Sunteți pe pagina 1din 48

Simona INDREICA 2008 2009 Anul III, sem.

2 REPROGRAFIA UNIVERSITII TRANSILVANIA DIN BRAOV

Ministerul Educaiei i Cercetrii Proiectul pentru nvmntul Rural

PEDAGOGIA NVMNTULUI PRIMAR I PRECOLAR Educaia plastic i didactica educaiei plastic mar i precolar Maria CRISTEA 2007 Cuprins Cuprins Programa de studiu.............................................................. ............................................ iv Introducere..................... ................................................................................ ...................vii 1. Unitatea de nvare nr.1: Elemente de limbaj plastic ...... .......................................... 1 1.1. Obiectivele unitii de nvare........ .............................................................................. 1 1.2. Punctul plastic .......................................................... .................................................... 2 1.3.Test de autoevaluare ................................................................................ ..................... 4 1.4. Linia ............................................. ................................................................................ . 5 1.5. Test de autoevaluare .................................................. .................................................. 7 1.6. Forma ................ ................................................................................ ........................... 8 1.7. Test de autoevaluare ........................ ............................................................................ 9 1 .8. Pata de culoare ............................................................ .............................................. 10 1.9. Lucrare de verificare cri terii de evaluare............................................................... ... 12 Bibliografie............................................................. ............................................................ 13 2. Unitatea de nvar e nr. 2: Culoarea............................................................... ............. 14 2.1. Obiectivele unitii de nvare.................................... ................................................ 14 2.2. Culorile spectrale i pig mentare ........................................................................ ......... 15 2.3. Test de autoevaluare ......................................... ......................................................... 18 2.4. Nonculorile... ................................................................................ ............................... 19 2.5. Amestecul fizic al culorilor i nonculoril or ................................................................... 20 2.6. T est de autoevaluare ............................................................ ...................................... 22 2.7. Contraste cromatice.............. ................................................................................ ...... 23 2.8. Test de autoevaluare ............................................ ...................................................... 27 Bibliografie.......... ................................................................................ ............................... 30 3. Unitatea de nvare nr. 3: Compoziia ........... ............................................................. 31 3.1. Obiectivel e unitii de nvare.................................................................... ................ 31 3.2. Compoziia plastic .......................................

............................................................. 32 3.3. Compoziia d ecorative ...................................................................... .......................... 34 3.4. Test de autoevaluare ........................ .......................................................................... 35 3. 5. Lucrare de verificare criterii de evaluare................................... ............................... 37 3.6. Lucrri din creaia plastic ................. ......................................................................... 39 Bib liografie....................................................................... .................................................. 42 Proiectul pentru nvmntul Rural i Cuprins

4. Unitatea de nvare nr. 4: Metode didactice i mijloace de nvmnt utilizate n predar aiei plastice .....................43 4.1. Obiectivele unitii de nvare ............... .....................................................................43 4.2. Pre zentare general.................................................................. ..................................44 4.3. Metode didactice ..................... ................................................................................ ....46 4.4. Test de autoevaluare ............................................... ...................................................49 4.5. Mijloace de nvmnt ........ ................................................................................ .......52 4.6. Test de autoevaluare ............................................ ......................................................55 Bibliografie .......... ................................................................................ ...............................56 5. Unitatea de nvare nr. 5: Creativitatea la preco lari...............................................57 5.1. Obiectivele unitii de nvar e .............................................................................. ......57 5.2. Creativitatea..................................................... ...........................................................58 5.3. Imaginaia .... ................................................................................ ...............................60 5.4. Test de autoevaluare .................... ..............................................................................61 5.5. Tehnici de lucru utilizate n activitile plastice............................. ...............................62 Bibliografie ................................. ................................................................................ ........63 6. Unitatea de nvare nr. 6: Evaluarea .................................. .......................................64 6.1. Obiectivele unitii de nvare .......... ..........................................................................64 6.2 . Particulariti ale evalurii ...................................................... .....................................65 6.3. Evaluarea iniial..................... ................................................................................ ....65 6.4. Evaluarea cumulative (sumativ) ...................................... ..........................................66 6.5. Evaluarea continua (formative) ............................................................................... ....66 6.6. Test de autoevaluare ............................................... ...................................................68 6.7. Criterii i itemi de ev aluare.......................................................................... ................69 6.8. Lucrare de verificare criterii de evaluare ............. .....................................................72 Bibliografie ........... ................................................................................ ..............................74 ii Proiectul pentru nvmntul Rural

Cuprins 7. Unitatea de nvare nr. 7: Documentele curriculare ............................... ................. 75 7.1. Obiectivele unitii de nvare................................ .................................................... 75 7.2. Programele colare .. ................................................................................ .................. 76 7.3. Planificarea calendaristic ........................... ............................................................... 76 7.4. Proiecta rea unitilor de nvare................................................................ ................ 78 7.5. Test de autoevaluare .................................. ................................................................ 81 7.6. Proiect ul de lecie ..................................................................... .................................. 82 7.7. Lucrare de verificare criterii de eva luare.................................................................. 87 Bibli ografie......................................................................... ................................................ 87 8. Rspunsuri la testele de au toevaluare ..................................................................... . 88 Bibliografie general ....................................................... ................................................ 91 Proiectul pentru nvmntul Rural iii Programa de studiu PROGRAMA DE STUDIU I D Autor Prof. Maria Cristea Modulul: Educaia plastic i didacti ca nvmntul primar i precolar educaiei plastice n

l. Not de prezentare Acest curs se adreseaz studenilor, ca viitori nvtori i educatoare care, pe lng alte pline de studiu, vor preda i educaie plastica. Programa propune o mbinare intre coni nuturile specifice disciplinei, metodica predrii i cunoaterea documentelor curricul are. De asemenea pune la dispoziia viitorilor nvtori, un cadru flexibil de organizare a activitii didactice, a integrrii coninuturilor n raport cu particularitile de vrst le colarilor i precolarilor. Formarea competentelor generale i specifice presupune ns uirea terminologiei de specialitate , nelegerea ei , aprecierea autenticului din ar ta plastica i creaia populara , precum i utilizarea unor metode didactice specifice n activitatea de predare, prin care sa se dezvolte creativitatea. Cunoaterea modu lui n care se elaboreaz documentele curriculare face ca nvtorul i educatoarea s aib gine de ansamblu bine conturata asupra ntregului proces didactic . Competentele p e care trebuie sa le demonstreze studenii sunt n concordanta cu tematica propusa n aceasta programa i cu programele colare actuale. Educaia plastica, prin natura ei d efinita de creativitate, poate sa aib demersuri didactice personalizate ce da pos ibilitatea cadrului didactic de a lua decizii asupra modalitilor pe care le consid era optime n dezvoltarea unui nvmnt modern. Prin testele de autoevaluare i lucrrile d valuare, studenii au posibilitatea de a realiza portofolii care ii va ajuta n acti vitatea didactica cu colarii i precolarii.

ll. Competene iv Familiarizarea studenilor cu elementele limbajului plastic; nsuirea logii specifice domeniului plastic; Utilizarea elementelor de limbaj plastic n sc opul obinerii unor compoziii plastice , unitare i expresive; Identificarea caracter isticilor desenului infantil; Analizarea unor lucrri de arta dup o schema data; Re ceptarea intr-o maniera personala a mesajului dintr-o lucrare de arta; Dezvoltar ea capacitii de a nelege i a aprecia frumosul din arta; Dezvoltarea capacitii de a con trui un demers didactic cu o anumita tema plastica prin care sa se stimuleze com portamentul creativ al colarilor i precolarilor; Contientizarea rolului pe care l are

educaia plastica predata n coal i grdini, in modelarea personalitii colarilor i

Proiectul pentru nvmntul Rural Programa de studiu lll. Coninutul tematic 1. Obiectivele generale ale educaiei plastice; 2. Elementele limbajului plastic; 2.1 Punctul plastic 2.2 Linia 2.3 Forma 2.4 Pata de culoare 3. Culoarea 3.1 Culo ri spectrale i pigmentare 3.2 Nonculori 3.3 Amestecul fizic al culorilor i nonculo rilor 3.4 Contraste cromatice 4. Compoziia 4.1 Compoziia plastica 4.2 Compoziia dec orative 5. Metode didactice i mijloace de nvmnt 6. Evaluarea 6.1 Tipuri de evaluare 6. 2 Criterii i itemi de evaluare 7. Documentele curriculare 7.1 Programele colare 7. 2 Planificarea calendaristica 7.3 Proiectarea unitilor de nvare 7.4 Proiectul de lecie 8. Creativitatea la precolari 8.1Creativitatea 8.2Imaginatia 8.3 Fazele evoluiei desenului infantil 8.4Caracteristicele desenului infantil lV. Metode i instrumente de evaluare Evaluarea se va realiza prin lucrrile de verificare propuse n acest curs(50%)si un colocviu(50%).Colocviul va consta n discuii libere pe diferite teme: - elementele de limbaj plastic; - creativitatea la precolari; - metode didactice i mijloace de nvmnt; - tipurile de evaluare; - documentele curriculare; - proiectarea didactica. S tudenii vor prezenta la colocviu i un portofoliu care va cuprinde10 lucrri de desen i pictura pe format A4, pentru a demonstra minimum de abiliti n ceea ce privete real izarea unor forme plastice sau a unor compoziii cu ajutorul elementelor de limbaj plastic . Proiectul pentru nvmntul Rural v Programa de studiu

Bibliografie selectiv Curriculum Naional. Programe colare MEN/CNC, Ed. Cicero, Bucureti1999 Descriptori d e performanta pentru nvmntul primar, SNEE/CNC, Bucureti, 2000 Ghid de evaluare i exami are SNEE, Bucuresti,2001 Ghid metodologic, MEC /CNC, Bucureti, 2001 Achitei Gh. F rumosul de dincolo de arta, Ed.Meridiane,Bucuresti,1988 Argintescu A.- Expresivi tate, valoare i mesaj plastic, Ed. Meridiane, Bucureti, 1973 Barzea C. Reforma nvmnt i, Bucureti, 1993 Cerghit I. perfecionarea leciei n coal, E.D.P, Bucureti, 1995 Cerg I., Radu T. Didactica, EDP, Bucuresti1995 Cerghit I. Metode de nvmnt, EDP, Bucurest ,1980 Constantin P. Culoare, art, ambient, Ed. Meridiane, Bucureti,1979 Cristea M. Ghid metodic de educaie plastic, Ed. Petrion, Bucureti,1990 Demetrescu C. Culoare, suflet i retin, Ed. Meridiane, Bucureti,1965 Itten I. Arta culorii, Biblioteca Aca demiei romane Iucu R. Instruirea colar, Ed. Polirom, Iai, 2001 Golu M. Culoare i com portament, Craiova 1974 Ionescu M. Strategii de predare i nvare, Ed. tiinific,Bucure 92 Jinga I. nvarea eficient, Ed. Alidin, Bucureti1999 Manolescu M. Evaluare colar, reti2002 Mihilescu D. Limbajul culorilor i formelor, Ed. tiinific, Bucureti,1980 Nea . Instruire i nvare Ed. tiinific, Bucureti, 1990 Noveanu E. Probleme de tehnolo tica, Bucuresti1977 Potolea D. Structuri, strategii, performante n nvmnt, Ed. Academi i, Bucureti,1981 Pleu A. Calatori n lumea formelor, Ed. Meridiane, Bucureti1977 Pred a V. Abordarea obiectivelor procesului didactic, Cluj Napoca, 1981 Radu I.T. Eva luare n procesul didactic, EDP, Bucuresti2000 Stoica A. Ghid de evaluare pentru nvmnt l primar, Bucureti1999 chiopu U. Psihologia copilului, EDP., Bucuresti,1983 Tonitz a N. Scrieri despre art, Ed. Meridiane, Bucureti 1962 Vaideanu G. Cultura estetic n oal, EDP, Bucureti1967 Dicionare Dicionar de art, Ed. Meridiane, Bucureti,1995 Diciona de art, Ed. Sigma, Bucureti1993 NOTA Lucrrile recomandate vor fi parcurse selectiv

, cu accent pe coninuturile indicate n acest curs. vi Proiectul pentru nvmntul Rural Introducere

INTRODUCERE Parcurgnd acest modul, vei descoperi ca arta plastica are menirea de a trezi poten tele creatoare n fiecare dintre noi. Vei nelege, de asemenea, ca realiznd o imagine a rtistica, te reprezini pe tine, modul tu de a vedea i simi lumea. Ca educator de art a, ai posibilitatea de a-i determina pe colari i precolari s exprime cu ajutorul ele mentelor de limbaj plastic, triri i sentimente proprii. Educaia artistica plastica este o componenta a educaiei estetice, care consta n formarea aptitudinii de a per cepe, judeca, i crea frumosul n arta i prin arta. O judecata estetica obiectiva n fa ta operei de arta presupune cunoaterea coninuturilor teoretice ale disciplinei i me todica predrii ei de ctre nvtori i educatoare. Acetia trebuie s faciliteze dezvoltar irii creatoare, a sensibilitii i gustului estetic. Contactul cu opera de arta nu po ate fi imediat, ci mediat, mijlocit treptat de ctre nvtor i educatoare. Acest modul ar e doua segmente : problematica teoretic a disciplinei i probleme de metodic a predri i specific disciplinei educaie plastic. Ilustrarea primei pri n care unitile de nv fer la temele plastice prevzute de programe a fost necesara deoarece disciplina ap arine domeniului vizual. Prin raportare la unitile de nvare, competenele urmrite sunt - familiarizarea cu elementele limbajului plastic ; - nsuirea grupelor de culori ; - recunoaterea modalitilor de organizare compoziional ; - analiza unei imagini de ar ta ; - utilizarea corecta a metodelor didactice ; - cunoaterea caracteristicilor desenului precolarilor; - cunoaterea tipurilor de evaluare; - elaborarea diferitel or tipuri de itemi; - ntocmirea corect a documentelor curriculare; - elaborarea pr oiectului didactic. Coninuturile fiecrei uniti de nvare au fost structurate pe teme pl stice elaborate ntr-o terminologie de specialitate accesibil, au fost explicate i e xemplificate cu lucrri ale elevilor i lucrri din patrimonial artistic. Testele de a utoevaluare i lucrrile de evaluare conin cerine care ajut la consolidarea problematic ii plastice. Analiza imaginilor de arta se impune deoarece prin acest exerciiu se fixeaz noiunile parcurse n modul, i ajut pe studeni la descifrarea imaginii de art i igur acestui curs o valoare practic. Arta este modalitatea prin care se realizeaz relaia estetic dintre om si realitate ea ndeplinind funcia de cunoatere si de comunicare. Proiectul pentru nvmntul Rural vii Introducere

Lucrrile de verificare de tipul analiza imaginii artistice sub forma unui eseu soli cit studenilor raportarea noiunilor teoretice nsuite la descifrarea nelesurilor unei o ere de art ntr-o manier personal. Lucrrile de verificare se gsesc la sfritul unitil e (vezi pag. 19, 46, 84, 101) . Acestea se vor rezolva conform cerinelor i se vor transmite tutorelui pe suport de hrtie (coli de scris format A4). Pentru fiecare lucrare s-au elaborat criterii de evaluarenotare. Testele de autoevaluare au fos t inserate frecvent n unitile de nvare iar rezolvrile se gsesc la sfritul modulului ,103,104). Evaluarea final se va realiza din lucrrile de verificare (pondere de 50 %) i un colocviu (pondere de 50%). Dac studentul nu reuete s obin punctajul stabilit p ntru fiecare lucrare de verificare, se recomand : studierea cu atenie a capitolelo r indicate, parcurgerea selectiv a bibliografiei propuse i reanalizarea imaginilor artistice. Atenie ! Opera de art se dezvluie n complexitatea i profunzimea ei doar c

elui ce a nvat s o neleag, s o interpreteze i s-i descifreze mesajul. Lucrare realizata de elev viii Proiectul pentru nvmntul Rural .Elemente de limbaj plastic Unitatea de nvare nr. 1: ELEMENTE DE LIMBAJ PLASTIC Cuprins 1.1. Obiectivele unitii de nvare..................................................... ................................. 1 1.2. Punctul plastic ....................... ................................................................................ ....... 2 1.3.Test de autoevaluare ............................................. ........................................................ 4 1.4. Linia .......... ................................................................................ .................................... 5 1.5. Test de autoevaluare ............... ................................................................................ ..... 7 1.6. Forma ............................................................. .............................................................. 8 1.7. Test de au toevaluare ..................................................................... ............................... 9 1.8. Pata de culoare ......................... ................................................................................ . 10 1.9. Lucrare de verificare criterii de evaluare............................ ...................................... 12 Bibliografie.......................... ................................................................................ ............... 13

1.1. Obiectivele unitii de nvare La sfritul unitii de nvare, studenii vor fi capabili: s recunoasc elementele limbaj astic n imagini artistice; s identifice diferite modaliti prin care se pot obine expr esiviti plastice cu ajutorul elementelor de limbaj; s utilizeze n mod creativ elemen tele de limbaj plastic pentru a realiza compoziii cu diferite subiecte; s analizez e lucrri de art plastic, identificnd mesajul lor artistic ,, Arta l formeaz pe om, nvndul s i lrgeasc orizontull educ pentru a deveni o Fischer, Ernest, Necesitatea artei , p.230) Proiectul pentru nvmntul Rural 1 .Elemente de limbaj plastic

1.2. Punctul plastic Punctul plastic este o form plan sau spaial ale crei dimensiuni sunt reduse n raport c u suprafaa sau spaial n care se afl. S devin ,, plastic punctul trebuie transfigurat p ntru a putea transmite idei i sentimente. El se poate constitui n forme abstracte sau figurative. Punctul plastic are diferite forme: pete obinute prin atingerea s uprafeei cu un instrument de lucru, prin stropire sau prin alte procedee; forme g eometrice diverse (triunghi, cerc, ptrat) forme abstracte; forme inspirate din na tur (frunze, flori, insecte etc.) Dup scopul n care este utilizat punctul poate fi: cu rol de construcie (construiete forma, acoper suprafaa ca n arta neoimpresionist) u rol de expresie (exprim, sugereaz ,,flori pe cmp, ,,stele pe cer, ,,spectatori, ,,fr ucte, ,,flori etc.) cu rol decorativ (decoreaz, ornamenteaz) Putem spune c punctul pl astic poate avea rol n sine ca semn plastic, rol secundar, subordonat unei forme

