Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Nr.

2 Lugoj
Str. Al. Astalaş nr. 38 A, 305500, jud. Timiş
Tel.: 0256357080 Fax.: 0256355619, E-mail: sc2lugoj@gmail.com
Nr. 3237 din 25.10.2018

Avizat,
Inspector Şcolar ISJ Timiş
Prof. Domolki Ladislau
Semnătura:

FIŞĂ DE APLICAŢIE

Pentru simpozioanele cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Şcolare şi Extraşcolare al


Inspectoratului Şcolar Judeţean

A. INFORMAŢII DESPRE ORGANIZATORI

- Denumirea instituţiei organizatoare: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj


- Adresa completă: Str. Alexandru Astalaş nr. 38 A, Lugoj, cod 305 500, jud.
Timiş
- Telefon: Tel. 0256 35 70 80; Fax: 0256355619
- Site şi adresă poştă electronică: https://sites.google.com/site/scoala2lugoj/home;
sc2lugoj@gmail.com
- Coordonatorul simpozionului: Voichescu Aurelia, profesor fizică,
e-mail: avoichescu@yahoo.com

B. INFORMAŢII DESPRE SIMPOZION

B.1. Titlul simpozionului, ediţia: „Învăţământul contemporan pe coordonate


europene”, ediţia a XI-a
B.2. Tematica: „Noile educaţii, răspunsuri la învăţământul contemporan”
B.3. Data, perioada şi locul de desfăşurare : 12 aprilie 2019, Şcoala Gimnazială Nr.
2 Lugoj
B.4. Tipul simpozionului: naţional
B.5. Bugetul estimativ: 2 000 lei

C. CONTEXT

ARGUMENT

Noile educaţii sunt definite în programele UNESCO, adoptate în ultimele decenii, ca


„răspunsuri ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane" de natură politică,
economică, ecologică, demografică, sanitară etc.
Conţinuturile specifice, propuse din această perspectivă, sunt integrabile la toate
nivelurile, dimensiunile şi formele educaţiei.
Noile educaţii sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni a educaţiei, în funcţie de
particularităţile acestora, dar şi de ciclurile vieţii şi de condiţiile sociale specifice fiecărui sistem
educaţional.
Metodologia valorificării noilor educaţii vizează toate dimensiunile – intelectuală,
morală, tehnologică, estetică, fizică – şi formele – formală, nonformală, informală – ale
educaţiei.
Procesul declanşat prin această abordare stimulează trecerea de la demersurile specifice,
la abordările globale, interdisciplinare, care permit aprofundarea unor probleme sociale care cer
soluţii concrete: pacea, democraţia, justiţia socială, dezvoltarea, mediul, alimentaţia, sănătatea,
protejarea copiilor şi a tinerilor, promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice etc.
Aspectele metodologice ale integrării noilor educaţii în sistemul de învăţământ reprezintă
tot atâtea provocări pentru profesori, elevi şi comunitate şi de aceea, schimburile de experienţe
pe această temă sunt deosebit de utile pentru obţinerea standardelor de calitate impuse sistemului
educaţional de imperativele lumii contemporane.

D. REZUMAT
a. Scop: Delimitarea aspectelor referitoare la noile educaţii din ansamblul aspectelor
specifice educaţiei contemporane, atât sub raportul conţinuturilor, cât şi sub cel al metodelor de
implementare, cu scopul de a gestiona corect avantajele şi limitele acestor noi educaţii în practica
şcolară.
b. Obiective :
Implicarea cadrelor didactice în modernizarea învăţământului actual;
Utilizarea unor metode inovative în actul educaţional;
Valorificarea perspectivelor europene în învăţământul contemporan.
c. Număr cadre implicate: 23 cadre didactice implicate în organizarea simpozionului
d. Grupul ţintă căruia i se adresează simpozionul: Simpozionul se adresează tuturor
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
e. Programul simpozionului:
 13°° - 13³° - festivitate de deschidere;
- cuvânt de salut din partea organizatorilor;
 13³° - 15°° - dezbaterea lucrărilor pe secţiuni;
 15°° - 15³° - pauză;
 15³° - 16³° - continuarea dezbaterilor pe secţiuni;
 16³° - 17°° - concluzii.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

a. secţiunea educatoare: simpozion2019educatoare@yahoo.ro


responsabil prof. Drăgan Daniela
b. secţiunea învăţători:simpozion2019invatatori@yahoo.ro
responsabil prof. Kortner Tilore
c. secţiunea profesori: simpozion2019profesori@yahoo.ro
responsabil prof. Bot Daniela
f. Unităţi de învăţământ partenere/participante:

Inspectoratul Judeţean Timiş - asigură monitorizarea desfăşurării simpozionului,


eliberează diplomele de participare
Casa Corpului Didactic Timiş - asigură realizarea CD-ului cu ISBN
Primăria Municipiului Lugoj – asigură mediatizarea simpozionului
h. Modalităţi de monitorizare şi evaluare a simpozionului:
- în cadrul fiecărei secţiuni vor fi trei moderatori, un cadru didactic universitar şi două cadre
didactice din învăţământul preuniversitar;
- desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni va fi monitorizată de un reprezentant al ISJ Timiş;
- conţinutul lucrărilor trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica propusă
dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale. Autorii poartă răspunderea
integrală cu privire la originalitatea lucrărilor şi la respectarea dreptului de autor;
- toate lucrările participanţilor vor fi publicate în revistă (CD) cu ISBN, cu sprijinul Casei
Corpului Didactic Timiş;
- se vor aplica chestionare de satisfacţie participantilor la simpozion;
- se vor elibera diplome tuturor cadrelor didactice care vor participa în mod direct.

i. Asigurarea continuităţii:
- activităţile desfăşurate vor avea un grad ridicat de profesionalism, astfel încât beneficiarii să
dorească participarea şi în cadrul următoarelor ediţii.
j. Activităţile de promovare, mediatizare şi de diseminare:
- simpozionul este promovat în cadrul consfătuirilor cadrelor didactice de la începutul anului
şcolar, pe site-ul www.didactic.ro şi în ziarul local Actualitatea ;
- mass –media locală va fi prezentă pe tot parcursul desfăşurării simpozionului;
- rezultatele simpozionului vor fi diseminate atât în ziarul local, cât şi la televiziunea locală.
k. Regulamentul de desfăşurare:
- înscrierea se va face accesând:
https://docs.google.com/forms/d/1n7dr9Qr8R9BRTEMVW7cVpUhYpATySR2f4CDvR9
qupHk/viewform,
concomitent cu trimiterea lucrărilor - electronic- în ataşament, pe una din adresele de e-
mail ale simpozionului, până în data de 12 aprilie 2019, în funcţie de secţiunea la care se
doreşte să se participe: preprimar, primar, gimnazial, liceeal;
- fiecare lucrare poate avea maxim 2 autori;
- lucrarea va conţine maxim 4 pagini.

CERINŢE DE REDACTARE:

- format A4;
- titlul, autorul şi instituţia unde funcţionează- se vor scrie cu font Times New Roman , size
14, Bold;
- tehnoredactare text: Microsoft Office Word 2003/2007/2010 , font Times New Roman,
size 12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc;
- nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.

Director, Coordonator simpozion,


prof. Mariş Florin prof. Voichescu Aurelia