Sunteți pe pagina 1din 11

FIŞA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

A.Date generale despre copil şi familia sa:


I. Date personale
1.Numele si prenumele …Glavan Daniel
2.Locul si data naşterii …31.11.2007 R. Moldova
3. Domiciliul …s. Prodăneşti, r. Floreşti
4. Şcoala şi clasa in care învaţă …Liceul Teoretic “Ion Creangă” Floreşti

II. Date familiale


1.Ocupaţia şi locul de munca al parinţilor
Tatal ……Inginer
Mama …Meidic Stomatolog
2. Structura si componenta familiei:
Nr Numele si prenumele Ocupaţia Vârsta
Crt (membrii familiei)
1. Glavan Andrei Inginer 35
2. Glavan Elena Medic 32
3. Glavan Daniel Elev, clasa III-a 10

Alte situaţii
……………………………...............................................................................................................
.....................................................……………………………....….

Alte persoane ( rude ) apropiate in familie ……….…..........................…………


.....................................................................................................................
......................................................................................................................
3. Atmosfera şi climatul educativ:
3.1. Raporturile intre membri familiei:
[] raporturi armonioase, de inţelegere între părinţi şi între părinţi şi copii:
[x] raporturi punctate de conflicte mici si trecatoare:
[] dezacorduri puternice in familie , conflicte frecvente;
[] familie destramata sau pe cale de destramare.

3.2. Climatul educativ (în ce măsură este stimulează creşterea şi


dezvoltarea armonioasă a copilului):
[] în mică măsură
[] într-o oarecare măsură
[x] în mare măsură
1
4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului. (Nivelul condiţiilor materiale
şi igienico-sanitare) :
[] f. slab
[] slab
[] nivel mediu
[] bun
[x] f . bun

5. Influenţe din afara familiei ( vecini, prieteni, colegi ):


[] reduse [] ample
[x] frecvenţe [] întâmplătoare.

III. Date medicale şi informaţii privind dezvoltarea fizică si starea


sănătăţii:

1. Sarcina : : a decurs normal, copil nascut la termen, sarcina s-a dezvoltat bine, fara
abateri de la normal.

2. Naşterea: pe cale naturala, fara complicatii.

3. Caracteristici ale dezvoltării fizice (eventual indici antropometrici:


talia, greutatea etc):
Talia: 110cm
Greutatea:33Kg

4. Bolile sau traumatisme semnificative de care a suferit copilul şi care


au putut avea urmări asupra dezvoltării fizice şi psihice 1:
a) anterioare intrării în şcoală
Nu asuferit de boli si traumatisme, ce ar fi putut influența dezvoltarea
fizica si psihica. ………………………………………………………………
b) pe parcursul şcolarităţii
Nu a suferit de boli si traumatisme.
…………………………………………………………….
5. Deficienţe, handicapuri ( senzoriale,motori )
Nu are nici deficiențe, nici handicapuri.

6. Inserţia în fluxul solicitărilor şcolare:


a) caracteristici favorabile de integrare a copilului în activitatea
şcolară: Mediul clesei este unul favorabil. Colectivul clasei are un
potențial ridicat de inteligența , ce duce la cresterea concurenței între
colegi si o mai mare participare la concursuri, olimpiade, activitați școlare

1
Daca este cazul; dacă nu, se precizează că subiectul nu a suferit de boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea
psihosomatică.
2
si extrașcolare . caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în
activitatea şcolară.
b) caracteristici nefavorabile de integrare a copilului în activitatea
şcolară ....Nu dețin date exacte .

IV. Rezultate obţinute de elev


1. Rezultate la învatatura
Grafic global (pe clase)
CLASA I CLASA II CLASA III …. ….etc
MEDIA 10 10 9,8
GENERALĂ
MEDIA LA 10 10 10
ED FIZICĂ

2. Participare şi rezultate la activităţi extraşcolare


Locul I la Olimpiada raionala la Șah, copii(10-12 ani)

V. Procesele cognitive şi stilul de muncă intelectuală


1. Caracteristici ale funcţiei senzorio-perceptive:
1.1. Modalitatea principală de recepţie a informaţiei
Acuitatea auditivă bine dezvoltata .
Acuitatea vizuală (dacă poartă sau nu ochelari) nu poarta ochelari.