(pointillism, mozaic, colaj etc.) i rolul de a nfrumusea alturi de alte elemente de limbaj, unele suprafee decorative. ntr-o compoziie plastic, cu ajutorul punctului se pot obine unele efecte cu caracter expresiv determinate de mrime, culoare, poziie: puncte de mrimi diferite pot da impresia de spaiu (mare aproape, mic - departe) p uncte realizate n culori calde sau reci (cald aproape, rece departe) puncte reali zate n culori deschise sau nchise (deschis uor, nchis greu) Formele punctului plastic Rolul punctului plastic ntr-o compoziie Efecte cu caracter expresiv: marime pozitie culoare Joan Miro - Compoziie 2 Proiectul pentru nvmntul Rural .Elemente de limbaj plastic Caracterul decorative al punctului obinut prin aplicarea principiilor artei decor ative

Punctul se poate integra suprafeei n mod armonios sau contrastant. Mrimea punctului este corelat implicit i cu efectul de distan, efectul de sugerare a spaiului prin mo dificarea dimensiunilor: punctele mrite sugereaz apropierea, iar cele micorate deprt area. Efectul de spaialitate al punctelor poate fi mrit prin realizarea contrastul ui cald rece. Pentru a obine acest efect se vor asocia puncte mici cu cromatica r ece i cele mari cu cea cald. Efectul greu uor al punctelor are la baz legtura senzori al dintre: alb = deschis, sus, uor i negru = nchis, jos, greu. Pentru obinerea unor e fecte decorative, punctele se pot grupa n diferite poziii: iruri de puncte orizonta le, verticale sau oblice cu alternan sau repetare de mrime sau culoare; iruri de pun cte cu aceeai mrime doar de culori diferite; iruri de puncte n direcii diferite Motiv ele decorative obinute prin repetare, alternan, simetrie cu ajutorul punctului i a a ltor elemente geometrice sunt de mare efect n ornamentaie. Tema plastica ,,punctul Acoperii suprafeele unor forme cu ajutorul punctelor de diferite culori, nuane sau tonuri (frunze, flori, forme geometrice) Reprezentai cu ajutorul punctelor de mrim i i culori diferite frunzele sau florile din coroana unui pom, spectatorii din tr ibune, stelele de pe cer, covorul frunzelor de toamna etc. Realizai o compoziie n c are s folosii punctul cu rol decorativ, prin mprirea suprafeei de lucru n forme geomet ice, aplicnd apoi puncte de culori diferite ordonate dup relaiile mare mic, aglomer at aerat, cald rece etc. Decorai un vas popular cu motive decorative obinute cu aj utorul punctului organizat dup principiile artei decorative. Realizai un proiect p entru un covor popular decornd cu motive obinute prin alternana de culoare i mrime. C onfecionai un semn de carte din carton i decorai suprafaa lui cu ornamente geometrice . Decorai cu motive populare obinute din linii i puncte o suprafa care s sugereze un ovor popular. Aplicaii practice pentru elevi Proiectul pentru nvmntul Rural 3 .Elemente de limbaj plastic 1.3. Test de autoevaluare 1

Evideniati urmtoarele aspecte ale punctului plastic: modalitile de obinere a punctulu i plastic rolul punctului plastic ntr-o compoziie posibilitatea de obinere a unor e fecte plastice ntr-o compoziie Rspunsul va putea fi ncadrat n spaiul rezervat n contin are. Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90. 4 Proiectul pentru nvmntul Rural .Elemente de limbaj plastic

1.4. Linia element al limbajului plastic Linia are potenialitatea de a sugera micare, form, spaiu. n artele plastice i decorati ve, linia constituie una dintre cele mai importante elemente ale limbajului plas tic. Practic linia este creata prin deplasarea unui instrument (creion, pix, pen i, crbune, pensul) pe o suprafa. Structura, aspectul i grosimea liniilor sunt determin te de natura instrumentului care o creeaz. Dup form, aspect i lungime liniile pot fi : drepte, frnte, ntrerupte, curbe, erpuite, spiralate, scurte, lungi, n duc continuu , subiri, groase, modulate. Dup poziia pe o suprafa, liniile pot fi: orizontale, vert icale, oblice. Dup scopul n care sunt utilizate, liniile pot fi: cu rol de constru cie (contureaz sau acoper crend forme i volume) - cu rol de expresie, de semn plastic (sugereaz elemente din natur, micare, exprim o stare sufleteasc etc.) - cu rol decor ativ (creeaz motive decorative care ornamenteaz spaiile cu caracter decorativ) dup p rincipiile: alternan, repetiie, simetrie. Liniile pot avea expresiviti i semnificaii: paialitate, cnd sunt mai groase n primul plan; monotonie, cnd orizontalele se succed ntr-un ritm lent, odihnitor ; dezordine cnd sunt utilizate liniile oblice ntretiate i grupate diferit; entuziasm i exuberanta prin linii spiralate; micare i dinamism p rin oblice i curbe ferme; moliciune prin curbe line; echilibru, mreie, monumentalit ate prin verticale. Expresiviti i semnificaii Patras Eugen, Dans Proiectul pentru nvmntul Rural 5 .Elemente de limbaj plastic Rolul liniei n arta decorativ

Expresivitatea liniei este determinata de traiectorie, structura, lungime, grosi me, poziie, valoare, culoare i ritm. Ea are un rol de sine stttor, poate fi subordon at suprafeei, poate contura o form i poate creea un spaiu sugestiv ncrcat de semnifica prin puterea ei de expresie. Cu linii de diferite tipuri se pot obine motive car e decoreaz suprafeele unor obiecte. Creatorii populari folosesc linia n decorarea c eramicii, esturilor, costumelor populare, lemnului, etc. Gruparea i multiplicarea l iniilor, alternarea de grosime, poziie sau culoare, repetarea sau simetria fa de o ax, sunt procedee prin care se obin motive decorative. Alturi de punct, linia mbogete xpresia artistic a ornamentelor decorative. Linia i punctul ca elemente decorative au i valene expresive care alturi de ritm, contrast, micare, armonie, echilibru etc . constituie mijloace de expresie. Elevii pot realiza exerciii de utilizare a lin iei n ipostaze diferite, precum i compoziii cu subiecte care s-i atrag. Exerciii de ut ilizare a liniilor de grosimi, forme i culori diferite juxtapuse. Exerciii de real izare a liniei n duct continuu n tehnici diferite (pe suport umed, cu cear, cu cari oca) Exerciii de obinere a unor forme cu ajutorul liniei modulate (gros subire) Rea

lizai compoziia cu subiectul ,,Valurile utiliznd linia curb n tonaliti de albastru mr Aplicaii practice pentru elevi Sugerai cu ajutorul liniilor verticale de diferite grosimi blocurile unui ora Real izai cu ajutorul diferitelor tipuri de linii crengile din coroana unui pom desfru nzit Realizai cu ajutorul diferitelor tipuri de linii strzile unui ora Lucrare realizata de elev 6 Proiectul pentru nvmntul Rural .Elemente de limbaj plastic 1.5. Test de autoevaluare 2 n spaiile de mai jos realizai exerciii prin trasarea diferitelor linii (poziii, grosi mi ) pentru a obine expresiviti plastice Verificai-v, consultnd sugestiile de la pag. 88-90 Proiectul pentru nvmntul Rural 7 .Elemente de limbaj plastic

1.6. Forma Forma, aspectul exterior, nfiarea elementelor Formele ntlnite n natur sunt denumite f e naturale. Formele create de artist n procesul creaiei prin diferite procedee, n d iferite tehnici de lucru cu ajutorul liniei, punctului i culorii sunt denumite fo rme plastice. In arta plastica, forma are doua ipostaze: forma plana; forma spaia l. Forma plana are dou dimensiuni :lungime i lime, i se mai spune forma bidimensional este specific picturii i graficii. Forma spaial are trei dimensiuni: lungime lime i , i se spune forma tridimensional. Formele spaiale se pot obine n sculptur, modelaj, ceramic, origami (arta plierii hrtiei). Din punct de vedere artistic forma are mai multe accepii, dintre care cele mai uzuale sunt: forma spontana forma elaborata Forma spontan, n pictur se poate obine accidental sau dirijat prin diferite procedee tehnice cum ar fi: monotipia, dirijarea culorii prin jet de aer sau prin micarea suprafeei de hrtie, prin stropire, prin fuzionare etc. Forma spontana astfel obinu t poate constitui o lucrare n sine sau poate fi prelucrat prin conturare, adugire, s uprapunerea sau juxtapunerea mai multor forme spontane nct s exprime un subiect. Pr elucrarea i integrarea formelor spontane n compoziii expresive i originale presupune dezvoltarea capacitii elevilor de a fabula, de a inventa i de a- i dezvolta imaginai a creatoare. Forma elaborat este obinut n actul de creaie , pe baza sugestiilor din n atur. Ea are puterea de a comunica idei, sentimente, semnificaii etc. Expresivitat ea formei elaborate poate fi obinut prin transfigurarea, metamorfozarea formei obs ervate n natur. Aplicaii practice pentru elevi. Pe un suport lucios (plastic, sticl, faian etc.) se aeaz culoare dispus diferit i picturi de ap. Peste ele se aeaz o fo hrtie care se preseaz uor cu palma. Cnd se ridic hrtia se observ pe aceasta o anumit m spontan. Pe un suport lucios se deseneaz forme colorate diferit cu pensula mbibat n mult culoare. Se aeaz deasupra o foaie de hrtie, se preseaz i se dirijeaz uor cu latu almei spre lateral, sus i jos. Se obine o form spontan, alta dect cea desenat pe supor t. w Se ndoaie o foaie de hrtie simetric i se aeaz culori numai pe una din jumtile ei u cealalt jumtate se acoper culoarea, se preseaz, se dirijeaz obinndu-se astfel o form pontan dispus simetric ce cele dou jumti ale foii. Se umezete o foaie de hrtie cu a deseneaz cu pensula nmuiat n culoare, linii, forme simple, puncte. Se produce fuzio narea culorilor i astfel iau natere diferite forme spontane. 8 Proiectul pentru nvmntul Rural

.Elemente de limbaj plastic 1.7. Test de autoevaluare 3 1. Explicati deosebirea dintre: forma naturala si forma plastica forma spontana si forma elaborata 2. Desenati forme elaborate (pomi, flori, fluturi, pasari) Rsp unsul 1 va fi ncadrat n spaiul delimitat de chenar. Formele elaborate se vor desena n chenarele de la pag. 16 1. Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90 2. Pentru realizarea formelor elaborate, consultai imaginile artistice din lucrare. Proiectul pentru nvmntul Rural 9 .Elemente de limbaj plastic

1.8. Pata de culoare Ca element al limbajului plastic, pata este urma de culoare aezat pe un suport de lucru cu instrumente specifice domeniului plastic. Ea poate fi obinut cu pensula, prin imprimare, stropire, presare etc. Pata poate fi cromatic (culorile spectrulu i) sau acromatic (alb, negru sau griuri neutru). Petele se deosebesc una fa de alta dup form, mrime, culoare, valoare, intensitate. Pata cromatica i acromatica poate f i: pata plata (decorativa) pata picturala (vibrata) Pata plat sau decorativ se obin e prin ntinderea uniform a culorii, fr urme vizibile de pensul. Aspectul ei uniform p oate sugera linite, calm, stabilitate. n artele vizuale, se mai numete tent plat i imp rim lucrrilor un caracter decorativ Pata pictural se obine vibrnd culoarea prin difer ite tehnici. Prin tratare picturala se urmrete redarea cu ajutorul culorilor, a ef ectelor de lumin i umbr, de aproape departe, de materialitate etc. Pata pictural poa te sugera dinamism, tensiune, micare etc. Vibrarea unei pete se poate realiza pri n: Modalitati de fuzionarea culorii obtinete a petei transparena (obinut prin supra punerea petelor picturale transparente de culoare) nuane modularea culorii monocr omie sau ,, ton in ton (tonurile nchise i deschise ale unei singure culori) stropi re tuare scurt grizare Utilizarea petei picturale n realizarea compoziiilor plastice duce la obinerea unor armonii cromatice rafinate i expresive. Pata de culoare poa te fi realizat pe suprafaa uscat sau umed. Prin cele doua procedee se obin diferite e xpresiviti plastice. Pe suport uscat, contururile sunt precise, pe suport umed con tururile fuzioneaz i pata are un aspect difuz. Se acoper suprafeele de lucru cu o cu loare ntins uniform Aplicaii se las s se usuce i apoi se suprapun grafic elemente insp irate din practice (pata natur. plat si pata Se realizeaz un fond colorat prin pata pictural obinut prin pictural ) tehnica ,, ton in ton (culoare cald sau rece) apoi se suprapun grafic pentru elevi elemente geometrice sau elemente inspirate din nat ur. Se realizeaz o suprafa cu pete vibrate cu diferite nuane Se realizeaz o compozi lastic cu un anumit subiect n care se utilizeaz pata pictural obinut prin diferite pro cedee. Pata de culoare ca element al limbajului plastic 10 Proiectul pentru nvmntul Rural .Elemente de limbaj plastic Viorel Mrginean, Peisaj

Piet Mondrian, Copacul gri Proiectul pentru nvmntul Rural 11 .Elemente de limbaj plastic 1.9. Lucrarea de verificare nr. 1 1. Comentai una din cele dou imagini prezentate n pagina anterioar i precizai modul n are au fost utilizate elementele limbajului plastic. Precizri privind redactarea (analiza lucrrii) Comentarea unei lucrari de arta se refera la analiza ei din pun ct de vedere plastic : autor; denumirea lucrrii; elemente de limbaj plastic utili zate..3 p.

Modalitati specifice de exprimare plastica raportate la: tipuri de linii (drepte , curbe, orizontale, verticale, oblice, groase, subtiri, de contur, de expresie etc.)2 p. pete de culoare (vibrate, plate, mixte)1 p. tuse urme las lice, agitate, domoale)..1 p. forma plastic (sugestiv, spontan, plan din oficiu. TOTAL: 10 p. Analiza lucrrii se va realiza in maxim o pagin. n ncheiere, vei specifica de ce considerai c lucrarea aleas are o valoare artistic. Redactarea t rebuie s aiba coerenta in exprimare. Respectati normele ortografice si de punctua tie! Scrieti lizibil si utilizati o terminologie din domeniul plastic ! Pentru r ealizarea acestui comentariu revedeti capitolele Elemente de limbaj plastic si C uloarea , precum si bibliografia indicata. 12 Proiectul pentru nvmntul Rural .Elemente de limbaj plastic

Criterii de evaluare 1. Identificarea elementelor de limbaj plastic utilizate de pictor..3 p. 2. Tipuri de nii ca elemente ale limbajului plastic.......................................... .........0,5p 3. Precizarea tehnicii prin care s-a realizat pata de culoare2p. 4. I carea expresivitii formei plastice...2p. 5. Stilul literar de comunicare

Bibliografie Achitei, Gheorghe Frumosul dincolo de art, Editura Meridiane, p.32-41 Bogdan, Rad u Ion Andreescu, Editura Meridiane, Bucureti, 1972, p.51-97 Dima, Alexandru Scrie ri despre art, Editura Meridiane, Bucureti, 1971, p.16-44 Mihilescu, Dan Limbajul c ulorilor i formelor, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti,1980, p.27-112 Albume d arta : Cristea, M i Cristea, I Album de art colar, Editura Corint, 2000 Dragut, V iorel Mrginean, Editura Sport i turism, 1982 Popescu, M tefan Luchian, Editura Meri diane, 1961 Dicionare : Susala, I Dicionar de art, Bucureti, Editura Sigma, 1993 Ci s Irina Dicionar de art, Bucureti, Editura Meridiane, 1995 Lucrrile recomandate vor fi parcurse n mod selectiv. Proiectul pentru nvmntul Rural 13 Culoarea Unitatea de nvare nr. 2 CULOAREA Cuprins

2.1. Obiectivele unitii de nvare .................................................... ................................14 2.2. Culorile spectrale i pigmentare ......... .........................................................................15 2.3. Test de autoevaluare .......................................................... ........................................18 2.4. Nonculorile .................... ................................................................................ ..............19 2.5. Amestecul fizic al culorilor i nonculorilor................ ....................................................20 2.6. Test de autoevaluare ............................................................................... ...................22 2.7. Contraste cromatice ................................. ...................................................................23 2.8. Test de autoevaluare ................................................................ ..................................27 Bibliografie .............................. ................................................................................ ...........30 2.1. Obiectivele unitii de nvare La sfarsitul unitatii de invatare, studentii vor fi capabili: sa recunoasca in i magini artistice, diferite tipuri de culori; sa descopere in reproduceri de arta , game cromatice; sa identifice diferite contraste cromatice in lucrari de arta plastica, precum si puterea lor expresiva; s utilizeze in analiza imaginii artist ice, un limbaj adecvat limbajului plastic; sa realieze compozitii cu teme plasti ce pe diferite probleme de culoare si subiecte adecvate.

