Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Modul: PLANIFICAREA CARIEREI


Tema: Cariera între dorinţă şi realitate
Data: S16 /14.I.2008
Clasa: a VII-a A
Prof. diriginte: DORINA COCARI
Loc de desfăşurare: sala de clasă

I. STRATEGIA DIDACTICĂ

Obiectiv fundamental: dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei


Obiective operaţionale:
O1 – Să identifice anumite profesii şi meserii;
O2 – să distingă între ceea ce vor, ce pot şi ce trebuie;
O3 – să decidă ce rol au înclinaţiile/aptitudinile, interesele şi valorile în succesul unei
activităţi;
O4 – să aprecieze just importanţa muncii fizice, cât şi a muncii intelectuale.

Concepte cheie: profesii şi meserii, muncă fizică, muncă intelectuală, conceptul de


valoare
Resurse procedurale: expunerea, conversaţia euristică, brainstorming, activitate pe
grupe, exerciţiul
Resurse materiale: Flipchart / foi, marker(e), fişe de lucru
Bibliografie:
• Brown, D., Brooks, L. (1991). Career Counseling Techniques. Allyn & Bacon.
• Ghica,Vasile (1998). Ghid de consiliere şi orientare şcolară pentru orele de
dirigenţie, Iaşi: Polirom.
• Holland, J.L. (1985). Making vocational Choices. A theory of vocational
personalities and work environments. NY: Prentice Hall Inc.
• Jigău, Mihai (2001). Consilierea carierei. Bucureşti: Sigma.
• Klein, M.M. (1997). Introducere în orientarea în carieră. Bucureşti: Institutul
pentru Ştiinţele Educaţiei.

Forme de evaluare: activitate de muncă independentă, în grup, observare sistematică,


analiza răspunsurilor
II. SCENARIUL DIDACTIC
1. Spargerea gheţii
Exerciţiu: „Copacul dorinţelor”
Se desenează pe tablă un copac fără frunze. Fiecare copil va primi un dreptunghi
de hârtie colorată pe care va trebui să scrie ce meserie doreşte să-şi aleagă. La final
ficare va ieşi în faţa clasei, va citi dorinţa sa şi va lipi bileţelul în copac.

2. Evocarea
Se distribuie fişa de lucru „Hexagonul intereselor” (fişa nr. 1). Elevii vor
identifica profesiile cele mai potrivite propriei persoane. Totodată vor înţelege că
alegerea unei profesii presupune un sistem de cunoştinţe şi deprinderi, interese,
atitudini.

3. Realizarea sensului
Aplicaţii:

 “Viaţa mea văzută ca o călătorie”. (fişa nr. 2)


Pe fişă este o hartă care reprezintă viaţa ta. Punctează pe această hartă
evenimentele importante care ţi-au rămas în minte. Identifică intesele, preocupările,
obstacolele pe care le-ai întâlnit şi abilităţile pe care le-ai dezvoltat. Ai întâlnit
vreodată vreo “intersecţie” în care să îţi doreşti să urmezi un alt drum? Dacă da,
desenează-le pe hartă.

 “Valori şi ocupaţii”
Se explică conceptul de valoare şi care este rolul valorilor în alegerea carierei. Li
se dă elevilor o fişă cu valori importante pentru alegerea unui loc de muncă. Ei trebuie
să sublinieze trei valori pe care le consideră cele mai importante.

a-i ajuta pe alţii a învăţa lucruri noi

a lucra în echipă a deveni celebri

a avea mulţi bani a putea fi spontan şi creative

a avea mult timp liber a te simţi în siguranţă

a lucra în aer liber a avea sarcini de lucru bine definite


4. Reflecţia
Aplicaţie: Închideţi ochii şi imaginaţi-vă că aveţi 30 de ani. Completaţi spaţiile libere
de mai jos cu ceea ce vi se potriveşte. Realizaţi apoi un desen cu persoana voastră la
această vârstă.

Am 30 ani. Sunt ………………. . Lucrez la ………………….. . Am meseria de


………………… . Am un salariu lunar de ……………….. . Visez să pot să
…………………………………. .
„Hexagonul intereselor”
(fişa nr. 1)

Citiţi ocupaţiile aferente fiecărei categorii de interese şi alegeţi acel grup de profesii pe care îl
preferaţi.

inginer, mecanic,
pădurar, electrician,
miner, lăcătuş, pilot
contabil, secretar, medic,
funcţionar public,
farmacist,
poştaş, casier, meteorolog,
biolog
recepţioner,
vânzător, ospătar

bancher, avocat, dansator, filozof,


judecător, regizor, actor,
manager, reporter,
architect

profesor,
consilier şcolar,
infirmier, bibliotecar

1. În primul rând, mi-ar place să fac parte din grupul ......................................................

2. În al doilea rând, mi-ar place să fac parte din grupul ...................................................

3. În al treilea rând, mi-ar place să fac parte din grupul ....................................................

Trei profesii despre care aş vrea să obţin mai multe informaţii:

1. .................................................

2. .................................................
3. .................................................

Viaţa mea văzută ca o călătorie


(fişa nr. 2)

ASTĂZI
NAŞTERE

S-ar putea să vă placă și