Sunteți pe pagina 1din 3

Nume

Evaluare vocabular
Citește cu atenție textul următor:

”-Noi te luăm, Apolodor, Înveselit, Apolodor


Cu vasul nostru METEOR, Și-a luat, suindu-se pe bord,
E mare și încăpător. Adio de la Capul Nord.
Ai drum ceva mai ocolit, A fost un drum fermecător:
Căci navigăm spre răsărit, În zare, niciun fir de nor,
Dar tot ajungi în Labrador. Doar culmile ghețarilor,
Hai, urcă-te pe pescador... Și pescărușii, rotind în zbor,
Și apa, unduind ușor,
și vântul lin, ca un fior...

Plutea vaporul METEOR


Încetișor, încetișor,
Plutea pe-o luminoasă cale
De aurore boreale,” (Gellu Naum- Cartea cu Apolodor)
*pescador-navă pentru pescuit marin în larg.

1. Citește afirmațiile următoare și încercuiește litera A dacă o consideri adevărată, iar


dacă o consideri greșită litera G.

A/G Cuvintele pescador, aurore, boreale sunt cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental.
A/G Cuvântul îmbătrânit este un derivat doar cu sufix.
A/G Cuvântul noi este un omonim.
A/G Paronimele sunt cuvinte cu formă asemenătoare și cu sensuri diferite.
A/G Cuvintele acele/acele sunt omofone.
A/G Rădăcina cuvântului credință este cred. 18 puncte

2. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

 Seria care conține numai cuvinte polisemantice este:


a) soare, boreală, drum; b) mediu, casă, a face; c) prinde, gură, benzină;

 Seria care conține numai omonime lexicale totale este:


a) lac, lamă, han; b) râs, port, mic; c) zi, patron, mai;

 Enunțul care conține un pleonasm este:


a) Elevii s-au aliniat.
b) Vedeta a coborât dintr-o limuzină de lux.
c) După un timp, fiul risipitor se întoarce.

 Cuvântul inimă are sens figurat în enunțul:


a) Inima este un organ al aparatului circulator.
b) A băut pe inima goală.
c) Porni la drum cu inima ușoară.

 Cuvântul subliniat în enunțul Cititul sporește imaginația. are valoare morfologică de:
a) verb b) adverb c)adjectiv d) altă variantă
20 de puncte

3. Transcrie din textul citat două cuvinte derivate cu sufixe diferite. 4 puncte
....................................................................................................................................
4. Transcrie din textul citat un cuvânt compus. Precizează tipul de compunere. 2 puncte
.....................................................................................................................................
5. Scrie tipul de compunere pentru următoarele cuvinte: doisprezece, celălalt, botgros, Albă
ca Zăpada, verde-gri. 5 puncte
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Transcrie din textul dat un adjectiv provenite din verb la participiu. 4 puncte
.....................................................................................................................................
7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din versurile:
,,A fost un drum fermecător” ......................................................
,,Și apa, unduind ușor” ....................................................... 4 puncte
8. Construiește enunțuri în care cuvintele subliniate la exercițiul șapte (fermecător, ușor) să
aibă alte valori morfologice. Precizează-le! 4 puncte
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
9. Scrie trei termeni care fac parte din familia lexicală a cuvântului nor. 3 puncte

......................................................................................................................................
10. Scrie patru enunțuri care să ilustreze polisemia cuvântului drum. 8 puncte
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
11. Construiește un enunț în care cuvântul foc să aibă sens propriu secundar. 2 puncte

......................................................................................................................................
12. Scrie enunțuri care să ilustreze omonimia cuvintelor lin; lamă. 6 puncte
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
13. Construiește enunțuri cu paronimele: petrolier/petrolifer. 4 puncte
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
14. Scrie câte un sinonim și câte un antonim pentru cuvintele subliniate în text. 6 puncte