,,Lumea este colorata ! O lume fr culori n-ar fi numai trist, ci ar prea moart. Gndiiv oar la marea deosebire dintre o zi de var nsorit, scldat de cerul albastru, de flori, frunze i o zi de toamn trzie, ploioas, mohort, cnd totul este dominat de cenuiu sau trista nfiare a naturii ce se pregtete de iarn, exist culori, chiar dac reduse la o otal lipsit de culoare este numai ntunericul absolut. O cat de slaba raza de lumi na nate culori. De lumina depinde existena culorilor, lumina este chiar izvorul lo r (Paul Constantin, S vorbim despre culori, p.21) 14 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea 2.2. Culorile spectrale i pigmentare nsemntatea culorii este atestat prin dominaia ei in ansamblul percepiilor vizuale, ia r omul primete aproximativ 90% din totalul informaiilor despre mediul nconjurtor, pr in vedere si numai 10% prin simuri. Culoarea este deci principalul element prin c are aparatul senzorial recepteaz semnalele emise de lumea exterioar. Culoarea este realitatea subiectiv generat de interaciunea a trei factori: ochiul, lumina i obiec tele. Culoarea este perceputa numai n prezenta luminii naturale (soare) sau artif iciale. Fizicianul englez Isaac Newton (1642 1727) a demonstrat pentru prima dat c lumina este culoare, c lumina solar se descompune n apte culori atunci cnd este trec ut printr- o prism de cristal triunghiular: Culori spectrale ROGVAIV Culorile spect rale sunt: rou, oranj, galben, verde, albastru, indigo i violet ROGVIAV. Curcubeul este un fenomen natural n care se poate observa descompunerea luminii solare n ce le apte culori. Culorile pigmentare (vopsele) sunt obinute pe cale chimic din pulbe ri colorate combinate cu diferii liani. n funcie de liantul folosit sunt vopsele pe baz de ap (acuarele, tempera, grase) i vopsele pe baz de ulei. Dintre teoreticienii i pictorii care s-au ocupat cu studiul culorilor au fost: Otto Runge, Paul Klee i Johannes Itten. Johannes Itten a realizat cercul cromatic al celor 12 culori (3 primare, 3 binare de gradul I si6 binare de gradul II sau teriare) culorile prima re (R rou, G galben, A albastru) numite fundamentale sau de baz. Ele nu se pot obin e din combinarea altor culori pigment ci numai pe cale chimic;

Clasificarea culorilor pigmentare Proiectul pentru nvmntul Rural 15 Culoarea culorile binare de gradul I (O oranj, Ve verde, Vi violet) se obin din amestecul fizic a dou culori primare astfel: O = R + G; Ve = A + G; Vi = R + A culorile binare de gradul II (teriare) se obin din amestecul fizic dintre o culoar e primar i o culoare binar de gradul I astfel : G + O = galben oranj (G.O.) R + O = rou oranj (R.O.) R + Vi = rou violet (R.Vi.) A + Vi = albastru violet (A.Ve) A + Ve = albastru verde (A.Ve) G + Ve = galben verde (G.Ve) Efecte cromatice (culori calde, culori reci ) Dup efectul pe care l produc culorile pot fi calde i reci. n cercul cromatic al lui Johannes Itten se disting n partea dreapt culorile calde (G, G.o, O. R. v) iar n pa rtea stng culorile reci (Vi, A.vi, A, A.ve, Ve, G.vi) culori calde : ne dau senzaia de cldur; ne duc cu gndul la soare, foc, var etc. ne ajuta s coloram soarele, focul , vara etc. sugereaz bucuria, srbtoarea, exuberana etc. ne dau impresia de apropiere n spaiu. c culori reci ne dau senzaia de rece; ne duc cu gndul la rcoarea pdurilor, a apelor, la iarn etc. ne ajut s colorm iarna, ploaia, nserarea etc. sugereaz tristeea, dar i mul, linitea; ne dau impresia de deprtare n spaiu. Oranjul este culoarea cea mai cald deoarece rezult din amestecul fizic dintre dou c ulori calde (R + G) 16 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea Albastrul pur este culoarea cea mai rece deoarece celelalte culori reci conin i cu lori calde (Ve = A + G; Vi = A + R). Tot n cercul cromatic a lui Johannes Itten s e poate observa c fiecrei culori primare i corespunde, n partea diametral opus, o cul oare binar. Culorile diametral opuse n cercul cromatic se numesc culori complement are. Perechile de culori complementare sunt: Rou cu verde Galben cu violet Albast ru cu oranj Caracteristici : - una este primar iar cealalt binar; - una este cald iar cealalt est e rece; - din amestecul fizic a dou complementare se obine griul - alturate se exal t reciproc producnd un contrast puternic. Pentru pictor, culoarea si legile utilizr ii ei reprezint baza experimentrii plastice a unor idei si sentimente in funcie de personalitatea lui. Curentele artistice ale secolului al XX lea sunt relevante pentru multiplele pos ibilitati de a folosi si armoniza culorile. Fovismul, expresionismul, cubismul, arta abstracta etc sunt exemple, edificatoare in ceea ce priveste tehnicile de l

ucru si posibilitatile expresive ale culorilor in diferite ipostaze. Daca fovism ul a promovat exaltarea culorii pure, expresionismul a folosit accente violente de culoare in tuse nervoase si tonuri sumbre pentru a reda climatul dramatic, ne linistitor. Proiectul pentru nvmntul Rural 17 Culoarea 2.3. Test de autoevaluare 1 1. Propuneti cate trei subiecte pentru fiecare din temele plastice: ,,culori bin are `` ,,culori calde `` ,,culori reci `` ,,culori complementare`` ,,contrast ca ld rece`` Raspunsul va putea fi incadrat in spatiul rezervat in continuare. Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90 18 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea

2.4. Nonculorile Albul i negrul sunt considerate nonculori ntruct ele nu conin pigmeni cromatici. Albu l reprezint lumina iar negrul reprezint ntunericul. Amestecnd fizic, alb i negru n pro porii diferite se obin opiniile acromatice sau neutre. Cnd amestecul cantitativ est e progresiv se obine scara valoric a griului neutru. Ca pigmeni acromatici, albul i negrul au un rol important n deschiderea sau nchiderea culorii. Albul ajut la obiner ea tonurilor deschise ale culorii degradeuri deschise. Negrul ajuta la obinerea t onurilor nchise ale unei culori degradeuri nchise. Dac ntr-o lucrare se utilizeaz o s ingur culoare amestecat fizic cu alb i negru n cantiti diferite se obine tema plastic nocromia Valene expresive ale nonculorilor DICTIONAR acromatic lipsit de culoare monoculoare alb, negru, gri gri neutru rez ultatul amestecului dintre alb si negru ton grad de stralucire a unei culori deg radarea culorii modificarea culorii in amestec cu alb Proiectul pentru nvmntul Rural 19 Culoarea 2.5. Amestecul fizic al culorilor i nonculorilor Amestecul fizic este combinarea materiala dintre culori. Prin acest tip de amest ec se pot obine aproximativ nou sute de tente distincte pentru retin. Prin amestecu l fizic dintre culori i nonculori se pot obine practic nuane, tonuri, griuri, degra deuri etc. Sunt mai multe posibiliti de amestec fizic : Amestecul fizic dintre alb i negru Prin amestecul fizic dintre alb i negru se obine griul neutru. Cnd cele dou nonculori sunt amestecate n cantiti progresive se obine scara valoric a girurilor neu tre. Amestecul fizic al culorilor cu alb sau negru Prin amestecul fizic cu negru , culorile i pierd luminozitatea i se nchid. Prin amestecul unei culori cu alb sau n

egru se obin tonurile deschise i nchise, iar cnd amestecul este progresiv se obine sc ara tonal a culorii respective. Amestecul fizic dintre culori vecine n cercul crom atic Prin amestecul dintre culorile vecine (semene), una fiind luat n cantitate ma i mare se vor obine diferite nuane. R + O = nuane de la rou la oranj A + Vi = nuane d e la albastru la violet G + Ve = nuane de la galben la verde Amestecul fizic dint re culorile opuse n cercul cromatic a lui Itten (culori complementare) Din acest amestec de complementare se obin griurile colorate, iar procedeul se numete grizar e. Amestecul fizic dintre o culoare i griul neutru Din acest amestec se obin cele mai rafinate griuri colorate Posibiliti de amestecuri fizice Aplicaii practice pentru elevi o

Se structureaz suprafaa foii de hrtie cu ajutorul unor linii orizontale, verticale i oblice, trasate direct cu pensula. Suprafeele obinute, de diferite forme i mrimi, s e vor colora cu griuri neutre obinute din amestecul fizic dintre alb i negru luate n cantiti diferite. Se realizeaz un peisaj utiliznd tonurile nchise i deschise ale un i singure culori. Tema plastic va fi monocromie iar subiectul va fi stabilit de e lev n funcie de culoarea utilizat i de ce i sugereaz lucrarea obinut. o 20 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea

Prin metoda didactic exerciiu joc obinei griuri colorate utiliznd cele dou procedee : amestecul fizic dintre doua complementare i alb sau negru amestecul fizic dintre o culoare i griul neutru o Dac se acoper toat suprafaa cu tente de griuri colorate, a ceasta poate constitui fondul unei alte teme, cu personaje sau alte elemente ins pirate din natur. Griuri colorate Atenie ! Cele mai frumoase griuri colorate rezult din amestecul fizic dintre culor ile complementare plus alb (poate fi folosit i negrul n cantiti reduse) Lucrare realizata de elev Proiectul pentru nvmntul Rural 21 Culoarea 2.6. Test de autoevaluare 2 1. Cum se obin nuanele? (incercuiti litera corespunzatoare variantei corecte) A. r osu + oranj B. albastru + galben C. albastru + violet D. galben + rosu 2. Cum se obtin tonurile inchise si deschise ale unei culori ? (inscrieti in spatiul din stanga numerelor de ordine din prima coloana, litera corespunzatoare grupei de c ulori) - 1. ton deschis de rosu - 2. ton inchis de rosu - 3. ton inchis de albas tru - 4. ton deschis de albastru A. rosu + negru B. rosu + alb C. albastru + alb D. albastru + negru

3. Ce se obtine din amestecul fizic de alb si negru ?

Atenie ! Pentru o rezolvare corect consultai capitolul 2 (2.5). Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90 22 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea

2.7. Contraste cromatice Contrastul presupune existena a dou elemente opuse : zi noapte, var iarn, mare mic, uor greu, etc. Contrastele cromatice sunt determinate de : strlucirea unei culori, cantitatea ei, luminozitatea i puritatea ei. Contrastul cromatic se obine cnd ntre culori sunt diferene puternice. Johannes Itten a fundamentat teoria culorilor i a stabilit apte contraste cromatice : 1. Contrastul culorilor n sine se obine prin ju xtapunerea tentelor de culori pure, strlucitoare, de primare i binare. Puterea ace stui contrast scade cu ct culorile folosite se ndeprteaz de culorile primare. Prezena albului i negrului amplific expresivitatea acestui contrast deoarece intervin efe ctele caracteristice de cretere a luminozitii i strlucirii culorilor. Acest contrast transmite un sentiment de optimism, de bucurie. Contrastele cromatice sunt determinate de: stralucire, luminoziate, puritate, in tindere ca suprafata, valente expresive, etc. 2. Contrastul nchis deschis, sau clar obscur se obine prin alturarea unei culori cu valori tonale diferite (luminoziti diferite). Acest contrast genereaz unele efecte de uor greu i aproape departe. Proiectul pentru nvmntul Rural 23 Culoarea 3. Contrastul cald - rece se realizeaz prin alturarea culorilor calde i reci. Pentr u a obine efectul maxim de cald rece se juxtapune culoarea cea mai rece (albastru l) cu cea mai cald (oranjul). ntr-o compoziie culorile calde dau impresia de aproap e iar cele reci impresia de departe. 4. Contrastul complementar se obine prin alturarea culorilor complementare. ntr-o c ompoziie plastic se pot dezvolta dou sau trei perechi de complementare care prin ju xtapunere i mresc strlucirea. 5. Contrastul de calitate rezulta din alturarea culorilor strlucitoare cu cele sti nse, amestecate, tulburate. Prin calitatea unei culori se nelege gradul ei de puri tate. Acest contrast este cel mai subtil, mai rafinat n contextul unei armonii cr omatice. 24 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea 6. Contrastul de cantitate se refer la raportul de mrime a dou sau mai multe supraf ee colorate. Este contrastul mult puin sau de proporie.

7. Contrastul simultan i succesiv are la baz legea complementarelor i se produce at unci cnd o culoare pur solicit complementara ei. Dac complementara lipsete din contex t atunci ochiul o produce. Este un efect optic simultan. Astfel cnd privim mai mu lt timp o pat de culoare verde i apoi nchidem ochii aceeai pat ne apare n rou. Nu se p ate vorbi de armonizare cromatic fr s te raportezi la contraste cromatice pentru c ar monia nu nseamn anihilarea contrastelor ci acordarea lor. Pentru a crea acel echil ibru armonic, pe care l presupune orice lucrare de art autentic este necesar stpnirea cu pricepere cu tehnic a contrastelor cromatice o n tehnica colajului, se vor tia f orme diferite din hrtie colorat (rou, galben, albastru) i se vor lipi pe o suprafa pen tru a realiza tema plastic contrastul culorilor n sine . Lucrarea poate fi un proie ct pentru vitraliu. suprafaa de hrtie se mparte n suprafee mai mici cu ajutorul unei linii trasat cu negru. Suprafeele obinute se coloreaz cu rou galben i albastru obinnd e astfel contrastul culorilor n sine. Se realizeaz un fond din diferite nuane i tonu ri de albastru apoi se picteaz deasupra petiori de acvariu n culori calde pentru a s e obine un contrast cald rece. Se obine un fond din tonuri de albastru peste care se lipesc forme diferite colorate n culori calde (tehnica colajului) i se obine con trastul cald rece. Stpnirea contrastelor in creaia plastic Aplicaii practice pentru elevi o o o Proiectul pentru nvmntul Rural 25 Culoarea o Realizai pe suprafaa foii de hrtie un element inspirat din natura (pom, floare, cas a, personaj, animal0 colorat n culori cat mai strlucitoare iar celelalte elemente i fondul lucrrii vor fi colorate n tonuri sau griuri colorate. Vei observa ca strluci rea culorilor creste cnd sunt nconjurate de amestecuri cromatice. Realizai un peisa j de vara n care formele plastice vor fi colorate n nuane i tonuri de verde iar fond ul lucrrii n nuanele i tonurile altor culori. Realizai o compoziie nonfigurativa utili znd o dominanta de rou. Stabilii pentru compoziia plastic obinut un subiect. Decupai hrtii colorate n culorile complementare, triunghiuri de mrimi diferite i lipii-le pe un fond de gri neutru. Vei obine contrastul culorilor complementare. Realizai subi ectul inserare utiliznd perechea de complementare oranj albastru cu tonurile i nua nele provenite din aceste culori. Realizai subiectul cmpul cu flori utiliznd grupa d e complementare rou verde cu tonurile i nuanele provenite din cele doua culori. o o o o o

DICTIONAR Colaj procedeu artistic care const in lipirea pe suportul de lucru a un or forme tiate sau rupte din hrtii colorate sau din alte materiale. Vitraliu tehni c de art monumental, decorativ, care const in ansamblarea unor buci de sticl colorat 26 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea 2.8. Test de autoevaluare 3 A. Realizai in tehnica colajului patru compoziii aplicnd urmtoarele contraste: 1. Co ntrastul cald rece 2. Contrastul culorilor in sine 3. Contrastul nchis deschis 4. Contrastul culorilor complementare Formele obtinute prin taierea sau ruperea ha rtiei pot fi abstracte, geometrice sau pot sugera diferite forme din natura. Fie care spatiu delimitat de chenar va constitui o compozitie plastica. 1 2 Proiectul pentru nvmntul Rural 27 Culoarea 3 4 Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag.88-90 28 Proiectul pentru nvmntul Rural Culoarea B. Analizai lucrarea Garoafele a pictorului tefan Luchian si explicai modul in care a u fost utilizate culorile pentru a obine expresivitate si armonie cromatic. Precizr i privind analiza lucrrii: autor; denumirea lucrarii; genul lucrarii (natura stat ica, peisaj, compozitie figurativa sau abstracta etc.); tehnica de lucru (pictur a, grafica); modul cum s-a realizat armonizarea cromatica (dominanta, gama croma tica, nuante, contraste etc.) ; tipul petei de culoare (picturala, plata, stralu citoare, terna, deschisa, inchisa etc.) ; formele plastice (expresive, sugestive , figurative, contrastante etc) In incheiere precizati mesajul lucrarii Garoafe raportandu-va la semnificatia game i cromatice utilizate tefan Luchian, Garoafe Proiectul pentru nvmntul Rural

29 Culoarea Bibliografie Alberti, Leon Battista Despre pictura, Editura Meridiane, Bucureti, 1969, p.16-31 Constantin Paul S vorbim despre culoare, Editura Meridiane, Bucureti, 1988, p.1032 Cristea Maria, Cristea Ioan Album de arta colar, Editura Corint, Bucureti 2000, p.7-40 Demetrescu Camelian Culoare, suflet i retina, Editura Meridiane, Bucureti, 1965, p.7-48 Itten Johannes Arta Culorii, Manuscris la Biblioteca de arta a Mun icipiului Bucureti, p.20-40 Mihilescu Dan Limbajul culorilor i formelor, Editura tii nific i Enciclopedic, Bucureti 1980, p.10-15 Susala Ion Culoarea cea de toate zilele, Editura Meridiane, Bucureti, 1980, p.23-47 NOTA Lucrrile recomandate vor fi parcurse selectiv, cu accent pe coninuturile indi cate n acest capitol. 30 Proiectul pentru nvmntul Rural Compoziia Unitatea de nvare nr. 3 COMPOZIIA Cuprins 3.1. Obiectivele unitii de nvare..................................................... ............................... 31 3.2. Compoziia plastic ........................ ............................................................................ 32 3.3. Compoziia decorative ....................................................... ......................................... 34 3.4. Test de autoevaluare ......... ................................................................................ ......... 35 3.5. Lucrare de verificare criterii de evaluare.................... .............................................. 37 3.6. Lucrri din creaia plastic .. ................................................................................ ........ 39 Bibliografie........................................................ ................................................................. 42 3.1. Obiectivele unitii de nvare La sfarsitul unitatii de invatare studentii vor fii capabili : sa recunoasca in lucrari de arta diferite tipuri de compozitii plastice ; sa analizeze compozitii plastice punind in evidenta: schema compozitionala, centrul de interes, ritmul, unitatea si echilibtrul compozitiei precum si procedeele de realizare a armonie i cromatice ; sa utlizeze principiile de organizare a compozitiei decaorative ; sa organizeze practic compozitii plastice, statice sau dinamice cu subiecte adec vate ; sa organizeze practic un proiect decorativ ; -

Compoziia nseamn introducerea ordinii intelectuale n haosul senzaiilor. Compoziia est necesara dar este personala. Ea nu aparine dect artistului capabil, prin mijloace le sale proprii s descopere n natura cteva direcii eseniale care ii releva legea micri ei generale. Daca nu exprima o unitate vie de forme, de culori i sentimente, com poziia e un vemnt desuet care nu acoper nimic. (Faure, Elie, III p 171) Proiectul pentru nvmntul Rural 31 Compoziia

