Sunteți pe pagina 1din 9

SINTEZA PEDAGOGIE

1)FINALITATILE EDUCATIEI: ideal , scopuri , obiective


A)Definirea si analiza conceptelor : finalitate , ideal , scopuri , obiective.
-din perspectiva actionala , educatia are caracter finalist.
Educatia= un fapt uman instituit si oraganizat in vederea obtinerii unor finalitati.
aceste finalitati nu sunt simple dorinte ale educatorului ci sunt generate de contextul social in care se
desfasoara actiunea educationala;
-finalitatile imbraca forma idealului , a scopurilor educationale si a obiectivelor educationale;
IDEALUL EDUCATIONAL=finalitatea educationala de maxima generalitate care orienteaza si dirijeaza
procesul de instruire si educatie dintr- o anumita perioada istorica;
-in cadrul idealului educational putem delimita trei dimensiuni:
1) sociala vizeaza tendinta de a dezvolta o societate cu trasaturile definitorii
2) psihologica-vizeaza tendinta de a dezvolta tipul de personalitate pe care societatea il reclama intr-o
anumita perioada istorica
3)pedagogica-vizeaza posibilitatile de care dispune educatia pentru a forma modelul de personalitate de
care are nevoie societatea;
idealul se raporteaza intotdeauna la om, la ceea ce ar trebui sa devina, la personalitatea sa ideala; -idealul
vizeaza finalitatea educationala pe plan macrosocial;
SCOPUL EDUCATIV=o anticipare pe plan mintal a desfasurarii rezultatelor ce urmeaza a fi dobandite ,
asociata cu infaptuirea educatiei;
-stabileste aspiratii pe termen mediu fata de ideal care este pe termen indelungat;
OBIECTIVELE EDUCATIONALE=finalitati pedagogice care anticipeaza schimbarile ce se vor produce in
cadrul unui proces de predare-invatare-evaluare;
=o anticipare a ceea ce urmeaza sa dobandeasca obiectul in urma secventei educationale;
FUNCTIILE OBIECTIVELOR
1)axiologica = functia de comunicare a unor valori;
-educatia se desfasoara in planul valorilor intemeiate istoric ;
- obiectivele se raporteaza la valori si comunica valori participantilor la instruire;
2)de anticipare a rezultatelor educationale obiectivele prefigureaza o insusire;
-obiectivele anticipeaza o realitate care urmeaza sa fie realizata intr-un interval de timp;
3)evaluativa evaluarea pedagogica se raporteaza la obiective ;
-calitatea si precizia obiectivelor stabilite de educator duc la o evaluare corecta;
4) de organizare , orientare si reglare a procesului de invatamant-educatia debuteaza cu precizarea
obiectivelor pedagogice ;
-obiectivele ajuta educatorul in alegerea strategiilor didactice , a metodelor si mijloacelor de instruire , a
metodelor si tehnicilor de evaluare;
-scopurile si obiectivele se orienteaza catre actiuni educative concrete;

-intre cele trei finalitati (ideal, scop , obiective) exista o stransa legatura, o relatie de
interdependenta:idealul determina scopul si obiectivele educative;

B)TAXONOMIA FINALITATILOR . Criterii de referinta(macro si micro) . Obiective(clasificare)


Finalitatile sunt:
-macrostructurale=la nivelul sistemului de invatamant;
-microstructurale=la nivelul procesului de invatamant;
CLASIFICAREA OBIECTIVELOR
1)generale = se refera la idealul si scopul educativ ;
2)specifice= vizeaza disciplinele de invatamant;
3)cadru= obiective generale si complexe care urmaresc formarea unor aptitudini specifice unei discipline si
de aici au rezutat obiectivele de referinta= obiective care specifica rezultatele obtinute la sfarsitul anului
scolar; 4)operationale=obiective concrete formulate pentru o singura lectie sau activitate didactica.
a) de forma =obiective ce contin sarcina elevului ;
-trebuie sa contina o singura sarcina;
-sunt formulate intr-un mod cat mai economicos, contin putine cuvinte ;
- nu descriu activitatea ci schimbarea ce va avea loc dupa instruirea elevului ;
-se folosesc verbe de actiune in formularea obiectivelor (sa enumere , sa identifice , sa compare ) ;
b)de continut = sarcina eleborata in obiectiv sa fie accesibila elevului si sa se bazeze pe ceea ce au invatat
anterior; b1)cognitive:
-achizitia cunostintelor(cunoasterea elementelor particulare si generale ale unor domenii) ;
-intelegerea cunostintelor (sa parafrazeze , sa rezume , sa interpreteze legi , definitii idei , reguli , etc);
-aplicarea cunostintelor (sa utilizeze cunostintele anterioare in intelegerea cunostintelor noi)
analiza (capacitatea gandirii de a analiza un sistem)
sinteza ;
- evaluarea ;
b2)afective
-receptarea (subiectul invatarii recepteaza informatiile primite , constientizeaza valoarea si le acorda atentie )
;
-reactia (starea de satisfactie a subiectului fata de informatiile primite );
-valorizarea (=pretuirea valorilor );
-organizarea (=ierarhizarea valorilor) ;
- caracterizarea (sistemul de valori obtinute exprima personalitatea elevului);
b3)psihomotorii
-perceperea;(=actul de pregatire motrica );
-dispozitia(starea de pregatire pentru deprinderea motrica);
-reactia dirijata(subiectul actioneaza motric) ;
- automatismul(subiectul isi formeaza deprinderi motrice ) ;
-reactia complexa(deprinderile motrice formate sunt eficace)

