Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: Şcoala: Colegiul de Arte Baia Mare


Clasa: a X-a Disciplina: CANTO CLASIC
Elev : Propunător: prof. IOAN CRISTINA

Subiectul lecţiei: Aria lui Cherubin „Voi che sapete” din opera Nunta lui Figaro de W.A. Mozart
Tipul lecţiei: Mixtă
Competențe generale: Operarea cu elemente de limbaj muzical
Competențe specifice: Exprimarea individualității artistice vocale
Obiectivul fundamental al lecţiei: Aplicarea noțiunilor tehnice și interpretative în repertoriul abordat
Obiectivele operaţionale ale lecţiei: 1. Execuția corectă ritmico-melodică a unei partituri
2.Asimilare de elemente tehnice specifice bell-cantoului
3. Interpretare muzicală cu elemente de specific individual
Strategii didactice:
Metode didactice: Conversația euristică, Observația, Exercițiul, Demonstrația, Audiția muzicală, Evaluarea, etc
Mijloace didactice: Partituri, pian, suport audiu-video, etc.
Detalieri de conținut Competențe specifice
Nr. Activitați de învățare Resurse Evaluare
crt.
1. Pregătirea tehnică - Moment introductiv - Discuții libere de acomodare a - Vocalize pe diferite
- Execuția vocală a elevului în mediul propice educației intervale muzicale și -Observare
cerințelor tehnice artistice. cu diferite structuri sistematică
- Utilizarea propriului corp - Exerciții tehnice ce dezvoltă - Pianul -Autoevaluare
ca aparat fonator respirația costo-diafragmală - Partituri permanentă
- Exerciții tehnice ce dezvoltă
impostația,susținerea frazală, poza de
voce, registrele, dicția, acuratețea
intonațională, culoarea timbrală prin
vocalize specifice fiecărei probleme
tehnice.
2. Studiu : Vaccai – -Execuția corectă ritmico- - Execuția corectă a partiturii -Pianul
Studiul apogiaturii melodică a partiturii - Interpretarea adecvată cu -Partitura -Observare
studiului concentrare pe rezolvarea -Suport audio-video sistematică
- Execuția cerinței tehnice a problemelor tehnice pt. audiții și vizionări -Autoevaluare
apogiaturii - Interpretarea in stil cu implicare permanentă
- Interpretarea adecvată ca personală și elemente ale
stil și gen personalității individuale.
3. Arie : W.A. Mozart- -Execuția corectă ritmico- - Execuția corectă a partiturii fără -Pianul
Aria lui Cherubin melodică a partiturii interpretare -Partitura -Observare
studiului - Interpretarea adecvată a ariei cu -Suport audio-video sistematică
- Respectarea cerințelor concentrare pe rezolvarea pt. audiții și vizionări -Autoevaluare
tehnice ale ariei: culoare problemelor tehnice ce țin de aria permanentă
timbrală, frazare, nuanțe, aleasă: frazare, culoare timbrală,
dinamică, legato și dicție, susținere costo-diafragmatică,
staccato, dicție, legato și staccato, acut cupolat,
- Interpretarea adecvată a mediu egalizat și sonor, etc.
personajului, cu toate - Interpretarea in stil cu implicare
caracteristicile lui de personală și elemente ale
personaj într-un moment al personalității individuale.
acțiunii operei
4. Lied universal

5. Lucrare românească

Anexe ale proiectului de lecție:


- Fișa de conținut (de ex. la Instrument – biografia și lista cu creațiile compozitorului; textul alcătuit de profesor cu informațiile pe care le va expune în fața elevilor
etc.)
- Fișe de lucru pentru elevi, în cele două variante, adică fișa pe care o primește elevul și fișa cu rezolvarea sarcinilor
- Partituri
- Lista audițiilor

S-ar putea să vă placă și