Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Şcoala Generală nr.

25
Propunător:
Data: 15.11.2010
Clasa: a- VII-a A
Ora: 10,10- 11,00
Cadrul didactic:
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Educaţie muzicală
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de cunoştinţe
Subiectul lecţiei: Semnele de alteraţie:, becarul, bemolul;
Fragment din Mioriţa- muzica Paul
Constantinescu

Obiective de referinţă: -să interpreteze vocal ( individual sau în grup)


cântece la unison sau aranjamente armonico-
polifonice simple, respectând indicaţiile de
interpretare şi gestică dirijorală

Obiective operaţionale: O1- să- şi însuşescă subiectul baladei


„Mioriţa”
O2- să stabilească rolul semnelor de alteraţie;
O3 - să solfegieze noul cântec
O4- să interpreteze cântecul ”Mioriţa”
colectiv, pe grupe cât şi individual

- conversaţia, explicaţia, demonstraţia,


Metode şi procedee: exerciţiul, observaţia, dramatizarea, evaluarea;

Mijloace de învăţământ: -flori , fragmente din balada „Mioriţa”, după


Vasile Alecsandri, recompense;
SECVEN TI O CONŢI- ME MI TIP C G I INTERACŢIUNEA
ŢE M B NUTUL TO J DE PROFESOR-ELEV
P OP ÎNVĂ- DE LO ÎNV
ŢĂRII A ĂŢA
CE RE
1. 2’ -aerisirea sălii de clasă
Organizar -se face prezenţa
ea -elevii sunt îndrumaţi să se
învăţării pregătească pentru lecţie
2. Reactua 7’ Exerciţii de - Exerciţii de respiraţie şi vocalize
-lizarea respiraţie şi CO - fiecare elev primeşte câte o
cunoştinţe vocalize NVE floare de toamnă, pe care o vor
lor ante RSA mirosi, cu gura închisă,
rioare ŢIA F ajutându-i astfel să realizeze o
-DE L inspiraţie profundă;
MO O -apoi, vor expira uşor, astfel
NST R D încât să nu se mişte petalele
RAŢ I florilor
Celule melodice IA I -repetăm exerciţiul de câteva ori
-pentru realizarea încălzirii vocii
- R se aleg exerciţii ajutătoare noului
EXP material ce va fi predat:
LIC I - se vor intona secunde mari şi
AŢI mici de pe diferite sunete
A J
-
EXE A
RCI
ŢIU T
L
Acum că vocile noastre sunt
pregătite pentru a cânta, haideţi
să ne aducem aminte ce am
învăţat data trecută?
(„Fata de păstor”)
-le voi da tonul( inclusiv prima
frază muzicală) şi voi cânta cu
toată clasa cântecul;
- se va cânta pe grupe, în
alternanţă

3. 8’ O1 DR Ba CRE D -voi alege câţiva elevi, care vor


Captarea AM lad A I citi, pe roluri, fragmente din
atenţiei ATI a TI R Balada Mioriţa- în prelucrarea
ZAR Mi VĂ I lui Vasile Alecsandri- pentru a se
EA ori J familiariza cu conţinutul baladei.
ţa A
T
4. 1’ CO „Astăzi vom învăţa semnele de
Anunţarea NVE alteraţie a sunetelor becar- bemol
subiectulu RSA şi un fragment din cântecul
i şi a ŢIA „Mioriţa” de Paul
obiectivel Constantinescu
or lecţiei
5. 25’ O2 A altera înseamnă a -Haideţi să înţelegem ce
Predarea modifica; înseamnă semne de alteraţie
noului Astfel, semnele de
conţinut alteraţie sunt cele
care modifică C
înălţimea unui O R
sunet. N E D
V C După cum aţi spus, semnele de
E E alteraţie sunt cele care modifică
R P înălţimea unui sunet.
S T Înălţimea sunetelor poate fi
A I modificată în 2 moduri:
Ţ V I coborâtor sau suitor.
I - Aceste semne de alteraţie sunt:
A R bemolul şi becarul.
1.. Bemolul este E
semnul de alteraţie P
ce modifică EXP R
coborâtor sunetul în LIC O R
faţa căruia este scris AŢI D
cu un semiton. A U
2. Semnul de C
alteraţie care T
anulează efectul I
bemolului este V I
becarul. Ă
Aceste semne de
alteraţie sunt
valabile doar în
cadrul măsurii în
care se află. J

03 -se va solfegia având în vedere


suntele alterate;
A
-se va citi textul cântecului de
către un elev, după care tot cu
ajutorul elevilor se va povesti
subiectul cântecului, în
întregime, dramatizat anterior, la
T „Captarea atenţiei”
-se trece la etapa următoare, în
care se aplică text solfegiului, pe
fragmente mici;
O4 -se intonează colectiv cât şi pe
grupe noul cântec, sau în
alternanţa profesor-elevi;

6.Intensifi 4’ R
carea E - „Despre ce am discutat astăzi?”
retenţiei P -„Ce reprezintă semnele de
R alteraţie?”
O D -„De câte feluri pot fi acestea?”
D I -„Care este rolul fiecărui semn
U R de alteraţie?”
C I -„Cât timp sunt valabile semnele
T J de alteraţie?”
I A
V T
Ă

7.Încheier 1’ -aprecieri pozitive şi negative cu


ea privire la modul în care s-a
activităţii desfăşurat lecţia
-recompense