.

de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii . -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex.5 10. foaie. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. -”În clasă”. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1. -”Cartea-prietena mea” . pagină. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini. Propoziţia.3 2.3 1.5 11. -”Lucrăm în grup. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex.6 2 2. -scrierea grupului de linii oblice si a punctului. Propoziţia alcătuită din două cuvinte. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex.9.copertă. -”Cuvinte vrăjite”.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1.manualul -hârtie glace. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex. lipici -ilustraţii din poveste 12.1 2.1 1.2 1. foarfecă.2 2. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 . semn de carte.

13.ghicitori despre animalele domestice 14.3 1.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere . de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1. -”Prietenii animalelor”.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. Cuvântul alcătuit din două silabe. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 .2 1. Cuvântul alcătuit din trei silabe. Coşbuc -ex. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G.6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex.5 1. -”Răsplata”. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16.2 2.1 2 2. -Cârligul 2.1 1.3 2. de identificare a silabelor din cuvânt -ex. -”O ramură”. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date . -”A venit un lup din crâng”.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

Sunetul şi litera “a” 2 1. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8. cuvintelor şi propoziţiilor . coloanele de cuvinte.2 2. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . alineatul ) . -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 . -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.1 4. 2 12.4 1. -“În grădină“.1 3. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. -“Ana este harnică“. Nana! “Litera N 2 10. Sunetul şi litera i -“Alo. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -“În parc”.Litera A. -“Ana şi păpuşa”. Ina ! “ Litera I 2 11. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1. Sunetul şi litera u 2 3. Sunetul şi litera m 2. Sunetul şi litera n 2 9. a unor propoziţii enunţiative. silabelor.3 2.CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1.1 7.2 6. -“La şcoala ursuleţilor“. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . -“La masă“. dictări de cuvinte şi propoziţii. -“Păpuşa face nani“. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date.3 5.5 3. Litera M 2. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13. -“La mulţi ani.1 1. -“Urmele“. Litera U 4.2 1.

coloanele de cuvinte.1 2 -“Prietenie“. -Sunetul şi litera l. Litera C 19. -“În livadă“. 1. 4. 1. -Recapitulare după 2. Litera R 17. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . Sunetul şi litera e 1.1 -“Ema şi Ene“.3 2 2 1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. Semnul întrebării. Litera O 21. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data.2 18.4 -“Rina. Lectura imagini. Litera E 2 15.5 2. Marina şi Riri“. -Sunetele şi literele ă. 20. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. 26. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. alineatul ) . silabelor.2 2 2 2 4 2 24.3 3.14. -“Nelu şi poştaşul“.1 -“Zdreanţă“.2 1. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . -“Corina şi Miron. Sunetul şi litera r 16. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. -“Carmen şi Ric“. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. dictări de cuvinte şi propoziţii. Ă 23. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 . cuvintelor şi propoziţiilor .Sunetul şi litera o. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . a unor propoziţii enunţiative. Sunetul şi litera L 22. Sunetul şi litera c 2. -Evaluare 2 25.1 2 2 2 3. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei.

1 4. -„citirea” ilustraţiilor. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1.1 1. -Recapitularea literelor 2 4. -Grupul de litere ce 1.1 2 6. -Recapitulare 1 12. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.3 2 4. -“Cu avionul“. -Sunetele şi literele t. -Sunetele şi literele ş. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 . -Grupul de litere Ce 2 3. Sunetul şi litera V 2.S 4.2 1. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2 2.T 4 10. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.5 3. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.5 1. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.1 2. Sunetul şi litera s 2. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.6 2 2. -“La Sinaia“. -“Cu sania“.2 8. 2 7. Sunetul şi litera S 2 5.3 2 9.

2 8. 2 5. -Sunetul şi litera Ţ 2 106 . -Grupul de litere Ci 1.Sunetul şi litera P. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.1 2. -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. . -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Test de evaluare 1. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera..2 2 15. -Sunetul şi litera D. 4.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. -Sunetul şi litera b.3 1.2 3.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2.2 2. 3. -Recapitulare 1.Sunetul şi litera p 2. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.13. -Sunetul şi litera B. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Sunetul şi litera d. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Grupul de litere ci 1. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6.4 2 16.3 3. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetele şi literele â şi  2 7. .1 2 14.1 2 2 2 4.

-„citirea” ilustraţiilor.1 4. -Recapitularea literelor 2 12. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.2 1. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.5 2 2. -Sunetul şi litera F 2 107 .3 1.5 6. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1.1 4.1 1. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Primăvara 2 3. -Mamei 1. -Grupul de litere Ge 2 8. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Recapitularea literelor 2 5. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.11.2 2.2 2 7. -Sunetul şi litera G 2 2.3 2 4.3 2 9.1 2. -Sunetul şi litera f 2 12. -Sunetul şi litera h 10. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Sunetul şi litera g 2. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4. -Grupul de litere ge 3.

-Grupul de litere Che 2 21.. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Bondarul leneş 2 27.1 1.2 19. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Grupul de litere gi 2 14.3 2 22. Sunetul şi litera J 2 2. -Sunetul şi litera Z 2 23. -„citirea” ilustraţiilor.1 2 20. -Sunetul şi litera z 4. -Recapitularea literelor învăţate 1. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -Grupul de litere ghe 2 25. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 .1 4.5 2. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.1 2 17. Chi 4 24. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Grupul de litere chi. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.13.3 1.3 2. -Grupul de litere che 2. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.2 2 16. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -Grupul de litere Gi 2 15. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Sunetul şi litera j 2 18. -Evaluare 1.5 3.2 4.