C)OPERATIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCATIONALE

OPERATIONALIZAREA = activitatea de specificare a referintelor unui concept;


-obiectivele operationale sunt elaborate pentru fiecare lectie in parte de catre cadrul didactic;
-obiectivele generale,specifice si cele de referinta sunt date prin programe scolare si nu sunt elaborate de
educator;
-obiectivele operationale sunt concrete;
-obiectivele operationale sunt elaborate pe baza obiectivelor specifice sau generale;
CRITERII :
-comportamental =PERFORMANTA=realizarea unei sarcini ;
- astfel intr-un obiectiv operational trebuie indicat rezultatul ce va fi obtinut sau comportamentul final dupa
invatare = OBIECTIVE FINALE
-competentei=CAPACITATEA=capacitatea intelectuala care dispune de posibilitati de transfer in operarea
de continuturi , capacitatea de a detecta , de a selecta , analiza si sintetiza date ;
FORMULAREA OBIECTIVELOR
a)de continut
- nu se formuleaza informatia, ideea sau problema de rezolvat ci operatia logica :elevii sa identifice ,
elevii sa compare , etc ;
-sa corespunda prin continutul lor nivelului de dezvoltare intelectuala a elevilor ;
-sarcinile sa fie variate ;
b)de forma nu descrie activitatea ci schimbarea ce va avea loc dupa instruirea elevului ;
-sa contina o singura sarcina ;
- sa foloseasca verbe de actiune in formularea obiectivului : a enumera, a compara , etc.

2)PROCESUL DE INVATAMANT :sistem si functionalitate


DEFINITIE
Procesul de invatamant este un subsistem al sistemul de invatamant, este un ansamblu de actiuni exercitate
de educator asupra educatilor in institutii organizate.
Sistemul de invatamant este un ansamblu de institutii specializate in proiectarea si realizarea educatiei prin
continuturi si metodologii specifice organizate formal si norformal.
FUNCTII
1)instructiva=de comunicare a valorilor culturale si stiintifice in situatii de predare-invatare
2)formativa=de exersare a capacitatilor intelectuale
COMPONENTE=STRUCTURA
-agentii actiunii(elevi si cadre didactice) ;
-finalitatile educatiei ;
-planificare si organizare ;
- continuturi ;
- metode si mijloace ;
-norme pedagogice ;
- rezultate
DIMENSIUNI
1)structurala-vizeaza resursele pedagogice pentru realizarea educatiei :
-umane (cadre didactice , elevi , laborant , secretar , contabil) ;
-materiale (dotarea tehnico-materiala , spatiu scolar , timp scolar ) ;
-financiare (bugetul oferit de Ministerul Educatiei , de primarie) ;
-informationale (programe scolare , plan de invatamant);
2)functionala-vizeaza intrarea in sistem(cadre didactice , elevi , timp si spatiu scolar , plan de invatamant )
si iesirea din sistem(rezultatele)
3)operationala-activitatea educativa presupune:
-definirea obiectivelor pedagogice ale activitatii ;
-stabilirea continuturilor ;
-aplicarea metodologiei ;
-asigurarea evaluarii
CARACTERISTICI
1)interactiunea educator-elev:
-presupune un repertoriu comun educational in interiorul actiunii educationale;
-educatorul sa transmita un mesaj ce poate fi inteles, acceptat afectiv de elevi la care acestia sa reactioneze