3.2. Compoziia plastic Compoziia const n modalitatea de organizare a elementelor de limbaj plastic ntr-un a nsamblu omogen, echilibrat, unitar, capabil s transmit privitorului emoia i mesajul autorului. Organizarea elementelor de limbaj plastic (punctul, linia, forma, pat a etc.) i valorificarea mijloacelor de expresie specifice (ritmul, armonia, centr ul de interes, paginaia, proporia etc.) duc la obinerea unor forme totale diferite deoarece n aceast aciune interacioneaz mai muli factori: - intelectuali (inteligen, e rien etc.) - nonintelectuali (sensibilitate, temperament, afectivitate etc.) - mot ivaionale (plcerea de a picta, dorina de a descoperi etc.) - de mediu (mediu famili al, personalitatea educatorului, forma de nvmnt etc.) Compoziia plastic (forma total) te spaiul plastic creat pe o suprafa ca un tot unitar dup principii compoziionale car e stabilesc legtura dintre coninut i form. Forma de ansamblu este obinut prin structur area suprafeei dup scheme compoziionale, obinndu-se astfel diferite feluri de compozii i (n friz, vertical, orizontal, oblic, triunghi, ptrat, dreptunghi, circulare, spirale , radiale etc.) Aceste scheme compoziionale dau compoziiei plastice anumite semnif icaii: - orizontalele linite, stabilitate - verticalele mreie, monumentalitate - dia gonalele dinamism - triunghiul echilibru - dreptunghiul i ptratul stabilitate maxi m spiral. Organizarea compoziional presupune unitate n varietate i varietate n unitate deoarece varietatea obinut prin diversitatea elementelor de limbaj i a schemelor c ompoziionale strnete interesul receptorului de arta. n funcie de schema de organizare se obin compoziii nchise i deschise cu efecte statice sau dinamice. Compoziia nchis gereaz c aciunea se desfoar n interiorul spaiului plastic avnd un singur centru de i s. n acest caz elementele plastice sunt ordonate pe scheme n form de ptrat, triunghi , cerc. Compoziia deschis sugereaz c aciunea se continu n afara spaiului plastic av l sau mai multe centre de interes. Centrul de interes este zona din lucrare ctre care se ndreapt privirea i se obine prin: - aglomerare de detalii; - contraste de va loare i culoare; - sensul direcional al elementelor. Compoziia stabilete raporturile fundamenta le ale operei de art Shema compozitionala este reprezentata prin linii de forta si linii directionale care prefigureaza intregul context Structura compozitiei se realizeaza printr-un sistem de relatii esentiale dintre elementele componente si spatiul de lucru 32 Proiectul pentru nvmntul Rural Compoziia

Caracterul static sau dinamic, liniile de for, centrul de interes, cromatica, ritm ul ca i orice alt mijloc de expresie plastic sunt subordonate structurii compoziion ale de baz. n ordonarea elementelor compoziiei trebuie s se urmreasc ritmul plastic, n ruct prin el se structureaz dinamismul lucrrii. Ritmul plastic se obine prin succesi unea gndit, intenional a elementelor de limbaj. Expresivitatea ritmului plastic cons t n modalitatea de ordonare a elementelor i, cu ct aceasta este mai interesant cu att compoziia este mai expresiv. Compoziia static se realizeaz prin organizarea elementel or plastice ntr-un echilibru stabil, elementele componente nscriindu-se ntr-o struc tur compoziional stabil (ptrat, dreptunghi, triunghi) Compoziia dinamic se realizeaz n organizarea elementelor plastice ntr-un echilibru instabil prin folosirea schem elor compoziionale bazate pe oblice, spirale ce dau ansamblului configuraia de din amism, micare. Forma totala constituita din nglobarea tuturor relaiilor dintre conin ut i form se realizeaz ntr-un proces complex de creaie n care echilibrul armonia i ori inalitatea sunt determinante n situarea lucrrii pe scara valorilor autentice. Lucrare realizata de elev, Compoziie dinamica

Proiectul pentru nvmntul Rural 33 Compoziia

3.3. Compoziia decorativ Motivele decorative sunt : geometrice, florale, etc. Compoziia decorativ se deoseb ete de compoziia plastic prin modul de organizare. Arta decorativ presupune ornament area unor suprafee sau obiecte cu ajutorul unor motive decorative, a unor element e din natur, stilizate sau a unor elemente geometrice. Stilizarea este procedeul prin care se simplific formele din natur, pstrnd caracterul ei esenial. Elementul obin ut n urma stilizrii se numete motiv decorativ. Stilizarea, n artele plastice este mij locul de a scoate n relief anumite trasaturi ale imaginii atrgnd atenia privitorului i de a estompa altele, neeseniale pentru transmiterea mesajului. Stilizarea cere un mod unitar de organizare a ansamblului de care depind toate detaliile. (Nanu, Adina, II p.8) Arta decorativ se realizeaz n tehnici diferite: lemn, marmur, piatr, c usturi, esturi, vitraliu, mozaic, metale preioase etc. Principiile de baz ale compozii ei decorative sunt: repetiia, alternane, simetria, gradaia etc. Repetiia este un pro cedeu de ornamentare care const n repetarea unui element de limbaj plastic (punct, linie, form) sau a unui motiv decorativ obinut prin stilizare. Alternana este o su ccesiune de cel puin dou elemente. Alternana poate fi: de culoare, de motiv sau de poziie. Simetria presupune existena unei axe ce are de o parte i de alta aceleiai mo tive decorative sau elemente plastice. Ea reprezint ordine i armonie n organizarea unei compoziii. Axa poate fi orizontala, verticala sau oblica. Formele compoziiona le folosite n arta decorativ sunt: friza, chenarul, jocul de fond etc. Friza este compoziia n form de band n care se ordoneaz elementele plastice sau motivele dup princ piile artei decorative. Chenarul este o band decorativ ce decoreaz o suprafa de jur mp rejur. Jocul de fond se organizeaz pe baz de reea geometric sau liber pe toat suprafaa de lucru. Liniile reelei geometrice nu ntotdeauna sun vizibile, ele au rolul de a ordona ritmul distribuirii motivelor. Exerciii de obinere a petelor plate Exerciii de realizare a unor motive decorative pe baza de puncte i linii Exerciii de reali zare a unor motive decorative pe baza de figuri geometrice Proiect pentru decora rea oului cu motive ordonate dup principiile artei decorative Friza decorativa cu figuri geometrice utiliznd alternanta de culoare, mrime sau forma Joc de fond cu reea n form de ptrate i motive stilizate inspirate din natura (frunze, flori, etc.) Principiile de baz ale compoziiei decorative Formele compoziion ale folosite n art decorativ Aplicaii practice pentru elevi 34 Proiectul pentru nvmntul Rural Compoziia 3.4. Test de autoevaluare 1 1. Explicati modul de organizare a compozitiilor inchise si deschise. 2. Ce este stilizarea ? 3. Indicati principalele principii ale artei decorative. 4. Explic ati modul de organizare a compozitiei decorative. 5. Realizati schita unei compo zitii plastice deschise. Rspunsurile vor fi ncadrate in spaiul 1. Schita compozitie i plastice se va realiza in creion, in spatial de la pag. 45 1

Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90 Proiectul pentru nvmntul Rural 35 Compoziia 2 Pentru realizarea acestei compoziii consultai imaginile din lucrare. 36 Proiectul pentru nvmntul Rural Compoziia 3.5. Lucrarea de verificare nr. 2

1. Analizai sub form de eseu lucrarea Natura static a pictorului Gheorghe Petrascu. P recizri privind analiza lucrrii: - autor; - denumirea lucrrii; - tipul compozitiei atic .0,75 p. - gama cromatic1 p. - formele plasti iere se poate exprima un punct de vedere personal. Gheorghe Petrascu, Natura static Proiectul pentru nvmntul Rural 37 Compoziia

2. Analizati lucrarea de mai jos si precizati punctual : - genul lucrarii plastic.0,75 p. - gama cromatica...1 p. - tonuri si nuante ) : 10 p. Utilizati o terminologie specifica domeniului plastic. Aplicati inform atiile primite in capitolele 1, 2 si 3. Redactarea trebuie s aiba coerenta in exp rimare. Scrieti lizibil si utilizati terminologia specifica artei plastice.

Criterii de evaluare 1. Identificarea tipului de compoziie1 p. 2. Recunoa plastic2 p. 3. Identificarea tehnicii de lucru1 p. 4. Preci ontrastelor cromatice....1,5 p. 7. Originalitate n interpretarea lucrrii de ortografie i punctuaie.......1,5 p. Lucrare realizata de elev 38 Proiectul pentru nvmntul Rural Compoziia 3.6. Lucrri din creaia plastic universal n care pictorii au folosit diferite elemente de limbaj plastic

Van Gogh, Noapte nstelat Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette Proiectul pentru nvmntul Rural 39 Compoziia Nicolae Tonitza, Fata pdurarului Wassily Kandinsky, Compoziie 40 Proiectul pentru nvmntul Rural Compoziia tefan Luchian, Peisaj Proiectul pentru nvmntul Rural 41 Compoziia

Atenie! Ce punctaj ai obinut dup rezolvarea lucrrii de verificare? Mai avei cerine ner zolvate? n situaia aceasta, trebuie s recitii capitolele Culoarea i Compoziia , pre delele de analiza a imaginii artistice din lucrarea Curentele artei moderne, autor Ioan Cristea,. Bibliografie Arnheim Rudolf Arta i percepia vizuala, Ed. Meridiane, Bucureti, 1979, p.12-21 Bara n Viorica Album metodic, EDP, Bucureti, 1985, p.10-32 Berger Rene Descoperirea pi cturii, , Ed. Meridiane, Bucureti, 1975, p.27-45 Cristea Ioan Curentele artei mod erne, Ed. Alfa, Bucureti 2001, p.10-50 Pleu Andrei Cltorie n lumea formei, , Ed. Meri diane, Bucureti, 1974, p.17-32 Read Herbert Semnificaia artei, , Ed. Meridiane, Bu cureti, 1969, p.23-42 Vaideanu George Cultura estetic colar, EDP, Bucureti, 1967, p.1 5-27 NOTA Lucrrile recomandate vor fi parcurse selectiv, cu accent pe coninuturile indi cate n acest capitol. 42 Proiectul pentru nvmntul Rural Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

Unitatea de nvare nr. 4 METODE DIDACTICE I MIJLOACE DE NVMNT UTILIZATE N PREDAREA E PLASTICE Cuprins 4.1. Obiectivele unitii de nvare..................................................... ............................... 43 4.2. Prezentare general ...................... ............................................................................. 44 4.3. Metode didactice .........................................................

............................................... 46 4.4. Test de autoevaluare ... ................................................................................ ............... 49 4.5. Mijloace de nvmnt............................................ ................................................... 52 4.6. Test de autoevaluare ............................................................................... ................... 55 Bibliografie............................................. ............................................................................ 56 4.1. Obiectivele unitii de nvare La sfarsitul unitatii de invatare studentii vor fi capabili : s denumeasc metodele didactice utilizate in demersul didactic; s explice fiecare metod didactic; sa cor eleze metoda didactica cu timpul lectiei si cu particularitatile de varsta ale e levilor; sa selecteze mijloacele de invatamant adecvate diferitelor teme plastic e si subiecte.

,, Metoda ansamblu al operaiilor ce se constituie ca instrument al aciunii, prin i ntermediul cruia subiectul cunosctor abordeaz dezvluirea esenei ,, Mijloacele de nv amblul materialelor utilizate n procesul de nvmnt i care prin valorificarea potenialu lor pedagogic, sprijin realizarea eficienta a obiectivelor educaiei (Dicionar de p edagogie, Ed. Didactic i Pedagogic Bucureti, 1979) Proiectul pentru nvmntul Rural 43 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

4.2. Prezentare general Metodologia organizrii i desfurrii activitilor artistice plastice la colarii mici s era la metodele de predare nvare prin care se urmrete exersarea funciilor intelectual condiionat de informaiile transmise i de modul n care acestea sunt transferate (educ ator colar). In practica didactica, metoda este calea de urmat n vederea atingerii obiectivelor instructive educative propuse de programele colare (obiectivele cad ru i cele de referin) precum i scopurile sau obiectivele operaionale urmrite n cadrul iecrei activiti. Obinuim s spunem metode i procedee deoarece n structura fiecrei meto sunt incluse mai multe procedee care fac ca metoda s fie eficienta i mai interesan ta. Metodologia procesului de nvmnt (ansamblul metodelor) trebuie s aib un caracter di amic, flexibil i s duca la creativitate didactica. Metodele au funcii n sine, adic su nt bine individualizate, au funcii generale sau sunt polifuncionale. Funciile cu ca racter general sunt: - funcia cognitiv organizarea i dirijarea cunoaterii teoriei el ementelor de limbaj dar i a tehnicilor de lucru sau a modalitilor de organizare com poziional; - funcia motivaional de trezire a interesului pentru creaia plastica, pent u transformarea formei, pentru descoperirea armoniilor cromatice i pentru domeniu l plastic n general; - funcia operaional element de legtur intre elev i coninuturil cifice disciplinei plastice, intre obiectivele operaionale propuse i temele plasti ce propuse; - funcia formativ educativ de modelare a atitudinilor, convingerilor i sentimentelor fata de frumosul din natura, arta i societate, de exersare i dezvolt are a proceselor psihice i motrice, paralel cu nsuirea cunotinelor i formarea deprinde rilor specifice activitilor plastice; Metoda calea eficient de organizare si dirija re a nvrii Metodele didactice folosite, trebuie s asigure realizarea sarcinilor speci fice instructive formative ale educaiei artistice plastice la colari mici; acestea fiind legate de dezvoltarea sensibilitii, imaginaiei, gndirii artistice. Funciile metodelor didactice 44 Proiectul pentru nvmntul Rural

Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

ncepnd cu colaritatea mic se urmrete: dezvoltarea acuitii vizuale prin exerciii jo servare a unor obiecte diferite ca mrime, grosime, forma, culoare (grade de inten sitate ale aceleiai culori) sau exerciii joc de asociere a culorilor prezentate cu cele specifice elementelor din natura (verde ca iarba, galben ca lmia, albastru c a cerul etc.) dezvoltarea gndirii creatoare (artistice) prin descrierea unor feno mene ale naturii: ploaie, tunet, fulger, inserare pentru ca colarul s fie capabil s realizeze asocieri intre obiecte, fenomene, forme, culori, s transforme noiunile abstracte n noiuni metaforice cu caractere individuale i semnificative (rcoarea pduri i i verdele frunziului, cldura verii i portocaliul soarelui) -

In didactica moderna sunt promovate metode activ participative prin care se pune accent pe atitudinea activa, izvort din interiorul colarului. Astfel de motivaii : curiozitatea de a cunoate, de a investiga i a descoperi, de a observa, explica i re da, de a inventa sunt prezente n viata colarului, nvtorul trebuie s se bizuie pe ele le dezvolte. Participarea la actul nvrii este o problema esenial a dezvoltrii i se re a la talentul educatorului de a stimula participarea activa i deplina, psihica i f izica, individuala i colectiva a colarului mic. Astfel putem spune ca metodele act iv participative au un caracter formativ educativ, dezvolta gndirea, memoria, ima ginaia, voina, potenialul de cunoatere i creaie al colarilor. Metodele didactice nu tr buie s duca la un dirijism excesiv, dirijarea nvrii, a executrii unei lucrri plastice fie mbinat cu munca independent a colarului pentru ca acesta s-i poat afirma spontanei atea specific vrstei, gndirea i imaginaia. Expoziiile de art plastic lrgesc orizontu creaie al elevilor, trezesc interesul pentru arta plastic n cadrul disciplinei educ aie plastic putem vorbi de metode de educaie estetic prin care se realizeaz obiective le educaiei estetice: formarea priceperilor i deprinderilor necesare nelegerii, inte rpretrii sau crerii artei; cunoaterea i analiza n cadrul activitii colare a capodoper r artei plastice crearea ambiantei estetice n incinta i exteriorul scolii. Proiectul pentru nvmntul Rural 45 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

4.3. Metode didactice Metoda exerciiului Exercitiulexecutare repetata si constienta care solicita initi ativa si gandirea creatoare Aceasta este principala metoda n desfurarea activitilor a rtistico plastice i se utilizeaz n scopul formrii de priceperi i deprinderi practice, dezvoltrii unor capaciti i aptitudini i stimulrii potenialului creativ al colarilor. realizeaz exerciii : de familiarizare cu instrumentele i materialele de lucru de c ombinare a culorilor pentru a diversifica i mbogi paleta cromatic; de a prelua i tran forma forma spontana de a transfigura formele inspirate din natur pentru a obine f orme noi, expresive i sugestive; de a structura suprafaa de lucru dup scheme compoz iionale adecvate temei plastice i subiectului; de a aplica principiile artei decor ative n compoziii structurate divers (friza, chenar, joc de fond); S-a constatat c utiliznd aceast metod, elevii capt o siguran n realizarea lucrrilor, i astfel se ex stic cu uurin i satisfacie. Metoda exerciiului joc Jocul angajeaz resursele intelect e, morale, estetice Aceast metod se utilizeaz n special la colarii din clasa I, pentr u ca ei s neleag mai bine anumite probleme legate de culoare i de tehnici de lucru. P rin joc se mbin spontanul cu imaginarul, se produce destindere, plcere i bucurie. Ex erciiile joc pot fi; de observare a elementelor din natur, de imaginaie, de descope rire a diferitelor culori (nuane, tonuri) sau procedee de colorare (fuzionare, tua re, stropire etc.). Jocul ca metoda didactica nu este un mijloc de divertisment ci un mijloc de cunoatere, de nvare. Exerciiul joc pune n fata elevilor, situaii noi

rezolvare a spaiului plastic, de descoperire a unor efecte expresive de forme sa u culori. Jocul trebuie s fie un mijloc de stimulare a creativitii copiilor. 46 Proiectul pentru nvmntul Rural Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

