Sunteți pe pagina 1din 9

CALĂTOR PRIN EUROPA

CONCURS JUDETEAN
Avizat MECTS cu Nr. 39552
Cuprins in Calendarul Activitatilor ISJ Arges pe semestrul al II-lea
Participarea este admisa si din afara judetului Arges
DENUMIREA PROIECTULUI
a. CALATOR PRIN EUROPA Slogan: Sunt european!
b.Tipul de educatie: Educatie inter si multiculturala-cultura si civilizatie
romaneasca si europeana(Concurs naţional de educaţie non-formala in
domeniul culturii si civilizaţiei europene)
c. Proiect judetean
d. APLICANTUL:
Şcoala Nr. 13 “Mircea cel Bătrân” Piteşti
Str. Zimbrului Nr. 3/ Tel./fax: 0248.276.340
e-mail: calatorprineuropa@yahoo.com

Iniţiatori: prof. Ivan Loredana - Nicoleta


înv. Caramalău Nela Eugenia
Coordonatori: prof. Oanea Mirela
prof. Ivan Loredana – Nicoleta
înv. Caramalău Nela Eugenia
Persoane de
contact: * Ivan Loredana – Nicoleta,
Piteşti, Str. Exerciţiu, Bl. P.D. 7, Sc. D, Et. 2, Ap. 6;
Telefon: 0740-276057 sau 0348 – 803881

fax : 0248 – 276340


* Caramalău Nela Eugenia,
Piteşti, Str. Dacia, Nr. 20;
Telefon: 0747-219917 sau 0248 – 217126
fax: 0248-276340
Concursul s-a desfasurat pe parcursul a 2 ani, s-a bucurat de participarea a 750 de
elevi si cadre didactice si implicit de un real succes.
D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop: acumularea de cunoştinţe elementare şi operarea cu acestea, în sprijinul
afirmării şi valorificării potenţialului propriu, în vederea integrării cu succes a valorilor
tradiţionale româneşti, în diversitatea culturii societăţilor Comunităţii Europene;
Obiective strategice:
- să sprijine tânăra generaţie în dobândirea acelor abilităţi, deprinderi necesare;
- acumularea de cunoştinţe elementare şi operarea cu acestea, în sprijinul afirmării
şi valorificării potenţialului propriu, în vederea integrării cu succes a valorilor
tradiţionale româneşti, în diversitatea culturii societăţilor Comunităţii Europene;
- încurajarea elevilor să-şi exprime liber opiniile pe marginea temelor europene,
propuse de concurs;
- încurajarea tinerei generaţii în găsirea de soluţii la problemele integrării cu
succes în U. E.;
- „Aducerea Europei” aproape de tânăra generaţie;
- folosirea mijloacelor şi metodelor moderne în exprimare, de către tânăra
generaţie;
- promovarea în rândul tinerilor a mijloacelor, metodelor, strategiilor şi
iniţiativelor viabile de intervenţie la nivel comunitar, destinate unei bune colaborări
europene;
- creşterea şanselor şi a capacităţilor de integrare socio-culturală a tinerilor;
- dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi de management, a instituţiilor de
învăţământ, în vederea facilitării accesului la resursele oferite în cadrul diverselor
programe de finanţare naţionale şi internaţionale disponibile şi a asumării cu succes a
unor sarcini şi responsabilităţi în domeniul colaborării europene.
Valori:
- egalitatea şanselor de acces la colaborarea europeană;
- abordarea tineretului ca resursă;
- participare, incluziune, iniţiativă a tinerei generaţii.
Grup ţintă ( direct, indirect, sectiuni pe grupe de varsta, gen etc);
Direct: elevii interesaţi ce s-au remarcat în diverse domenii de activităţi ale
proiectelor europene şi nu numai – exemple de bună practică.
Indirect: copiii de vârstă şcolară, care intră în relaţie cu participanţii direcţi,
cadre didactice, părinţi, funcţionari publici şi ai altor instituţii sociale implicate în
educaţie, sponsori, întreaga societate.
Durata:
a) 9 luni
b) - mediatizarea si pregatirea derularii proiectului: 15 septembrie-10
martie
- termen înscriere si depunera lucrarilor: 5 -30 aprilie 2010
- data desfăşurării concursului: 07-12 mai 2010
- afişarea rezultatelor: 10 iunie 2010
Conţinutul concursului: concursul se va derula în cadrul scolii de aplicatie si va
dispune de o fişă de inscriere care va fi postată şi pe www.didactic.ro. Fişa de înscriere
va fi însoţită de Regulamentul concursului, unde sunt stipulate criteriile de evaluare,
precum şi numărul de premii şi menţiuni ce se vor acorda şi calendarul desfăşurării
acţiunilor.
Concursul se va desfăşura în perioada 07 – 12 mai, la Şcoala nr. 13 „Mircea cel
Bătrân” Piteşti, judeţul Argeş şi este conceput ca un pachet integral de activităţi
educative, un portofoliu structural pe 5 (cinci) secţiuni, vizând teme de interes pentru
tinerii interesaţi de comunicarea europeană.
Fiecare secţiune are 3 module de participare, pe categorii de vârstă:
- 8 – 11 ani (ciclul primar);
- 11 – 15 ani (ciclul gimnazial);
- 15 – 19 ani (ciclul liceal).

