Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 31.01.2020
ROFESOR PENTRU INVATAMANTUL PRIMAR: Iordache Laura
CLASA: a II-a B
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
OBIECTUL: Arte vizuale și abilități practice
UNITATEA DE INVĂTARE: Gospodărie
SUBIECTUL LECŢIEI: Reţete culinare – „Salată de fructe”
TIPUL LECŢIEI: Formare de priceperi şi deprinderi
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: AVAP, CLR, MM, MEM,DP
SCOPUL LECTIEI : Cunoaşterea regulilor de igienă; respectarea indicaţiilor reţetei
culinare pentru a obţine salata de fructe; proiectarea, prepararea şi evaluarea unor produse :
salată de fructe

COMPETENTE SPECIFICE

Arte vizuale și abilități practice


2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi
tehnici accesibile
2.5. Explorarea de utilizări în contexte utile şi sau estetice a obiectelor/ lucrărilor realizate
prin efort propriu

Matematica si explorarea mediului


3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social

Dezvoltare personala
1.3. Respectarea unor reguli de igienă personală
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi

Comunicare in limba romana


1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut

Muzică și mișcare
2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive: O1 – să numească materialele de lucru primite;


O2 – să descrie fructele primite în coş;
O3 – să-şi însuşească modul de preparare a salatei de fructe;
O4 – să-şi însuşească reguli de igienă a alimentaţiei;
b) psihomotorii: O5 – să-şi formeze deprinderi noi: de a curăţa şi de a tăia fructe;
O6 – să utilizeze corect tacâmurile şi vesela;
c) afective: O7 – să respecte regulile privind ordinea la locul de lucru
O8 – să participe cu interes şi plăcere la lecţie, bucurându-se de rezultatul
muncii lor.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, exemplul, observaţia, descrierea, explicaţia


demonstraţia, activitatea practică, exerciţiul, problemati-
zare.

RESURSE MATERIALE:
1) pentru învăţător: material pentru demonstrarea modului de preparare, imagini
fructe, prezentare power point „Visul lui PitiClic „despre fructe, ecusoane

2) pentru elevi: cuţit, linguriţă, tocător, bol, caserolă, şerveţele, faţă de masă,
coş cu fructe (măr, banană, kiwi, portocală, struguri,compot de
ananas, frişcă).

FORME DE ORGANIZARE: - frontal


- pe echipe
- individual.

EVALUARE: continuă şi formativă

RESURSE UMANE: 25 elevi


RESURSE PROCEDURALE:
*temporale : 50 minute;
*locul desfăşurării: sala de clasă.

BIBLIOGRAFIE:

- “ Metodica predării lucrului manual la clasele I-IV “ E.D.P., Bucureşti, 1989.

- Revista “ Practic în bucătărie ”, numărul 5/2007

- Violeta Faliboga si Virginia Ghercu “Ghid metodic pentru clasele I-IV”, ed Axa 2001

- Programa școlara aprobata prin OMEN nr.3418/19.03.2013


MOMENTELE DEMERSURI DIDACTICE STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI
ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI ACTIVITATEA METODE FORME DE MIJLOACE
ELEVULUI ŞI ORGA DIDACTICE
NIZARE
PROCEDEE
1.Moment Se asigură condiţiile necesare pentru Elevii se pregătesc pentru Conversaţia Frontal
organizatoric buna desfăşurare a orei de abilităţi practice: ora de abilităţi practice.
- aerisirea sălii de clasă
- pregătirea materialelor necesare la lecţie.

2.Captarea Se intoneaza cantecul „Fructele”


atenţiei Anexa 1
Inițiază o scurtă conversaţie legată de cântecul Interpretează cântecul. Observaţia Prezentare
intonat, realizând astfel legătura cu subiectul Răspund la întrebări. power point
lecţiei.
Ce fructe intalnim in cantecul intonat?
- Care este fructul vostru preferat? Elevii răspund la Conversaţia Frontal
- Cum se consumă fructele? întrebări.
- Stiti ghicitori despre fructe?
- Este important sa consumăm fructe? Elevii ascultă cu atenţie.
De ce? Elevii răspund la
- Cunoaşteţi fructe care nu sunt de la noi din întrebări. Exemplul
ţară? Daţi exemple. Elevii dau exemple de
fructe.

