Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume:……………………………………….

Fisa de lucru – America

I.Scrieți pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai
jos: 5x 3p =15 p

1. Metropola situată pe țărmul de vest a Americii de Nord este:


a. New York b.Philadelphia c.Los Angeles d.Chicago
2. SUA exploateaza carbune din :
a.Muntii Stancosi b.Muntii Appalachi c.Campia Mississippi d.Podisul Preriilor
3. Fluviul Mississippi se varsă în :
a.Oceanul Arctic b.Oceanul Pacific c.Golful Mexic d.Marea Caraibelor
4. O zona cu densitate mare a populației este:
a.Peninsula Alaska b.Peninsula Labrador c.Zona Marilor Lacuri d.Munții Anzi
5. Marile Lacuri sunt de origine:
a.vulcanica b.tectonica c.sarata d.glaciara

II.Compelați spațiile libere de mai jos cu răspunsul corect: 5x 4p=20 p

1.Cel mai lung fluviu al Americii este………………………………………………


2.Peninsula Alaska apartine statului numit..............................……………………..
3.În America de Nord stepa se numește……………………………………………..
4.Limba oficiala in Brazilia este………………….……………………………………..
5. Lacul Sclavilor ca mod de formare este un lac………...………..…………........................................

III.Identificați elementele geografice de pe harta suport: 14 x 2p =28 p

a.numele statelor notate cu literele

A…………………………………
B………………………………….
C………………………………….
b.numele munților notați cu literele :
a……………………………………
b…………………………………..
c.numele peninsulelor notate cu literele :
d……………………………………
e……………………………………
f……………………………………
d.numele insulelor notate cu literele :
g……………………………………
h……………………………………
e.numele golfurilor notate cu literele :
i……………………………………..
j……………………………………..
f.numele fluviului și a lacului notate cu cifrele :
1……………………………………..
2……………………………………..
IV. Identificați elementele geografice de pe harta suport: 5 x 2p = 10 p

a.numele fluviilor notate cu cifrele


1…………………………………
2………………………………….
b.numele munților , podisurilor, notate cu
cifrele :
3……………………………………
4…………………………………..
5…………………………………..

V. Pentru Campia Amazonului precizati: 17 p

a. Tipul de clima…………………………………………………..
b. Numarul anotimpurilor ………………………………………
c. Tipul de vegetatie si trei specii de plante caracteristice…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

Toate subiectele sunt obligatorii.Din oficiu se acorda 10 puncte.