Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă psihopedagogică (după I.

Radu)

I. Date personale
1. Numele şi prenumele: Barbu Mihai
2. Locul şi data naşterii: 10.05.2013
3. Domiciliul: Brestii, nr. 17A, Craiova, Dolj
4. Şcoala şi clasa în care învaţă: Liceul de Arte „Marin Sorescu”
Craiova, cls VII-a A
II. Date familiale
1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor
- tata: economist
- mama: doctor
2. Structura şi componenţa familiei
a) Tipul familiei: normală
b) Fraţi (surori) mai mici, mai mari: o soră mai mică
3. Atmosfera şi climatul educativ: raporturi armonioase şi de înţelegere
între părinţi şi între părinţi şi copii
4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului: normale, atmosferă
plăcută
5. Influenţele extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni etc.): cerc
de prieteni potrivit vârstei
III. Dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii
1. Antecedente: fără antecedente medicale
2. Dezvoltarea fizică şi starea sănătății: dezvoltare fizică potrivită
vârstei, clinic sănătos
IV. Rezultatele în activităţile elevului
1. Rezultatele la învăţătură: rezultate bune și foarte bune
2. Cercuri frecventate de elev: activități de voluntarat
3. Participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare: participare la
concursuri cu profil muzical
4. Activitatea independentă desfăşurată de elev: studiul individual
instrumental și vocal
V. Procese intelectuale şi stilul de muncă independentă
1. Nivelul de inteligenţă al elevului
Foarte bun Bun Mediu Scăzut Sub limită
X
2. Memoria
Foarte bună Bună Medie Scăzută Foarte slabă
X
3. Limbajul
Vocabular Exprimare Vocabular Vocabular sărac,
bogat, exprimare uşoară şi redus, exprimare exprimare
frumoasă corectă greoaie incorectă
X
4. Stilul de muncă al elevului
a) Cum lucrează:
- sistematic, ritmic şi organizat
b) Sârguinţa:
Foarte sârguincios Sârguincios Puţin sârguincios Deloc sârguincios
X
c) Creativitate, autonomie:
- ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă

VI. Conduita elevului în clasă la lecţii


1. Conduita la lecţie
Atent, participă activ, cu interes

2. Purtarea în general
Corectă, cuviincioasă

VII. Conduita în grup, integrarea socială a elevului


1. Participarea la viaţa de grup
Participă la activitatea de grup numai
dacă este solicitat.

2. Cum este văzut de colegi


Bun coleg, sensibil la problemele
colegilor

VIII. Trăsături de personalitate


1. Temperamentul
- calm, controlat, reţinut, lent, uneori nepăsător
2. Emotivitate
- emotiv, dar fără reacţii dezadaptative
3. Trăsături dominante de caracter
- Pozitive: curiozitate, perseverență, sinceritate, empatie.
- Negative: inflexibilitate în convingerile personale.

IX. Aprecieri diagnostice şi recomandări prognostice

Se recomandă constanța studiului individual.

S-ar putea să vă placă și