[x] predomină modalitatea vizuală de recepţie a informaţiei


[] predomină modalitatea auditivă de recepţie a informaţiei

1.2. Caracteristicile procesului perceptiv


[] percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare;
[x] percepţie organizată şi sistematizată(spirit de observaţie).

1.3. Forme complexe ale perceptiei, orientare spaţială


Se orienteaza in spatiu.

1.4. Ate informaţii privind caracteristicile funcţiei senzorio-perceptive:


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

1.5. Pe baza căror date ati apreciat caracteristicile funcţiei senzorio-


perceptive ale elevului?
Pe baza modelului observatie-conversatie. Pe baza comportamentului si activitaților
în timpul orelor . Comportamentul în familie, orientarea în spațiu, memorarea si
recitarea poeziilor cu intonație, descriere unor imagini cu un conținut compex.

3
2. Atenţia:

2.1. Nivelul calităţilor atenţiei


Nivel f. slab sau Nivel mediu Nivel bun sau f
slab bun
Concentrată x
Distributivă x
Alte calităţi ale x
atenţiei
stabilă

2.2. Pe baza căror date ati apreciat nivelul calităţilor atenţiei elevului?
Pe baza testului Praga pentru atenție distributiva care a obtinut punctaj mediu(unde
a avut 50 de numere asociate in patratele cu alte cifre, apoi de scris numarul asociat
fiecaruia in 5 minute, fara pauza). testul Pieron pentru atentie concentrata (aici sunt
4 figuri model, iar elevul trebuie sa taie cat mai multe figuri ca cele 4, iar aici a ratat 6
figuri de taiat) si testul cu clipitul pentru atenția stabila (am fixat o plansa la 1m in
fata elevului si l-am pus sa fixeze un punct fara sa clipeasca, a avut 3 incercari, apoi
am facut media aritmetica a rezultatelor, obtinand rezultatul de 25secunde. Îsi pierde
repede concentrația) .
2.3. Atenţia involuntară/Atentia voluntara/Atemtia postvoluntara (Deprinderi
atentionale)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. Inteligenţa
3.1.Nivel de inteligenţă
Inteligenţă sub Nivel mediu- Nivel Nivel mediu- Inteligenţă
limită inferior mediu superior superioară
X

3.2.Pe baza căror date ati apreciat nivelul de inteligenţă al elevului?


Pe baza testului cu 60 de itemi : 20 de itimi inteligență logico-matematice, 20 de itimi
inteligență verbală, 20 de itimi inteligență non-verbală. Pentru inteligența non-
verbala am facut testul Raven. Pentru inteligență verbală exercițiul cu deosebiri
verbale: găsiți cuvintul care nu se potrivește: carioca, pix, stilou, cui, creion. Pentru
inteligența logico-matematică- rezolvarea unor exerciții in timp limitată,( specifice
virstei) si rezolvarea întrebarilor capcana in timp limitată.

3.3. Tipul de inteligenţă


Inteligență Logico-Matematică

4
3.4.Pe baza căror date ati apreciat tipul de inteligenţă al elevului?
Pe baza metodei de observație-conversație. Am observat ca învață foarte bine atunci
cînd sunt reprezentate cifre. Rezolva repede exercitiile de logica .

4.Memoria :

4.1. Tipul şi nivelul memoriei:


Memoria senzoriala- auditiva, vizuală, nivel bun.
Memoria de scurta durata- nivel mediu.
Memoria de lungă durata- nivel mediu .

4.2.Procesele memoriei: Memorare (Raportul memorare mecanică –


memorare logică) / Păstrare / Reactualizare (Recunoaştere şi
reproducere).
Predomina memoria logica. Daniel a memorat, pastrat si reprodus informatia
primită. În cazul memoriei vizuale si auditive, rezultatele au fost bune.

4.3.Pe baza căror date ati apreciat nivelul şi caracteristicile memoriei?


