Sunteți pe pagina 1din 2

[Type text]

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – secțiunea A


Etapa locală, 8.02.2020
Clasa a VII-a

Varianta 1
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I 20 de puncte
1. Despărțirea corectă a cuvintelor în silabe - 2p
2. Identificarea seriei care conține răspunsurile corecte - 2p
3. Identificarea seriei care conține doar cuvinte derivate - 2p
4. Precizarea valorilor morfologice ale cuvintelor subliniate - 2p (1p x 2)
5. Transcrierea celor două verbe - 2p (1p x 2)
6. Precizarea modurilor celor două verbe - 2p (1x2)
7. Identificarea a două conjuncții – 1p (0,5p x2), precizarea felului (1px2)
8. Alcătuirea enunțurilor conform cerinței - 2p (1p x 2)
9. Precizarea funcției sintactice a cuvântului subliniat – 1p, realizarea unui enunț în care să aibă
altă funcție sintactică - 1p.
10. Precizarea cazului cuvintelor subliniate - 2p (1p x 2)

SUBIECTUL AL II-LEA 30 de puncte


Vor fi luate în considerare doar răspunsurile sub formă de enunțuri.
1. Identificarea elementului comun celor trei texte – 4p
2. Identificarea tipului de narator – 4 p
3.Identificarea a două trăsături ale personajului principal și precizarea mijloacelor de
caracterizare – 4p (1px2 + 1px2)
4. Numirea procedeului de legare a secvențelor utilizat în primele două texte -4p
5. Explicarea semnificației titlului-7p (răspuns nuanțat - 7p; aproximativ-5p; încercare de
răspuns-2p)
6. Explicarea semnificației structurii-7p (răspuns nuanțat - 7p,/ aproximativ-5p/ încercare de
răspuns - 2p)

SUBIECTUL AL III-LEA 30 de puncte


- interpretarea unui eveniment din fiecare din cele trei texte, în vederea justificării răspunsului-
8p/4p/2 p
- corelarea aspectelor din două texte suport alese cu idei dintr-un alt text sau cu aspecte din
experiența personală sau culturală- 8p/4p/2 p
- respectarea structurii unei compuneri, claritatea exprimării și coerența ideilor- 8p/4p/2 p

Redactare – 6 puncte
- ortografia –2 p (0-1 greșeli –2 p; peste 2 greșeli – 0 p);
- punctuația –2 p (0-1 greșeli –2 p; peste 2 greșeli –0 p);
- așezare în pagină, lizibilitate -1 p (1 x0,5p),
- repectarea numărului de rânduri - 1p

1
[Type text]

SUBIECTUL AL IV-LEA 20 de puncte


- construirea unei idei creative adecvate cerinței, respectând relația dintre temă și conținut - 6p/
parțial – 3p. 6p./3p.
- prezentarea întâmplărilor din perspectiva unui narator obiectiv 2 p.
- precizarea a două elemente elemente ale contextului spațio-temporal 2x1p.= 2 p.
- respectarea convențiilor unui text narativ și a structurii unei compuneri 2x1p.= 2 p.
- realizarea unui text coerent 2 p.
- utilizarea unui limbaj expresiv 2 p.

Redactare - 4 puncte
- ortografia –2 p (0-1 greșeli –2 p; peste 2 greșeli –0 p);
- punctuația –1 p (0-1 greșeli –1p; peste 2 greșeli –0 p.);