Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE MUZICALĂ

DATA:
UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT:
NIVEL : II (grupa pregătitoare)
ACTIVITATE PE DOMENIU EXPERENŢIAL : Educaţie muzicală
TEMA ACTIVITĂŢII : a),,Glasul florilor“ - cântec predare
b),,La pădure“ -joc muzical -repetare
TIPUL DE ACTIVITATE: însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Dezvoltarea percepţiilor auditive, exersarea capacităţilor
interpretative, memoriei muzicale, în mod deosebit a celei
reproductive precum şi cultivarea sensibilităţii şi receptivităţii
muzicale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
a) Cognitive :
O1: să execute corect cu ajutorul educatoarei toate exerciţiile de tehnică
vocală propuse ;
O2: să descrie anotimpul de primăvară pe baza imaginii prezentate,
precizând cel puţin trei- patru caracteristici;
O3: să intoneze corect , expresiv şi omogen , individual , colectiv şi în
grupuri mici cantecul ,,Glasul florilor“ , respectând tonul, semnalul de
început , dicţia şi respiraţia în cânt ;
O4 : să recunoască linia melodică a jocului muzical învăţat anterior ;
O5 : să interpreteze melodia jocului muzical de repetat .
b) Afective :
O6 : să manifeste un comportament adecvat cu colegii în cadrul desfăşurării
activităţii de educaţie muzicală .
c) Psihomotorii :
O7 : să execute corect , având în vedere ritmul şi textul jocului muzical ,
mişcările corespunzătoare.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee didactice :
exerciţiul, conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, audiţia, jocul
muzical, ciorchinele
Mijloace de învăţământ:
orgă, calculator, planşă
Material bibliografic:
Revista -Învăţământul preşcolar nr 1-2/ 2010, Editura Arlequin
Culegere de cântece şi jocuri preşcolari – Petre Ţipordei , EDP, Bucuresti,
1976
DURATA ACTIVITĂŢII : 35 min.
INSTITUTOR :
SECVENŢE O CONŢINUT INSTRUCTIV- EDUCATIV STRATEG EVALUARE
DIDACTICE II
B. DIDACTIC
E
1. Moment Stabilirea ordinii şi disciplinei , crearea
organizatoric frontală
condiţiilor optime începerii orei prin
pregătirea materialului didactic necesar
şi aranjarea mobilierului.
2. Captarea Se adresează copiilor o ghicitoare:
atenţiei observaţia;
Au venit din ţări cu soare/ Păsările
călătoare
conversaţia
Căci la noi s-a încălzit/ Toată neaua s-a ;
topit
Nu este greu de ghicit/ Ce anotimp e se
numit? apreciază
O2 Se formulează o serie de întrebări: răspunsuril
Câte anotimpuri are anul? În ce e copiilor
anotimp suntem? După ce cunoaştem ciorchinele
că este primăvară?
( în centru zâna primăverii înconjurată
de imagini sugestive pentru semnele
venirii primăverii)
3. Anunţarea Se precizează cântecul care se va
temei şi a
obiectivelor învăţa („Glasul florilor") . expunerea
(Pentru că primăvara ne încântă cu
frumuseţile ei, vom învăţa un cântecel
de primăvară...)
4. Dirijarea Pentru a putea cânta cât mai frumos se
învăţării
ţine spatele drept, rezemat de spătarul
scaunului, iar mâinile aşezate lejer pe
lângă corp sau pe genunchi. De
asemenea este necesară şi pregătirea explicaţia
Cultura vocal- vocii pentru cânt: frontală
auditivă a) exerciţii de dicţie
O Se citesc versurile şi se cere copiilor să demonstraţ
1 repete cât mai clar, cât mai corect: ia
”Într-un lift pe covoraş,/un pui mic de
iepuraş/
Plânge că n-are curaj/ să se urce la etaj” aprecieri
b) exerciţii de respiraţie exerciţiul verbale
O6 -exerciţii joc: suflăm lumânările de pe asupra
tort, mirosim o floare, umflăm baloane modului de
c)exerciţii ritmice execuţie
-se vor realiza prin bătăi din palme
d) exerciţii de omogenizare a vocii
-se vor cânta vocalize simple, apoi se aprecieri
va introduce un scurt fragment din exerciţiul verbale
cântecul nou asupra
Prezentarea O3 Cultura vocală se va încheia prin modului în
materialului
stimul interpretarea unui cântec din repertoriul care
clasei. răspund la
Familiarizarea cu conţinutul cântecului observaţia întrebări
Se va prezenta o planşă care înfăţişeză
un peisaj de primăvară cu copaci în
floare şi multe flori. Se va purta o
discuţie pe marginea planşei cu
trimitere la conţinutul cântecului.
(-Ce observaţi pe această planşă ?-În ce conversaţia
lună înfloresc florile ? Se vor explica
cuvintele dificile, alcătuindu-se cu ele
propoziţii) Ce flori cunoaşteţi?
Ghiciţi florile:
Clopoţel cu haină albă/ Iese primul din
zăpadă (ghiocelul)
Clopoţeii albi de nea/ Numele-i ca
lacrima
E cea mai frumoasă floare/ Dar te-
nţeapă foarte tare (trandafirul)
E frumos mirositoare si se pune la
icoane (busuiocul)
Învaţarea propriu-zisă demonstraţ aprecieri
O6 Se interpretează cântecul model, ia asupra
folosindu-se intonaţia adecvată. capacităţii
Se trece la învăţarea cântecului pe de însuşire
fragmente muzicale. (se reia model audiţia a
fragmentul I, se repetă cu grupa versurilor
5. Obţinerea fragmentul I, se reia apoi model exerciţiul şi a liniei
performanţei fragmentul al doilea...) melodice
Se cântă pe grupe şi individual pentru o
mai bună fixare a cântecului. interpretar
Se aleg solişti pentru interpretarea ea frontală,
strofelor, iar refrenul va fi cântat de individuală
întreaga grupă(corul) , pe grupe
6.Reactualiza Se va anunţa repetarea jocului muzical : aprecieri
rea O La pădure. explicaţia asupra
cunoştinţelor 4 Se reamintesc mişcările şi melodia modului de
anterioare
trecându-se apoi la executarea jocului demonstraţ interpretar
O muzical. ia e şi
5 Copiii se vor deplasa în cerc în timp ce realizare a
interpretează strofele, iar la refren se jocului
vor opri mimând mişcările sugerate de exerciţiul ritmic
O7 text ( se apleacă pentru a mima culesul
fragilor şi a murelor, sar ca iepuraşii
punând mâinile deasupra capului
mimând urechi lungi, întind braţele
lateral pentru a imita zborul păsărelelor,
se ghemuiesc când e vorba de melci, se
ridică pe vârfuri cu braţele ridicate sus
la pomi...)
7. Evaluarea Se fac aprecieri individuale sau aprecieri
activităţii
colective privitoare la activitatea verbale,
copiilor, oferindu-se recompense. recompens
e
8. Asigurarea Copiii vor fi întrebaţi cum s-a numit
retenţiei şi
transferului cântecul învăţat astăzi.