comportamental;
-educatorul sa desfasoare activitatea intr-un cadrul special amenajat pentru activitati educationale (sala de
clasa , laborator , cabinet);
-elevul sa prezinte interes pentru activitate, sa fie receptiv la informatiile primite si sa foloseasca notiuni
insusite anterior pentru intelegerea celor noi;
-educatorul sa foloseasca un stil educational placut elevilor:scris, vorbit , imagini, video.
2)interdependenta informativ-formativ
vizeaza continutul actiunii didactice si efectele psihologice pe care le au acestea;
-cultura generala a fiecarei discipline trebuie introdusa in procesul de invatamant realizat in scoala sau
gradinita deoarece are efect formativ asupra personalitatilor elevilor;
-cunoasterea stiintifica este predominant informativa ;
- cunoasterea pedagogica este predominnat formativa;
3)reglarea si autoreglarea actiunii educationale
procesul de invatamant actioneaza ca un sistem de autoreglare;
-autoreglarea este necesara pentru perfectionarea continua a educatiei;
-vizeaza conexiunea dintre calitatea raspunsului elevului si a activitatii educatorului;
-evaluarea are un rol important in reglarea actiunii educative.
PROCESUL DE INVATAMANT CA INTERACTIUNE DINAMICA INTRE PREDARE-INVATAREEVALUARE
-la baza instruirii educative stau trei etape principale:predarea, invatarea si evaluare;
-cele trei se contopesc intr-un singur act educativ;
-sunt inseparabile ;
-sunt o unitate organica ;
- interactiunea lor este indispensabila in existenta procesului de invatamant;
1)predarea
= activitatea desfasurata de educator asupra elevilor prin care trasnmite informatii cu ajutorul metodelor si
mijloacelor pedagogice;
-este o activitate rimordiala in educatie
2)invatarea
=activitatea elevului de a recepta , intelege , valorifica si organiza cunostintele transmise de invatator;
-este o consecinta naturala , fireasca a predarii;
=activitatea proiectata de cadrul didactic pentru a determina schimbari in comportamentul elevului;
-este intotdeauna individuala;
3)evaluarea=activitatea desfasurata de educator prin care verifica calitatea rezultatelor elevilor obtinute in
urma invatarii .

totodata, se verifica pe el insusi,isi evalueaza propria activitate, judecandu-se pe el ca educator verificand


astfel calitatea lectiilor si reusita sau nereusita strategiilor folosite;

INVATAREA SCOLARA
DEFINIIE
-in sens larg =dobandirea cunostintelor de ctre individ prin studiu sau prin intamplari marcante din viata de
zi cu zi;
-nvarea umana= nvatare spontana =acumularea cunostintelor de catre individ in mod contient in
vederea integrarii in societate;
-nvarea colar=procesul instructiv-educativ al elevului care se desfasoara intr-un cadru institutionalizat ,
sub indrumarea cadrelor didactice in vederea formarii unei personalitati;

CARACTERISTICI
-duce la formarea deprinderilor cognitive , volitive , afective si caracteriale;
-se desfasoara sub indrumarea cadrului didactic;
-este individuala, raportata la individ ;
-are caracter secvential caci se desfasoare pe mai multe etape;
-are caracter gradual deoarece dificultatea invatarii se face esalonat;

FORME , TIPURI , NIVELURI si TEORII ale NVRII


FORME
-nvarea poate fi spontana (acasa in familie , pe strada , la locurile de joaca , etc) si organizata (la scoala sau
in institutiile non-formale);
TIPURI
-exista trei tipuri fundamentale de nvare :

Senzomotorie vizeaza deprinderile de scris , de mers , de desenat , deprinderile tehnice , etc;

Cognitiv intelectuala- vizeaza insusirea notiunilor , ideile , principiilor , etc;


Socio-afectiva- vizeaza deprinderile sociale si afective ;
NIVELURI
-Gagne a stabilit ca invatarea se desfasoara pe 8 niveluri :

nvarea de semnale

nvarea stimul-raspuns

nlnuirea de miscari
Invatarea de asociatii verbale
Invatarea prin discriminare
Invatarea notiunilor
Invatarea regulilor
Invatarea prin rezolvarea de probleme