Metoda demonstraiei A demonstra cu ajutorul materialelor intuitive (imagini artis tice, plane, materiale din natura) nseamn a asigura un suport concret activitii de nv . colarul trebuia s vizualizeze formele din natura i cele artistice, culorile din n atura i cele obinute prin diferite tehnici de marii pictori etc. Demonstraia practi c, la tabl sau pe un suport de lucru n ceea ce privete utilizarea elementelor de lim baj plastic sau modul n care se fluidizeaz sau se combina culorile, reprezint o sec ven important n desfurarea demersului didactic. Prin aceast metod didactic, informa primesc att prin vz ct i prin auz, procentul lor de asimilare crete i astfel se evit egerea greit a problemelor plastice. Exemplu: Tema plastica: Tonuri o Se combin alb cu puin rou i se obine un ton foarte deschis de rou o Se combin alb cu mai mult rou e obine un ton de rou diferit de primul o Se combin n continuare aceste culori schim bnd progresiv cantitatea de rou obinnduse scara tonal deschis a roului La fel se proc az i n cazul obinerii tonurilor de rou nchis (rou + negru n cantiti progresive) Dem se realizeaz practic i se susine cu ajutorul planelor didactice. Explicatia s fie le gata de experienta anterioara a elevului Metoda explicaiei Metoda explicaiei trebu ie s aib o pondere mai mic n desfurarea activitilor plastice deoarece capacitatea de centrare este mai mic la aceast vrst. Dac explicaia este prelungit, apare fenomenul de oboseal. De aceea educatorul trebuie s utilizeze alturi de limbajul verbal i limbaju l nonverbal (gestic, expresia feei) sau modularea vocii i expresivitatea frazei. Ex plicaia ntotdeauna este nsoit de plane demonstrative adecvate i de demonstraii practi Modalitatea de a materializa cele explicate (efecte, armonii, tehnici, combinati i de culori etc) Proiectul pentru nvmntul Rural 47 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice Conversatia stimuleaza gandirea pentru a elabora raspunsuri prin efort propriu

Metoda conversaiei n cadrul metodei conversaiei distingem: o conversaia euristic (nsui ea de noi cunotine) o conversaia de reactualizare (reactualizarea i introducerea cun otinelor n noua tem plastic) o conversaia de fixare (fixarea i sistematizarea cunotin primite) o conversaia de verificare (verificarea cunotinelor teoretice legate de t ema plastic) o conversaia de evaluare a lucrrilor (evaluarea lucrrilor realizate de elevi dup criterii de evaluare stabilite) Este important modul n care sunt formula te ntrebrile. Acestea trebuie s fie clare, concise, intr-o terminologie adecvata vrs tei copilului. S se evite cele cu rspuns indus, cele stufoase, imprecise sau cele care presupun rspunsuri monosilabice (,,da - ,,nu). Pentru a oferi valoare acestei metode, conversaia trebuie minuios pregtit , ntrebrile s fie formulate cu precizie i licite gndirea iar rspunsurile s fie corecte i originale. Dialogul dirijat incita curiozitatea, dezvolta gandirea

Metoda dialogului dirijat Este o metoda didactica apropiata metodei conversaiei i se adreseaz cu precdere vrstelor mici. Este o cale prin care se nltur nvarea mecanic e elevi a unor coninuturi teoretice sau a unor procedee practice. ntrebarea Ce se ntm

pl dac n cazul combinrii unei culori cu alb sau negru n cantiti diferite i ajut pe observe c acestea se deschid sau se nchid progresiv. Metoda dialogului dirijat inc lude mai multe procedee prin care se deplaseaz centrul de greutate de la ntrebrile de orientare nvtor elev la cele de investigare elev nvtor. Ea confer o anumita a abordarea problemelor plastice. Eforturile intelectuale ale colarilor sunt ndruma te n direcii divergente, ceea ce face ca problema plastic s poat fi rezolvat prin mai multe procedee. Astfel se dezvolt imaginaia, priceperea de a culege informaii i impl icit gndirea creatoare. n activitatea plastic, alturi de metodele specifice prezenta te mai pot fi utilizate i altele cum ar fi: o metoda Brainstorming (asaltul de id ei) care permite elevilor s propun mai multe idei de rezolvare a unei probleme pla stice; o metoda sinectic vizeaz de asemenea dezvoltarea gndirii divergente i const n a propierea prin analogii i metafore de problema plastica Alte metode didactice 48 Proiectul pentru nvmntul Rural Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice o problematizarea prin care se strnete curiozitatea, dorina de rezolvare pe baza ex perienei anterioare i a elementului nou care apare n rezolvarea unei teme plastice sau a unei tehnici de lucru Utilizarea metodelor adecvate coninuturilor, obiectiv elor propuse, temelor plastice i tehnicilor de lucru, particularitilor de vrst, tipul ui de activitate, faciliteaz desfurarea unui demers didactic eficient i modern. Lucrare realizata de elev 4.4 Test de autoevaluare 1 1. Denumii metodele didactice utilizate in predarea educaiei plastice. 2. Explicat i metodele didactice: Metoda exercitiului Metoda demonstratiei Pentru cele doua metode didactice veti exemplifica cu cate o problema plastica. Rspunsurile vor fi ncadrate in spaiile rezervate in continuare. Proiectul pentru nvmntul Rural 49 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice 1. Pentru rezolvarea acestui test consultai capitolul 4 (4.1) 50 Proiectul pentru nvmntul Rural Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice 2. Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90 Proiectul pentru nvmntul Rural

51 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

4.5. Mijloace de nvmnt Mijloace de nvmnt categorie important a bazei tehnico materiale Alturi de metode, ma ialele didactice i mijloacele de nvmnt ajut la atingerea obiectivelor propuse n cadru nei activiti i constituie strategia didactic a activitii. Prin mijloace de nvmnt nsamblu de instrumente materiale i tehnice care sunt folosite n procesul de predar e-nvare. Materialul didactic este o categorie de material intuitiv cu ajutorul cruia se pot realiza cerinele principiului intuiiei. Materialul demonstrativ este integ rat demersului didactic pentru a lmuri problemele cromatice (armonie, contrast, d egrade, griuri colorate) schemele de organizare compoziional (compoziie nchis, deschi s) i diferite tehnici de lucru. Mijloacele de nvmnt sunt instrumente de aciune purtt de informaie care intervin n procesul de instruire, sprijinind nvtorul n activitatea d predare i elevul n efortul de nvare. Mijloacele de nvmnt pot fi grupate astfel: mi informativ demonstrative (materiale intuitiv naturale, obiecte confecionate, ilus traii, albume de arta, tablouri, desene la tabla, plane demonstrative etc.) mijloa ce de exersare a deprinderilor mijloace de evaluare a rezultatelor -

n activitatea plastic sunt utilizate mai mult materiale i mijloace informativ - dem onstrative care reprezint surse de informaie, ajuta la transmiterea noilor cunotine i la exemplificarea unor noiuni plastice. Exemple: Cercul cromatic al lui Johannes Itten sau cercul celor 12 culori care permite explicarea unor legi ale culorii necesare nc de la clasele mici. Noiunile teoretice se vor prezenta treptat, n funcie de particularitile de vrst i ntr-o terminologie adecvat. Pe baza cercului cromatic, el vii vor observa raporturile de: cald-rece; culoare primar i culoare obinut prin ames tec fizic; culori opuse sau diametral opuse; culori vecine; culori nrudite (semen e) 52 Proiectul pentru nvmntul Rural Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice Cercul cromatic al lui Johannes Itten Steaua culorilor n care se disting culorile fundamentale i cele binare. Proiectul pentru nvmntul Rural 53 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

Jetoane colorate se pot confeciona din cartoane de diferite forme (cerc, ptrat, dr eptunghi etc.) C aceste jetoane se pot explica i demonstra: tipurile de culori (c ulori primare, binare, calde, reci etc.) degradeurile (tonuri nchise i deschise) m onocromie (tonurile nchise i deschise ale unei culori) nuane (amestecul dintre dou c ulori vecine) pata de culoare (pictural i plat) Jetoanele colorate se pot utiliza a tt la colarii din clasele mici ct i la cei din clasele mari. Acetia vor fi pui n situa de a denumi sau a recunoate cu ajutorul jetoanelor, diferite culori. Materiale d in natur frunze, flori, insecte, crengi desfrunzite, vase, legume, fructe etc. col arii vor observa culorile i formele naturale, vor denumi culorile i formele observ ate i vor face comparaii de mrime, form, culoare etc. pentru ca pe baza acestora s se

poat exprima plastic ntr-un mod ct mai personal. Lucrrile elevilor realizate de-a l ungul anilor i pstrate n mapa nvtorului. La o activitate se pot prezenta puine lucrr se urmrete rezolvarea unei probleme plastice i multe lucrri cnd se urmrete modul de re lizare a unui subiect. colarul trebuie s contientizeze progresiv c acelai subiect se poate realiza n mai multe feluri, ntr-un mod ct mai personal.

Lucrare realizata de elev Albume de art care vor ajuta colarii s ptrund n lumea muzee or, a creaiei plastice a marilor pictori. Utilizarea albumelor are i un scop educa tiv prin faptul c elevii vor nva s iubeasc, s preuiasc opera de art i cartea. Cu a lbumelor de art; acetia pot cunoate reprezentanii de seam ai artei plastice romneti (N Grigorescu, I. Andreescu, N. Tonitza, C. Baba etc.). Mijloace audio-vizuale car e imprim procesului de nvmnt un caracter modern racordat la evoluia tehnic contempora 54 Proiectul pentru nvmntul Rural Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice 4.6. Test de autoevaluare 2 Descrieti un joc didactic prin care scolarii sau prescolarii sa realizeze ameste curi fizice de culoare si indicati mijloacele de invatamant folosite. Jocul dida ctic este un mijloc de cunoastere (de invatare), de aceea trebuie s urmariti: var sta scolarilor sau prescolarilor; tema plastica materialele de lucru organizarea situatii de invatare initiativa si fantezie corectitudinea selectarii metodelor didactice Rspunsul va fi ncadrat in spaiul rezervat in continuare. Proiectul pentru nvmntul Rural 55 Metode didactice i mijloace de invatamant utilizate n predarea educatiei plastice

Bibliografie Ausubel R., nvarea n coal, E.D.P. Bucureti, 1981, p.10-52 Claparede E., Psihologia cop lului i pedagogia experimental, E.D.P. Bucureti, 1975, p.7-45 Cristea M., Ghid meto dic, E. Petrion, Bucureti, 1991, p.10-37 Ilioaia M., Metodica predrii desenului, E .D.P. Bucureti, 1977, p.7-28 Noveanu E., Probleme de tehnologie didactica, Bucuret i. 1977, p.16-34 Potolea D., Structuri, strategii, performane, n nvmnt, Ed. Academiei, Bucureti, 1981 Preda V., Strategii de instruire, Cluj Napoca, 1985, p.11-31 Toma S., Profesorul, factor de decizie, Ed. Tehnica, Bucureti, 1994, p.17-25 Tohaneanu Alex., Metodica predrii desenului, E.D.P. Bucureti, 1971, p.11-29 Vlasceanu L., nvar ea i noua revoluie tehnologic, EP, Bucureti, 1988, p.9-32 NOTA Lucrrile recomandate vor fi parcurse selectiv, cu accent pe coninuturile indi cate n acest capitol. 56 Proiectul pentru nvmntul Rural Creativitatea la precolari Unitatea de nvare nr. 5 CREATIVITATEA LA PRECOLARI Cuprins 5.1. Obiectivele unitii de nvare.....................................................

............................... 57 5.2. Creativitatea .......................... ................................................................................ ..... 58 5.3. Imaginaia ......................................................... .......................................................... 60 5.4. Test de autoe valuare ........................................................................ .......................... 61 5.5. Tehnici de lucru utilizate n activitile plastice ........................................................... 62 Bibliografie.... ................................................................................ ..................................... 63

5.1. Obiectivele unitii de nvare La sfritul unitii de nvare, studenii vor fi capabili: -s contientizeze factorii car min dezvoltarea imaginaiei creatoare la precolari; -s identifice fazele evoluiei dese nului infantil; -s sesizeze caracteristicile desenului infantil; -s explice princi palele tehnici de lucru utilizate n activitile plastice la precolari; -s elaboreze un proiect didactic pentru activitatea plastic la precolari. Proiectul pentru nvmntul Rural 57 Creativitatea la precolari

5.2. Creativitatea Activitatea plastic constituie mijlocul de stimulare a potenialului creativ la cop il Activitatea plastic din grdini, prin coninuturile pe care le utilizeaz, satisface i dezvolt curiozitatea copilului, nevoia de descoperire i exprimare cu ajutorul elem entelor de limbaj plastic. Mai mult dect alte activiti, cea plastic constituie cadru l i mijlocul cel mai larg de activare i stimulare a potenialului creativ. Culorile, formele plastice i liniile sunt mijloace de exprimare i de exteriorizare a proble melor precolarului. Prin arta se dezvolta sensibilitatea senzoriala dar i cea comp ortamentala. Sensibilitatea artistic se construiete pe baza afectivitii, intuiiei i fa nteziei, n funcie de priceperea metodic a educatoarei. Personalitatea copilului i im plicit sensibilitatea lui artistic este rezultanta aciunii conjugate a factorilor ereditari, de mediu i de educaie. De aceea educatoarea trebuie s contientizeze c limb ajul plastic este cel mai apropiat precolarului i s nu cear s reproduc pana la identif icare elementele din natura. Aciunile educative desfurate n vederea stimulrii i dezvol trii potenialului creativ n activitile de educaie plastic au urmtoarele obiective: ea reprezentrilor despre forma i culoarea obiectelor din natur; - formarea unor dep rinderi de lucru cu ajutorul materialelor specifice artei plastice; - dezvoltare a capacitii de exprimare cu ajutorul elementelor de limbaj plastic; - dezvoltarea imaginaiei reproductive i a imaginaiei anticipative; - cultivarea spiritului de obs ervaie, a percepiilor vizuale, a sensibilitii artistice precum i a imaginaiei creatoar e; - utilizarea principalelor elemente ale limbajului plastic (punct, linie, cul oare) pentru a exprima plastic subiecte simple; - recunoaterea i denumirea culoril or. Creativitatea didactic, n funcie de particularitile de vrst ale copilului i de sp ficul educaiei plastice, duce la descoperirea i dezvoltarea potenialului creative a l acestuia. n general, predispoziiile artistice la vrsta precolar sunt: - simul culori i (asocierea culorilor prezentate cu cele din mediul nconjurtor sau cu cele utiliz ate de copil n lucrarea proprie, precum i interesul de a obine noi nuane prin ameste curi de culori); - simul formei care se manifesta prin interesul de a observa cu uurin forma din natur precum i prin exprimarea cu ajutorul unor forme din imaginaie; simul ritmului se exprima prin respingerea uniformitii i utilizarea ritmului liniil or, al culorilor intr-un mod propriu care reflecta ritmul demersurilor psihice; - simul spaiului se manifest prin ncercarea copilului de a organiza suprafaa de lucru ntr-un mod echilibrat. 58 Proiectul pentru nvmntul Rural

Creativitatea la precolari

Experiena didactic a artat c nc de la vrsta precolar, copilul are un fond creativ i a se poate dezvolta prin ntreptrunderea i interacionarea unor condiii cum ar fi: - cl imatul de creativitate n care educatoarea stimuleaz curiozitatea copiilor i curajul de a utiliza sau combina culorile, prin crearea unei atmosfere de activitate li bera sau de colaborare prin realizarea unor lucrri colective, precum i prin apreci eri pozitive privind rezultatele obinute; - dobndirea unor cunotine privind elemente le limbajului plastic i a tehnicilor de lucru la activitile de desen, pictur sau mod elaj; - dezvoltarea gndirii artistice plastice ncepnd cu grupa mijlocie cnd copiii s unt ndrumai s gndeasc n imagini antrennd :afectivitatea, memoria vizuala, senzaiile cepiile. Gndirea artistic plastic acioneaz mai mult n emoional i presupune curaj, n libertate n exprimare, ncurajare, informaie i exerciiu. Creativitatea ca dimensiune a personalitii copilului presupune urmtoarele funcii: - fluiditatea care presupune o mobilitate a gndirii copiilor (ncepnd cu precolaritatea) n utilizarea numrului de culo ri i de forme plastice (fluiditatea presupune bogia, uurina i rapiditatea asociaiilor e imagini sau idei, iar pentru a determina aceasta calitate a copilului se cere acestuia s gseasc cat mai multe forme i culori ale unui obiect) - flexibilitatea se manifesta prin o modalitate spontana de a asocia culori i forme la tema prezentat a de educatoare, presupune modificarea rapida a mersului gndirii, atunci cnd educa toarea, de exemplu, propune copiilor s gseasc i alte nuane prin combinaii de culori sa u s redea i alte forme (copaci, flori, obiecte). - originalitatea care presupune n outate, imaginaie, inventivitate, se manifest nc de la vrsta precolar. In urma unor ex erimente realizate la diferite nivele de vrst s-a constatat c precolarii prezint o fl uiditate mai mare n lucrrile cu tem dat i cu elemente sugerate n compoziie, flexibilit tea este mai mare n lucrrile cu elemente sugerate i originalitatea este mai vizibil a n lucrrile cu teme libere. Funciile creativitii se amplific odat cu lrgirea experie cognitive cu transformrile n planul gndirii, al percepiei, al reprezentrii i cu consol idarea funciilor memoriei. Proiectul pentru nvmntul Rural 59 Creativitatea la precolari