REGULAMENTUL CONCURSULUI PE SECTIUNI


Concursul se va desfasura in perioada 08 mai 2010-12 mai 2010
 Sectiunea A -07 mai
 Sectiunea B-11 mai
 Sectiunea C-10 mai
 Sectiunea D-09 mai
 Sectiunea E-12 mai

SECŢIUNEA A: „SUNT EUROPEAN”


- Se vor trimite, în format electronic, portofolii ale activităţilor
efectuate (maxim 2 echipe pe şcoală);
- Prezentare 08 mai/Portofoliile se vor evalua pe ciclu de invatamant
(primar, gimnazial, liceal)
Criterii de evaluare
Dovada activitatilor prin:
 Desene premiate in cadrul concursurilor din scoala pe tema propusa si procesul
verbal
 Fise de la concursurile legate de tema U.E.-cultura si traditii anexate la procesul
verbal
 Fotografii de la diverse activitati legate de tema si procesul verbal de la fiecare
activitate
 Copii dupa parteneriate cu scoli din tara si strainatate legate de tema propusa
 Realizari masurabile in urma derularii proiectului in cadrul scolii
 Modalitatea de prezentare a portofoliului
PREMIEREA: pentru premiile I, II si III se acorda cate cinci locuri pentru
fiecare ciclu de invatamant, daca numarul participantilor este mai mare de 75 de
portofolii, iar sub 75 de participari se acorda cate 3 locuri pentru premiile I, II, III.
Numarul mentiunilor va fi de 25% din totalul lucrarilor participante.
În plicul cu lucrările se pune un plic A4 timbrat, autoadresat.
Persoane de contact: Inst.Craciun Lavinia-tel. 0722385006
Inst. Stanescu Elena–tel. 0770399931
SECŢIUNEA B: „REPORTER PRIN EUROPA”
- Se vor trimite, în format electronic( maxim 2 lucrari/clasa):
a) reportaje (max. 2 pagini);
b) interviuri cu personalităţi ale ţărilor U.E. (max. 2 pagini).
c) compuneri(max. doua pagini)-numai pentru ciclul primar
- Prezentare (11 mai)
Corectarea lucrarilor realizate pe tema propusa se va efectua de catre profesorii
evaluatori, avizati de inspectorat.
CRITERII DE EVALUARE
Compunere - Ciclul primar
 Respectarea tematecii
 Originalitatea lucrarii
 Exprimarea literara
 Corectitudinea redactarii
 Respectarea parţilor compunerii
 Aranjarea in pagina
Compunere-Ciclul gimnazial si liceal
 Continut
1. continut adecvat
2. respectarea relatiei continut-titlu
3. exprimare adecvata continutului
4. imaginatie, originalitate
5. opinii personale
 Redactare
1. unitatea compozitiei
2. coerenta textului
3. stil si vocabular adecvat
4. ortografie
5. punctuatie
6. asezare in pagina
7. lizibilitate
PREMIEREA: pentru premiile I, II si III se acorda cate cinci locuri pentru fiecare
ciclu de invatamant, daca numarul participantilor este mai mare de 75 de portofolii, iar
sub 75 de participari se acorda cate 3 locuri pentru premiile I, II, III.
Numarul mentiunilor va fi de 25% din totalul lucrarilor participante.
În plicul cu lucrările se pune un plic A4 timbrat, autoadresat.
Persoane de contact
Ciclul primar: Inst. Baiasu Dora-Tel. 0728166022
Inst. Tanase Filoftia- tel. 0746381789
Ciclul gimnazial: Prof. Buzatu Nicolita- tel. -728035505
Inst. Achim Cristina –tel. 0766300910
Ciclul liceal : Prof. Buzatu Georgeta- tel. 0724447055
Inst. Chiritescu Mariana-tel. 0756030710