TEORII
Teoria asociaionista exagereaza rolul asociatiilor, al conexiunilor intre imagini , obiecte , etc;
Este teoria elaborata de J.Bruner prin care sustine ca elevul invata prin trei modalitati :
manipularea obiectelor
modalitatea iconica=invatarea folosindu-se de imagini
modalitatea simbolica prin care imaginile sunt transformate in semne conventionale
Teoria invatarii cumultativ ierarhice elaborata de Gagne care sustinea ca invatarea se face pe 8
niveluri si este eficient indeplinit daca se tine cont de conditiile interne si externe, adica daca se tine cont de
capacitatile individului si de stimulii care influenteaza invatarea.
Conditiile interne vizeaza capacitatile intelectuale ale individului:

Senzatiile- sunt implicate in invatarea senzomotorie;

Perceptiile- aici educatorul poate intampina 2 dificultati in invatare. Aceea ca elevii nu pot
distinge intre esential si neesential si ca ei nu pot observa ceea ce observa cadrul didactic tocmai din
lipsa de experienta.

Reprezentarile-contureaza notiunile;

Gandirea=un proces psihic cognitv fundamental in cunoastere;

Limbajul-sprijina gandirea;

Memoria=proces psihic cognitiv care fixeaza si reactualizeaza informatiile;

Imaginatia=un proces psihic cognitv care asociaza imagini notiunilor;

Atentia , afectivitaea , vointa si motivatia au rol reglator in procesul de invatare;


Conditiile externe vizeaza stimulii care pot influenta invatarea.

Personalitatea profesorului

Pregatirea profesorului

Factorii perturbatori

Metodele , mijloacele si materialele folosite de profesor in invatare

Ambianta clasei

Teoria invatarii verbale cognitive- elaborata de americanul D.Ausubel care era de parere ca
educatorul trebuie sa evalueze pregatirea fiecarui elev in parte pentru fiecare materie deoarece
randandamentul elevului in invatare este dat de maturitatea cognitiva a acestuia adica de stadiul sau de
dezvoltare dar si de instruirea anterioara.
Teoria lui Piaget- el a demonstrat ca gandirea are loc pe plan actional real si apoi pe cel mintal;
PREDAREA
DEFINITIE

PREDAREA=o latura a procesului de invatamant care defineste activitaea instructiv educativa condusa de
profesor in directia transmiterii cunostintelor;
CARACTERISTICI
-este ativitatea desfasurata de cadrul didactic intr-un cadrul institutionalizat ;
-este in interactiune cu invatarea si evaluarea;
-este un proces secvential si reversibil in fucntie de maturitatea cognitiva a elevilor;
-este o latura principala a procesului de invatamant ce are drept consecinta fireasca , naturala , invatarea;
-nu se rezuma doar la transmiterea de cunostinte si nu numai la dirijarea invatarii;
-calitatea predarii se observa daca are calitati transformatoare;
-cuprinde actiuni de planificare , proectare , coordonare , orientare , dirijare si evaluare;
-in didactica moderna aceasta interactioneaza cu invatarea si evaluarea caci elevul trebuie sa participe activ
si constient la asimilarea de cunostinte si la formarea personalitatii ;
-predare si invatarea sunt functiile oricarei institutii scolare;
-cele trei se comporta ca o unitate organica, se contopesc intr-un singur act, sunt inseparabile si
indispensabile avand un rol important in existenta procesului de invatamant;
-fiecare activitatea presupune trei etape : planificare , desfasurarea activitatii si evaluarea;
-evaluarea are un rol important in procesul de invatamnt caci acesta incide circuitul de predare invatare;
STRATEGII DE PREDARE
STRATEGIA=resursele pedagogice la care apeleaza cadrul diddactic pentru atingerea obiectivelor;
-poate fi :

Algoritmica-demonstratia , explicatia , expunerea , exercitiul;

Euristica-explicatia , problematizarea , observarea , povestirea ,etc.


-se aplica : frontal , individual si pe grupe ;
STILURI DE PREDARE
STILUL=ansamblul manifestarilor comportamentale ale prfesorului in situatiile didatice ;
-este unic , individual , raportat la cadrul diddactic;
-poate fi:

dupa particularitatile cognitive : abstract si concret

dupa pozitiile partenerilor in instruire : centrat pe elevi sau centrat pe profesor ;

dupa modul de adresare in comunicare : indirect si direct ;


EVALUAREA COMPORTAMENTULUI INVATATORULUI
-se stabileste dupa itemii

Dupa connduita socio-afectiva

Dupa conduita de comunicare

Dupa conduita non-verbala

Dupa conduita explicativa

Dupa conduita psihomotorie