5.3. Imaginaia Imaginaia este strns legat de dezvoltarea psihic general a copilului. Imaginaia este u n proces psihic de creare a unor imagini noi pe baza experienei cognitive anterio r formate. Precolarul este capabil s creeze imagini noi, el i poate reprezenta ceea ce nu exist n realitate. Senzaiile, percepiile, memoria furnizeaz imaginaiei materialu l necesar, care este supus unei prelucrri analitico-sintetice. Prin analiz se desp rind unele trsturi i nsuiri ale obiectelor percepute iar prin sintez aceste trsturi i sunt recombinate ntr-o form nou. Se disting dou tipuri de imaginaie: - imaginaie inv oluntar care reprezint forma iniial i cea mai simpl ce se manifest prin apariia ideil sau imaginilor noi fr nici o intenie special. De exemplu, copilul i poate imagina un n or avnd diferite forme: flori, animale, figuri umane etc. - imaginaie voluntar care apare ca rezultat al unei intenii speciale de a creea ceva nou. n funcie de prezena sau absena elementelor noi i originale, se disting: - imaginaia reproductiv repreze ntarea unui obiect sau fenomen nou pe baza descrierii verbale. Pentru a realiza reprezentri noi este important ca descrierea s fie expresiva i imaginile prezentate s fie adecvate. De exemplu, n activitatea plastica n care educatoarea descrie dife rite forme ale copacilor, ea trebuie s utilizeze n descriere i limbajul nonverbal ( gestica, expresia fetei etc.) pentru ca precolarul s-i poat imagina diverse forme de copaci. - imaginaia creatoare care se deosebete de cea reproductive prin crearea unor imagini fr suportul unor descrieri amnunite. Apariia imaginaiei este strns legat dezvoltarea psihic general a copilului. Ea funcioneaz n strns unitate cu gndirea, li jul i procesele afective. Imaginaia i gndirea sunt dou procese psihice care se ntreptr nd i se intercondiioneaz reciproc. n procesul imaginaiei apar idei i imagini noi. Imag

inaia este cu att mai bogata cu cat memoria furnizeaz material pentru imaginaie. Dac volumul de cunotine este bogat, este uor de combinat i recombinat elemente de limbaj pentru a produce imagini artistice noi. Vrsta precolar este considerat drept perioa da imaginaiei fanteziei, visrii i jocului. Imaginaia copiilor nu trebuie considerata ca o evadare din viata concreta. Ea trebuie neleas ca pe o real cale cu ajutorul cre ia lumea lor interioar devine mai larg i mai bogat, nlesnindu-le comunicarea. La vrsta precolar imaginaia este n plina dezvoltare datorita lrgirii sferei cognitive i nsuir unor procedee de utilizare a materialelor i tehnicilor de lucru specifice domeniu lui plastic. Activitatea plastic ofer multe posibiliti pentru dezvoltarea imaginaiei i implicit a creativitii Jocurile de creaie cu subiecte din basme i poveti au la baza reproducerea creatoare a imaginaiei artistice. Imaginile create de fantezia copil ului devin tot mai bogate n coninut de la an la an. Proiectul pentru nvmntul Rural 60 Creativitatea la precolari

5.4. Test de autoevaluare 1 1. Elaborai 3 obiective care vizeaz dezvoltarea creativitii la vrsta precolar 2. Expli ai principalele funcii ale creativitii 3. Care sunt tipurile de imaginaie? Rspunsul va fi ncadrat in spaiul rezervat in continuare. Pentru rezolvarea acestui test consultai capitolele Creativitatea i Imaginaia Proiectul pentru nvmntul Rural 61 Creativitatea la precolari

5.5. Tehnici de lucru Stimularea creativitii presupune diversificarea tehnicilor de lucru Prin utilizare a diversificata a tehnicilor de lucru n activitile plastice, copiii i dezvolta capaci tatea de exprimare, avnd astfel posibilitatea de a comunica cu ajutorul elementel or de limbaj plastic, propriile idei, triri i sentimente. Prin lucrrile obinute la d esen sau pictura, educatoarea primete informaii despre nivelul de dezvoltare fizic a, psihica i sociala al copilului, n vederea stabilirii unor strategii eficiente d e instruire i educare, adaptate la potenialul fiecruia. Astfel, putem spune ca lucrr ile de desen, pictura i modelaj constituie adevrate fie de psihodiagnoz. Diversifica rea tehnicilor de lucru da posibilitatea educatoarei s utilizeze n desfurarea activi tilor plastice, jocul ca metod didactic. Jocul, ca activitate principal, la precolari, ndeplinete funcii formative eseniale: - incit curiozitatea i structureaz interesele p ecolarilor; - extinde aria relaiilor psihomatice interpersonale. Comunicarea cu aj utorul elementelor de limbaj plastic prin joc, presupune utilizarea unei game la rgi de tehnici de lucru pentru ca precolarul s fie pus n situaia de a alege material ele i culorile n funcie de preferinele lui. Lucrrile obinute sunt dovada ca viata lor interioara este bogata, ca uneori inteniile lor depesc posibilitile de care dispun, d ar i c ncep s-i nsueasc informaiile primare i tehnicile de lucru. n general, tehni ucru sunt denumite n funcie de materialele utilizate. Acestea sunt: tehnica acuare lei - acuarela se fluidizeaz cu apa, se utilizeaz pe hrtie umeda sau uscata obinndu-s e pete transparente i luminoase tehnica temperei i guasei - aceste vopsele sunt op ace i dense, ele se deschid i se nchid numai n combinaii cu alb sau negru; tehnica co lajului - procedeu de obinere a unei forme sau compoziii plastice cu ajutorul unor materiale diverse (hrtie colorata, textile etc.), tiate sau rupte tehnica decolaj ului - procedeul prin care efectele expresive se obin prin dezlipirea prin rupere a fragmentara a unor materiale suprapuse i lipite n prealabil pe suport de hrtie, l emn, carton etc. tehnica monotipiei presupune mai multe procedee : - acoperirea

suportului de lucru (sticla, metal, lemn, linoleum) cu tempera sau guaa, se desen eaz apoi prin zgriere cu un vrf de creion, bat sau alt instrument de lucru, formele propuse. Deasupra se aeaz o coal de hrtie care se preseaz cu un alt suport tare. Se ridic cu grija hrtia care va avea imprimate formele desenate prin zgriere. - peste suportul acoperit cu tempera sau guaa (strat mai gros) se aeaz o coal de hrtie alb sau colorat, apoi se deseneaz pe ea compoziia plastica propusa, prin apsare cu un instr ument cu vrf. Proiectul pentru nvmntul Rural 62 Creativitatea la precolari

- pe un suport tare se deseneaz cu pensula forme plastice simple, cu una sau mai multe culori. Peste desen se aeaz o coal de hrtie i se preseaz cu un alt suport tare. - se ndoaie o foaie de hrtie, n interior se aeaz culori uor fluidizate, se preseaz uo u palma dirijnd n acelai timp culoarea spre margini, apoi se ntinde foaia i se observ a ca sau obinut forme spontane care se pot prelucra pentru a sugera diferite elem ente (flori, fluturi, forme fantastice etc.). tehnica amprentei - se pot folosi frunze de diferite forme i mrimi care se coloreaz pe dos n culori diferite, se aeaz cu suprafaa colorat pe o coal de hrtie i se preseaz cu mna, se ridic frunzele obinndu ompoziie plastic tehnica tampilei - stampila se confecioneaz din diferite materiale ( plastilina, guma, cartof, pluta) care se taie pentru a obine o suprafa neted. Pe ea se deseneaz o forma simpla. Materialul din jur se decupeaz pentru a rmne forma respe ctiv n relief, se coloreaz i se imprim n mod repetat pe o coala de hrtie obinndu-se poziie plastic dactilopictura (pictura cu degetele) este cel mai utilizat procedeu la grupa mica i mijlocie tehnica modelajului - se realizeaz prelucrarea unor mate riale maleabile (lut, plastilina, coca din fain i aracet) cu ajutorul palmelor, de getelor sau a unor instrumente speciale numite ebooare. Se pot obine forme n relief aezate orizontal sau vertical. Programa activitilor plastice propune obiective de referin care o ajut pe educatoare s i planifice realizarea unor tehnici de lucru noi n desen, pictura i modelaj care s ajute dezvoltarea creativitii la precolari. Bibliografie: Cristea S., Creativitatea n procesul de nvmnt, Revista de pedagogie, 1992, p.16-27 Pia get J., Psihologia copilului, Ed. D.P. Bucureti, 1979, p.19-29 Rosca A., Creativi tatea generala i specifica, Ed. Academiei Bucureti, 1981, p.21-32 chiopu U., Psihol ogia vrstelor, Ed., D.P.1995, p.21-43 Zlate M., Imaginaia, Ed. D.P. 1976, p.9-18 Proiectul pentru nvmntul Rural 63 Evaluarea Unitatea de nvare 6 EVALUAREA Cuprins 6.1. Obiectivele unitii de nvare .................................................... ................................64 6.2. Particulariti ale evalurii ................ ...........................................................................65 6. 3. Evaluarea iniial............................................................... ..........................................65 6.4. Evaluarea cumulative (sumativ) ................................................................................ 66 6.5. Evaluarea continua (formative) ......................................... ..........................................66 6.6. Test de autoevaluare ......... ................................................................................ .........68 6.7. Criterii i itemi de evaluare.................................... ......................................................69 6.8. Lucrare de verific are criterii de evaluare .......................................................

...........72 Bibliografie ..................................................... ....................................................................74 6.1. Obiectivele unitii de nvare La sfarsitul unitatii de evaluare studentii vor fi capabili: s defineasc fiecare t ip de evaluare; sa elaboreze criterii de evaluare pe teme plastice in concordant a cu tipul evaluarii si a particularitatilor de varsta; sa elaboreze itemi de ev aluare raportati la teme plastice; s evalueze practic o lucrare realizat de elevi dup criterii de evaluare. ,, Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare i interpretare a da telor obinute prin intermediul instrumentelor de evaluare n scopul emiterii unei j udeci de valoare asupra rezultatelor adoptrii unei decizii educaionale, fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea i aprecierea rezultatelor (Manolescu, M. Evaluarea colar, 2002, p.204) 64 Proiectul pentru nvmntul Rural Evaluarea

6.2. Particulariti ale evalurii Evaluarea expresie a necesitii asigurrii unei activiti instrumentiv educative de cal tate Evaluarea este o component important a demersului didactic care furnizeaz info rmaii cu privire la desfurarea procesului de predare-nvare. Ea vizeaz att modul de or izare a activitii de ctre cadrul didactic ct i rezultatele obinute. Astfel se creeaz i relaie funcional ntre constatarea i aprecierea rezultatelor produse i cunoaterea fact rilor, situaiilor care au condus la obinerea acelor rezultate. Aceast relaie, cadru didactic-colar duce la diagnosticarea procesului didactic la stabilirea interdepe ndenei dintre strategii, coninuturi evaluare i obiective. Prin evaluare putem clasi fica colarii n funcie de performanele proprii, putem descoperi aptitudini artistice, iar pentru mbuntirea acestor performane se pot stabili punctele tari i punctele slabe ale activitii de predare-nvare. Leciile urmtoare pot fi etape cu obiective i sarcini rezolvare, stabilite n urma celor constatate, pentru a obine noi performane. Deciz iile ameliorative trebuie s fie raportate n permanen la vrsta colarilor, la specificul activitii de creaie plastica i la obiectivele prevzute de curriculum. Evaluarea treb uie racordata la situaiile de nvare, la structura fiecrui colar, la aptitudinile lui a rtistice dar i la atitudinea lui faa de nvare. colarul nu trebuie raportat la un etalo n ci la obiectivele propuse pentru o tema plastica. Evaluarea va fi just numai n ms ura n care va msura competena vizat n mod precis de ctre nvtor. La educaie plastic rea va fi subiectiva daca nu se va face dup criterii care s msoare obiectivele prop use i daca nu se va urmri raportul dintre aspectele informative i cele formative. I n practica didactica distingem trei tipuri de evaluare: iniial, cumulative (sumati v) i continu (formativ).

6.3. Evaluarea iniial Evaluarea initiala se efectueaza la inceputul anului scolar Acest tip de evaluar e se realizeaz pentru a stabili nivelul de pregtire al elevilor. n funcie de aceasta , cadrul didactic i stabilete obiectivele i i structureaz coninuturile. La educaia p c se va stabili la nceput de ciclu (cl. I) dac colarii au un vocabular specific arte lor plastice minim, dac au deprinderi de a utiliza materialele i instrumentele de lucru. colarii vor fi pui n situaie de a recunoate, a denumi culori, forme din mediul nconjurtor sau din plane didactice i de a realiza practic o lucrare cu un subiect uo r i atractiv. Lucrrile vor fi apreciate pozitiv de ctre nvtor, n faa clasei, iar ind al, n afara orei, se vor evalua dup criterii de evaluare i descriptori de performan. Prin acest tip de evaluare nvtorul va stabili dac colarii stpnesc acele cunotine i cesare nelegerii coninuturilor prevzute de programa colar pentru clasa I.

Proiectul pentru nvmntul Rural 65 Evaluarea

Acest tip de evaluare ajut nvtorul s cunoasc fiecare elev, capacitatea lor de nelege bilitile necesare redrii formelor plastice pe baza celor din natur sau pe baza propr iei imaginaii. Prin aceasta evaluare se obin date care ajut la conturarea activitii u rmtoare, n trei planuri: modul adecvat de predare a noii teme plastice; aprecierea oportunitii organizrii unor activiti de completare a informaiilor pentru ntreaga clas dezvoltarea unor strategii de sprijinire a unor elevi.

6.4. Evaluarea cumulativ (sumativ) Evaluarea sumativ estimare a rezultatelor pe perioade mai lungi Evaluarea cumulat iv (sumativ) se realizeaz prin verificri pariale ale unei uniti de nvare (teme plas prin itemi de evaluare elaborai n concordan cu coninuturile teoretice i prin lucrri cu subiecte diferite care constituie pretexte pentru realizarea unei teme plastice. Evaluarea lucrrilor se realizeaz de asemenea prin criterii de evaluare stabilite de nvtor n funcie de nivelul de vrst al colarilor (cls. I-IV). Cnd evaluarea sumati estimare global, a unei perioade mai lungi (sfrit de semestru sau de an) se poate face prin realizarea de ctre elevi a unei compoziii cu o tem plastic mai complex prop us de nvtor, iar subiectul i tehnica vor fi alese de colari. Acest tip de evaluare nu oate oferi nvtorului informaii complete cu privire la modul n care colarii i-au nsu oiunile despre celelalte teme plastice ct i deprinderea de a utiliza alte elemente ale limbajului plastic sau alte tehnici de lucru. Evaluarea sumativ, practica, po ate scoate n eviden reale nclinaii spre art plastic ale elevilor. Este indicat s se d rmine att simul pentru culoare i armonie, capacitatea de a reda forme plastice expr esive, sugestive, cat i cantitatea de informaii din sfera coninuturilor teoretice, specifice domeniului plastic.

6.5. Evaluarea continu (formativ) Evaluarea continu (formativ) presupune verificarea rezultatelor pe coninuturi sau t eme simple i permite identificarea unor nenelegeri ivite n rezolvarea unor probleme plastice. ndrumarea i evaluarea individual a tuturor colarilor poate s-I permit nvt s nlture situaiile de eec sau blocaj n creaie. Rolul evalurii formative este de a mot colarul n exprimarea plastic, de a urmri paii n obinerea performanei i de a stabili ctive concrete operaionale de ctre nvtor n vederea dezvoltrii imaginaiei creatoare acitii de a analiza i autoanaliza o lucrare. 66 Proiectul pentru nvmntul Rural Evaluarea Evaluarea continua se realizeaza pe secvente mici pe tot parcursul anului scolar

Pentru a nelege mai bine rolul i funciile evalurii n cadrul activitii plastice, trebu s subliniem laturile specifice acestei activiti i anume: latura teoretic care vizeaz c oninuturile prevzute de programele colare prin intermediul crora precolarul i colarul uete unele noiuni din domeniul artistic-plastic legate de terminologie, de nelegerea unor efecte cromatice i de posibilitile de organizare a suprafeei de lucru. latura p ractic propriu-zis presupune exprimarea cu ajutorul elementelor de limbaj plastic n lucrri pe teme plastice i subiecte diferite. Evaluarea formativa permite cunoaterea, identificarea punctelor ,,tari i a punctelo r ,,slabe pentru fiecare tema plastica sau tehnica sau tehnica de lucru i adoptare a unor noi strategii n demersul didactic n vederea ameliorrii procesului de nvare. In

activitatea plastica, fiind o activitate cu caracter practic, se poate realiza e valuarea dup fiecare tema plastica Evaluarea continua presupune verificarea tutur or elevilor. Un nvmnt modern presupune realizarea unei mbinri ntre tipurile de evalua Realizarea funciilor eseniale ale evalurii n procesul didactic, ofer datele necesare pentru mbuntirea sistematic a demersului didactic. Caracteristicile evalurii formativ e: o o are ca scop s ndrume elevul; ajuta elevul s descopere procedurile i modalitile care ii permit s progreseze n nvare; ajut nvtorul s aib informaii utile n scopu itii nvrii de ctre elevi; l aeaz pe elev n centrul activitii de nvare o o Proiectul pentru nvmntul Rural 67 Evaluarea 6.6. Test de autoevaluare 1 1. Enumerai tipurile de evaluare 2. Definii fiecare tip de evaluare Rspunsul va fi n cadrat in spaiul rezervat in continuare. 1 i 2 3. Cititi afirmatiile urmatoare si apreciati care este adevarata incercuind lite ra A. Daca nu este adevarata, incercuiti litera B.