-Sunetele şi literele x. 2 4 -Alfabetul 8. -completarea de rebusuri . despre biblioteci .2 2. caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării.Test de evaluare finală 4 4 14 2 .Yq. -Recapitulare -Evaluare 6 6.y. -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete . de M. 7.2 4. dramatizări .K 2. -Recapitularea literelor 4.3 1. -Recapitulare 1.1 29.Q. de Marin Sorescu 2 2.3 4 5. . -expunerea tuturor lucrărilor . 12. -Sunetele şi literele w. -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 . personaje din textele cunoscute . Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală .activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte .1 2. -Sunetele şi literele k.3 2 31. 9.5 3. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii . adecvate vârstei .X 2 4..1 4. vizând formarea comportamentului de ascultător activ . 10. -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1. -Grupul de litere ghi.W.5 2. -dictări de cuvinte şi propoziţii . 2 1.28.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător . librării etc. 11.1 2 3. -memorări de versuri. -Vara. -dialoguri despre cărţi . întâmplări cunoscute . -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text . -Grupul de litere Ghi 2 1.2 30. -Somnoroase păsărele.

clasa I. 2. 2004 Nr. autori: Victoria Pădureanu. 4686 / 05. I Sem. Cleopatra Mihăilescu. 3.08. Cercetării şi Tineretului nr. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1.Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei. Tudora Piţilă. Sem. Editura Aramis.2003 110 .

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

) pentru lungime. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu. de la 10 la 30. luna. emisiune de televiziune etc. cerc. fără trecere peste ordin.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text. pătrat.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă.  Numere naturale: de la 0 la 10.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate.) B. bile. creion. săptămâna.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament. Unităţi de măsură: ora. scriere.  aprecierea globală. comparare. inclusiv punere în corespondenţă. masă. capacitate. ziua.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10. recunoaşterea orelor fixe pe ceas. cuburi etc.  Măsurarea timpului.  Figuri geometrice: triunghi.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). 114 . de la 30 la 100: citire. dreptunghi.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. ordonare. un număr de telefon. numărul unui mijloc de transport în comun etc.

1.5. CRT.6.5. Numărare. 1. date.1. 1. 2. 2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB.1.2. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6. 2. întrebări.2. 2. 2. 2. 1. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. rezolvare. 2.3. 2. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte .7.1.3.2.2.2.4. OBS. 1.3.3. 2. 4. 4. 3.3.1.2. ORE SĂPT.1.3. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2.1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1. 1.5. 4.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare.1.1. 2. Numerele naturale 0-5 3. 4. 3.4. 2.2. 1. 2. 2. 2.4.1. Rezolvare şi compunere de probleme 1.2. 1. 3.1. SEMESTRUL I 1. DE REF.2. 2.2.1. Numerele naturale 0-10 4. 4. 4. CONŢINUTURI NR.                        Orientare spaţială.NR. 2. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte. 4.2. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 . răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10.4. 3. Recapitulare şi sistematizare Enunţ.2.1.1.2. 2.1.

4.5.1. 2.   5  12.5.2.7.1.4. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30.1. 2. formate din zeci şi unităţi. 3.1. 4. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna.4. Calendarul 11 8. 5. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. formate din zeci şi unităţi.1. 2. 2. 8. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. 10 1.5. 1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1. 2. 1.1. 1.1.      6 116 . 8.5.6. 2. fără trecere peste ordin (zu-u. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100. anul).3.6. 9. 9. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.1. 2. 10 Scăderea numerelor 7.1. 4.6. 2. 2. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030. 3. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. 3. 2.3.6. 10 7 8  11.7. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. Numerele naturale 0-100 1. 2. 2. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea. 4.SEMESTRUL al II-lea 7.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7. 9. 1.                9. 1.1.7. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin (zu-u.3.1. 2.9.      10. Adunarea şi scăderea cu numerele 4.3. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. 10 Formarea. 2. 2. 6. luna.8.1.7. 2. 8. zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. 2.5. 2. 7.

departe. activităţi în perechi. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 .Resurse procedurale: conversaţia. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse . activităţi în perechi. activităţi în echipă. . fişe de lucru. interior. exerciţiul. sus-jos. Culori 1. pe-sub. carioci . exerciţiul. fişe. Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2. ref.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sub. afară-înăuntru.13.). denumire.3. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. dreapta. ilustraţii . exterior etc. sus.jocuri de percepţie. sus. beţişoare). crt.Resurse materiale: manual.Resurse procedurale: conversaţia. exterior etc.1 4. explicaţia. activităţi în echipă. demonstraţia. . jos. utilizare corespunzătoare a culorilor . deasupra.activitate în clasă 117 . explicaţia. jocul didactic.gruparea si regruparea obiectelor. exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga. Recapitulare finală Evaluare 1. activităţi în Data 1 Evaluare .observare sistematică - 2. interior. sub.Resurse procedurale: conversaţia. deasupradedesubt. identificare. exerciţiul. - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. jos.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. aproape . 1.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . explicaţia.Resurse materiale: manual. Direcţii de deplasare Ob. jocul didactic . Grupare de obiecte. foi desen.1. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate. . învăţarea intuitivă .Resurse materiale: manual. interiorexterior. 2.1. dreapta. demonstraţia. fişe de lucru. ilustraţii. între.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. deasupra. Nr ore Activităţi de învăţare 2. activitate individuală .observare sistematică 3. demonstraţia. jocul didactic .). exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. activitate individuală .1. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. creioane colorate .

