Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR 2019-2020


Filiera: vocationala
Profil: arte plastice
Specializare/calificare: volum
Disciplina: MODELAJ
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Marin Sorescu”
Clasa: a VIII-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: POPESCU EMILIAN

Unitate de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt. Observaţii


Studiul după natură 3.2. - Introducere 6 1-3
- Natură statică
- Portretul
- Proporţiile corpului omenesc
Compoziţia decorativă 2.1. - Introducere 8 4-8
- Modificarea succesivă a spaţiului
Volumul plastic expresiv 3.1 - Dispunerea in spaţiu a volumelor 6 9-12

Forma si volumul, 1.1 - Forma si raportul forma şi volum 4 13-14


configurări geometrice - Corpuri geometrice regulate
Relaţia pozitiv- negativ 3.2 - Relaţia spaţiu volum 6 15-17
- Raportul dintre muchie şi volum
Temă la alegerea 3.2 - Realizarea unei lucrări în care să 2 18
elevului aplice elementele de limbaj plastic
studiate
Elemente de arhitectură 1.2. - Introducere 6 19-21
- Elemente decorative, sculpturale
in arhitectura
Studiu de modelaj 3.2 - Studii dupa natura 8 22-25
- Figura umana
- Elemente, forme din natura
Expresivitatea 3.2 - Portret 8 26-29
modelajului - Compozitii cu figuri umne-
expresivitatea miscarii
- Suprafete, texturi inspirate din
natura
Înţelegerea armonie 3.1 - Introducere 4 30-31
plastice - Relief cu elemente dinamice,
personaje umane
Volumul plastic expresiv 2.1 - Compoziţie nonfigurativa cu mai 4 32-33
multe centre de interes
Volumul şi golul 4.1 Relieful-structurarea unei suprafete 2 34
prin adaugarea unor volume
geometrice pozitive si negative
Evaluare finala Compozitie 2 35

S-ar putea să vă placă și