A. B. Evaluarea initiala stabileste nivelul de pregatire al elevilor la inceputu l anului. A. B. Evaluarea initiala stabileste nivelul de pregatire al elevilor l a inceputul semestrului. A. B. Evaluarea formativa se realizeaza la sfarsitul un ei unitati de invatare A. B. Evaluarea formativ se realizeaz pe secvene mici (teme plastice) A. B. Evaluarea sumativ este o estimare a rezultatelor unei uniti de nvare. Verificai-v, consultnd rspunsurile de la pag. 88-90 68 Proiectul pentru nvmntul Rural Evaluarea

6.7. Criterii i itemi de evaluare Itemul se proiecteaza in concordanta cu caracteristicil e disciplinei, educatie plastica Caracterul practic al activitilor de educaie plastic, impune nvtorului s pu nt n evaluare pe rezultatul practic al activitii. Caracteristicile desenului infant il, spontaneitatea, imaginaia, creativitatea, expresivitatea specific a formelor o binute sunt criterii de baz n aprecierea lucrrilor realizate. Activitatea de creaie p lastic trebuie privit ca o activitate complementar celorlalte activiti de nvare n ca urmrete att dezvoltarea capacitilor intelectuale ct i capacitatea de a aplica cunoti nsuite. n scopul emiterii unei judeci obiective asupra rezultatelor obinute i adoptr unei decizii juste axat pe concluziile desprinse din interpretarea i aprecierea re zultatelor, evaluarea trebuie s aib la baz criterii specifice fiecrei discipline de studiu. Descriptorii de performan sunt acele criterii unitare, elaborate la nivel naional care pot asigura celor interesai, informaii relevante despre nivelul de pre gtire al elevilor din ciclul primar. Alturi de criteriile unitare numite descripto ri de performan, n activitatea plastic, nvtorul apreciaz performanele individuale iterii de evaluare specifice creaiei plastice. Aceste criterii sunt elaborate de n vtor i urmresc msurarea obiectivelor operaionale propuse a se realiza n spaiul unei Criteriile de evaluare se refer la : realizarea temei plastice i a subiectului, d

iversitatea i expresivitatea elementelor de limbaj plastic, semnificaia culorilor sau a gamei cromatice, organizarea unitar i echilibrat a spaiului plastic, creativit ate-originalitate, finalizarea lucrrilor (aprecieri cantitative) etc. Criteriile de evaluare se propun n funcie de tema plastic i de particularitile de vrst i indivi ale elevilor. Acestea sunt cuprinse n itemi de evaluare diferii i ajuta la realiza rea acelui dialog prin care se analizeaz lucrrile, intr-un cadru emoional, creat de nvtor cu scopul de a sensibiliza i a descifra mesajele lucrrilor. Itemii de evaluare cuprind criteriile propuse de nvtor n scopul unei analize a lucrrilor realizate de ele vi. Itemii de evaluare trebuie s fie elaborai intr-o terminologie adecvata artei p lastice i n concordanta cu particularitile de vrst. Principalele tipuri de itemi: ite i obiectivi itemi cu alegere dubl, multipl sau de tip pereche etc. itemi semiobiec tivi itemi cu rspuns scurt, de completare i ntrebri etc. itemi subiectivi itemi cu puns deschis, analiza de imagine etc. Proiectul pentru nvmntul Rural 69 Evaluarea

Caracterul practic al educaiei plastice nu permite utilizarea multor tipuri de it emi n evaluarea elevilor. Rezultatul nvrii este de fapt lucrarea realizat care, pentru a fi evaluat, trebuie analizat dup criteriile propuse. La clasele I IV itemii elab orai se adreseaz elevilor oral i foarte rar n scris (clasa a IV a) La clasele I i a I I a principalul criteriu de evaluare va fi aspectul cantitativ, Se vor evita rep rourile i aprecierile descurajatoare. Atmosfera leciei va fi de ncurajare i cooperare pentru ca elevul s-i pun n valoare potenialul lui imaginativ creativ. La clasele a I II a i a IV a se trece treptat la aprecierea calitativa n funcie de criteriile prop use de nvtoare i cunoscute de elevi. Cteva exemple de itemi ce se pot utiliza n activi atea de educaie Exemple de plastic: itemi utilizai Itemi semiobiectivi cu rspuns scu rt in evaluarea Care sunt culorile calde? elevilor la Culorile calde leciile de s unt: educaie sau: plastic Ce se obine din amestecul unei culori cu a are i alb se numete. Itemi obiectivi cu alegere dual (adevrat fals, da nu, cor c.) Citete cu atenie afirmaiile urmtoare. n cazul n care apreciezi ca afirmaia este ad vrat, ncercuiete litera A. n cazul n care apreciezi c afirmaia nu este adevrat, nc itera B. A. negru. A. A. A. B. Nuanele se obin din amestecul a dou culori semene. B . Compoziia nchis are un singur centru de interes. B. Compoziia deschis are mai multe centre de interes. B. Nuanele se obin din amestecul unei culori cu alb sau

Itemi obiectivi cu rspuns pereche (solicit din partea elevilor stabilirea unor cor espondene ntre coninuturile a dou coloane) nscriei n spaiul din stnga numerelor de o din prima coloan, litera corespunztoare grupei de culori. - 1. Culori primare - 2 . Culori binare - 3. Culori calde - 4. Culori reci A. albastru, verde, violet B. rou, galben, albastru C. rou, galben, oranj D. oranj, verde, violet

Itemi obiectivi cu alegere multipl (alegerea unui rspuns din mai multe alternative oferite) Care din grupele de culori de mai jos este grupa culorilor complementa re? (ncercuii litera corespunztoare variantei corecte) A. rou galben B. rou albastru C. rou verde 70 Proiectul pentru nvmntul Rural Evaluarea

Itemi subiectivi Analizeaz aceast lucrare plastic (lucrare realizat de elevi) dup urm oarele criterii: realizarea temei plastice i a subiectului; utilizarea elementelo r de limbaj semnificaia i armonia culorilor; tipul de compoziie plastic mesajul lucrr ii etc.

Lucrare realizata de elev Creativitatea didactica, flexibilitatea, prezenta de s pirit, empatia, tactul pedagogic sunt caracteristici ce contureaz profilul unui e ducator de arta care este contient ca printr-o evaluare obiectiva a realizrilor pl astice va dezvolta la elevi gndirea creatoare, precum i capacitatea de evaluare sa u de autoevaluare. Proiectul pentru nvmntul Rural 71 Evaluarea 6.8. Lucrarea de verificare nr. 3

1. Elaborati itemi semiobiectivi cu raspuns scurt pentru temele plastice ,,culor i calde, ,,culori reci, la clasa a IVa3 p. 2. Elaborati itemi obiectiv plastica ,,culori binare la clasa a IV-a..2 p. 3. Analizati in maxim 100 cuvinte, sub forma de eseu, una din lucrarile plastice de mai jos, dupa urmatoarele crite rii: - tema plastica si subiectul..0,5 p. - tipul compozitiei..0,5 p. - sch zitionala..0,5 p. - elemente de limbaj plastic utilizate.0,5 p. - expresivitati si s emnificatii cromatice..0,5 p. - pata de culoare..0,5 p. - tehnica utilizat astice..0,5 p. Se acorda 1 p. din oficiu. TOTAL : 10 p. Precizri privind redactarea: I emii elaborati s fie pe intelesul elevilor de clasa a IV a. Urmareste informatiil e cuprinse in capitolele ,,Culoarea si ,,Compozitia Analiza imaginii s fie detaliat a si elaborata intr-o terminologie adecvata domeniului plastic. Redactarea trebu ie s aiba coerenta in analiza.

Criterii de evaluare 1. Elaborarea corect a itemilor de evaluare..1,5x3=4,5 p. 2. Identificarea temei subiectului.1 p. 3. Precizarea tipului compoziiei plastice..1 i artistic.1 p. 6. Claritatea i corectitudinea exprimrii.. 72 Proiectul pentru nvmntul Rural Evaluarea Lucrare realizata de elev Lucrare realizata de elev Proiectul pentru nvmntul Rural 73 Evaluarea

Bibliografie Cerghit I. (coordonator), ,,Perfecionarea leciei n coal E.D.P. Bucureti, 1983, p.7-29. Cerghit I, Radu I.T, Vlasceanu L, ,,Didactica, E.D.P., p.7-29 Cristea S, ,,Diciona r de termini pedagogici, E.D.P. Bucureti, 1998 Ionescu M, Strategii de predare i nvare Ed. tiinific, Bucureti, 1992; p.10-30 Radu I.T. ,,Evaluarea n procesul didactic, E.D. P. Bucureti, 2000, p.16-22 Stoica A. (coordonator) ,,Evaluarea n nvmntul primar Bucur 1998, p.7-25 Stoica A. (coordonator) ,,Ghid de evaluare pentru nvmntul primar Bucuret , 1998, p.16-34 NOTA Lucrrile recomandate vor fi parcurse n mod selective cu accent pe coninuturile

cuprinse n acest capitol. 74 Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare Unitatea de nvare nr. 7 DOCUMENTE CURRICULARE Cuprins 7.1. Obiectivele unitii de nvare..................................................... ............................... 75 7.2. Programele colare ....................... ............................................................................. 76 7.3. Planificarea calendaristic ................................................ .......................................... 76 7.4. Proiectarea unitilor de nvare..... ........................................................................... 78 7 .5. Test de autoevaluare ....................................................... ........................................... 81 7.6. Proiectul de lecie .......... ................................................................................ ............. 82 7.7. Lucrare de verificare criterii de evaluare................ .................................................. 87 Bibliografie.............. ................................................................................ ........................... 87 7.1. Obiectivele unitii de nvare La sfarsitul unitatii de invatare studentii vor fi capabili : s identifice docume ntele curriculare ; sa realizeze o planificare calendaristica ; sa proiecteze o unitate de invatare ; sa elaboreze obiective operationale pentru o anumita tema plastica cu un subiect adecvat ; s realizeze strategia pentru o secven didactic ; sa elabereze proiectul didactic pentru o lectie de educatie plastica ;

Complexitatea deosebit a procesului de instrucie i educaie presupune o temeinica orga nizare a leciei. n ansamblul activitilor menite s asigure creterea eficienei procesulu de instrucie i educaie, pregtirea i proiectarea desfurrii leciei este o condiie ne Ghid metodologic pentru aplicarea programelor colare, MEN/CNC, Bucureti, 2000) Proiectul pentru nvmntul Rural 75 Documente curriculare

7.2. Programele colare Curriculumul naional are ca elemente centrale programele colare i activitatea de pr oiectare cu toate componentele ei. Programele colare au n atenie ideea de programar e a traseului elevului propus la nivel naional. Sunt centrate pe obiective i au n v edere rolul reglator al achiziiilor elevilor n plan formativ. Programele colare la educaie plastic pentru clasele I - IV propun: obiective cu un grad ridicat de gene ralitate i sunt denumite obiective cadru ; obiective de referin, specific rezultatel e ateptate ale nvrii i urmresc progresul elevilor la sfritul fiecrui an de studiu ; ti de nvare propuse ca exemple de modaliti de organizare a leciei de educaie plastic nuturile sau mijloacele prin care se urmrete atingerea obiectivelor cadru i de refe rin propuse ; Conceptual, programele colare actuale pun accent pe o gndire specifica fiecrui obiect de studiu, pe caracterul formativ al nvrii prin nvarea centrat pe el a educaie plastic programele colare urmresc dezvoltarea capacitii de exprimare plastic a utiliznd materialele i instrumentele specifice, dezvoltarea sensibilitii i imaginaie i creatoare, cunoaterea i utilizarea elementelor de limbaj plastic, formarea unor judeci de valoare artistic, etc.

Programele colare instrumente obligatorii in practica didactic

7.3. Planificarea calendaristic Planificarea calendaristic instrument elaborat de nvtor ce are la baz programa colar nificarea calendaristic este un document elaborat de nvtor n care se urmrete: concord dintre obiectivele de referin i coninuturile propuse, structura unitilor de nvare, s iunea logica a temelor plastice i alocarea timpului necesar pentru fiecare unitat e de nvare. Structura planificrii calendaristice: Uniti de nvare (teme plastice) Obiective de referin Coninuturi Nr. de ore Sptmna ( . Planificarea calendaristic anual trebuie s acopere integral programa colar. 76 Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare

Unitile de nvare sunt teme plastice stabilite de nvtor, raportate la particulariti la obiectivele de referin i la coninuturile din program. Obiectivele de referin sunt ele prevzute de program i se noteaz cu numerele corespunztoare programei (1.1. ; 1.2. etc.) Coninuturile sunt selectate din cele propuse de program racordate la unitat ea de nvare (tema plastic). Exemplu : Unitatea de nvare : Amestecuri fizice dintre c ri i nonculori. Coninuturi: nuane calde, nuane reci, tonuri calde, tonuri reci, tonur i nchise, tonuri deschise. Numrul de ore alocate se stabilete de ctre nvtor n funci i muli factori: experiena nvtorului, nivelul de achiziii ale elevilor, materialele de ucru ale elevilor, materialul demonstrativ, atracia elevilor fa de o tem plastic sau o tehnic de lucru etc. Planificarea calendaristic la educaie plastic are valoare ori entativ, n ceea ce privete numrul de ore i ordinea coninuturilor. n elaborarea planifi ilor calendaristice este necesar stabilirea succesiunii coninuturilor i corelarea f iecrui coninut cu obiectivele de referin vizate de programele colare. Exemple de plan ificri calendaristice: Clasa a-II-a: Nr. Crt. Uniti de nvare Obiective de referin Coninuturi Nr. ore Spt mna (data) Obs ............................ ............................ Amestecuri dintre culo ri i nonculori 2.2 2.3 2.4 ............................................ ................................... ........ Nuane de culori calde Nuane de culori reci Tonuri calde, Tonuri reci .... ........................................ ....................................... ..... 6 7 -12 ......................................... ...................................... ... Proiectul pentru nvmntul Rural 77 Documente curriculare

Clasa a-III-a: Nr. Crt. Uniti de nvare Obiective de referin Coninuturi Nr. ore Spt mna (data) Obs

............................ ............................ Pata picturala

............................................ ................................... ......... 3.1 Pata pictural obinut prin nuanare Pata pictural obinut prin fuzionare Pa a pictural obinut prin metoda ton in ton ............................................ ............................................ 5 21-26 ......................................... ...................................... ...

Clasa a-IV-a: Nr. Crt. Uniti de nvare Obiective de referin Coninuturi Nr. ore Spt mna (data) Obs ............................ ............................ Punctul plastic 3.1 3.2 ............................................ ................................... ......... Punctul cu rol de construcie Punctul cu rol decorativ ................. ........................... ............................................ 6 11-16 ......................................... ...................................... ... 7.4. Proiectarea unitilor de nvare Unitatea de invatare structura didactica deschisa si flexibila nvtorul i proiecteaz tile de nvare (temele plastice) pe parcursul unui an colar ntr-o succesiune logic cu oarea structur: Coninuturi Ob. de referin Activiti de nvare Resurse Evaluare 78 Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare

Coninuturile se pot detalia pentru a parcurge o tem plastic n etape de la simplu la complex. Coninuturile sunt tot teme plastice de o ntindere mai mic, ce ajut la rezol varea unei probleme plastice cu un caracter mai general. Obiectivele de referin se marcheaz cu numere ce corespund obiectivelor de referin din programa colar. Activitil de nvare pot fi cele din programa colar, completate, modificate sau nlocuite cu altel e n funcie de priceperea elevilor clasei i de creativitatea nvtoarei. Resursele se ref r la: forma de organizare a activitii, materialele utilizate, timpul alocat, locul unde se desfoar activitatea plastic (clas, atelier, n aer liber muzeu etc.) Evaluarea se refer la instrumentele de evaluare specifice educaiei plastice (n general, se ev alueaz prin probe practice). La finalul fiecrei uniti de nvare se realizeaz o evaluar

umativ (prob de evaluare) printr-o compoziie plastic cu coninuturi cuprinse n acea uni tate. De asemenea se au n vedere i descriptori de performan pentru cele trei calific ative: suficient, bine i foarte bine. n concluzie trebuie precizat c elementul de b az de la care se pornete n realizarea demersului didactic este programa colar care st abilete obiectivele cadru i de referin. Mijloacele prin care se urmrete atingerea aces tora se proiecteaz de ctre nvtor n funcie de personalitatea lui didactic, de nivelul ei, de zona geografic (tradiii n arta plastic sau arta popular) etc. Planificarea uni tilor de nvare - exemple: Unitatea de nvare: Forma plastic

Numr de ore 5 Clasa I Coninuturi Obiective de referin 3.1. Activiti de nvare Resur uare Forme spontane Exerciii de obinere a formelor spontane prin tehnici de lucru diferite: fuzionare, monotipie, stropire, dirijarea culorii, etc. Culori de apa Pensule Coli de hrtie Alte suporturi de lucru, plane demonstrative, Proba practic Proiectul pentru nvmntul Rural 79 Documente curriculare Probe de evaluare 1. 2. Obinei forme spontane prin tehnica fuzionrii i cu ajutorul l or organizai o compoziie plastic. Obinei forme spontane prin tehnica suprapunerii cul orilor i prelucrai forma spontan obinut

Descriptori de performanta Suficient Obine forme spontane cu o gama redus de culor i, dirijat de nvtor Bine Obine forme spontane cu o gam bogat de culori i organizeaz poziie simpl fr ajutorul nvtorului Foarte Bine Obine forme spontane sugestive i o o compoziie plastic, unitar i expresiv Unitatea de nvare: Punctul plastic

Numr de ore 4 Casa a-IV-a Coninuturi Obiective de referin 3.1. Activiti de nvare R Evaluare Punctul cu rol de construcie Punctul cu rol decorativ 4.1.

Exerciii de observare a punctului n natura pe imagini de arta i plane didactice ciii de obinere a punctelor de diferite forme mrimi i culori Realizarea unor compoz i figurative i non figurative n care punctul s aib rol de construcie sau decorativ Culori de apa Pensule Coli de hrtie Tuuri Carioca Pix Proba practica Proba practica 80

Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare

Probe de evaluare 1. Realizai o compoziie plastic cu subiectul Peisaj n care punctul p lastic s aib rol de construcie. 2. Realizai o compoziie decorativ n care punctul s ai l de ornamentare Descriptori de performanta Suficient Utilizeaz punctul cu rol co nstructiv i decorativ n mod mecanic, fr a obine expresiviti plastice Bine Utilizeaz tul cu rol constructiv i decorativ intr-o gama simpla de culori Foarte Bine Utili zeaz cu uurin punctul cu rol constructiv i decorativ obinnd expresiviti i semnifica ice

7.5. Test de autoevaluare 1 Realizai proiectarea unitii de nvare : Linia ca element de limbaj plastic n proiectare vei avea in vedere urmtoarele : - Stabilirea temelor plastice corespunzatoare aces tei unitati de invatare ; - Propunerea unor activitati de invatare ; - Probe de evaluare ; - Descriptori de performanta. Rspunsurile vor fi ncadrate in cele dou sp aii rezervate in continuare. 1 Pentru realizarea acestui test consultai modelul pr ezentat n capitolul 6. Proiectul pentru nvmntul Rural 81 Documente curriculare 2

7.6. Proiectul de lecie Varietatea i multitudinea proceselor i aciunilor cuprinse n activitatea de instruire i educare, fac necesar pregtirea i proiectarea desfurrii leciilor de creaie plastic igurarea ct mai amnunit a demersului ce urmeaz s se desfoare n cadrul leciei de ct butani i sub form sintetic de ctre nvtorii cu experien, presupune stabilirea scopu iectivelor concrete operaionale, metodelor i mijloacelor adecvate precum i structur a secvenial a leciei. Anticiparea demersului leciei presupune asigurarea succesului i ameliorarea raportului dintre certitudine i aleatoriu. 82 Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare Structura proiectului de lecie

Exemplu: Obiectul Tema plastica Subiectul Tipul leciei Scopuri Obiective operaiona le Metode didactice Tipuri de interaciune Mijloace de nvmnt Bibliografie Secvene didactice i coninut esenializat Activitatea de predare nvare (Metode didacti coninuturi detaliate, evaluare) OB. OP.