jocul didactic .probă scrisă 118 . 2.1. fişe. Grup de obiecte – mulţime 1. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5. exerciţiul. Corespondenţe 2.observare sistematică . demonstraţia. jocul didactic .1.Resurse procedurale: conversaţia.temă în clasă .observare sistematică .Resurse materiale: manual. Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1.observare sistematică 1 .1. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2.3. activităţi în echipă.3. 2. activităţi în perechi. ilustraţii . desene.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. activităţi în perechi. 3. jocul didactic .temă în clasă .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. după criteriile: înalt-scund. grossubţire.temă în clasă . activitate individuală . activităţi în perechi. jocul didactic . explicaţia.Resurse materiale: manual. individuală .Resurse materiale: manual.observare sistematică . ilustraţii . activitate individuală . fişe. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. ilustraţii .1.Resurse materiale: manual. uşor-greu. explicaţia. compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea.temă în clasă 1 . demonstraţia. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. .Resurse procedurale: conversaţia. - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi.1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.temă în clasă 1 . demonstraţia. - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare. activitate individuală .1. activităţi în echipă. mai multe. explicaţia.probă scrisă 1 . De la mare la mic 1. demonstraţia. 1 . 2.Resurse materiale: manual. explicaţia.2. Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9.Resurse procedurale: conversaţia.observare sistematică .probă orală .3. elemente grafice exersate la grădiniţă 8. jocul didactic . activităţi în perechi. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7.observare sistematică . exerciţiul. ilustraţii . ilustraţii . fişe de lucru. demonstraţia. exerciţiul. fişe. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. De la mic la mare. mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6.activitate în clasă . exerciţiul. fişe. lat-îngust. 3.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul.1. fişe.3. ilustraţii. 2.4. exerciţiul. individuală .Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.probă scrisă 1 . demonstraţia.Resurse materiale: manual. lung-scurt. mare-mic. individuală .

de recunoaştere a figurilor geometrice ex. demonstraţia. activităţi în perechi. ilustraţii . de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex. jocuri de construcţii.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă orală . fişe. individuală 1 .Resurse procedurale: conversaţia.3. ilustraţii . respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute. activităţi în perechi.1. 2.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r.Resurse materiale: manual. - Resurse Resurse materiale: manual. fişe. caietul elevului. Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob.temă în clasă .probă scrisă 1 1 . ex-joc de colorare a figurilor geometrice.1.2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic .observare sistematică . recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. demonstraţia. individuală 1 .1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Resurse materiale: manual.1.probă orală . demonstraţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. individuală . explicaţia. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor. explicaţia. Evaluare 1. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 . de orientare în spaţiu ex. - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare . 2. exerciţiul. fişe.probă scrisă 12. 3. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice. 2.Resurse materiale: manual.observare sistematică . exerciţiul. - 11. ref. exerciţiul. ilustraţii.observare sistematică . completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. explicaţia. activităţi în perechi. 1. realizarea unui tablou din figuri geometrice. 2. exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.temă în clasă . Recapitulare.2.1. jocul didactic . - ex. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic . demonstraţia. culoare sau mărime. Figuri geometrice 2. exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia. - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1.3. numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice. corpuri geometrice . c r t. 1. activităţi în perechi. explicaţia. individuală .temă în clasă .2. gruparea formelor geometrice după formă.probă orală . identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.

activităţi în perechi. activităţi în perechi. - - - activitate frontală. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. - - - Numărul şi cifra 3 1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 . caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. activităţi în echipă. explicaţia. 2.2. activităţi în perechi.1.3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2.1. explicaţia. explicaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. demonstraţia. activităţi în echipă. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2. activităţi în echipă. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. caietul elevului. activităţi în perechi. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0. - - - Numărul cifra 2 şi 1. demonstraţia.3.2.1.Numărul cifra 0 şi 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. 1. demonstraţia. exerciţiul. 2.2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3.

exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 2. 1.3. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).2. activităţi în echipă.3. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte. - - - Recapitulare 1.2. beţişoare. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia. 1.2. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. caietul elevului.1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. demonstraţia. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. exerciţiul. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile.1.2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. - - - Numărul şi cifra 5 1. caietul elevului.Numărul şi cifra 4 1.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. - - - Compararea numerelor naturale 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. activităţi în perechi. caietul elevului. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. 3. puncte) prin diferite procedee. activităţi în perechi. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte.1. explicaţia. activităţi în echipă. explicaţia. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte. demonstraţia. activităţi în perechi. 1.

Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6. explicaţia. 2. 1. exerciţii de continuare a unor modele repetitive. exerciţii de compunere şi de descompunere.3. activităţi în echipă. c r t. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. 2. demonstraţia. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. ref 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. activităţi în perechi. - Evaluare 1.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5. activitate individuală Resurse materiale: manual.3.2. demonstraţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte. - - - procedurale: conversaţia. explicaţia. explicaţia.1.1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. caietul elevului. exerciţiul. exerciţii de numărare. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).2. - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. 1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. exerciţiul.2. - - - Numărul şi cifra 8 1. 1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. 2.2. caietul elevului.3.3. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene.3. 2. 2. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte.- Numărul şi cifra 7 1. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte.1. exerciţiul. activităţi în echipă. activităţi în perechi. 3. 1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. explicaţia. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1. activităţi în echipă.1. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în echipă. caietul elevului. demonstraţia. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 .1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.2. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

1. 2.3. demonstraţia. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).3. activităţi în echipă. activităţi în perechi. - - - elevului. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi.2. exerciţiul. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte. - - Numărul şi cifra 9 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. explicaţia. 2. demonstraţia. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8.2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 . 1. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. explicaţia. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. demonstraţia.1.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. explicaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. activităţi în echipă.

1. desene sau numere . beţişoare). 2. puncte) prin diferite procedee. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.2.3. activitate individuală Resurse materiale: manual. desene sau numere ordonate.2. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. - - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1.4. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. activităţi în echipă. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.Numărul 10 1. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. . jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). desene sau numere ordonate.1. exerciţii de numărare cu pas dat. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 . explicaţia. “înainte” si “înapoi”. explicaţia.3.4. caietul elevului. 1.1. beţişoare). trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. 2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. caietul elevului. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. activitate individuală Resurse materiale: manual.2.3. - - - - - Recapitulare 1. activităţi în echipă. exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. activităţi în perechi. desene sau numere . 2. 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. 2. demonstraţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.1. 2. . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă. 2. exerciţiul. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10. demonstraţia.4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. explicaţia.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.

