Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume:……………………………………….

Test de evaluare – America

I.Încercuiți pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de
mai jos: 5p X7= 35p

1. Metropola situată pe țărmul de vest a Americii de Nord este:


a. New York b.Philadelphia c.Los Angeles d.Chicago
2. 1. În partea nord-vestică a Canadei se află peninsula ce aparţine de SUA şi care se numeşte:
3. a)Hawaii b)Oregon c)Alaska d)Nevada.
4. Fluviul Mississippi se varsă în :
a.Oceanul Arctic b.Oceanul Pacific c.Golful Mexic d.Marea Sargaselor
5. 5. În partea vestică a continentului American se află oceanul:
6. a)Pacific b)Indian c)Atlantic d)Arctic.
7. Marile Lacuri sunt de origine:
a.vulcanica b.tectonica c.sarata d.glaciară

II.Compelați spațiile libere de mai jos cu răspunsul corect: 5px5=25p

1.Capitala Statelor Unite ale Americii este………………………………………………


2 În partea nordică statul Canada are o climă..............................……………………..
3.În America de Nord stepa este situate în partea ……………………………………………..
4.Limba oficială în SUA este………………….……………………………………..
5. Capitala statului Canada este……...………..…………........................................

III. Completați de pe harta de mai jos următoarele cerințe:

1px20=20p

a.numele statelor notate cu literele d.numele insulelor notate cu literele :


j……………………………………
A………………………………… k……………………………………
B…………………………………. e.numele golfurilor notate cu literele :
C…………………………………. l……………………………………..
b.numele munților notați cu literele : m……………………………………..
a…………………………………… f.numele fluvilor și a lacurilor notate cu
b………………………………….. cifrele :
c………………………………….. 1……………………………………..
d…………………………………….. 2……………………………………..
c.numele peninsulelor notate cu literele : 3……………………………………..
f…………………………………… 4……………………………………..
g…………………………………… 5……………………………………..
h……………………………………
i…………………………………….
IV. Explicați cum influenţează relieful Americii de Nord existenţa a mai multor tornade decât în restul
continentelor? 10p
Se acorda 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și