SECŢIUNEA C: „EUROPA ÎN IMAGINI” (Se vor trimite max. 2 lucrari/clasa)


- pictura: acuarela, tempera, guaşe, tehnica mixta;format A3/A4
- grafica: tuş, creion-format A3/A4
- poster: marker- format A3
Lucrările vor trebui realizate fara ajutorul calculatorului si trimise atât in format
electronic cat si in original.
- Prezentare - expoziţie 10 mai./Lucrările vor fi evaluate pe ciclu de
învăţământ
Criterii de evaluare
 Încadrarea in subiect(concordanta dintre reprezentare si mesaj, relevanta
mesajului)
 Unitatea compoziţiei (organizarea spaţiului plastic, folosirea elementelor de
limbaj, relaţia dintre elementele de limbaj-structura compoziţionala - mijloace
plastice folosite)
 Originalitatea si creativitatea(noutatea limbajului plastic folosit si al ideii,
expresivitatea lucrării, nota personala)
PREMIEREA: pentru premiile I, II si III se acorda cate cinci locuri pentru
fiecare ciclu de invatamant, daca numarul participantilor este mai mare de 75 de
portofolii, iar sub 75 de participari se acorda cate 3 locuri pentru premiile I, II, III.
Numarul mentiunilor va fi de 25% din totalul lucrarilor participante.
În plicul cu lucrările se pune un plic A4 timbrat, autoadresat.
Persoane de contact:
Ciclul primar: Inst. Pletea Magdalena- tel. 0770684377
Inv. Manea Emilia- Tel. 0745419586
Ciclul gimnazial si liceal: Inv. Agapie Codruta- tel. 0763403253
Prof. Ungureanu Lucia-Tel. 0748384800

SECŢIUNEA D: „CĂLĂTOR PRIN EUROPA” – concurs interactiv.


Concursul va incepe la ora 10:45, 09 mai 2010, pentru toate ciclurile si se va desfasura
in sali diferite. Subiectele vor fi elaborate de catre comisia de coordonare a proiectului si
avizate de ISJ Arges cu minim 3 zile inaintea derularii concursului. Exista 4 probe:
a) completarea unei fişe vizând cunoştinţele despre U.E. şi ţările U.E.
b) prezentarea şi susţinerea C.D. (despre ţara pe care a avut-o de pregătit – tragere
la sorţi şi anunţarea telefonic la înscriere);
c) întrebări şi răspunsuri despre U.E. şi ţările U.E. (contracronometru; 20 - 27
întrebări);
d) proba de aptitudini-concurenţii vor prezenta, la alegere, un simbol al tarilor
membre U.E.(cântec, poezie, dans, costum popular, reţeta culinara tradiţionala etc.)
Concursul va fi jurizat de către 5 – 7 persoane pe ciclu scolar, numite de catre ISJ
Arges
- Echipele vor fi formate din câte 3 elevi
- Limita numărului de echipe va fi de maxim 27, pe fiecare ciclu scolar
PREMIEREA
Pe fiecare ciclu de invatamant se acorda cate un premiu I, II, III si cate o mentiune
CONTESTATII: Fiind un concurs desfasurat in direct si jurizat de catre 5-7
profesori avizati de catre inspectoratul scolar, nu se accepta contestatii.
În plicul cu lucrările se pune un plic A4 timbrat, autoadresat.
Persoane de contact: Ciclul primar:Inst. Caramalau Eugenia- tel. 0747219917
Ciclul gimnazial Prof. Ivan Loredana-tel. 0740276057
Ciclul liceal: Inst. Nica Jeni-tel. 0748519962