4. exerciţiul. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - . explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. 1. caietul elevului. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. folosind sprijin cu obiecte sau desene. cu si fără sprijin în obiecte sau desene.observarea sistematică . 2. desene sau numere . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. exerciţii de numărare cu pas dat. 2. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. desene sau numere ordonate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării.- - - - Evaluare 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). explicaţia. c r t.1. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. 2. 1. demonstraţia. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. activităţi în echipă. - - - desene a numerelor.2. activităţi în perechi. - Resurse Resurse materiale: manual. “înainte” si “înapoi”. 3.3.probă scrisă . demonstraţia. desene sau numere - exerciţiul. exerciţii de numărare cu pas dat.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. ref. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers). “înainte” şi “înapoi”. caietul elevului. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. exerciţiul.proba practică . . activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.autoevaluarea - - 126 . demonstraţia.5.proba orală .

desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1.probă scrisă . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală. explicaţia. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. desene şi numere. activităţi în echipă.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.5.1. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.autoevaluarea 127 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.proba practică . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. desene şi numere. 3. desene şi numere. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.observarea sistematică . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă.Observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 .3. folosind sprijin cu obiecte sau desene.proba orală . caietul elevului. caietul elevului. demonstraţia.proba practică . 2. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2.proba orală .- - - - Scăderea numărului natural 1 1. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. activitate individuală 1 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.probă scrisă . - - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1.

verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.proba practică .1. activităţi în perechi. activităţi în echipă. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1.probă scrisă . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. explicaţia.5. activităţi în echipă. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2.proba orală . 3. explicaţia. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.observarea sistematică . 2. - - - Resurse materiale: manual.5. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - adunărilor. 2. exerciţiul.5. activitate individuală 1 . exerciţiul. 2 1.proba practică . 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.proba practică . caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.3.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia.proba orală . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.proba orală . 2.3. desene şi numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală 1 . demonstraţia. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene.- Scăderea numărului natural 2 1.Observarea sistematică .observarea sistematică . desene şi numere. 3. 1. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1.probă scrisă .autoevaluarea 128 .probă scrisă .

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 . desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3.proba practică . exerciţiul.Observare sistematică . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene şi numere. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. demonstraţia.probă scrisă .proba orală .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.Observarea sistematică . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi.1. activităţi în echipă.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1.probă scrisă . caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2.5. - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia.3.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.autoevaluarea 129 . activităţi în echipă.proba practică . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. desene şi numere. exerciţiul. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1 . explicaţia. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. 2. demonstraţia. activităţi în perechi. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.proba orală . desene şi numere.

activitate individuală 1 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2.autoevaluarea - Resurse materiale: manual. caietul elevului.proba practică .proba orală .3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - adunărilor şi scăderilor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.Observarea sistematică . 1.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. 2. 3. demonstraţia. 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene.- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activităţi în echipă. caietul 1 . explicaţia. 1.proba practică . exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. 2.1. - - - - - - - Recapitulare 1. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene şi numere. exerciţiul.3.5. desene şi numere. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2.probă scrisă . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului.probă scrisă . activitate individuală 1 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. explicaţia. demonstraţia. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.proba orală .Observarea sistematică 130 .Observarea sistematică . 3 1. - - - - - - - Evaluare 1.1.1.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă.

exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. ref. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. explicaţia.1.7. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. schimbarea numerelor într-o problema dată. 1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob.5. demonstraţia. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea prin numărare. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 1. 1. cu păstrarea tematicii. 2. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. c r t. exerciţiul. demonstraţia. activităţi în echipă. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.3. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activităţi în perechi.

folosind sprijin cu obiecte sau desene. schimbarea numerelor într-o problema dată. b sunt numere date. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. cu păstrarea tematicii. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Compunere de probleme după imagini date 1.6. explicaţia. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene. a-b=x.5. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. în care a. 3.5. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.7. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. activităţi în echipă. 3. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 1. cu păstrarea tematicii. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. schimbarea numerelor într-o problema dată. 2. verificarea prin numărare. în care a. caietul elevului. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. exerciţiul. activităţi în perechi. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.1. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. 2. 2. 2. activităţi în echipă. demonstraţia. - - - - - - - - 3. 2. 2.7.3. verificarea prin numărare. exerciţiul. 1. b sunt numere date. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.

3. explicaţia. 2. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. ref 1.5. b sunt numere date. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. caietul elevului. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. formularea de probleme pornind de la o temă dată.1. 2.7.1.- - 4. a-b=x. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. demonstraţia. verificarea prin numărare. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. în care a. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. explicaţia. 1. crt. demonstraţia. 2. 2. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.7. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.6. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. exerciţiul. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. Evaluare 1. - - - - - - concret în obiecte sau desene. formularea de probleme pornind de la o temă dată. 3. 3. 2.6.5. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. schimbarea numerelor într-o problema dată. a-b=x. formularea de probleme pornind de la numere date. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 3. - - - Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. Detalieri de conţinut Careul magic Ob.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . cu păstrarea tematicii. exerciţiul.

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.7. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. în care a. 3. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 .3.3. desene sau numere Calculăm. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.6. caietul elevului. activităţi în perechi. 2. 3. în care a. 3. 2. explicaţia. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene.5. activităţi în echipă. b sunt numere date. exerciţiul. verificarea prin numărare. 1. - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 3. 2. 2. demonstraţia.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia. 1. - - - - - - - Melcul matematic 1. a-b=x. - - - Resurse materiale: manual. verificarea prin numărare. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.7. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. explicaţia.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. colorăm 1. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

- - - - - - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 3. ref.5. 5. 2. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. activităţi în perechi. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţiul. 7. explicaţia. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.5. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere.3. activităţi în perechi. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6.1.3. 2. demonstraţia. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 6. c r t. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. în care a. demonstraţia. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. b sunt numere date. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4.6. Adunarea cu 1. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. 9. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Scăderea numărului natural 4 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exerciţiul. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. 8. caietul elevului.

exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. în care a.1.3. Legătura dintre adunare şi scădere 1. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. activităţi în perechi. 2. 2. 5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. 2. a-b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. activităţi în echipă. Scăderea numărului natural 5 1. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. - - - 4. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 4. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. 5. - - - - - - - 5. 3. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.numărul natural 5 2.5.5. 2. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. explicaţia.1. - - - - - 5. demonstraţia.6. demonstraţia. 3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţiul. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul.6. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. b sunt numere date. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 1.6. - - manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. b sunt numere date. explicaţia. activităţi în perechi. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. b sunt numere date. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 3. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 4. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. în care a. - - - - - - 8.5.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.1.3.5. desene sau numere 6. Adunarea cu numărul natural 6 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 10 1. 2. 9. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. 10. exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - 7. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. în care a. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6. 2. caietul elevului. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. caietul elevului. activităţi în echipă. 2. b sunt numere date. explicaţia. activităţi în echipă. 3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.6. 9. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. 2.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 8. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. 8. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Scăderea numărului natural 6 1.5. 3. Adunarea cu numerele naturale 7. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. explicaţia.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia.

b sunt numere date. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 9. în care a. 2. Recapitulare.1. - - - - - - 10. exerciţiul. fără efectuarea probei operaţiei.5. caietul elevului. demonstraţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activităţi în perechi. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. 2.5. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. Evaluare 1. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fără efectuarea probei operaţiei. 3. - - - - - - - 11. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Scăderea numerelor naturale 7. 3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. individuală - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. 8.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.- 9. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1. caietul elevului.6.6. 8. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene.6. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 9.1. 2. caietul elevului. exerciţiul. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 10 1. activităţi în echipă.1.5. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . demonstraţia. 10. activităţi în perechi. în care a.

caietul elevului. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.1.1. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. caietul elevului. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. demonstraţia. scrierea şi citirea 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. 1. 1. b sunt numere date - exerciţiul. a-b=x. desene şi numere. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.2. explicaţia. 4.3. desene sau numere ordonate. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. 2. caietul elevului. Detalieri de conţinut Formarea. în care a. c r t. exerciţii de numărare cu pas dat. explicaţia. activităţi în echipă.2. 1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. - - Formarea. activităţi în echipă. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. ref. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.5.3. activităţi în perechi. 2.2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activităţi în perechi. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

exerciţiul. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activităţi în echipă. activităţi în echipă. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 2. activităţi în perechi. 2. exerciţii de numărare cu pas dat. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. desene sau numere ordonate. 1. desene şi numere. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. activităţi în echipă.2. “înainte” şi “înapoi”.1.5. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activităţi în perechi. - - Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30.numerelor naturale de la 20 la 30 2. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 . - - Formarea. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. caietul elevului. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. desene sau numere ordonate. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. exerciţii de numărare cu pas dat. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 4. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). desene şi numere.5. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţiul. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. demonstraţia.1. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. “înainte” si “înapoi”.

exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. desene şi numere. demonstraţia. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. 4. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual. explicaţia.2. exerciţiul. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. explicaţia.1.1. activităţi în perechi. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. activităţi în echipă. demonstraţia. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 1. caietul elevului.Exerciţii de formare. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. exerciţii de numărare cu pas dat. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.3. caietul elevului. demonstraţia.1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţiul. caietul elevului. exerciţiul. - - Recapitulare 1. desene sau numere ordonate.1. 2. exerciţiul. 4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. “înainte” şi “înapoi”.5. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. “înainte” si “înapoi”. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. activităţi în echipă.5. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de numărare cu pas dat. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. 1.1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 4.2.3. 2.2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. demonstraţia. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 .

când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi.3.6. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Ref . în care a. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. activităţi în perechi. activităţi în echipă.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. demonstraţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. caietul elevului. 2. desene şi numere. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual.1.2.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activităţi în echipă. c r t. desene şi numere. explicaţia. 2.5.5. exerciţiul. caietul 1 - observarea sistematică 142 . folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.- - - Evaluare 1. 3. exerciţii de numărare cu pas dat. fără trecere peste ordin (Z+U). 1. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. “înainte” şi “înapoi”. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob. 2.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. desene sau numere ordonate. caietul elevului. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. 1.3. demonstraţia.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. b sunt numere date. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.

exerciţiul. activităţi în echipă. activităţi în perechi. a-b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.3. activităţi în perechi.3. în care a. activităţi în perechi.6.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. exerciţiul. fără trecere peste ordin.5.naturale de la 0 la 20. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 3. demonstraţia. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. b sunt numere date.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fără trecere peste ordin. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. - - elevului. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. fără efectuarea probei operaţiei. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţiul. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z).6. explicaţia. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. fără efectuarea probei operaţiei. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. fără efectuarea probei operaţiei.

2. în care a. a-b=x. activităţi în echipă. 2. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 . exerciţiul. caietul elevului.6. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - - - - - - - Evaluare 1. a-b=x. în care a. b sunt numere date Resurse materiale: manual.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. a-b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. exerciţiul. b sunt numere date. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. explicaţia. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. explicaţia. demonstraţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi. caietul elevului. în care a.

1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. în care a. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob.1. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. demonstraţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. fără trecere peste ordin (ZU-U). 2. 3. fără trecere peste ordin (Z+U). Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul.3. 3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. demonstraţia.3. explicaţia. - - - - - 3. activităţi în echipă. ref. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6.6. c r t. caietul elevului. exerciţiul.5. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. în care a. fără trecere peste ordin (ZU-Z). fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. exerciţii de scriere a acestor operaţii.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. 1. 2. activităţi în perechi.

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. 2. Recapitulare 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. caietul elevului.3. activităţi în echipă.3. fără efectuarea probei operaţiei. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. b sunt numere date. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. b sunt numere date. exerciţiul. - - - - - - - - Resurse materiale: manual. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. 3.1. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1.5. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30.5. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date. explicaţia. explicaţia. demonstraţia. - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). exerciţiul. în care a. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.3. activitate individuală - - - 5. activitate individuală Resurse materiale: manual. - conversaţia. 2. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi.1. caietul elevului. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.- - - - 4. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2.6.5. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1.

folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. explicaţia.6. 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără trecere peste ordin. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3.6. exerciţiul. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 1.1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. 2. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. activităţi în echipă. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. b sunt numere date - procedurale: conversaţia. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a.1. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 2. caietul elevului. în care a.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.- - - - - 7. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. a-b=x. caietul elevului. ref.5. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. a-b=x. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Evaluare 1. formate din zeci (Z+Z/Z-Z). c r t. 3. b sunt numere date.5. demonstraţia. fără efectuarea probei operaţiei.

