Sunteți pe pagina 1din 4

Fişa de caracterizare psiho-pedagogică

a elevului Cazacu Dragoş


Clasa: a V-a a Liceului Ginta Latină din Chişinău

I. Date familiale:
A. Ocupaţia părinţilor:
Tata: profesor
Mama: croitoreasă
B. Fraţi / surori:
O soră, Cazacu Alina.
C. Condiţii materiale:
Condţtiile materiale pot fi definite ca fiind satisfacătoare unui trai decent.
Elevul locuieşte alături de părinţi într-un apartament cu trei camere. Are
propria sa cameră aranjată conform preferinţelor personale.
D. Climat afectiv→ relaţie cu părinţi/ fraţi
Relaţiile afective din familie pot fi definite ca fiind calde şi afectuoase.
Elevul
îşi iubeşte şi respectă părinţii, apreciază cel mai mult la părinţi faptul că îi
acordă
libertatea de a lua decizii. La fel de mult este încîntat că părinţii săi ştiu să-i
respecte propria intimidate. Relaţiile cu sora sa sunt lipsite de probleme,
elevul
interacţionează cu ea destul de rar, deoarece aceasta din urmă este
căsătorită
şi locuieşte separat cu soţul ei.

II. Date despre dezvoltarea fizică şi starea sănătăţii


Elevul este dezvoltat armonios, în limitele specifice vîrstei. Conform fişei
medicale, elevul este sănătos clinic.

III. Date privind situaţia şcolară

Nr. Discipline şcolare Rezultate şcolare


crt.
1. Limba şi literatura română 8
2. Matematica 8
3. Limba engleză 8
4. Limba rusă 9
5. Istoria 8
6. Cultura fizică 10
7. Educaţia tehnologică 9
9. Biologia 9
10. Geografia 9
11. Arta plastică 10
12. Purtarea exemplară

A. Dificultăţi majore la învăţătură.


Elevul nu întîmpină dificultăţi, are o memorie vizuală foarte bună pe
care se bazează de cele mai multe ori. Se remarcă şi un interes sporit în
ceea ce priveşte materiile cu profil umanist.

B. Participarea la cercuri ştiinţifice.


Elevul nu este înscris la nici unul din cercurile ştiinţifice organizate în
incinta şcolii sau în afara ei.

C. Participarea la olimpiade şcolare şi rezultatele obţinute.


Elevul a participat anul acesta la olimpiada de limbă engleză ocupînd
locul I pe sectorul Ciocana.

D. Participarea la alte tipuri de activităţi.


Este pasionat de partea mecanică a maşinilor. Este mai puţin activ în
ceea ce priveşte activităţile artistice desfăşurate în cadrul şcolar.

IV. Date psihologice


1. Intelectul
A.Spirit de observaţie.
Are un spirit de observaţie dezvoltat, el fiind capabil să distingă cu
uşurinţă, rapiditate şi precizie elementele slabe şi ascunse, dar semnificative
pentru fenomenul observat.

B.Nivelul de dezvoltare al imaginaţiei


Dispune de o bogaţă imaginaţie.

C.Capacitatea de întelegere.
Elevul întelege la nivel înalt materialul oral şi scris, înregistrîndu-se
totuşi o preferinţă pentru materialul scris, în special pentru cel sub formă
grafică, avînd în vedere faptul că are o memorie vizulală foarte bună pe care
se bazează de cele mai multe ori.

D.Nivelul de dezvoltare al memoriei.


Are nevoie de mai multe repetiţii pentru a realiza o bună împărţire a
informaţiilor, însă conservarea informaţiilor este fidelă şi de lungă durată,
dar numai a acelora pe care le consideră interesante.
Memoria mecanică nu este foarte dezvoltată, ea fiind însă suplinită de o
memorie vizuală înalt funcţională.

E.Usurinţa / dificultatea exprimării verbare, corectitudinea/ incorectitudinea


exprimarii verbale.
Dispune de un vocabular destul de bogat pentru vîrsta sa, manifestă
uşurinţă în exprimarea verbală, poate verbaliza cu uşurintă propriile idei şi
stări afective. De asemenea,exprimarea sa orală şi scrisă se caracterizează
printr-o corectitudine bună.

F.Capacitatea de concentrare a atenţiei.


Capacitatea de concentrare a atenţiei este bună, spre deosebire de
atenţia distributivă, care, deşi dezvoltată, nu poate fi caracterizată în aceiaşi
termini. Din punct de vedere al mobilităţii atenţiei, se situează în limite
normale.

G.Stilul de învăţare al elevului.


Elevul şi-a construit propriul stil de învăţare în funcţie de performanţele
pe care le-a obţinut pe care le-a obţinut în decursul acestui an. El obişnuieşte
să citească integral materialul de asimilat, să extragă ideile esenţiale ale
textului ( idei formulate atît cu propriile cuvinte cît şi cu expresiile din text) şi
să le noteze pe caietul de notiţe. Apoi mai citeşte de cîteva ori materilaul
integral ca, în decursul următoarelor zile şi săptămîni, să-şi fixeze un anumit
număr de repetiţii pentru ca materialul sa fie bine asimilat. De asemenea,
memoria vizuală joacă un rol esenţial în procesul de asimilare a
cunoştinţelor.

2. Afectivitatea.
Elevul îşi exteriorizează cu uşurinţă unele din trăirile afective, dar are
şi unele rezerve în acest sens. Nu putem spune însă că este închis în sine.
Elevul poate dezvolta sentimente puternice care au, în plus, un grad de
sensibilitate ridicat.

3.Voinţa şi motivaţia.
Deciziile minore le ia uşor pe cînd cele semnificative pentru viaţa sa
sunt luate după o atentă gîndire a situaţiei şi după ce, în prealabil, s-a sfătuit
cu părinţii şi cu prietenii pe care îi are. Elevul este foarte perseverant în urmărirea
scopurilor, uneori el fiind chiar foarte încăpăţinat ( dupa propria descriere). Îi place
foarte mult sportul, în special fotbalul şi tenisul, ascultă muzică de toate
genurile.

4.Însuşiri de personalitate.
a) temperamentul
Are un temperament predominant flegmatic, dar şi caracteristici
specifice temperamentului melancolic.

b) aptitudini.
Elevul are un coeficient de inteligenţă destul de înalt.

c) caracterul.
Elevul este sociabil, doreşte să-şi ajute colegii, este modest şi sincer.
Sinceritatea lui este acompaniată şi de mult tact, el spunînd adevărul într-o
manieră care să nu rănească interlocutorul.
Este un elev care dispune de un efort intens pentru urmărirea
scopurilor şi poate fi caracterizat ca fiind foare perseverant în realizarea
efortului voluntar. Este hotarît şi stapînit, dar şi curajos.

V.. Date referitoare la conduita elevului

a)conduita la lecţii.

Elevul este destul de atent şi activ la lecţii.

b)conduita în grupul şcolar.


Are mulţi prieteni şi este în general dezinvolt, spontan, cu un mare

simţ al umorului.

c)conduita în afara şcolii.

Părinţii îl descriu ca fiind matur, care are o conduită adecvată

situaţiilor.

VI. Concluzii
Dezvoltarea elevului în plan psihic se desfaşoară în limitele specifice
vîrstei, cu o uşoară superioritate faţă de colegii săi, aceasta din urma
datorîndu-se maturitaţii de care dă dovada în rezolvarea problemelor. În plan
educaţional, nu îi lipseşte motivaţia, elevul manifestîndu-şi pentru toate
disciplinele din programa şcolară.