Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

ANUL ŞCOLAR ...........2018 - 2019

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: CANTO POPULAR/MUZICA USOARA
Disciplina: MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ/MUZICA USOARA
Anul şcolar: 2018 - 2019
Unitatea de învăţământ: PALATUL COPIILOR BACAU – CLUBUL COPIILOR ON ESTI
Clasa: AVANSATI
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: IULIAN MUNTEANU

Unitatea de Competenţe Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


învăţare generale ore

Tehnici Corelarea 1.1. Recunoaşterea - Tipuri şi genuri ale muzicii 8 S1-S2


primare de elementelor de tipului, a genului de vocale
cânt limbaj muzical cu muzică vocală şi a - Exemple de interpretare
tehnica vocală ipostazelor vocii umane,
audiind repetat creaţii
propuse
1.2. Utilizarea respiraţiei - Aparatul respirator Perm S1-S34
şi inspirării corecte în (morfologie şi fiziologie) a-
exersarea tehnicii vocale -Tipuri de exerciţii de nent
respiraţie şi inspiraţie
1.3. Respectarea tehnicii - Tehnici primare de cânt, Perm S1-S34
vocale primare, vizând: a-
controlând aparatul - poziţia în cânt, nent
fonator în vocalize - reluarea tonului,
- gura, maxilarele, limba,
buzele,
-expresia feţei
- dicţia, articulaţia
Elemente de 1.4. Descifrarea pieselor - Elemente de limbaj muzical Perm S5-S34
limbaj muzicale vocale, prin a-
muzical citirea partiturii la prima nent
vedere

1.5. Adaptarea tehnicii - Elemente de scriere muzicală Perm S5-S34


vocale la elementele de generale şi speciale, tonalităţi, a-
limbaj muzical analizate agogică, şi dinamică nent
în cadrul textului - Elemente de limbaj muzical
-Tehnica vocală (respiraţie,
fonaţie, articulaţie etc.)
1.6. Intonarea cu - Elemente de limbaj (înălţime, Perm S5-S34
acurateţe a melodiei , durată, etc.) a-
redând cu nent
fidelitate textul muzical

Miloace de Interpretarea 2.1. Interpretarea - Mijloace de expresie (frazare, Perm S5-S34


expresie vocală, expresivă, respectând tempo, nuanţe etc.) a-
valorificând textul muzical nent
propriul potenţial
afectiv şi estetic
2.2. Compararea - Criterii de comparare a 12 S30-S33
diferitelor interpretări, diferitelor interpretări propuse
adoptând spre audiere
propria versiune
2.3. Formularea unor - Terminologia specifică a 8 S17-S19
aprecieri asupra tehnicii vocale şi a limbajului S33-S34
interpretărilor muzical
audiate, folosind
limbajul de specialitate

2.4. Redarea mesajului - Mijloace de expresie (frazare, 20 S6-S8


operei în propria tempo, nuanţe etc.) S16-S19
interpretare S32-S34

2.5. Optimizarea propriei - Elemente de tehnică vocală 12 S10-S12


interpretări, valorificând - Dicţie S33-S34
deprinderile dobândite - Mijloace de expresie
prin exerciţiile specifice
Conţinut – Valorificarea 3.1. Analiza dupa criterii Linie melodică Perm S8-S34
sens - potenţialului date a trăsăturilor Ornamente a-
interpretare creativ al artei în stilistice ale lucrărilor Ritm nent
scopul structurării Dinamica şi agogica
propriei identităţi
în contextul
diversităţii
culturale
3.2. Personalizarea - Modalităţi de articulare ale 12 S17-S18
actului interpretativ ritmului, melodiei, dinamicii şi S33-S34
agogicii cu mijloace tehnice
proprii
Public şi 3.3. Optimizarea propriei - Verificări, audiţii, preselecţii, 30 S17-S18
partener interpretări pe baza examene, concursuri, recital, S33-S34
reacţiei publicului concerte

3.4. Constientizarea - Proiecte artistice în 18 S17-S18


relatiei interpret-scena- parteneriat cu celelalte catedre S35-S34
public de muzică şi teatru

3.5. Disponibilitatea de a - Analiza repertoriului 24 S17-S18


transfera în viaţa socială - Prezenţa la spectacole ale S33-S34
valori estetice, ca artiştilor profesionişti (instituţii
alternative la de profil din oraş si localităţi
manifestările de tip kitch apropiate)

În rubrica „Observaţii” se trec modificările de intenţie ale profesorului

SUGESTII DE REPERTORIU
âStudii: Vaccai, Concone, Iffert, Cherubini, Bordogni
○ Bredicenu : prelucrări folclorice
○ Monţia – Lieduri
○ Drăgoi – prelucrări folclorice
○ Repertoriul minimal obligatoriu:
○ Baladă
○ Cântec ritual
○ Ardeleană
○ Rară
○ Moţească
○ Pe picior
○ Mărunţel
○ Mănunţel
○ Colind