2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1. 2. 2. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. explicaţia. 3. în care a. în care a. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. b sunt numere date. b sunt numere date. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fără trecere peste ordin.6. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). - - - - - 4. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fără trecere peste ordin. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. ab=x. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.5. activităţi în perechi. fără trecere peste ordin. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.- - - 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.6. caietul elevului. fără efectuarea probei operaţiei. Recapitulare 1.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. b sunt numere date. ab=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.3. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. ab=x. demonstraţia. caietul elevului. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.5. colectivului: activitate frontală. - - - - - 3. exerciţiul.6. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1.3. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără efectuarea probei operaţiei.3. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. - operaţii.

ab=x. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. în care a. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. c r t.1. activităţi în perechi.- - - - - 5. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. 2. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. gumă. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. 3. explicaţia. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.6. fără trecere peste ordin. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. exerciţiul. caietul elevului. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 . explicaţia.). 1. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. fişe de lucru. explicaţia. demonstraţia. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. "mai înalt". exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.8. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. palmă etc. activităţi în echipă. 3. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. Evaluare 1.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date. fără efectuarea probei operaţiei. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r. 2. ab=x. demonstraţia. ref. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.

- - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. palmă. fişe de lucru. numeric etc. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. în timp ce. zile. înregistrarea în diverse forme (desene. 3. Cântărirea corpurilor 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Recapitulare 2. înregistrarea în diverse forme (desene. activităţi în echipă.1. săptămâni. explicaţia. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite.) a rezultatelor măsurărilor. activităţi în perechi. caietul elevului. caietul elevului. luni. exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor".9. demonstraţia. compararea duratei unor activităţi. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. explicaţia.9. "mai greu". exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. 3. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. gumă.1. numeric etc. diverse obiecte. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.) a rezultatelor măsurărilor.8.- etc. ceas. individuală 2. - - 5. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). explicaţia. demonstraţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. Măsurarea capacităţii vaselor 2. caietul elevului. exerciţiul. activităţi în perechi. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. exerciţiul. activităţi în perechi. vase de capacităţi diferite. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. Săptămâna. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor.1. individuală Resurse materiale: manual. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. - - - - 3.8. după. Măsurarea timpului. înregistrarea în diverse forme (desene.). 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. 3.) a rezultatelor măsurărilor. Ora şi ziua. fişe de lucru. numeric etc. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. demonstraţia.1. numeric etc. exerciţiul. caietul elevului. calendar Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. Luna 2. exerciţiul.8. explicaţia.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. - - - - 4. 3. fişe de lucru. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. balanţe improvizate etc.). înregistrarea în diverse forme (desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.).). "cel mai greu" etc.

exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. caietul elevului. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 . 3. "mai greu". Evaluare 2. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.). activităţi în echipă.- - - - 6. "cel mai lung" etc. capacitate. înregistrarea în diverse forme (desene. "mai înalt". "mai greu". după.) a rezultatelor măsurărilor. numeric etc. exerciţiul. săptămâni. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. "mai înalt". după. compararea duratei unor activităţi. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. etc.8. - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. în timp ce.). luni. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". consemnarea rezultatelor si discutarea lor. în timp ce. "mai uşor". activităţi în perechi.1. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. 2. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.9. "mai uşor". exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. zile. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. capacitate.

exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. 2. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. b sunt numere date. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 1. exerciţiul. 1. “înainte” si “înapoi”. desene sau numere ordonate. 3. în care a.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . 4. - - - - - - 2.3. exerciţiul. ref. fără efectuarea probei operaţiei. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 . activităţi în echipă.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.3. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate. caietul elevului. activităţi în perechi. a-b=x.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. explicaţia.5. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin. 2. 2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob. desene şi numere. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. explicaţia. Detalieri de c conţinut r t . demonstraţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de numărare cu pas dat. demonstraţia. 2. caietul elevului. activităţi în perechi.

activităţi în echipă. formularea de probleme pornind de la numere date. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30.1.5.7. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. caietul elevului. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. explicaţia.3. 2. demonstraţia. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual.6. - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţiul. b sunt numere date. cu păstrarea tematicii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. Rezolvare şi compunere de probleme 1. schimbarea numerelor într-o problemă dată. a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2.3. 2.

clasa I. Editura Ana. 2004 Autor: Marcela Peneş 154 .ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică.

Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8. 2.1 155 .1 1.1.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II. 2.2. 4.1 . crt.1.1.1. 2.lea – Nr.1. 1. 2.1.5. 1. 4. 2. Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7. 2.1.2.1.7. 4. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob.2.3 2. 2.4.4. ref 1.1 1.4. 4.7. 2.4. 4. 2.5. 6. 1. 2. 1.2.5.ore alocate 12 Perioada Obs.3 Nr. 3.Nr.6. 2.2. 2.2.2.3 1.4.1. 2.3 2. 3. 1. 1.6. 4.2 2. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4. 2.3.6. 3. 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5. 2.2 1.2.5. 4.1.1.5.6.1. 1. 4. 2.3.2 5 7 7 1. 2. 3.7. 1. 4. 9 10 2. 2.

faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6. . fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5. 1. 3.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.ore alocate: 12 Nr crt 1. *figuri geometrice. R.  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte .2 2.UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr. interior-exterior. Detalii de conţinut O. stânga-dreapta. probleme ilustrate. 4. Elemente de orientare spaţială : aproape-departe.1 2.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2. creioane colorate .1 2.

|_/ \ 9.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10.puţin Figuri geometrice. 157 . desenare Culori. lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8. mult. orientare spaţială: sus-jos. Mare-mic . 1 -exercitiul -conversaţia 11. deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund . uşorgreu.7.

 sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi. -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor.4. 2.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O. -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii. 2.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.1. 4. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.ore Data 1 Obs 2. R.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 . desene sau numere ordonate.)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +. 4.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. precizarea criteriilor utilizate.1.2. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.2.