Tema plastic este cea propus n planificarea calendaristic i respectiv n proiectarea un itilor de nvare. Subiectul este pretextul prin care se realizeaz tema plastic i poate propus de nvtor sau elevi. Scopurile se elaboreaz pe baza obiectivelor cadru, obiect ivelor de referin i tipului de lecie. Ele au un caracter mai general, mai cuprinztor i vizeaz latura informativ, formativa i educativa a demersului didactic. Obiectivele

operaionale au un caracter concret, msurabil i dirijeaz ndeaproape paii instruirii. urmresc performanele comportamentale n plan cognitiv, afectiv i psihomotor realizat e n spaiul unei lecii. La educaie plastic, obiectivele operaionale vizeaz att aspectu uirii teoretice a unor noiuni, informaii (s denumeasc, s recunoasc, s observe, s des etc.) indicate de programa colar, ct i aspectul practic de formare a unor priceperi i deprinderi specifice activitii de creaie plastic (s utilizeze, s combine, s armonizez , s obin, s structureze etc.) Activitatea de predare-nvare presupune i stabilirea tip lor de nvare, a tipurilor de interaciune (expozitiv, dialogat sau bazat pe activitat ea practic a elevilor) i a mijloacelor de nvmnt ce vor fi utilizate. Secvenele sunt e ele cuprinse n desfurarea leciei, sunt alese n funcie de tipul leciei i au rolul de a dona strategia didactic. Proiectul pentru nvmntul Rural 83 Documente curriculare

Secvene didactice: Moment organizatoric Captarea ateniei Reactualizarea cunotinelor anterioare Anunarea temei plastice i a subiectului (la clasele I-II se anun numai su biectul, iar tema plastic se d sub form de sarcin de lucru) Dirijarea nvrii i stim imaginaiei Obinerea performanei (activitatea practic) Evaluarea (analiza lucrrilor d p criterii de evaluare). Anticiparea demersului unei lecii prin proiectul didactic presupune cunoaterea coninuturilor i metodica disciplinei. Proiectul didactic nu t rebuie s constituie un ablon n desfurarea leciei. Adaptarea optim la situaii noi prin structurarea sau recombinarea coninuturilor i metodelor, demonstreaz capacitatea nvtor lui de a opera prompt, adecvat i eficient, adic flexibilitatea i creativitatea dida ctic. Optimizarea demersului didactic este o cerin a unui nvmnt modern i presupune c a de condiii adecvate unei situaii specifice domeniului plastic prin care s se asig ure eficien i atitudine creatoare. n spaiul de mai jos se va exemplifica cu un proiec t de lactie. Proiect de lecie Clasa a-II-a Obiectul Educaie Plastic Tema plastica: Linia ca element de limbaj plastic Subiectul: Copac desfrunzit Tipul: Formare de priceperi i deprinderi Scopul: Formarea priceperilor i deprinderilor de a utiliza elementele limbajului plastic intro compoziie; Dezvoltarea capacitii de a analiza o imagine artistica utiliznd o terminologie adecvata; Educarea voinei, a spiritulu i de ordine i disciplina; Obiective operaionale Pe parcursul i la sfritul leciei, elev ii vor vii capabili: O1. s recunoasc diferite tipuri de linii n natur i n imagini d rt; O2 s utilizeze diferite tipuri de linii pentru a reda copacul desfrunzit; O3 s realizeze armonia cromatic cu ajutorul culorilor semnificative pentru acest subie ct; O4 s organizeze spaiul dat ntr-o compoziie plastic, unitar i echilibrat; O5 e i s autoevalueze lucrrile pe baza criteriilor de evaluare; 84 Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare

Metode i procedee: conversaia, explicaia, exerciiul, demonstraia, etc. Material didac tic: plane didactice, materiale din natur, albume de art, etc. Bibliografie: Album metodic, Ed. Arta Gafica, 1987; Constantin P., S vorbim despre culori, Ed. Ion Cr anga, 19986; Manolecu M., Evaluarea clar, Bucureti, 2002 OB. OP. Secvene didactice i coninut esenializat Moment organizatoric O3 O1, O3 Captarea ateniei Reactualizarea cunotinelor Activitatea de predare nvare (Metode didactice, coninuturi detaliate, ev luare) Metode didactice: conversaia, explicaia Pregtirea celor necesare desfurrii leci i Metode didactice: conversaia, explicaia Descrierea copacilor n diferite anotimpur i Metode didactice: conversaia, explicaia, demonstraia Diferite feluri de linii: ve rticale, orizontale, oblice, groase, subiri, curbe frnte; Se demonstreaz la tabla a

ceste tipuri de linii Se recunosc diferite linii n spaiul clasei Evaluare: frontal a Tema plastica: linia ca element de limbaj plastic Subiectul: pom desfrunzit Me tode didactice: demonstraia, conversaia, explicaia, descrierea Muli pictori au folos it n creaia lor ca element principal de limbaj linia n diferite poziii, de diferite grosimi i culori pentru a reda forme plastice Rolul liniilor: De construcie (contu reaz, acoper suprafeele) De expresie (sugereaz, exprim) Decorativ (ornamenteaz, nf eeaz) Cu ajutorul diferitelor linii vei reda forma cat mai expresiva a unui copac d esfrunzit aflat n una din ipostazele: copac btut de vnt sau linitit, tnr sau btrn; Ve ege culori semnificative acestui subiect Paralele cu explicaia i descrierea se vor face demonstraii la tabla i se vor prezenta plane demonstrative sau lucrri de arta Evaluare: frontala 85

Anunarea temei plastice i a subiectului O1, O4 Dirijarea nvrii i stimularea imaginaie Obinerea performanei Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare O2 O1, O4, O5 Evaluarea Criterii de evaluare: - realizarea temei plastice i a subiectului; - di versitatea i expresivitatea liniilor; - semnificaia culorilor; - mesajul lucrrii; finalizarea lucrrii

Metode didactice: exerciiul, demonstraia, explicaia n timp ce elevii picteaz, nvtoru druma individual fiecare elev, l va evalua sau i va demonstra problema neneleas Evalu are: individuala Metode didactice: conversaia, explicaia, analiza; Se realizeaz o e xpoziie cu lucrrile elevilor care se vor evalua dup criteriile stabilite Itemii de evaluare se vor elabora cu ajutorul criteriilor de evaluare Cteva exemple: Ce tem plastic ai realizat? Denumii tipurile de linii utilizate n aceasta lucrare Ce semnif ic gama de culori utilizat n aceast lucrare Evaluare: frontala i individuala Scurta a preciere asupra desfurrii leciei i comportamentului elevilor. ncheierea activitii 86 Proiectul pentru nvmntul Rural Documente curriculare 7.7. Lucrarea de verificare nr. 4

Elaborati un proiect de lectie pentru clasa I cu tema plastica Punctul plastic si un subiect adecvat. Scopuri..1 p. Obiective operationale re..1 p. Ilustrarea temei plastice.2 p. Se acorda 1 p. din tic din capitolul 6 (6.6). Ilustratiile din lucrare va pot ajuta in realizarea p lanselor anexe. Proiectul didactic va fi personalizat prin modul in care se va i lustra. Se va detalia fiecare secventa didactica Scrieti citet si intr-o termino logie adecvata domeniului plastic!

Criterii de evaluare 1. corectitudinea structurii proiectului didactic.2 p. 2. elaborarea corecta a ectivelor operaionale.3 p. 3. adecvarea coninuturilor nvrii i a secvenelor dem la particularitile de vrst i la tema plastic..2 p. 4. stabilirea criteriil

i didactic.1 p.

Bibliografie Ghid metodologic pentru aplicarea programelor colare, MEC/CNC, Bucureti, 2002 Barz ea C. Reforma nvmntului, Bucureti, 1993, p.16-27 Cerghit I., Radu I.T., Vlasceanu L. idactica, EDP, Bucureti, 1995, p.12-31 Ionescu M Strategii de predare-nvare, Ed. tiin fic, Bucureti, 1992, p.13-25 Neacu I. Instruire i nvare Ed. tiinific, Bucureti Proiectul pentru nvmntul Rural 87 Rspunsuri la testele de autoevaluare 8 Rspunsuri la testele de autoevaluare

Bine ai venit n lumea artei plastice! V putei considera cunosctor al gramaticii elemen elor de limbaj plastic daca rspunsurile au fost urmtoarele: 1. Unitatea de nvare nr. 1: Elemente de limbaj plastic Test de autoevaluare 1: - punctul plastic se poate obine: - prin atingerea suprafeei cu diferite instrumente de lucru; - prin stropi re; - prin construcia unor forme geometrice de dimensiuni mici; - prin construcia unor forme de dimensiuni mici inspirate din natura (flori, copaci, case etc.); rolul punctului plastic: - de construcie; - de expresie; - decorativ - posibiliti de obinere a unor efecte plastice: - mrimi diferite; - culori calde i reci; - culor i nchise i deschise. Test de autoevaluare 2 (sugestii): - linii oblice de diferite grosimi i lungimi; - linii orizontale de diferite grosimi n partea de jos i linii oblice ntrerupte n partea de sus ; - linii orizontale i verticale la distante difer ite i de grosimi diferite; - linii ondulate n partea de jos i linii verticale ntreru pte n partea de sus; - linii ondulate de grosimi diferite pe toat suprafaa; - linie n duct continuu. Test de autoevaluare 3 - forma natural este forma ntlnit n natur; orma plastic este obinut n procesul creaiei prin diferite procedee i tehnici de lucru; - forma spontan se obine accidental sau dirijat., prin fuzionare, stropire, monot ipie, dirijarea culorii etc. - forma elaborat se obine n actul creaiei din imaginaie, din memorie sau dup model. 2. Unitatea de nvare nr. 2: Culoarea Test de autoevaluar e 1: - culori binare Subiecte: - Fructe, Flori de primvar, Pdurea etc. - culori cal de Subiecte: - Razele soarelui, Floarea-soarelui, Portret de copil vesel etc. culori reci Subiecte: - Marea, Ploaia, Peisaj de iarna etc. - culori complementa re Subiecte: - Apus de soare, Flori etc. - contrast cald- rece Subiecte: - Baloa ne colorate, Fructe etc. 88 Proiectul pentru nvmntul Rural Rspunsuri la testele de autoevaluare Test de autoevaluare 2: 1. A, C 2. B.1 , A.2, D.3, C.4 3. gri neutru 4. scara va lorica a culorilor neutre Test de autoevaluare 3: A 1. se taie forme de hrtie (tr iunghi, ptrat etc.) colorate n rou, galben, oranj, verde, albastru i se lipesc n spaiu l 1 pentru a obine un proiect de vitraliu; 2. se procedeaz ca mai sus, dar se util izeaz numai culorile rou, galben, albastru; 3. se decupeaz forme geometrice de mrimi diferite n tonuri deschise(care se vor lipi n partea de sus a suprafeei) i nchise (c are se vor lipi n partea de jos); 4. se lipesc pe toat suprafaa forme neregulate obi nute prin ruperea hrtiei colorate n tonuri de albastru, iar deasupra se suprapun f orme rotunde de culoare oranj. B Eseul va urmrii schema propus i va avea un caracte r personal prin interpretarea imaginii artistice 3. Unitatea de nvare nr. 3: Compoz iia Test de autoevaluare 1: 1. compoziia nchis se organizeaz cu un singur centru de i nteres, dup scheme n form de ptrat, cerc, triunghi; - compoziia deschis se organizeaz u mai multe centre de interes; 2. stilizarea este un procedeu prin care se trans forma forma din natura intr-o forma plastica simpla, care pstreaz caracteristicile iniiale; 3. repetiia, alternana, simetria, gradaia etc. 4. friza- ordonarea motivel

or decorative n banda chenar- decorarea printr-o banda organizata pe marginea sup rafeei; joc de fond- aezarea elementelor decorative pe toata suprafaa de lucru, n ree a. 4. Unitatea de nvare nr. 4: Metode didactice Test de autoevaluare 1: 1. exerciiul , exerciiul- joc, demonstraia, explicaia, conversaia, problematizarea etc. 2. - prin metoda exerciiului se urmrete: - familiarizarea cu instrumentele i materialele de l ucru, combinarea culorilor, obinerea tonurilor i nuanelor, organizarea unei suprafee de lucru, prelucrarea formelor spontane Tema plastica: Obinerea i prelucrarea for mei spontane - prin metoda demonstraiei se urmrete: - integrarea i valorificarea pla nelor demonstrative, demonstrarea practic a obinerii unor expresiviti, a degradeurilo r unei culori, a fuzionrii i fluidizrii culorii, a aplicrii tehnicilor de lucru etc. Tema plastic: Tonuri nchise i deschise Test de autoevaluare 2: Jocul didactic se v a descrie urmrind schema propus Proiectul pentru nvmntul Rural 89 Rspunsuri la testele de autoevaluare

5. Unitatea de nvare nr. 5: Creativitatea la precolari Test de autoevaluare 1: 1dezv oltarea capacitii de exprimare cu ajutorul elementelor de limbaj plastic; dezvolta rea imaginaiei reproductive i a imaginaiei anticipative; recunoaterea i denumirea cul orilor. 2fluiditatea care presupune o mobilitate a gndirii copiilor(ncepnd cu precol aritatea) n utilizarea numrului de culori i de forme plastice(fluiditatea presupune bogia, uurina i rapiditatea asociaiilor de imagini sau idei , iar pentru a determina aceasta calitate a copilului se cere acestuia s gseasc cat mai multe forme i culori ale unui obiect) flexibilitatea se manifesta prin o modalitate spontana de a aso cia culori i forme la tema prezentata de educatoare, presupune modificarea rapida a mersului gndirii, atunci cnd educatoarea, de exemplu, propune copiilor s gseasc i a lte nuane prin combinaii de culori sau s redea i alte forme(copaci, flori, obiecte). originalitatea care presupune noutate, imaginaie, inventivitate, se manifest nc de la vrsta precolar. - 3. imaginaie voluntara i involuntara 6. Unitatea de nvare nr. aluarea Test de autoevaluare 1: 1. iniial, cumulativ, continu; 2. - evaluarea iniial s e efectueaz la nceputul anului colar, cu scopul de a stabili nivelul de pregtire al elevilor; - evaluarea cumulativa sau sumativ se realizeaz la sfritul unor uniti de nv prin compoziii plastice mai complexe - evaluarea continua sau formativa se reali zeaz prin teme plastice cu subiecte diferite; 3. A; B; B; A; A. 90 Proiectul pentru nvmntul Rural Bibliografie general

Bibliografie general Curriculum Naional. Programe colare MEN/CNC, Ed. Cicero, Bucureti1999 Descriptori d e performan pentru nvmntul primar, SNEE/CNC, Bucureti, 2000 Ghid de evaluare i exami SNEE, Bucuresti,2001 Ghid metodologic, MEC /CNC, Bucureti, 2001 Achitei Gh. Frumo sul de dincolo de art, Ed. Meridiane, Bucureti,1988 Argintescu A.- Expresivitate, valoare i mesaj plastic, Ed. Meridiane, Bucureti, 1973 Barzea C. Reforma nvmntului, ureti, 1993 Cerghit I. perfecionarea leciei n coal, E.D.P, Bucureti, 1995 Cerghit I. adu T. Didactica, EDP, Bucuresti1995 Cerghit I. Metode de nvmnt, EDP, Bucureti,1980 nstantin P. Culoare, art, ambient, Ed. Meridiane, Bucureti,1979 Cristea M. Ghid me todic de educaie plastic, Ed. Petrion, Bucureti,1990 Cristea Ioan- Curentele artei moderne, Ed. Alfa, Bucureti,2001 Demetrescu C. Culoare, suflet i retin, Ed. Meridia ne, Bucureti,1965 Itten I. Arta culorii, Biblioteca Academiei romane Iucu R. Inst ruirea colar, Ed. Polirom, Iai, 2001 Golu M. Culoare i comportament, Craiova 1974 Io nescu M. Strategii de predare i nvare, Ed. tiinific, Bucureti1992 Jinga I. nva

Ed. Alidin, Bucureti 1999 Manolescu M. Evaluare colar, Bucureti 2002 Miclea M.- Psih ologia cognitiv, Iai, Polirom, 1998 Mihilescu D. Limbajul culorilor i formelor, Ed. t iinific, Bucureti,1980 Neacsu I. Instruire i nvare Ed. tiinific, Bucureti, 199 Probleme de tehnologie didactica, Bucuresti1977 Potolea D. Structuri, strategii, performane n nvmnt, Ed. Academiei, Bucureti,1981 Pleu A. Calatori n lumea formel eridiane, Bucureti1977 Preda V. Abordarea obiective lor procesului didactic, Cluj Napoca, 1981 Radu I.T. Evaluare n procesul didactic, EDP, Bucureti, 2000 Stoica A . Ghid de evaluare pentru nvmntul primar, Bucureti1999 chiopu U. Psihologia copilu EDP., Bucuresti,1983 Tonitza N. Scrieri despre art, Ed. Meridiane, Bucureti 1962 V aideanu G. Cultura estetic n coal, EDP, Bucureti 1967 Vlasceanu M. Psihologia educa , Bucureti 1993 Zlate M., Popescu Neveanu P., Cretu T. Psihologie, EDP, Bucureti 1 997 Dicionare Dicionar de art, Ed. Meridiane, Bucureti,1995 Dicionar de art, Ed. Sigma , Bucureti1993 NOTA Lucrrile recomandate vor fi parcurse selectiv. Proiectul pentru nvmntul Rural 91

S-ar putea să vă placă și