Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

Clasa a V-a

Timp de lucru 45 de minute. Vei primi 10 puncte din oficiu


Partea I (60p)
Citeşte cu atenţie textul dat şi rezolvă cerinţele:
Era odată un împărat puternic și mare și avea pe lângă palaturile sale o grădină frumoasă, bogată de
flori și meșteșugită nevoie mare! Așa grădină nu se mai văzuse până atunci, p-acolo. În fundul grădinei
avea și un măr care făcea mere de aur și, de când îl avea el, nu putuse să mănânce din pom mere coapte,
căci, după ce le vedea înflorind, crescând și pârguindu-se, venea oarecine noaptea și le fura, tocmai când
erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția și cei mai aleși ostași, pe care îi pusese împăratul să
pândească, n-au putut să prinză pe hoți. În cele mai de pe urmă, veni fiul cel mai mare al împăratului.
Acesta zise:
– Tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin astă grădină de atâtea ori și am văzut roade foarte
frumoase în pomul din fundul grădinei, dar n-am putut gusta niciodată din ele; acum a dat în copt, dă-mi
voie ca nopțile astea să păzesc însumi, și mă prinz că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește.
(Prâslea cel voinic si merele de aur)

1. Precizează tipul naratorului. 3p


2. Precizează cele 2 personaje care participă la dialog. 3p
2. Extrage două idei principale din textul de mai sus. 6p
3. Menţionează două personaje ale textului dat. 6p
4. Indică tema textului dat. 6p
5. Notează un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: odată, ostași, să pândească. 6p
6. Scrie câte un antonim al cuvintelor din text: frumoase, noaptea, mare 6p
7. Scrie 6 cuvinte care să facă parte din câmpul lexical al fructelor. 6p
8. Explică folosirea virgulei din secvența: – Tată, am crescut în palaturile tale. 6p
9. Explică folosirea semnului de punctuație două puncte din secvența: Acesta zise: 6p
10. Îndică, după alcătuire și felul predicatului, tipul propoziției Acesta zise. Transform-o apoi în
propoziție negativă, dezvoltată. 6p

Partea a II-a (30 de puncte)


Scrie un text de 10- 15 rânduri, în care să-ți imaginezi o continuare a textului narativ prezentat mai sus.
În redactarea textului, vei avea în vedere:
 să respecți tema textului și să prezinți noi întâmplări ale personajelor amintite mai sus; 12p
 să existe un limbaj coerent și expresiv; 6p
 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6p
 originalitatea textului creat; 3p
 să fii atent/ă la aspectul textului, adică așezarea în pagină și la felul cum scrii. 3p