Pentru memoria vizuală am facut Testul LALAUME ( într-un tabel format din 16
căsuțe sînt 8 figuri, fiecare avînd pereche. Copilul privește cu atenție acest tabel timp
de un minut. Dupa care el trebuie sa reproduca din memorie figurile in alt tabel,
respectind casuțele unde se aflau figurile, unghiul de inclinare, direcția si forma
obiectelor. Pentru pozitiile corecte se acorda un punct, daca este prezentată corect
doar una din crerințe se acordă 0,5 puncte).
Pentru memoria auditiva am facut Testul in 5 etape (se citesc 15 cuvinte, dupa care
elevul trebuie sa le reproduca pe un bilețel. Se numara cîte cuvinte corecte au fost
scrise, dupa care se citesc iarăsi cele 15 cuvinte. Si pe alt bilețel elevul iarași trebuie sa
scrie cuvintele memorate. Aceasta procedura se executa de 5 ori, dupa care se face
suma cuvintelor gasite in 5 etape) .

5. Imaginaţia:
[]săracă; []reproductivă; []pentru activități tehnice
[x]bogată [x]reproductiv-creativă []pentru activităţi literar artistice

6. Limbajul şi exprimarea

6.1.Vocabular
Vocabular bogat, Vocabular adecvat Vocabular inferior
superior vârstei vârstei vârstei
x
5
6.2.Exprimare
Exprimare gramaticală Exprimare uşoară, Exprimare corectă
incorectă, cu dificultăți fluentă, corectă din din punct de vedere
(inadecvată vârstei); punct de vedere gramatical, fluentă,
gramatical (adecvată expresivă
vârstei) (superioară vârstei)
x

6.3. Alte observații privind limbajul şi exprimarea


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.4. Pe baza căror date ati apreciat caracteristicile limbajului si ale
exprimării elevului?
Pe baza probei de flexibilitate asociativă. Se dau 4 cuvinte, de exemplu: pădure,
ciupearcă, bufniță, cer. Timp de 5 minute elevul in scris trebuie sa faca o povestire
utilizînd aceste cuvinte.

7. Stilul de muncă:
7.1. Ritmul indeplinirii sarcinilor
x□ Sistematic, ritmic, ordonat, organizat
□ Inegal, cu fluctuații, “în salturi”

7.2. Invață:
x□ temeinic
□ superficial

7.3. Autonomie, creativitate:


x□ inventiv, cu manifestări de creativitate;
□ manifestă uneori inițiativă, independență;
x□ se conformează de regulă modelului, procedează rutinier;
□ nesigur, dependent, fără inițiativă;
□ alte caracteristici……………… …………………………………..

7.4. Sârguinţa:
Nesârguincios Puțin sârguincios De obieci Foarte
sârguincios sârguincios
x

VI. Motivație - Afectivitate - Voință


1.Motivația pentru activitatea de învățare
Viseaza sa devină medic și să salveze cît mai multe persoane.
6
2.Motivația pentru activitățile de educație fizică şi sport
Pasionat de fotbal. Îi place mult să invingă şi tinde să fie primul cînd
concurența este mare.

3.Tipul de stimuli la care reacționează pozitiv


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4.Tipul de stimuli la care reacționează negativ


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5.Domenii de interes ale elevului


Sport (fotbal, şah), astronomie, poezie.

6.Emotivitate
□ Neemotiv
x□ Echilibrat emoțional
□ Foarte emotiv

7.Dispoziție afectivă predominantă:


x□ vesel, optimist
□ mai mult trist, deprimat

8.Maturitatea emoțională
□ nivel slab
x□ nivel mediu (adecvată vârstei)
□ nivel bun

9.Capabil de efort voluntar


□ în mică măsură
x□ Într-o oarecare măsură
□ Într-o f mare măsură

10. Alte observatii referitoare particularitățile afectiv-motivațional-volitive ale elevului?


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7
11. Pe baza căror date ati apreciat caracteristicile afectiv-motivațional-
volitive ale elevului?
Pe baza metodei de observație-conversație. Are mari emoții înainte de orice eveniment
și competiție. Îi place sa fie de folos și să ajute persoanele care au nevoie de ajutor,
face acest lucru benevol, fara să fie rugat de multe ori.

