Sunteți pe pagina 1din 3

Relatare cu privire la adaptarea şi integrarea elevilor din

Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”

1. Asistări la lecţii la clasele a V-a.


2. Asistări la lecţii la clasele a I-a.
3. Controlul agendelor.

1. Educaţia este un proces care ţine de creşterea, formarea în cultivarea


personalităţii copilului. Cel care se ocupă de această educaţie este profesorul. El
este acela care în cearcă să-l cunoască pe copil pe cît se poate de bine,examinîndu-l
cu ajutorul diferitor metode, pentru a-şi forma o reprezentare veridică despre
faptul, ce el poate. Pedagogul este acela care încearcă să-i dezvolte la copil acele
procese psihice care sunt puţin prăfuite. Acest lucru l-am observat la profesorii
claselor primare: Şova Tatiana, Cibotari Angela şi Arseni Daniela. Întradevăr
aceste profesoare lucrează foarte mult cu copiii. Dacă aş face o caracteristică a
copiilor din clasele a I-A; I-B; I-C, aş spune următoarele: în luna august am
diagnosticat gradul de pregătire psihologică a elevilor pentru şcoală, cu
următoarele rezultate:

Clasele Nivelul mediu Nivelul mediu Nivelul mediu


superior inferior
I-A 30% 45% 25%
I-B 25% 40% 35%
I-C 15% 30% 55%

După două luni de studii elevii claselor a I-a au fost supuşi unei testări, cu
următoarele rezultate:

Clasele Nivelul mediu Nivelul mediu Nivelul mediu


superior inferior
I-A 40% 45% 15%
I-B 33% 39% 28%
I-C 20% 37% 43%

După următoarele date se observă foarte bine creşterea copiilor după două luni de
studiu. Acest lucru se datorează profesorilor claselor primare, bravo lor că depun
muncă în dezvoltarea proceselor psihice, expunerea opiniei şi a disciplinei.
Asistînd la ore la clasele a I-a am rămas satisfăcută şi mulţumită de faptul că
profesoarele încearcă să facă din copilul de azi o adevărată personalitate dîndu-i tot
ce este mai bun. Indiferent de faptul că copii sunt diferiţi cu capacităţi diferite, şi
cu atît mai mult cu caracter specific pentru el însuşi, totuşi dragostea lor e aceeaşi
pentru toţi.
2. Asistînd la lecţii la elevii clasei a V-a am observat următoarele:
 La această vîrstă de 12-13 ani fenomenul maturizării e un proces complex
cu transformări fizice şi fiziologice.
 În cadrul orelor asistate am depistat următoarele configuraţii ale profilului
personalităţii elevului: nervozitate, agresivitate, invidie şi inhibiţie. Cauza apariţiei
acestor fenomene este următoarea: copiii argumentează prin aceea că ei sunt aşa
fiindcă sunt întrebaţi la ore numai elevii care învaţă bine, iar ceilalţi mai slăbuţi
sunt lăsaţi în umbră. Acest lucru l-am observat şi eu, că copiii cei slăbuţi au stat
mult timp cu mîna ridicată şi profesorul nu la întrebat, de aici şi apare
nerespectarea profesorului, indiferenţa faţă de obiect şi chiar aceea inhibiţie a
copilului în cadrul orelor.
 Relaţiile, comunicarea cu adulţii au o deosebită importanţă la această
vîrstă. Copiii sau jeluit că permanent că cei care învaţă mai slăbuţ sunt luaţi în
zeflemea de profesor, faţă de colegii lor. Acest lucru se observă foarte bine în
cadrul asistării la ore.
Obiecţii faţă de profesori:
• Nu luaţi în zeflemea copiii.
• Ţineţi cont de tempoul de lucru al tuturor copiilor.
• Nu lucraţi numai cu unii şi aceiaşi copii.
• Nerespectarea principiului aranjării elevilor în bănci ( am observat că cei
care învaţă bine sunt plasaţi în primele bănci, iar cei slăbuţi în ultimile bănci.
Profesorii lucrează cu acei mai aproape de el, iar ceilalţi sunt ca nişte pietre care
nici nu le vede nici nu le aude şi ei în cadrul orelor fac gălăgie, într-un cuvînt le
sustrage atenţia celorlalţi şi împiedică profesorul să lucreze.)
Totuşi unii profesori din ciclul liceal depun un efort enorm în dezvoltarea
proceselor psihice ale copilului, ţinîndu-i într-un tempou rapid de lucru care nu le
permite elevilor să se înhibe. Elevii la orele Doamnei Pasat Lidia şi Bordeniuc
Angela sunt permanent activi şi atenţi.

Nivelul dezvoltării proceselor psihice a elevilor din clasa V-a după două luni de
studii reieşind din lecţiile asistate,putem trage următoarea concluzie:

Obiectele Clasele Nivelul mediu Nivelul Nivelul mediu


superior mediu inferior
Matematica V-A +
V-B +
V-C +
Limba romînă V-A +
V-B +
V-C +
Geografia V-A +
V-B +
V-C +
3. Au fost verificate agendele elevilor claselor V-A; V-B; V-C pentru a observa
cum lucrează diriginţii cu părinţii şi cu elevii. Parametrii după care agendele au
fost controlate sunt următoarele:
• Numele, prenumele profesorilor de obiect.
• Orarul.
• Temele de acasă.
• Iscălitura părinţilor.
• Iscălitura dirigintelui.
• Notele.
Ştefanco Angela diriginta clasei a V-C.
La dumneaei toate agendele sunt în ordine, dintre care la două agende lipseşte
scrierea orarului de către elev. Uneori copiii nu dau agenda de a i se pune nota la
obiect, însă doamna Angela le-a scos notele toate pe o foiţă şi le-a capsat în
agendă, cerînd de la părinţi să se iscălească pe foiţa dată. Aceasta este o modalitate
de lucru foarte bună de a înştiinţa părinţii despre reuşita copilului său.
Mocanu Svetlana diriginta clasei a V-B.
La dumneaei 8 agende sunt în regulă, iar la restu le lipseşte: numele, prenumele
profesorilor; orarul; temele de acasă; note puţine; iscălitura părinţilor; iscălitura
dirigintelui lipseşte de la data 26.09. 2006.
Cernovschii Lidia diriginta clasei a V-A.
La dumneaei 4 agende sunt în regulă,( lipseşte doar iscălitura profesorului.) iar la
restul le lipseşte: numele; prenumele profesorilor; orarul; temele de acasă;
iscălitura părinţilor; la unii lipseşte iscălitura dirigintelui de la data de
02.10.2006,iar la alţii de la data de 11.09.2006; note puţine în agende.

Concluzie:
Ţineţi minte:,, O sarcină prea plicticoasă şi rutiniera nu reuşeşte să
mobilizeze atenţia şi efortul cognitiv al copilului”.