SECTIUNEA E
Se vor trimite referate pe tema „Diversitatea traditiilor in contextul european”.
Referatele se vor trimite numai in format electronic pe e-mail-ul
concursului(calatorprineuropa@yahoo.com) pana la data de 30 aprilie. Criteriile
de redactare a lucrarilor sunt :
1. Pagina format A4;
2. Continutul lucrarii-font Times New Roman, dimensiune 12, obligatoriu cu
diacritice;
3. Titlul, autorul, institutia, localitatea, judetul-cu aceleasi setari;
4. Bibliografia-cu aceleasi setari
5. Autorii lucrarilor isi asuma originalitatea acestora
6. Pot participa maxim 2 cadre didactice pentru fiecare lucrare, pe tema propusa,
taxa platindu-se individual (taxa: 20 lei+10 lei CD-la cerere) în contul
RO97TREZ0465004XXX000119, prin e-mail sau fax se trimite dovada plăţii.
7. „Ghidul de bune practici” se va realiza in format electronic, sub forma unui CD cu
ISBN.
Prezenta cadrelor didactice din judetul gazda, inscrise la simpozion, este
obligatorie. Acestia trebuie sa-si prezinte lucrarile in PowerPoint.
Sustinerea lucrarilor va avea loc pe data de 12 mai.
În plicul cu lucrările se pune un plic A4 timbrat, autoadresat.
Persoane de contact: Prof. Ene Augustina- Tel. 0728058889
Prof. Badea Gabriel-Tel. 0745770968
Inst. Caramalău Eugenia – Tel. 0747219917
Prof. Ivan Loredana – Tel. 0740276057
PROGRAMUL CONCURSULUI NATIONAL „CALATOR PRIN
EUROPA”
SECTIUNEA D-09 mai 2010

Intervalul orar Activitatea desfasurata


9:00-9:30 Sosirea candidatilor si a parintilor
9:45 Inceperea concursului
11:00 Incheierea concursului
11:15 Evaluarea lucrarilor candidatilor de catre juriu
12:00 Program Artistic
12:30 Premierea candidatilor
13:00 Plecarea participantilor
SECTIUNEA E-12 mai 2010
Intervalul orar Activitatea desfasurata
11:00-11:30 Sosirea participantilor
11:45 Sustinerea referatelor
15:00 Incheierea sesiunii
15:16 Discutii
16:30 Plecarea participantilor

CONTESTATII: Fiind un concurs desfasurat in direct si jurizat de catre 5-7 profesori


avizati de catre inspectoratul scolar, nu se accepta contestatii.
FISA DE INSCRIERE

Nume si prenume inv./prof. coordonator:………………………………………

Nume si prenume elev(i)………………………………………………………….


..................................................................................................................................

Ciclul primar Ciclul gimnazial Ciclul liceal

Secţiunea:…………………………………………………………………………...

Data înscrierii………………………………………………………………………

Şcoala ……………………………………………………………………………….

Judeţ/Localitate…………………………………………………………………….

Adresa ………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………………………………………………...
Şcoala Nr. 13 „Mircea cel Bătrân” Piteşti Şcoala........................................
Strada Zimbrului Nr. 3 ...................................................
Tel./Fax:0248276340 ...................................................
e-mail: scoala13pitesti@yahoo.com
Nr. de înregistrare: ___ / _________ Nr. de înregistrare: ___ / _____

ACORD DE PARTENERIAT
Incheiat astăzi, ................. între şcolile:
 Şcoala Nr. 13 „Mircea cel Bătrân”, reprezentată de prof. drd. Oanea Mirela, în calitate de
director şi inst. Caramalău Eugenia şi prof. Ivan Loredana în calitate de coordonatori ai
proiectului „Călător prin Europa”, Piteşti, ediţia a III-a, 2010
 Şcoala................................................................,reprezentată de .................................................,
în calitate de director şi ................................................................... în calitate de participant la
proiectul „Călător prin Europa”, Piteşti, ediţia a III-a, 2010.

Durata: 01.01.2010 - 31. 12. 2010

Şcoala organizatoare (de aplicaţie) se obligă :


 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

Şcoala participantă se obligă:


 Să desemneze un coordonator pe şcoală;
 Să înscrie elevii în concurs;
 Să expedieze lucrările înscrise în concurs pe adresa şcolii coordonatoare, până la data limită;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile primite .
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, căte unul pentru fiecare parte.

Şcoala Nr. 13 Şcoala ...........................


„Mircea cel Bătrân” Piteşti
Director, Director,
Prof. drd. Mirela Oanea