Numărul şi cifra 1 2. *observarea dirijată.desene şi numere. 2 şi 3 8. Numărul şi cifra 3 5.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr. 27 Detalii de conţinut O. jocul didactic.1 1.3 2. 1.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. Numerele naturale 1 2 şi 3 6.ore Data 1 Obs. evaluare prin joc. probe scrise.2 2. 1. beţişoare Nr.4 2. Numărul şi cifra 2 1. Numerele naturale 1 şi 2. 4.4 2. Numărul şi cifra 0 7. Crt. Numărul şi cifra 4 2.2 2.conversaţia.5 1 3. 1 1 1 1 1 *manual. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.ore alocate: Nr.3 2. proiectul. grupuri de obiecte.R. grupuri de obiecte. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 .exerciţiul. Numerele naturale 0. explicaţia. joc de rol.

explicaţia.4 2. Numerele naturale de la 0 la 5 12.desene şi numere. Recapitulare 13. 1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 . Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2.conversaţia. Numerele naturale 0. joc de rol.conversaţia. probe scrise.4 2.2 2. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată. 2 . exerciţiul. Numărul şi cifra 5 11. 1.2 2.2 2. joc de rol. jocul didactic. proiectul. probe scrise.3 şi 4 10. 1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. Numărul şi cifra 6 15.3 2.1 1. evaluare prin joc. jocul didactic.3 2. proiectul.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1.diferite reprezentări ale acestora 9. Evaluare 14. explicaţia.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată. exerciţiul. evaluare prin joc.

2.5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual.5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1.4 2.4 2.1 1. 161 .2 2. jocul didactic. probe scrise.2 2.2 2. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.3 2.1 1.2 2.proiectul.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.conversaţia. evaluare prin joc. desene şi numere.3 2. explicaţia. grupuri de obiecte.exerciţiul. joc de rol. 1. desene şi numere.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare.2 2.3 2.4 2. 1 1 1 *observarea dirijată.

4 3. 1 5. 1. 2.ore Data 1 Obs. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1. explicaţia.1 4. Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual. 1.R.1 1.3 2. 6. Crt. evaluare prin joc Nr. 1 .2 1 4.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr.conversaţia.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O. exerciţiul.ore alocate: 31 Nr. jocul didactic. joc de rol. beţişoare 1 *observarea dirijată. 2 1 7.3 2.2 1. 3. grupe de obiecte.1 4.2.

12. 11. 18.7.4 3.8. 16. 10.8.9. 1. beţişoare *observarea dirijată. 17. 1 163 .9.7. grupe de obiecte. 14.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20. explicaţia. conversaţia.1 4.1 4. 13.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6. exerciţiul. joc de rol.10  Scăderea numerelor naturale 6.3 2. evaluare prin joc.8. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19.3 2.  Adunarea şi scăderea cu 0 9. jocul didactic. 15.

proiectul. Recapitulare 6. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic. Formarea..3 2. Detalii de conţinut O.1 4. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare.2 1.2 2 2 4.4 3.1 4.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte.1 1.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.3 2. scrierea şi citirea 3. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc.2 1. obiecte sau desene a oricărui explicaţia. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea. conversaţia. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr. Crt. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2. 2 2 1 164 . Evaluare 1.ore Data 2 Obs.vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5.R. 1. fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată.ore alocate: 11 Nr. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1. exerciţiul.

UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. proiectul.6 2.ore Data 2 Obs.1 4. exerciţiul. explicaţia.3 2. evaluare prin joc. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.fişe 2 Nr. Crt. 2 1. joc de rol. conversaţia. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.5 2.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . grupe de câte 10 obiecte. beţişoare. jocul didactic. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30. fără trecere peste ordin .ore alocate: 19 Nr. (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20.R.exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată.1 2 2 2 .7 3.1 1.

2 1.4 3.1 4.1 1.ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .3 2.1 4.3 2.

4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare. “înainte” şi “înapoi”. evaluare prin joc. 1 11 Detalii de conţinut O. citire.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.3 2.ore Data 3 Obs. 3 1 1 167 .2 1.R.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr. cu şi explicaţia. proiectul.ore alocate: Nr.3 2. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. Crt. conversaţia. dat. fără sprijin în obiecte sau desene. jocul didactic.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. joc de rol. vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1. fişe 3 Nr. exerciţiul.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte.

pătrat. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.ore Data 3 Obs.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. conversaţia. 4.2. evaluare prin joc. dreptunghi. 2. fişe cunoscute. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr. Crt.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr. 168 1 .2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice. 4. 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. cerc O.R. joc de rol. probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii. -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare.1. desene sau numere.1 . *observarea dirijată. exerciţiul.ore: 5 Perioada: Nr.precizarea criteriilor utilizate. . 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. proiectul. jocul didactic. explicaţia. -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.

4 4 *observarea dirijată.ore alocate: 7 Nr. proiectul. luna. 6  Recapitulare 7  Evaluare O.  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas. Crt.4 1. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr. jocul didactic. 2 3 1. conversaţia. exerciţiul.5 1. ziua.6 2. explicaţia. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime.ore Data 1 Obs. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte. săptămâna.  Unităţi de măsură: ora.2 1. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma. joc de rol. creionul etc. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 .3 2.3 1.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr. evaluare prin joc.R. după.

2 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.R.3 3 4 5 6 170 .ore alocate: 7 Nr. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă. “înainte” şi “înapoi”.  schimbarea numerelor într-o problemă dată. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.  exerciţii de numărare cu pas dat.4 1.5 1. Crt.6 2. exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă. cu păstrarea tematicii. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe. exerciţiul 2 Nr. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.ore Data 1 Obs.

171 .

