Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: CANTO CLASIC
Disciplina: CANTO
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte “Marin Sorescu”, Craiova
Clasa: a X-a
Nr. ore/săptămână: 2 (15 săptămâni sem. I + 20 de săptămâni sem, II = 35 săptămâni)
Profesor:

Unitatea de Competenţe Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămân Observaţ


învăţare generale specifice ore a ii
Tehnici Corelarea Recunoaşterea - Tipuri şi genuri ale 8 S1-S2
primare de elementelor de tipului, a genului de muzicii vocale
cânt limbaj muzical muzică vocală şi a - Exemple de
cu tehnica vocală ipostazelor vocii interpretare
umane, audiind
repetat creaţii
propuse
Utilizarea respiraţiei - Aparatul respirator Perm S1-S35
şi inspirării corecte (morfologie şi a-
în fiziologie) nent
exersarea tehnicii -Tipuri de exerciţii de
vocale respiraţie şi inspiraţie
Respectarea tehnicii - Tehnici primare de Perm S1-S35
vocale primare, cânt, vizând: a-
controlând aparatul - poziţia în cânt, nent
fonator în vocalize - reluarea tonului,
- gura, maxilarele,
limba, buzele,
-expresia feţei
- dicţia, articulaţia
Elemente de Descifrarea pieselor Elemente de limbaj Perm S5-S35
limbaj muzical muzicale vocale, muzical a-
prin citirea partiturii nent
la prima vedere
Adaptarea tehnicii - Elemente de scriere Perm S5-S35
vocale la elementele muzicală generale şi a-
de limbaj muzical speciale, tonalităţi, nent
analizate în cadrul agogică, şi dinamică
textului - Elemente de limbaj
muzical
-Tehnica vocală
(respiratie, fonaţie,
articulaţie etc.)
Intonarea cu - Elemente de limbaj Perm S5-S35
acurateţe a (înălţime, durată, etc.) a-
melodiei , redând cu nent
fidelitate textul
muzical
Miloace de Interpretarea Interpretarea - Mijloace de expresie Perm S5-S35
expresie vocală, expresivă, (frazare, tempo, nuanţe a-
valorificând respectând textul etc.) nent
propriul potenţial muzical
afectiv şi estetic
Compararea - Criterii de comparare 12 S30-S33
diferitelor a diferitelor interpretări
interpretări, propuse spre audiere
adoptând
propria versiune
Formularea unor - Terminologia 8 S17-S19
aprecieri asupra specifică tehnicii S33-S34
interpretărilor vocale şi a limbajului
audiate, folosind muzical
limbajul de
specialitate
Redarea mesajului - Mijloace de expresie 20 S6-S8
operei în propria (frazare, tempo, nuanţe S16-S19
interpretare etc.) S32-S35
Optimizarea propriei - Elemente de tehnică 12 S10-S12
interpretări, vocală S33-S35
valorificând - Dicţie
deprinderile - Mijloace de expresie
dobândite prin
exerciţiile specifice
Conţinut – Valorificarea Descrierea - autor 20 S1-S3
sens - potenţialului contextului istoric, a -operă S19-S20
interpretare creativ al artei în structurii şi a -epocă de creaţie
scopul conţinutului operelor
structurării muzicale studiate
propriei identităţi
în contextul
diversităţii
culturale
Analiza dupa criterii Linie melodică Perm S8-S35
date a tr[saturilor Ornamente anent
stilistice ale Ritm
lucrarilor Dinamica si agogica

Personalizarea - Modalităţi de 12 S17-S18


actului interpretativarticulare ale ritmului, S33-S35
melodiei, dinamicii şi
agogicii cu mijloace
tehnice proprii
Public şi Optimizarea propriei - Verificări, audiţii, 20 S17-S18
partener interpretări pe baza preselecţii, examene, S33-S35
reacţiei publicului concursuri, recital,
concerte

Constientizarea - Proiecte artistice în 8 S17-S18


relaţiei interpret- parteneriat cu celelalte S35-S35
scenă-public catedre de muzică şi
teatru

Disponibilitatea de a - Analiza repertoriului 24 S17-S18


transfera în viaţa - Prezenţa la spectacole S33-S35
socială valori ale artiştilor
estetice, ca profesionişti (instituţii
alternative la de profil din oraş şi
manifestările de tip localităţi apropiate)
kitch

** Fiecare lecție este însoțită de o evaluare continuă !


SUGESTII DE REPERTORIU:

○ Studii: Vaccai, Voncone, Iffert, Cherubini, Bordogni


○ Verdi: Questo o quella
○ La donna e mobile
○ Stride la vampa
○ Saper vorreste
○ Bizet: Habanera
○ Seguidille
○ Puccini: O mio babbino caro, Signore ascolta
○ Donizzeti: Una furtive lagrima
○ Com’e gentil
○ Rossini: Una voce poco fa
○ Mozart: Notte e giorno
○ In diesen heil'gen hallen
La ci darem la mano
○ Bester Jungling
○ Haydn: Creatiunea
Anotimpurile
○ Handel: Messiah, Oh had I Jubal’s lyre
○ Vivaldi: Gloria op.588, 589
○ Mozart: Laudate Dominum
○ Bach: Magnificat, Blute nur, Seufzer Thranen, Mein glaubiges Herze
○ Grieg: Solveigs Lied
○ Lieduri: Schumann, Schubert, Strauss, Mendelssohn, Ravel, Poulenc, Wolf, Britten, Chopin, Ceaikovski,
Rachmaninoff
○ Lieduri romanesti: Enescu, Dima, Montia, Jora, Bretan, Caudella, Dragoi, Constantinescu
○ Proiect anual – Webern Loyd – Fantoma de la opera