3. Anunţarea  Anunţ elevii că în această oră vor


temei si a învăţa să prepare o reţetă culinară , numită “ Elevii ascultă cu atenţie. Conversaţia Frontal
obiectivelor salată de fructe “
 Explic faptul că , pentru o oră , sala de
clasă va deveni o bucătărie , iar ei – mici
bucătari.
Voi prezenta obiectivele urmărite pe
tot parcursul lecţiei.
4. Observarea - Ce aveti pe mese? La ce folosesc aceste Elevii numesc obiectele Conversaţia
materialelor şi a obiecte? primite. Ei spun cum se Frontal
instrumentelor utilizează acestea.
de lucru - Ce conţine coşul acoperit? Elevii descriu ce conţine Explicaţia Individual Material
coşul acoperit. didactic:fructe
- Numiţi fructele din coş. Spuneţi tot ce ştiţi Elevii numesc fiecare tocator, cutit,
despre fiecare: unde cresc, cum arată, cum le fruct şi spun tot ce ştiu Observaţia bol, servetele,
putem consuma, ce gust au, etc. despre el. lingurite.

- Ştiţi câteva ghicitori despre fructe? Elevii spun, pe rând, Conversaţia


ghicitori şi află
răspunsurile la ghicitorile
colegilor.
5. Explicarea şi - Am observat ce vom folosi astăzi la lecţie. Explicţia
demonstrarea Dar cum vom proceda? Trebuie să respectăm
tehnicii de lucru normele de igiena, apoi reţeta şi modul de Frontal
preparare.
- Care sunt ingredientele? Să le repetăm! Elevii spun ingredientele Conversaţia
necesare pentru reţetă.
Modul de preparare este următorul:
Material
1. Vom curăţa fructele de coajă, pe rând: didactic:fructe
portocala, mărul, banana, kiwi-ul. Portocala şi tocator, cutit,
banana se curăţă doar cu mâna, iar mărul şi Elevii ascultă cu atenţie Demonstraţia bol, servetele,
kiwi-ul se curăţă cu ajutorul cuţitului. Vom fi şi privesc demonstraţia. lingurite.
foarte atenţi la folosirea cuţitului! Individual

Se explică şi se demonstrează.

2. După curăţare se taie banana rondele;


mărul se taie în jumătate, apoi felii, iar fiecare
felie în bucăţele mai mici; portocala se
desprinde în felii care se taie bucăţele; kiwi-ul
îl putem tăia rondele, apoi le înjumătăţim;
feliile de ananas se taie în bucăţi mai mici.
Conversatia
3. Din fiecare fruct păstrăm bucăţele pentru
ornare. Elevii repetă etapele de
lucru.
Fructele tăiate se asează în straturi în
bolul primit în amestec cu frişcă. Pentru
ornare ne folosim de imaginaţie, alcătuind din
bucăţile de fructe flori sau forme geometrice.
Se repetă cele trei etape de lucru şi modul de
folosire a veselei.

6. Realizarea - Veţi individual. Fiecare elev va prepara Elevii prepară salata de


salatei de fructe salata, respectand etapele de realizare. - După fructe după indicaţiile Conversaţia
ce mă asigur că toţi elevii au înţeles modul de date.
preparare, le dau voie să înceapă.

Voi supraveghea şi voi da indicaţii colaborează între ei în


unde e necesar. timpul lucrului Individual
- cer / primesc ajutor şi Exerciţiul Material
Voi atenţiona elevii dacă folosesc sugestii Problematiza didactic:fructe
greşit tacâmurile si-i voi ajuta acolo unde este rea tocator, cutit,
cazul. bol, servetele,
lingurite.
În timp ce prepară salata de fructe,
elevii mai au şi alte sarcini:
- să spună ghicitori, poezii despre fructe
Mijloace
- să calculeze numărul de fructe necesar Activitate Pe echipe audio
realizării salatei de fructe practică

Elevii spun ghicitori.


Elevii calculează
numărul de fructe
necesar

7. Evaluarea lu- După finalizarea timpului acordat Elevii îşi prezintă Conversaţia
crărilor şi în- preparării, se cere prezentarea produsului produsul. Frontal
cheierea lecţiei realizat.

Se face aprecierea reţetei preparate,


având în vedere aspectul şi gustul.
Elevii gustă din salata de Aprecierea
Se fac aprecieri şi observaţii şi se fructe a colegilor. verbală
premiază elevii cu ecusonul „Micul
bucătar”. Elevii primesc ecusoane. Ecusoane