VII. Conduita elevului la lecţie şi în clasă

1.Conduita la lecţie:
x[] elevul este de cele mai multe ori atent, participă activ, cu interes;
[] atenția şi interesul inegale, fluctuante;
[]de obicei pasiv, aşteaptă să fie solicitat;
[]prezent numai fizic, cu frecvente distrageri.

2. Conduita la lecția de educație fizică şi sport


Se implică activ la lecția de educație fizică și sport, îi plac jocurile de echipa. Spirit
competitiv.

3.Nota la purtare
CLASA I II III …. ….etc
Nota la exemplara exemplara exemplara
purtare

4.Conduita în clasă
x□ foarte bună
□ bună (corectă, cuviincioasă)
□ cu abateri comportamentale frecvente, dar nu grave. Precizați şi tipul de
abateri comportamentale ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
□ abateri comportamentae grave, devianță. Precizați şi tipul de abateri
comportamentale ……………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….

VIII. Activitatea şi conduita elevului în grupul şcolar. Aspecte ale integrării


elevului în grup:

1.Participarea la viaţa grupului

1.1. Sociabilitatea
□ puțin sociabil
8
x□ sociabil
□ foarte sociabil

1.2. Nivelul integrării în grupul de elevi


□ F. slab/ Slab
x□ Mediu
□ Bun / F. bun

1.3. Subordonare/Dominanţă
□ tendința de a se subordona
x□ tendința de a domina

1.4. Comunicarea in cadrul grupului de elevi


□ Necomunicativ
x□ Comunicativ
□ foarte comunicativ

1.5. Alte observatii referitoare la participare la viata grupului scolar?


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.6. Cum este văzut de elevi?2
Prietenos, sîrguincios, exemplar, săritor la nevoi, cuminte.

1.7. Pe baza căror date ati apreciat caracteristicile integrării elevului în


grupul şcolar?
Pe baza discuției cu doamna diriginta și unii colegii. Pe baza diplomelor obținute în
urma implicării active la activitățile extrașcolare, precum și situației școlare.

IX. Trăsături de personalitate:


1.Caracteristicile temperamentale
Daniel este un copil emotional echilibrat, sociabil, vesel, activ și are mare încredere în
cei din jur.

2
Cum este văzut de colegi:
 bun coleg, sensibil, prietenos;
 săritor la nevoie;
 preocupat mai mult de sine, individualist, egoist etc.
Colegii îl apreciază pentru:
 rezultatele la învăţătură;
 performanţele extraşcolare;
 pentru calităţile sale morale etc.
9
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2.Pe baza căror date ati apreciat caracteristicile temperamentale ale


elevului?
Am apreciat caracteristicile temperamentale pe baza tipologiei școlii franco-
olandeze . Urmarind activitatea lui școlara, comportamentul și atitudinea lui față de
membrii familiei dar și a celor din jur.
3.Însuşiri aptitudinale:
Este un copil capabil, memoreaza repede informații noi. Învață logic, nu mecanic. Își
expune părerile încercînd să aducă argumente, face orice să te convingă ca are
dreptate.

4.Pe baza căror date ati apreciat însusirile aptitudinale ale elevului?
Pe baza metodei de observație-conversație. Pe baza unor discuții cum ar fi: „ce este
bine și ce este rau’, “de ce trebuie să mergem la școală”.

5.Trăsături de caracter în devenire:


a) atitudini faţă de muncă:
x -pozitive
-negative
b) atitudini faţă de alţii:
x -pozitive
-negative
c) atitudini faţă de sine
x -pozitive
-negative
6.Pe baza căror date ati apreciat trăsăturile caracteriale ale elevului?
Pe baza metodei de observație-conversație. Felul în care abordează anumite lucruri,
atitudinea lui față de familie și prieteni. Mereu își face griji pentru cei din jur.

Observaţii
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

10
X. RECOMANDĂRI PSIHOPEDAGOGICE

Analizînd datele fișei de caracterizare psihopedagogică, putem concluziona că elevul a


demonstrat rezultate bune și foarte bune la toate testele care i-au fost oferite spre a fi
rezolvate.

11

S-ar putea să vă placă și