Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ – secțiunea A

Clasa a VI-a
Etapa locală, 1.02. 2019
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I – Elemente de construcţie a comunicării - 20 de puncte

1. Despărțirea corectă a cuvintelor în silabe-2p(1px2)


2. Precizarea numărului de sunete din cuvintele date: 2p( 1p x 2)
3. Transcrierea grupurilor de sunete (0,5p x 2); numirea grupurilor de sunete(0,5p x 2).
4. Notarea sinonimelor potrivite-2p(1p x 2)
5. Transcrierea celor două verbe-2p(1p x 2)
6. Alcătuirea enunțurilor conform cerinței -2p(1p x 2)
7. Precizarea cazurilor substantivelor-2p(1p x 2)
8. Indicarea modurilor verbelor-2p (1p x 2)
9. Alcătuirea enunțurilor conform cerinței -2p(1p x 2)
10. Transcrierea celor două predicate -2p (1p x 2)

SUBIECTUL al II-lea – Receptarea textelor – 40 de puncte

Vor fi luate în considerare doar răspunsurile sub formă de enunțuri.


a—g- 7x 4p
h—i- 2x4p(răspuns fără justificare); 2x6p(răspuns cu justificare)

SUBIECTUL al III-lea— Redactare - 20 de puncte

Se punctează următoarele aspecte:


- definirea textului literar și a textului nonliterar 2p(2x1p)
- identificarea a cel puțin două asemănări/ deosebiri dintre cele trei texte; 4p(2x2p )
- ilustrarea asemănărilor/deosebirilor cu exemple corespunzătoare din textele date; 8p (2x4p-
răspuns corect, nuanțat) (2X2p-răspuns ezitant, incomplet), (2X1p-simplă numire a
asemănărilor/deosebirilor)
- respectarea structurii unui astfel tip de text- 1 p
-încadrarea în numărul de cuvinte indicat- 1p
-ortografia –2 p(0-1 greșeli –2 p; peste 2 greșeli –0 p); punctuația –1 p (0-1 greșeli –1p; peste
2 greșeli –0 p.); așezarea în pagină–1 p.

SUBIECTUL al IV-lea –Elemente de interculturalitate - 20 de puncte

Se punctează următoarele aspecte:


-relatarea unei întâmplări, respectând succesiunea logică a evenimentelor-10p; relatarea unei
întâmplări, fără a respecta succesiunea logică a evenimentelor-4p
-prezentarea a două repere spațio-temporale- 4p (2x2p)
- adecvarea conținutului la cerință-2p
-încadrarea în numărul de cuvinte indicat- 1p
-ortografia –1 p(0-1 greșeli –1 p; peste 2 greșeli –0 p); punctuația –1 p (0-1 greșeli –1p; peste
2 greșeli –0 p.); așezarea în pagină–1 p.