C. . Iordăchescu. calculatorul. . 20. M.S. EIS POL. Editura Aius. 2006. MEC-CNC. Ana –Teatru pentru cei mici. -Să vorbim despre culori . Editura Carminis Educaţional 2004.S. 2006. 28. Mirea. 2005. Editura Axa. Tudora . Nuta. 7. Gardin.D. Editura Tineretului.N. Manual pentru clasa a II-a. Dascălu. Editura Aramis.Gramatică şi compunere. Istrati. 5. Editura Tineretului. Neacşu. TBC şi Malarie. 2001. Ilioaia. (coord) – Strategii didactice inovative.T. Buga. Maria. Mark . E. Bucur. Botoşani . .Tineretului. Motora-Ionescu.. (coord) .C. Ionel. Editura Polirom. 23. Editura Ion Creangă . Bucureşti. Anca. Mihaela. M.Educaţie plastică în ciclul primar vol. Grigore-Prună. 2004.S. Editura Paralela 45. 11. E. Barbu. II. Lica. I.E. Ghid pentru formatori. Învăţământul primar .. . 1997.II. . 1997. 2001. Maria .. 2005.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.Abecedar.1966.1.Învăţarea activă. Bucureşti. M. Iaşi. 2002 .clasele I . 25.C. 2004. selectate şi repovestite.E.1967. Editura Recif. 22. Editura Axa .Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. Berechet.programul naţional de educaţie pentru sănătate. .. 1999. Gardin Florin – Limba română. Jack. 8.. Editura Polirom.E.Metodica predarii desenului la clasele I – IV. 4496/2004.IV.D. M. Editura Fundaţia România de Mâine. clasa I. Bucureşti.Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale . Păcurari O. Mioara .Curriculum Naţional. 31. Aramis. Adams . Păcurari. Faliboga. Arcire. Inge Burkhardt. Lica.Victor.Revistă dedicată cadrelor didactice. 2003.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Sigma. 6. Craiova. Violeta.Serbări şcolare pentru ciclul primar.2-4 . jocuri şi prubleme. .T. 2002. Petrovici C. 26. MEC-CNPP.T. Ghergu.Să dezlegăm tainele abecedarului. Canfield. Irina. 2003.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator. M. Ed.C. 1997-1998. 29. 15. 1990. Ursula. Bucureşti. manual pentru clasa I. Ghergina.volumul Supă de pui pentru suflet 1. Berechet. Daniela.P. 2000 . M. . Florica . Aurel . Bucureşti. Mitu. 24. Virginia. A.C. 17. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV. . Radu. 18. 12. Florian.E.. I.P. Iacob S. nr. Maria. 19.S.D. Hansen . 16.Hai să mergem la serbare!. 1986.T. I. Marin . 4. Luiza. Curriculum pentru clasele I. O.. 1991. E. Ion – Poveştile Ilenii. Pali. Neagu. editat de CCD Oradea.Ghid metodologic .E. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. Maria . 21. O. . Bucureşti. Mareş.. Constantin. 14. Maier Jutta . Bucureşti.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA. Simona . 9. Editura Didactica Nova. Cleopatra şi Piţilă. 2. Ed. P.. – Aritmetică – clasa I – exerciţii.Snoave populare. Craiova. Barff. 27.E. 30.Metodica predării. EDP. Editura Amalteea.Prietenul meu.T.Carte de construit pentru copii. 13. Maria.S. Ghid metodic . M. I. 10. . Bucureşti . Ed. 2000. Editura Humanitas Educaţional.Abilitǎţi practice. aprobate prin OMEDC nr. M. Carmen .Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare. M. Ovidiu. Mihăilescu. 1974.Editura Miniped. 3.

Anastasiu. Rotaru. Pădureanu. 1982. http://www. 1996.europa.toutimages. Editura Ana. Ion . Editura Albatros. 52. Tarlapan.Cunoaşterea mediului. Ioan .Aplicaţii cu materiale din natură. clasa I. Marcela – Matematică. D. 51. 33. Florian.ro 54. 44. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. 2002. 2000. Bucureşti. Stoica. Editura Ana. 1995. Şerban Marinel . Susală.Comunicare. 2004. x x x . Peneş. Editura ProGnosis şi SNEE.M. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I. C. Manual pentru clasa a III-a. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. www. Dumitra. Marcela .cedefop. www.IV. Aramis. 2003.edu. Ştefănescu. 1997 .kids-shop. Stan. Stancu.didactic. Editura Hyperion. Editura Ghe. Tincea. http://www. Victoria.D. Bucureşti. 2000. Daniela . 50.ro.32. Editura Aramis . Şerdean.Grafica şi pictura. Editura Corint. 38. 37.IV .D. 36. Mihăilescu.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. Bucureşti.google.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar.com 58. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. N.. L. 41. Ioan. 2004.clasa I. Focşani.ro 55. Editura. nr. Piţilă. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. Bucureşti. 43. 53. Vasilica . Marcela– Abecedar. – Ghid pentru practică pedagogică. 48. 2007. 49. Peneş. http://europass... Roşca.Gramatică şi compunere. Tudora. http://cliparts. 47. 1995.P.. Ratyus. Editura Aramis. Dumbravă. 2004. Cartu Alexandru. www. curs opţional. Editura Terra .“Culoarea cea de toate zilele”.2003. 35. Editura Aramis. Chişinău. Maria. 46. Editura Petrion. Peneş.Abilitǎţi practice. 2005. 40. E. Editura Carminis. 4686 / 05. 2000. suport didactic. Editura Aramis 2004. Şerdean. Bucureşti.com/alimentation/legumes/index. – Antologie de cântece pentru şcolari.D. D. Diţuleasa. E. 1969. 39. E.clasele I . 2000. Vasilica . Paveliu Eliza . Editura Aramis. Bucureşti.08. Piţilă.htm .Educaţia plastică în învăţământul primar. Adriana. Radu. Bucureşti. 42. Maria .P.Bazele informaticii.eu 56. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe. Maria. clasa I.Viorela .ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. 34.cmbrae.P.pdf 57. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. Marcu. Tudora. 45. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->