Sunteți pe pagina 1din 2

Olimpiada de limba si literatura română – secțiunea A

Etapa locală – 1.02.2019


Clasa a V- a
Barem de corectare

A.Elemente de construcție a comunicării


Subiectul I-20 de puncte
1. 2 puncte: 0,5 puncte/ formă a cuvântului scrisă corect x 4
2. 2 puncte pentru scrierea corectă în ordine alfabetică
3. 2 puncte: 0,5 puncte / cuvînt despărțit corect în silabe x 4
4. 2 puncte: 0,5 puncte / număr de sunete scris corect x 4
5. 2 puncte: 0,5 puncte / antonim redat corect x 4
6. 2 puncte: 0,5 puncte / sinonim x 4
7. 2 puncte: 0,5 puncte / cuvânt transcris corect x 2;
0,5 puncte/ cuvânt scris corect x 2
8. 2 puncte pentru transformarea corectă a propoziției
1 punct dacă apare o greșeală ( nu e simplă/ nu e negativă)
0 puncte pentru mai mult de o greșeală
9. 2 puncte: 0,50 puncte / verb la forma corectă de viitor x 4
10. 2 puncte: 0,25 puncte / verb transcris corect x 4
0,25 puncte / numire corectă a timpului x 4

B.Lectură, Redactare și Elemente de interculturalitate


Subiectul al II-lea-40 de puncte
a. 5 puncte: 5 puncte pentru răspuns corect în enunț; 3 puncte pentru răspuns corect fără
enunț; 1 punct pentru răspuns incorect, dar cu formularea unui enunț
b. 5 puncte: 5 puncte pentru motivare expresivă, în enunț; 3 puncte pentru motivare corectă
inexpresivă;1 punct pentru motivare fără formularea unui enunț
c. 5 puncte: 5 puncte pentru răspuns corect în enunț; 3 puncte pentru răspuns corect fără
enunț; 1 punct pentru răspuns incorect, dar cu formularea unui enunț
d. 5 puncte: 5 puncte pentru răspuns corect în enunț; 3 puncte pentru răspuns corect fără
enunț; 1 punct pentru răspuns incorect, dar cu formularea unui enunț
e. 5 puncte: 5 puncte pentru răspuns corect în enunț; 3 puncte pentru răspuns corect fără
enunț; 1 punct pentru răspuns incorect, dar cu formularea unui enunț
f. 5 puncte: 5 puncte pentru răspuns corect în enunț; 3 puncte pentru răspuns corect fără
enunț; 1 punct pentru răspuns incorect, dar cu formularea unui enunț
g. 5 puncte: 5 puncte pentru argumentare expresivă, în enunț; 3 puncte pentru argumentare
corectă inexpresivă;1 punct pentru argumentare fără formularea unui enunț
h. 5 puncte: 5 puncte pentru identificarea corectă a sursei și transcrierea integrală a acesteia; 3
puncte pentru identificarea corectă a sursei și transcrierea parțială a acesteia
Subiectul al III-lea – 20 de puncte
 Respectarea structurii unui text narativ ficțional / Respectarea parțială a structurii unui text
narativ ficțional / Nerespectarea structurii unui text narativ: 6p/2p/0p
 Originalitatea textului narativ / Banalitatea textului narativ: 7p/2p
 Fără nicio greșeală de ortografie sau de punctuație / 1-3 greșeli de ortografie sau de
punctuație / mai mult de 3 greșeli de ortografie sau de punctuație: 4p/1p/0p
 Așezarea corectă în pagină: 2p/0p
 Respectarea numărului de cuvinte: 1p/0p
Subiectul al IV-lea-20 de puncte
 Utilizarea adecvată a dialogului /utilizarea ezitantă a dialogului /absența dialogului ca mod
de expunere. 7p/2p/0p
 Valorificarea sugestiilor textelor A și B / valorificarea parțială a sugestiilor textelor A și B /
nevalorificarea sugestiilor textelor A și B. 7p/2p/0p
 Fără nicio greșeală de ortografie sau de punctuație / 1-3 greșeli de ortografie sau de
punctuație / mai mult de 3 greșeli de ortografie sau de punctuație. 4p/1p/0p
 Respectarea numărului de rânduri indicat. 2p/0p