Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA LECŢIEI

1. Scurtă prezentare a proiectului de lecţie

În cadrul lecţiei Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora am


prezentat elevilor cele mai importante aspecte ale comunicării eficiente. Pentru început, am
încercat împreună să definim comunicarea. Am prezentat rolul şi obiectivele comunicării. În
continuare am prezentat şi explicat elementele procesului de comunicare, nivelurile pe care se
poate desfăşura comunicarea şi principiile comunicării eficiente. Toate aceste prezentări s-au
realizat cu ajutorul elevilor, lăsându-i întai pe aceştia să încerce să enumere şi să definească
elementele şi principiile. După prezentarea acestora, am făcut un scurt joc, în care le-am cerut
elevilor să completeze spaţiile libere din mai multe afirmaţii. În continuare am prezentat limbajul
corpului. Deoarece timpul mi-a permis, am vorbit puţin şi despre limbajul culorilor deşi nu făcea
parte din planul de lecţie. La sfârşitul orei, am făcut o scurtă recapitulare împreună cu elevii.

2. Argumentarea alegerii obiectivelor operaţionale şi metodelor de predare

Obiective operaţionale:
 Să cunoască noţiunile de emiţător, mesaj, mijloc de comunicare, receptor şi context;
 Să îşi însuşească condiţiile de bază pentru realizarea procesului de comunicare verbală;
 Să cunoască principiile comunicării eficiente.
Am ales aceste obiective deoarece am considerat că sunt cele mai importante aspecte ale lecţiei,
şi sunt necesare pentru a comunica eficient cu cei din jur.

3. Indicarea elementelor care au reusit in predare

Am reuşit să prezint toate elementele importante din lecţie, elevii au fost activi, au participat la
oră şi au fost interesaţi de subiectul prezentat.

4. Indicarea elementelor ce ar trebui schimbate la o ulterioară predare

Aş încerca să elimin pauzele ce au avut loc în timpul copierii definitiilor si elementelor de pe


prezentarea powerpoint, prin dicatarea acestora.

5. Indicarea şi interpretarea unui moment semnificativ aparut în predare (sub forma


jurnalului de predare).

1
Am fost plăcut surprinsă, să văd ca şi cei din spatele clasei, care eu fost mai retraşi în primele
părţi ale orei, la întrebările de recapitulare au fost activi, şi că la terminarea prezentării lecţiei,
elevii au fost interesaţi să le mai povestesc despre semnificaţia gesturilor.

S-ar putea să vă placă și